Херсонський політехнічний коледж

Header image
  
 
 
 
 
Відділення

Механічне відділення 01/07/2016

«Що значить навчати? Це систематично спонукати учнів творити відкриття».

Завідувач відділення

Воронова Наталія Володимирівна

Механічне відділення було створено у 1922 році (за архівними данними). Підготовка молодших спеціалістів за спеціальністю «Галузеве машинобудування» здійснюється з 1965 року.З 1999 року в коледжі відкрито спеціальність «Автомобільний транспорт».

Контингент студентів відділення на 01.09.2015року складає 280 осіб.

Відділення здійснює підготовку молодших спеціалістів за такими спеціальностями(напрям підготовки):

·                     133 «Галузеве машинобудування»

  Спеціалізація (освітня програма) «Виробництво, сервісне обслуговування та експлуатація двигунів внутрішнього згоряння»

  Галузь знань: 13 «Механічна інженерія»

       Кваліфікація: 3115 «технік – технолог (механіка)»

      Освітньо – кваліфікаційний рівень – «молодший спеціаліст » . Термін навчання 3 роки 10 місяців на основі базової загальної середньої освіти,2 роки 10 місяців на основі повної загальної середньої освіти.

·                     274«Автомобільний транспорт».

Спеціалізація (освітня програма): «Автомобільний транспорт».

Галузь знань: 27 «Транспорт»

      Кваліфікація: 3115 «механік»

      Освітньо – кваліфікаційний рівень – «молодший спеціаліст». Термін навчання на основі: базової загальної середньої освіти -3 роки 10 місяців,  повної загальної середньої освіти -2 роки 10 місяців . 

Навчальним планом спеціальності передбачено вивчення студентами

наступних професійно - орієнтованих дисциплін:

Спеціальність «Галузеве машинобудування»

 

Спеціальність «Автомобільний транспорт»

 

Конструкція та динаміка двигунів

Системи двигунів

Газова динаміка та агрегати наддуву

Палива, мастила та охолоджуючі речовини

Теоретичні основи електротехніки

Основи електроніки і мікроелектроніки

Будова та експлуатація автомобілів і двигунів

Системи автоматизованого проектування двигунів

Автоматичні системи керування двигунів

Комп’ютерне діагностування, ремонт систем двигунів

Експлуатація та ремонт двигунів

Теорія двигунів.

 

Технічна експлуатація автомобілів

Правила і безпека дорожнього руху

Електрообладнання автомобілів

Автомобілі

Автомобільні двигуни.

Діагностика автомобілів

Основи електроніки і мікроелектроніки

Будова та експлуатація автомобілів

Електронні та мікропроцесорні системавтомобілів

Інформаційні технології в інженерній практиці

 

 

    Для навчання студентів відділеня має 12 лабораторій та 22 кабінети,створений автотранспортний центр.

На базі автотранспортного центру працюють лабораторії:

- складання та випробування двигунів;

- паливної апаратури, паливно-мастильних те експлуатаційних матеріалів;

- технічного обслуговування автомобілів;

- діагностування автомобілів;

-  з будови   та технічного обслуговування вузлів, систем та агрегатів автомобілів;

- інженерної, комп’ютерної графіки та автоматизованого проектування та ін.

Лабораторія складання та випробування двигунів

Лабораторія з будови та технічного обслуговування вузлів, систем та агрегатів автомобілів

Кабінет інженерної графіки

Лабораторія діагностування автомобілів

 

     

           На базі лабораторій та автотранспортного центру працюють клуби позанавчальної діяльності «Автомобіліст» та «3D  - конструктор». Проводиться конкурс професійної майстерності «Кращий автослюсар» та щорічна обласна олімпіада з інженерної та комп'ютерної графіки 

      Поглиблення та застосування отриманих знань продовжується в створеній на відділенні лабораторії «Комп'ютерної графіки та автоматизованого проектування», де студенти виконують автоматизовані розрахунки до курсових та дипломних проектів, кресленики деталей та пристосувань, з використанням комп'ютерної програми «Компас 3D» та «DelcamPowershape».

Олімпіада з інженерної та комп’ютерної графіки

в лабораторії «Комп'ютерної графіки та автоматизованого проектування»

 

 

        Навчальну практику студенти проходять в навчально - виробничих майстернях коледжу на спеціально обладнаних дільницях:

слюсарній, верстатній;

·                    з ремонту двигунів внутрішнього згоряння;

·                    з монтажу та демонтажу автомобілів і двигунів;

·                    з технічного обслуговування автомобіля.

 

 

Верстатна дільниця

     На відділенні працюють висококваліфіковані, сумлінні, творчі викладачі: Якушенко С. О., Сорокін О.М., Носов П.С., Федіна І. В., Свириденко О.В., Ковтун О.М., Аверін П. Д., Горішня А. В., Воробйов П. О., Литвиненко О.В., та майстри виробничого навчання: Крутін А.В., Семенюк О. С.

 

       Після закінчення коледжу випускники мають змогу працювати у різних сферах народного господарства: на станціях технічного обслуговування, автозбиральних та авторемонтних підприємствах, механічних та ремонтних дільницях машинобудівних підприємств, у сервісних службах автоторгівельних організацій. Наприклад : ВАТ «АНТОРУС», ВАТ «ВІПОС» , ВАТ «БОШ - СЕРВІС», ВАТ «БОВАРІЯ - ЮГ», ВАТ « ЛАДА - СЕРВІС» , СТО «Ковш» , ТОВ «АВТОПЛАНЕТА Херсон», ТОВ «Автоценетр Херсон» та інших.

             Випускники спеціальності вміють:

·                     конструювати деталі, вузли і механізми середньої складності двигунів, у тому числі за допомогоюкомп’ютерної техніки;

·                     проектувати технологічні процеси за допомогою сучасних засобів автоматизованного проектування;

·                     складати, оформляти та впроваджувати на дільницях сучасну технологічну документацію;

·                     виконуватитехнічне обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів в необхідному обсязі;

·                     робити висновок про технічний стан автомобіля;

·                     розробляти технологічні плани станцій технічного обслуговування;

·                     перевіряти роботу автомобілів на лінії, встановлювати і усувати причинипростою через технічні несправності;

·                     організовувати виконання ремонтних робіт електроустаткування відповідно до вимог безпечного технічного обслуговування;

·                     проводити основні операції технічного обслуговування, основних систем та агрегатів.

Майбутні перспективи у роботі:

·                     експерт органів ДАЇ та митниці;

·                     механік;

·                     механік автомобільної колони;

·                     механік з ремонту транспорту;

·                     майстер виробничого навчання;

·                     диспетчер з міжнародних перевезень;

·                     диспетчер станційний;

·                     технік з експлуатації та ремонту устаткування;

·                     технік з налагоджування та випробувань автотранспортних засобів.

                 Майбутні перспективи у навчанні:

         Випускники мають право продовжити навчання в Одеському національному політехнічному університеті на ІІІ курсі денної та заочної форми  за бюджетною формою та за рахунок юридичних іфізичних осіб, а також в інших ВНЗІІІ-ІVрівнів акредитації  м. Херсон та України.

Останє поповнення : 2019-08-14