Херсонський політехнічний коледж

Header image
  
 
 
 
 
НКЦ ОНПУ

29/03/2019

Розклад літньої екзаменаційної сесії

ІЗО ОНПУ 2018-2019н.р.

Спеціальність «Економіка підприємства»

 

Дата

ЗОП-141 –н

(5курс)

Ауд.

30.03

Корпоративна культура управління

Мілошевич Н.В.

10.00

 

Цінова політика

Мілошевич Н.В.

 

 

  06.04

Інфокомунікаційне забезпечення економічної діяльності підприємства

Задорожко Г.І

10.00

Інформаційні системи

і технології на підприємстві

Задорожко Г.І

 

Ринок фінансових послуг

Іващенко О.Г.

11.30

 

 

Державний бакалаврський іспит відбудеться 27 квітня 2019 року о 9.00
29/03/2019

Розклад літньої екзаменаційної сесії

ІДЗО ОНПУ 2018- 2019 н. р.

Спеціальності: Автомобілі та автомобільне господарство

 

Дата

ЗКА- 141- Н

(5 курс)

Ауд.

06.04

Автоматика та

автоматизація виробничих процесів

Теплечук А.М.

10.00

 

Спеціалізований рухомий склад

Пурич Д.О.

 

Безпека дорожнього руху

Чабан С.Г.

 

Організація автомобільних перевезень

Теплечук А.М.

10.00

 

Математичне моделювання технологічних процесів авт. транспорту

Дащенко О.Ф.

10.00

 

Державний бакалаврський іспит відбудеться 27 квітня 2019 року о 9.00

29/03/2019

Розкладлітньої екзаменаційної сесії

ІДЗО ОНПУ 2018 - 2019 н. р.

Спеціальності: Електротехнічні системи електроспоживання

Дата

ЗЕС- 141- Н

(5 курс)

Ауд.

30.03

Енергозберігаючі режими та технології

Суворов В.О

11.00

 

 

Основи РЗА

Шабовта  М.Ю.

 

 

06.04

Монтаж та експлуатація електротехнічного обладнання

Тищенко І.І.

10.00

 

Техніка високих напруг

Кривда В.І.

12.00

 

 

13.04

  Електричне освітлення

Соколов Я.О.

 

 

Державний бакалаврський іспит відбудеться 27 квітня 2019 року о 9.00

Розклад літньої екзаменаційної сесії 29/03/2019

Розклад літньої екзаменаційної сесії ІЗО ОНПУ   2018-2019 н.р

 «Комп’ютерні системи та мережі»

 

Дата

ЗАМ-141-Н

(5 курс)

Ауд

 

 

6.04

Комп’ютерні системи штучного інтелекту

Шапорін Р.О

10.00

Візуалізація інформації

Копитчук І.М

10.00

Промислові мережі

Шапорін В.О.

 

Цифрова обробка сигналів та зображень

Шендрик Є.В.

 

Технічні засоби розподіленої обробки інформації

Мілейко І.Г.

 

 

 

Державний бакалаврський іспит відбудеться 27 квітня 2019 року о 10.00

31/10/2018

Розклад зимової екзаменаційної та установчої сесії ІЗО ОНПУ   2018-2019 н.р

 «Комп’ютерні системи та мережі»

Дата

ЗАМ-161-Н

(3 курс)

Ауд

ЗАМ-151-Н

(4 курс)

Ауд.

ЗАМ-141-Н

(5 курс)

Ауд

17.11

Обчислювальні системи +КР

Сафонов М.С.

9.00

Системи реального часу+КР

(установча)
Сафонов М.С.

 

Архітектура комп’ютерів (установча)

Сафонов М.С.

 

Периферійні пристрої

Сафонов М.С

10.00

Аналогові та гібридні ЕОМ

Сафонов М.С.

 

Технології проектування КС +(установчаКР)

Сафонов М.С.

Проектування мікропроцесорних систем +КП

(установча)

Сафонов М.С.

 

Системи реального часу

(установча)

Сафонов М.С.

 

Конструювання ЕОМ+КР

Сафонов М.С.

11.00

 

Захист інформації у комп. системах

Сафонов М.С

 

 

18.11

Психологія

Комліченко О.О. 11.40

 

 

 

 

 

 

24.11

Арифметичні основи обчисл.техніки

Яковенко О.Є

9.00

Комп’ютерна логіка

+(установча+КР)

Яковенко О.Є

 

Комп’ютерна

електроніка

Яковенко О.Є.

