Херсонський політехнічний коледж

Header image
  
 
 
 
 
Відділення

Електротехнічне відділення 03/09/2018

 

«Освіта має стати таким стержнем,

за який людина зможе триматися»

Завідувач відділення

Подозьорова А.В.

          На електротехнічному відділенні історія підготовки спеціалістів техніків - електриків бере свій початок у 1925 році, коли відбувся перший випуск зі спеціальності "Електрообладнання підприємств". Сьогодні відділення здійснює підготовку молодших спеціалістів зі спеціальності: 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (5.05070104 «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»).

Освітній рівень - неповна вища освіта

Кваліфікація - технік - електрик

Кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст

Термін навчання на основі:

базової загальної середньої освіти - 3 роки 10 місяців

повної загальної середньої освіти -  2 роки 10 місяців

Контингент студентів відділення станом на 01.09.2018року складає 187 осіб.

Спеціальність має ліцензію на підготовку молодших спеціалістів обсягом 50 осіб (денна форма навчання) та 20 осіб (заочна форма навчання).

За період роботи ХМТ-ХПТК ОНПУ випустив понад 5000 фахівців енергетичної галузі.

Випускники відділення працюють в усіх галузях народного господарства.

Херсонські районні електричні мережі

Коваль В.М. - інженер виробничо-технічного відділу ПАТ "Херсонобленеого"

Районні електричні мережі, плановий огляд комплектної трансформаторної підстанції

Одеський морський порт. Мартинюк Анастасія - інженер по договорам.

Херсонський Консультаційний центр. Консультант по роботі зі споживачами

     Серед них: Андрющенко О.А. - професор,  доктор наук, викладач кафедри автоматизованого електроприводу Інституту електромеханіки та енергоменеджменту ОНПУ, Сандик А.М. - директор заводу "Електромаш", Тростянецький А.С. - начальник енергоінспекції, Дудніков А.М. - заступник директора коледжу з навчальної роботи у період з 2005-2015р.р, а також викладачі спеціальних дисциплін коледжу.

Навчальним планом спеціальності передбачено вивчення студентами

наступних професійно - орієнтованих дисциплін:

 

1.    Основи промислової електроніки і мікропроцесорної техніки

2.    Електротехнічні вимірювання

3.    Електричні апарати

4.    Електробезпека

5.    Електричні машини

6.    Основи електроприводу

7.    Електропостачання підприємств та цивільних споруд

 8.   Монтаж експлуатація і ремонт електроустаткування

 9.   Налагодження електроустаткування

10.  Електроустаткування підприємств і цивільних споруд

11.  Автоматика

12.  Системи управління електроприводами

13.  Економіка та організація електричних служб підприємств

 14. Основи підприємницької діяльності

 

Випускники спеціальності вміють:

      -    Складати схеми електричного підключення різних видів електроустаткування;

      -    Розробляти і обґрунтовувати оптимальний варіант ведення електромонтажних робіт;

-    Виконувати проекти з електропостачання підприємств, електроприводів виробничих механізмів,  на монтажні і пусконалагоджувальні роботи;

-    Розробляти і застосовувати безпечні, надійні та енергозберігаючі режими експлуатації електроустаткування;

-    Організовувати та виконувати монтаж, експлуатацію, демонтаж  та ремонт електроустаткування, електричних машин;

-    Проводити випробування, пуск і налагодження електроустаткування.

           Спеціально-професійні навички та вміння студенти набувають під час практичних і лабораторних занять, навчальних і виробничих практик, які проводяться висококваліфікованими спеціалістами у лабораторіях, що мають сучасне комп’ютерне і електротехнічне оснащення,  необхідне методичне забезпечення.

НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС

          Набуття практичних навичок здійснюється базі навчально-виробничих майстернях та підприємств міста, таких, як завод ТОВ «Херсонський електромеханічний завод», Херсонський морський торгівельний порт, Херсонський суднобудівний завод ім. Комінтернів, ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний завод», ПАТ «Херсонліфт»,Херсонська філія концерну РРТ, «Торгівельний дім ЕМ-Холдинг».

СТУДЕНТИ ВІДДІЛЕННЯ БЕРУТЬ АКТИВНУ УЧАСТЬ У ПОЗАНАВЧАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ І СПОРТИВНОМУ ЖИТТІ КОЛЕДЖУ

 

НА БАЗІ ЛАБОРАТОРІЙ ВІДДІЛЕННЯ ВІДБУЛИСЯ

 ІІ ЕТАП ОБЛАСНОЇ ОЛІМПІАЛИ З ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ СЕРЕД СТУДЕНТІВ ВНЗ І-ІІ р.а. в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ВНЗ І-ІІ р.а. в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

          Випускну циклову комісію очолює Васеньова Юлія Олексіївна, випускниця коледжу, яка отримала вищу освіту в Одеському національному політехнічному університеті.

          На відділенні працюють висококваліфіковані, досвідчені, креативні фахівці, які із натхненням впроваджують передові новітні технології навчання та інтерактивні методи роботи зі студентами: Аверіна С.А., Бондарчук Г.О., Дрозд Д.А, Євдокимова Н.В., Клєпов В.П., Савченко С.О., Шаброва С.М., майстер виробничого навчання Лобода А.С.

          Результатом роботи випускної комісії є щорічний 100% випуск дипломованих молодих спеціалістів, з них 20-25% випускників одержують диплом із відзнакою, а 65% продовжують навчання  у вищих навчальних закладах нашого міста та України.

         Випускники відділення мають можливість працевлаштування за фахом на підприємствах міста. Молодші спеціалісти, які показали найкращі здібності, та мають бажання отримати освітній рівень підготовки бакалавр та магістр у галузі знань «Електротехніка та електромеханіка», продовжують освіту на вищому шаблі - в Одеському національному політехнічному університеті в інституті «Електромеханіки та енергоменеджменту» за рахунок бюджетного фінансування на денному відділенні.

ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ

 

 

ВИПУСК 2017-2018 н.р.

Останє поповнення : 2019-08-14