Херсонський політехнічний коледж

Header image
  
 
 
 
 
Головна

17/06/2010

профорієнтаційна робота

Проведені заходи щодо профорієнтаційної роботи з випускниками 9-11 класів в Херсонській області 

Зустріч з ветеранами війни 332 групи

04/06/2010

           26-28 травня 2010 року на базі Київського промислово-економічного коледжу Національного авіаційного університету відбулася ІV Всеукраїнська олімпіада з інформатики та комп`ютерної техніки серед студентів ВНЗ І –ІІ рівнів акредитації. 

         Викладачі Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету приймали участь у підготовці та проведенні ІV Всеукраїнської олімпіади в складі членів оргкомітету (Яковенко В.Д., Нарожний О.В., Карлова Н.І.). Для проведення тестової частини олімпіади була задіяна автоматизована система управління «Коледж-Тест», розроблена викладачами коледжу.

         У ІV Всеукраїнській олімпіаді приймали участь переможці обласних олімпіад 24 областей України. Від Херсонської області в ІV Всеукраїнській олімпіаді приймав участь переможець Обласної олімпіади Біляєв Андрій, студент Новокаховского приладобудівного технікуму. 

Біляєв Андрій на ІV Всеукраїнській олімпіаді посів ІІІ призове місце.

21/05/2010

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2010

Зараз відбувається: 
Профоріентаційна робота та консультування щодо вступу до Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехничного університету 
Набір слухачів на одномісячні підготовчі курси до втупу в коледж з дисциплін: українська мова, математика. Початок роботи з 14.06.2010 року.
Розпорядок роботи приймальної комісії:
                  щоденно з 8:00 до 16:00;
                  суббота з 8:00 до 14:00;
                  неділя - вихідний.
Наступний етап
Випускні іспити для слухачів восьмимісячних підготовчих курсів за графіком 
                                                                                                          з 01.07.2010 по 07.07.2010
 
Прийом документів


для участі в конкурсі щодо вступу на навчання 
з 15.07.2010 по 22.07.2010 (вступники на основі базової загальної середньої освіти (9 клас) 
                                         та повної загальної середньої освіти (11 клас), які складають
                                         вступні випробування)

з 15.07.2010 по 31.07.2010 (вступники повної загальної середньої освіти (11 клас), 
                                         які вступають за результатами ЗНО)

21/05/2010

У рамках тижня англійської мови проводилися заходи:

- конкурс стіннівок, присвячений 90-річчю

коледжу«Our college is 90! Happy Birthday!

 

 - граматична олімпіада між студентами

1 курсу. On - line;

 

 Переможцями стали:

          Самборський С. – 151 група, 1 місце;
          Крупа Д. – 151 група, 2 місце;  
          Щоголєва І. – 112 група;

          Попач М. – 151група, 3 місце.

 

 - дискусія на тему «Інтернет: переваги та

недоліки» проведена на засіданні клубу

любителів англійської мови «Golden Club»;

 

 Під час дискусії студенти висловили пропозиції щодо усунення

недоліків використання всесвітньої мережі.

 
 - круглий стіл, присвячений 90-річчю ХПТК ОНПУ 
«ХПТК-90. Історія коледжу в обличчях, цифрах, фактах»;

 

 Студенти 2 та 3 курсів спеціальностей: «Бухгалтерський облік»,

«Економіка підприємств», «Розробка програмного забезпечення»,

«Обслуговування комп`ютерних систем та мереж» підготували

матеріал англійською мовою про історію навчального закладу

з моменту заснування до сучасного життя коледжу.

 

 - «Віртуальна подорож по заповідниках Америки та Великої

Британії» проведена на базі бібліотеки імені О.Гончара

учасниками заходу стали 
студенти 291 групи;

 

 - фестиваль англомовної пісні та поезії. Студенти — учасники

виконували англомовні пісні та поезію англомовних поетів;

 
   

 

Учасники: Волощук Ю. (361), Бондаренко В.(432), Меженінова А. (391),
  Лисицька К. (391), Коренєв В. (212), Заграй Ю. (112).
Учасники були нагороджені сертифікатами з дисципліни «Іноземна мова за професіональним спрямуванням».


- конкурс перекладачів. Кращими у перекладі з англійської мови вірша «Love song» стали:Дроздов Є. - 382 група, Пєстерева В. -132 група - 1 місце;
Сердюк А. - 311 група, Огурцов В. - 331група - 2 місце;
Бурлака Д. - 351група - 3 місце.
Переможці та учасники були нагороджені сертифікатами з дисципліни «Іноземна мова».

16/04/2010

 

 

       1. У розділі V:

пункт 5.3 викласти в такій редакції:

«5.3. Вступники, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, додатково подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (або його копію) з оцінками з предметів, що визначені правилами прийому Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету (ХПТК ОНПУ) для конкурсного відбору щодо вступу на обраний напрям підготовки (спеціальність). Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої правилами прийому ХПТК ОНПУ мінімальної кількості балів, до участі у конкурсному відборі не допускаються (крім випадків, передбачених абзацом п`ятим пункту 5.4, 5.5 розділу V правилами прийому ХПТК ОНПУ).