 

Комп.

схемотехніка КП

Яковенко О.Є

10.00

 

Комп’ютерні мережі

(установча)Яковенко Є.О.

 

Надійність, контроль ЕОМ

Яковенко О.Є

10.30

 

Комп’ютерні мережі + КР

Яковенко Є.О.

11.00

 

25.11

Теорія інформації та кодування

Арбузова Ю.В.

9.00

Машинно-орієнтоване програмування

Арбузова Ю.В.

 

 

 

 

Теорія інформації і кодування

Арбузова Ю.В.

9.00

Машинно-орієнтовне програмування КР

Арбузова Ю.В.

Інженерія ПЗ (установча)

Арбузова Ю.В. 10.00 

 

Інженерія ПЗ

КР

Арбузова Ю.В.

10.00

 

 

02.12

Комп’ютерні

мережі +(установча+КР)

Яковенко Є.О

9.00

Візуалізація інформації

(установча)

Яковенко Є.О

 

 

Програмування в мережі INTERNET

Яковенко В.Д

10.30

 

Системне програмування +КР

Яковенко В.Д.

 

Програмування +КР

(установча)

Яковенко В.Д

 

 

 

 

Технічні засоби розподіленої обробки інформації (установча)

Мілейко І.Г.

11.00

Комп’ютерні системи штучного інтелекту(установча)

Шапорін Р.О

 

Промислові мережі (установча)

Шапорін В.О.

Цифрова обробка сигналів та зображень(установча)

 

Шендрик Є.В

 

Візуалізація інформації

(установча)

Копитчук І.М.

 

08.12

Політологія

Савенок Л.А.

9.00

 

Системне програмне забезпечення

Карлова Н.І

10.30

 

Паралельні та розподілені обчислювальні системи

(установча)

Карлова Н.І.

 

Організація баз даних

Карлова Н.І

11.00

 

09.12

 

 

 Політологія

(установча)

Савенок Л.А.

10.00

 

 

 

15.12

Фізика

Семакова Т.О.

9.00

 

Культура ділового спілкування

(установча)

Комліченко О.О.

11.00

 

 

 

 

 

16.12

ТОЕ

(установча)

Семакова Т.О

11.30

 

 

 

 

 


Розклад зимової екзаменаційної та установчої сесії ІЗО ОНПУ   2018-2019 н.р

 «Комп’ютерні системи та мережі»

Дата

ЗАМ-131-н

(6 курс)

Ауд.

17.11

Кадровий менеджмент(установча)

Комліченко О.О.

9.00

Професійна педагогіка(установча)

Комліченко О.О.

 

25.11

Безпека технічних систем

Бабюк С.М.

10.00

 

 

02.12

Напрямки дослідження і розвитку КС

Мілейко І.Г

10.00

Мережні інформаційні технології

Шендрик Є.В.

 

Проектування комп’ютерних систем та мереж +КП

Шапорін Р.О.

 

Діагностика комп.систем+ КР

Шапорін В.О

 

Аналіз обчислювальних систем

Мілейко І.Г.

 

Програмне забезпечення розподілених систем

Копитчук І.М.

 

Дослідження і проектування комп`ютерних систем та мереж+КП(установча)

Шапорін Р.О.

 

Сучасні комп’ютерні системи та компоненти(установча)

Мілейко І.Г.

 

Дослідження та проектування паралельних дискретних систем    (установча)

Шендрік Є.В.

 

Дослідження комп’ютерних систем штучного інтелекту(установча)

Копитчук І.М.

 

Проектування та діагностика систем критичного застосування(установча)

Шапорін В.О.

 

Захист дипломного проекту у групі ЗАМ-121  23.12.2018 на 10.00

31/10/2018

Розклад зимової екзаменаційноїта  установчої сесії ІДЗО ОНПУ 2018 - 2019 н. р.

Спеціальності: Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Дата

ЗЕС-161-Н

(3 курс)

Ауд.

ЗЕС-151-Н

(4 курс)

Ауд.

ЗЕС- 141- Н

(5 курс)

Ауд

17.11

Психологія спілкування

Комліченко О.О.

10.30

 

 

 

 

 

18.11

Інженерна  та комп.графіка

Якушенко С.О.   11.00

 

 

 

Економіка і організація виробництва

Живець А.М  12.30

 

 

24.11

Електричні машини+ КР

(установча)

Якімець А.М.

