Херсонський політехнічний коледж

Header image
  
 
 
 
 
Відділення

01/07/2016

       З 1946 році в коледжі відкрито вечірнє відділення, яке з 1988 року перетворено на заочне.

 

Завідувач заочним відділенням
  Федіна І.В.

Завідує заочним відділенням  Федіна Інна Володимирівна - викладач вищої категорії.

Сьогодні на заочному відділенні навчається майже 100 студентів.

       Відділення готує спеціалістів за 3-ма спеціальностями (за рахунок бюджету та фізичних і юридичних осіб):

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ТЕРМІН НАВЧАННЯ

Спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (5.05070104 «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»)

 Спеціалізація (освітня програма) «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Галузь знань 14 «Електрична інженерія»

 

3  роки

Спеціальність: 274 «Автомобільний транспорт» (5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»)

Спеціалізація (освітня програма): Автомобільний транспорт

Галузь знань 27 «Транспорт»

 

3 роки

Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування »

(5.03050901 «Бухгалтерський облік»)

Спеціалізація (освітня програма): «Облік і оподаткування »

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

 

2  роки

 

Кожна спеціальність відділення має ліцензію на підготовку  молодших спеціалістів.

Загальна тривалість лабораторно-екзаменаційних сесій у   навчальному році - 30-40 календарних днів. У вересні – жовтні    проводиться установча сесія. В січні - зимова, в червні - літня. Тривалість виробничої переддипломної практики 4 тижні. На  складання державних іспитів відводиться 4 тижні. Для  підготовки і захисту дипломного проекту - 8 тижнів.   Заочне відділення працює за загальними навчальними планами спеціальностей коледжу.

Значну роботу по підготовці молодших спеціалістів за заочною формою навчання виконують:завідувач кафедри економіки, управління та адміністрування - к.е.н., доцент Комліченко Оксана Олександрівна, циклової комісії   електрообладнання підприємств - Васеньова Юлія Олексіївната циклової комісіі виробництва, обслуговування, ремонтуавтомобілів та двигунів  - Якушенко Сергій Олександрович.

 

            На базі коледжу створено навчально-консультаційний центр, який дає змогу нашим випускникам продовжити навчання в Херсоні та отримати диплом Одеського національного політехнічного університету за ІІІ-ІV рівнем акредитації за заочною формою навчання.

Останє поповнення : 2019-08-14