Вступники мають право подавати сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий у 2008, або у 2009, або у 2010 році»;

доповнити розділ після пункту 5.3 новим пунктом 5.4 такого змісту:

«5.4. Вступник може подати заяву та документи не більше ніж до п`яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них, про що робиться відмітка на зворотному боці сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, засвідчена печаткою приймальної комісії ХПТК ОНПУ».

У зв`язку з цим пункти 5.4-5.14 вважати відповідно пунктами 5.5-5.15;

доповнити пункт 5.5 новим абзацом такого змісту:

«Особи, які не проходили зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних конкурсних предметів, подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у ХПТК ОНПУ.»

 

2. У розділі VІ:

доповнити пункт 6.1 новим абзацом такого змісту:

«ХПТК ОНПУ за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до правилами прийому до ХПТК ОНПУ, нижче 124 балів з кожного предмета за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмету - математика або фізика, становить не нижче 170 балів з кожного предмета»;

пункти 6.2, викласти в такій редакції:

«6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, враховується середній бал документа про повну загальну середню освіту з округленням до десятих частин бала (за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали, встановленою в додатку до цих Умов) шляхом додавання до суми балів сертифіката з конкурсних предметів. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». При використанні інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає приймальна комісія ХПТК ОНПУ.

доповнити розділ VІ після пункту 6.3 новим пунктом 6.4, 6.5, 6.6 такого змісту:

«6.4. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з результатами проходження незалежного оцінювання є обов`язковим, крім передбачених пунктами 5.4, 5.5 розділу V правил прийому ХПТК ОНПУ випадків»;

 «6.5. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія з урахуванням наявності педагогічних і науково-педагогічних  кадрів може встановлювати вступний екзамен з тієї мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень».

 «6.6. Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних випробувань з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором при вступі на навчання без відриву від виробництва мають особи, які отримали повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше».

У зв`язку з цим пункти 6.4-6.7 вважати відповідно пунктами 6.7-6.10;

        

3. Пункт 9.2 розділу ІX викласти в такій редакції:

«9.2. Таке право надається призерам Всеукраїнських, учасникам міжнародних олімпіад та призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України».

4. За текстом правил прийому ХПТК ОНПУ слова «сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий в поточному році» у всіх відмінках та числах замінити відповідно словами «сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти» у відповідних відмінках та числах.

 

Відповідальний секретар                                                    О.І.Мельник

 

15/04/2010

         8 квітня ІІ тур Всеукраїнського конкурсу з комп`ютерних технологій у бухгалтерському обліку серед студентів  ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Херсонської області, де призові місця зайняли студенти Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету:

            І місце - Волощук Ю. (361 група);

           ІІ місце - Комліченко Д. (361 група).

          Крім професійної майстерності студенти Економіко-технологічного відділення продемонстрували свої театральні здібності у інтелектуально-економічному ігровому шоу „Баланс", яке відбулося  у м. Нова Каховка на базі Новокаховського приладобудівного технікуму серед студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Херсонської області, та посіли ІІ місце.

        Студенти 3 курсу спеціальності „Економіка підприємства" активно працюють над виконанням курсових робіт з дисципліни „Планування і організація діяльності підприємства". Тематика курсових робіт багатопланова, кожен студент працює над індивідуальною темою. Роботи базуються на конкретних даних підприємств різних форм власностей м. Херсона та Херсонської області, отриманих під час виробничої практики. Зміст  курсових робіт - багатоаспектний: висвітлення теоретичного матеріалу, економічний аналіз, планові та організаційні розрахунки, заходи щодо виходу з економічної кризи, автоматизація розрахунків за допомогою комп`ютерних технологій.

       Члени „Бізнес-клубу", під керівництвом викладача Аблової Г.В., до якого входять студенти спеціальності „Економіка підприємства", провели маркетингові дослідження щодо ринку праці та місця в ньому випускників спеціальності, використовуючи наступні етапи: постановка проблеми, вибір джерел інформації (вторинної та первинної), збір інформації, аналіз отриманих результатів. Узагальненням цієї роботи стала науково-практична конференція.

      Слід відмітити, що за період існування вказаної спеціальності в ХПТК ОНПУ з 2001 по 2010 роки випускники коледжу працевлаштовані наступним чином:

       -28% - працює в економічній сфері: економістами, спеціалістами по кредитуванню, бухгалтерами, страховими агентами, інженерами по проектно-кошторисній документації, начальниками та керівниками  різноманітних економічних відділів на підприємстві;

       -16%  - працює в сфері торгівлі касирами, продавцями, маркетологами, менеджерами;

       - 9%  - працює за іншими посадами (такими як секретар, діловод, менеджер)

       - 32%  - продовжує навчатися у вищих навчальних закладах,

       - 15%  - не працює за різними обставинами (наприклад, декрет, служба в лавах збройних сил України, знаходження на обліку в центрі зайнятості і т.і)

           Студенти „Бізнес-клубу" також проявляють свою творчість в асоціативних малюнках економічного напряму. Свої роботи вони потім застосовую на заняттях.

<<Перша  <Попередня   374 375 376 377 378    Наступна>  Остання>>

Останє поповнення : 2019-02-19