9.00

Електричні апарати розподільних мереж

Суворов В.О.

11.00

 

Основи електропостачання

(установча)

 Кривда В.І.

13.00

 

Техніка високих напруг + (установча)

Кривда В.В.

10.00

Енергозберігаючі режими та технології +КР

+(установча)

Суворов В.О.    13.00

 

25.11

Відновлювальні джерела енергії

Височин В.В.   11.00

Трудове та підприємницьке право (установча)

Ротань Н.В.  12.30

 

Автоматизований електропривод

(установча)

Калінін О.Г.  13.00

 

Мікропроцесорна техніка

(установча)

Христо П. Є.12.00

 

Основи електроприводу

(установча)

Калінін О.Г.   13.00

 

Основи електропостачання КР

Кривда В.І.

10.00   

 

 

ТАУ

Христо П.Є

13.00

 

01.12

Теплотехніка +КР

Климчук  О.А   

12.00

Джерела та системи теплопостачання

Климчук О.А.

 

 

Електромагнітні та електромех. перехідні процеси

Тищенко.І.І.

11.00

 

 

 

02.12

Математичні задачі енергетики

Тищенко І.І.    

9.00

Обч.техніка та основи програмування

Яковенко Є.О.  

11.30

Електро-матеріалознавство

        Яковенко О.Є.

12.00

Пром.електроніка та перетворювальна техніка+ (установча+КР)

Яковенко О.Є.

 

Мат. задачі енергетики

Тищенко І.І.

9.00

 

 

Монтаж та експлуатація електротехнічного обладнання +

(установча)

Тищенко І.І.   12.00

 

08.12

Політологія

Савенок Л.А.  

9.00

 

  Програмне забезпечення проектування в електроінженерії

(установча)

Івлєв

11.00

 

 

 

 

Електричні станції і підстанції

Соколов Я.О.

 11.00

Електричні станції і підстанції КП

(установча)

 Соколов Я.О

 

Електромагнітні та електромех. перехідні процеси+КР

(установча )

Соколов Я.О.

 

Основи РЗА +(установча)

Шабовта  М.Ю.

11.00

 

Електричне

Освітлення +(установча)

Соколов Я.О.

13.00

 

09.12

Вища матем.+установча

Сафонова Г.Ф

9.00

 

Енергетичні системи та комплекси Ч1 + установча

Халамиренко І.В

11.00

 

Політологія (установча)

Савенок Л.А.

10.00

 

 

 

15.12

Загальна фізика

Семакова Т.О.

9.00

Теоретичні основи електротехніки

(установча)

Семакова Т.О.

11.00

 

Електричні системи та мережі + КП

Тищенко І.І.

10.00

Електротехнологічні установки

Тищенко І.І.

 

 

 

16.12

 Електричні системи та мережі

(установча)

Тищенко І.І.

9.00

Теоретична та технічна механіка+КР

Семакова Т.О.

12.30

 

 

 

 

 

 

Розклад зимової екзаменаційноїта  установчої сесії  ІДЗО ОНПУ 2018 – 2019 н. р.

Спеціальності: «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

 

Дата

ЗЕС-131-Н

(6 курс)

Ауд.

17.11

Професійна педагогіка(установча)

Комліченко О.О.

9.00

Кадровий менеджмент(установча)

Комліченко О.О.

 

18.11

Інтелектуальна власність та авторське право(установча)  Живець А.М.

10.30

 Економіка галузі

Живець А.М.

11.00

 

24.11

Моделювання електромагнітних полів пристроїв електротехніки та електромеханіки

Якімець А.М.

11.00

Режим роботи пристроїв електромеханіки

Якімець А.М.

 

Електромагнітна сумісність сучасних систем електропостачання

Суворов В.О. 

 14.00

Інноваційні технології нетрадиційної енергетики(установча)

Суворов В.О.

 

25.11

Безпека технічних систем

Бабюк С.М.

10.00

Програмування мікропроцесорів і промислових контролерів керування електромеханічними системами та електротехнічними комплексами

Христо П.Є

11.00

Електропостачання об’єктів цивільного призначення+КП

Кривда В.І.

13.00

 

08.12

Захист та автоматизація електричних мереж +КР

Шабовта М.Ю  13.00

САПР електропостачання+КР(установча)

Шабовта М.Ю.

 

Інформаційні системи та технології(установча)

Шабовта М.Ю.

 

09.12

Глобальні проблеми енергетики, екології і економіки

Соколов Я.О.

