Херсонський політехнічний коледж

Header image
  
 
 
 
 
Конференції

Вимоги до публікацій 21/11/2014

Вимоги до публікацій

 

Завантажити заявку в DOC
Завантажити  в PDF
Завантажити шаблон статті в DOC

1. Стаття представляється в паперовому вигляді (по можливості) і на електронному носієві (по e-mail або на диску) у форматі Microsoft Word. Паперовий варіант повинен повністю відповідати електронному. При наборі статті використовують наступні вимоги:

1.1. УДК, шрифт — Times New Roman, розмір — 12 пт., напівжирний, форматування — зліва;

1.2. Відомості про автора (авторах): Фото, ініціали, прізвище, вчений ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (місце навчання), e-mail: шрифт — Times New Roman, розмір — 10 пт., міжрядковий інтервал — одинарний, форматування — зліва, фото можна представити окремим файлом;

1.3. Назва статті (за шаблоном): шрифт — Times New Roman, розмір — 12 пт., напівжирний, всі прописні, форматування — по центру;

1.4. Анотація статті на мові статті + на англійському: ініціали, прізвище автора (авторів), назва статті, анотація до 10 рядків, шрифт — Times New Roman, розмір — 10 пт., форматування — по ширині;

1.5. Текст статті: шрифт — Times New Roman, розмір — 12 пт., міжрядковий інтервал — одинарний, форматування — по ширині; поля слева—справа — по 20 мм, верх—низ за шаблоном.

1.6. В кінці статті поміщається Список використаної літератури, оформлений відповідно до посилання на літературу приводяться в тексті в квадратних дужках, шрифт — Times New Roman, розмір — 10 пт., форматування — по ширині.

1.7. Розмір паперу ISO B5.

 

Останє поповнення : 2019-08-14