9.00

Ринок електроенергії(установча)  Соколов Я.О.

 

Захист дипломного проекту у групі ЗЕС-122 22.12.2018 на 10.00 (в ОДЕСІ)

31/10/2018

Розклад зимової екзаменаційної та установчої сесії ІДЗО ОНПУ 2018- 2019 н. р.

Спеціальності: Автомобілі та автомобільне господарство

Дата

ЗКА- 161- Н

(3 курс)

Ауд.

ЗКА-151- Н

(4 курс)

Ауд.

ЗКА- 141- Н

(5 курс)

Ауд.

17.11

Психологія спілкування

Комліченко О.О.

10.30

Практики культурної комунікації

Комліченко О.О.

 

 

 

 

 

18.11

ТММ +(установча КП)

Якушенко С.О.

9.00

Нарисна геом., інженерна та комп. графіка +КР

(установча)

Якушенко С.О.

 

Деталі машин  КП

Якушенко С.О.

10.30

Теорія обробки матеріалів

Якушенко С.О.

 

Технологічні основи машинобудування

Якушенко С.О.

 

 

 

24.11

Хімія

Шапкін В.А.

11.00

 

Деталі машин і ПТО

(установча)

Кравцов Е.Д.

 

 

 

Теорія технічних систем

Кравцов Е.Д.

10.00

 

АТЗ +(установча+КР)

Теплечук А.М.

10.00

Автомобільні двигуни(установча)

Теплечук А.М.

 

Експлуатація та обслуговування машин(установча)

Теплечук А.М

 

Обладнання галузі та його захист від корозії

Колісниченко М.О.

9.00

 

Викор. експлуат.матеріал

Колісніченко М.О.

 

25.11

Трудове та підприємницьке право

(установча)

Ротань Н.В.

12.30

 

 

 

Основи охорони праці

Бабюк С.Н.   

11.00

 

01.12

Основи технології виробництва та ремонту автомоб.

Теплечук А.М.

10.00

Автомобілі+ КР

(установча)

Теплечук А.М.

 

 

Динаміка і міцність

Оробей В.Ф.

10.00

 

САПР машин і транспортних засобів

Колісниченко М.О.

9.00

 

 

 

02.12

Інформатика

Яковенко В.Д.  

9.00

 

ВС і ТВ +  КР

Яковенко В.Д.

 

 

 

 

 

 

Технолог.проектування виробничих підрозділів

АТП і СТО +КР

Ткачов О.А.

11.00

Теоретичні основи технічної експлуатації(установча)

Ткачов О.А

 

08.12

Безпека дорожнього руху

(установча)

Чабан С.Г.

9.00

Механіка рідин і газів

Смик С.Ю.

10.30

 

 

 

Теорія експлуатаційних властивостей АТЗ+КР

(установча)

Чабан С.Г.

10.00

ПТМ, маніпулятори та промислові роботи

Вудвуд О.М.

11.00

 

Безпека дорожнього руху(установча)

Чабан С.Г.

9.00

Ел. обладнання авто.

Теплечук А.М.

10.00

Автомоб. двигуни+КП

Теплечук А.М.

Спеціалізований рухомий склад(установча)

Теплечук А.М.

 

09.12

Вища математика

Сафонова Г.Ф.

9.00

 

Політологія (установча)

Савенок Л.А.  10.00

 

Філософія

(установча)

Савенок Л.А

 

 

 

 

 

Політологія (установча)

Савенок Л.А.  10.00

 

Математичне моделювання технологічних процесів авт. транспорту(установча)

Теплечук А.М.

 

Автоматика та

автоматизація виробничих процесів (установча)

Теплечук А.М.

 

15.12

Теоретичні основи теплотехніки

Семакова Т.О.

12.00

Фізика (установча)

Семакова Т.О. 

 

 

 

 

 

16.12

Опір матеріалів

+(установча+КР)

Семакова Т.О.

9.00

Теоретична механіка +(установча)

Семакова Т.О.

 

 

 

 

 

 

Захист дипломного проекту у групі ЗКА121  22.12.2018 на 10.00 В ОДЕСІ

31/10/2018

Розклад зимової екзаменаційної та установчої сесії

ІЗО ОНПУ 2018-2019н.р.  

Спеціальність «Економіка підприємства»

Дата

ЗОП- 161-н

(3курс)

Ауд.

ЗОП- 151-н

(4курс)

Ауд.

ЗОП- 141-н

(5курс)

Ауд.

17.11

Бізнес-етика

Мілошевич Н.В.

9.00

Орг.виробництва  +КР

(установча)

Томашевська Т.Г.

Пашкова А.В.

 

Корпоративна культура(установча)

Мілошевич Н.В.

 

Орг.виробництва

Пашкова А.В.

9.00

 

Орг.виробництва  КР

Томашевська Т.Г.

 

Паблік рілейшинз

Мілошевич Н.В.

10.00

 

Управління витратами

Пашкова А.В.

9.00

 

ВЕМП

Мілошевич Н.В

10.30

 

Корпоративна культура управління (установча)

Мілошевич Н.В.

 

18.11

Бухгалтерський облік

Комліченко О.О. 9.00

Міжнародна економіка

(установча)

Живець А.М.

11.30

Система технологій

(установча)

Живець А.М.

 

Міжнародна економіка

Живець А.М.

9.00

 

Етика і естетика

Живець А.М

 

Психологія

Комліченко О.О.

11.40

 

 

 

24.11

Ризикологія

    Безнос С.В.

9.00

Економічний аналіз

(установча)

Герасимова Л.М.

11.00

Інфокомунікаційне забезпечення економ.діяльності підприємства

Задорожко ГІ.

12.00

 

 

Економічний аналіз

Герасимова Л.М.

9.00

 

Логістика(установча)

Герасимова Л.М.

 

Проектний аналіз

( установча)

Безнос С.В

11.00

 

Практичний тренінг

Задорожко Г.І.

10.00

Інфокомунікаційне забезпечення економ.діяльності підприємства (установча)

Задорожко Г.І

 

Інф. Системи і технології на підприємстві

(установча)

Задорожко Г.І

 

Ринок фінансових послуг(установча)

Іващенко О.Г. 11.30

 

25.11

Фінанси підприємства

Ротань Н.В.

 9.00

Господарське право

(установча)

Ротань Н.В.

 

Страхування

(установча)

Ротань Н.В.

 

Комп’ютерна безпека у підприємстві(установча)

Арбузова Ю.В.

10.30

 

  Господарське право

Ротань Н.В.

11.00

 

 

 

Основи охорони праці

Бабюк С.Н.

11.00

 

 

01.12

 

 

Стратегія підприємства +КР (установча)

Некрасова Л.А.  9.00

Обґрунтування господарських рішень

Свиридова С.С.

11.00

 

Потенціал і розвиток підприємства

Свиридова С.С. 9.00

Економіка та менеджмент якості на підприємстві

Некрасова Л.А.

11.00

 

02.12

Оптимізаційні методи та моделі

(установча)

Яковенко В.Д.  10.00

Інформатика (установча)

Яковенко В.Д.

 

 

 

 

 

08.12

Використання комп.технологій в економ.розрахунках

Карлова Н.І.     9.00

Теорія ймовірності

(установча)

Карлова Н.І

 

Політологія

Савенок Л.А

9.00

Соціологія

Савенок Л.А

 

 

 

 

09.12

В.математика

(установча)

Сафонова Г.Ф

10.30

 

 

 

Релігієзнавство

(установча)

Савенок Л.А   11.00

Культура наукової мови

(установча)   

Савенок  Л.А

 

 

 

 

 

15.12

Макроекономіка

Комліченко О.О.

9.00

Статистика

Комліченко О.О.

 

 

 

 

 

16.12

Історія економіки та економ.думки

Комліченко О.О. 9.00

Мікроекономіка

(установча)

Комліченко О.О.

 

 

 

 

 

22.12

Економіка праці та соціально-трудові відносини

Пашкова А.В. 9.00

Основи бізнесу

(установча)

Барабаш О.О.

Основи наукових досліджень(установча)

Барабаш О.О.

 

Аналіз фінан.звітності

(установча)

Єпіфанова І.М.

 10.00

 

Планування і контроль на підприємстві+ КР (установча)

Барабаш О.О   

11.00

 

Цінова політика(установча)

Мілошевич Н.В.

9.00

 

23.12

 

Економіка підприємства КР

Томашевська Т.Г.9.00

Економіка підприємства

Пашкова А.В.

Економ. середовище підприємства

(установча)

Єпіфанова І.М.

 

 

 

Економіка

 і  орг.інновація

діяльності +КР

Єпіфанова І.М

9.00

 

 

 

Розклад зимової екзаменаційної та установчої сесії    ІЗО ОНПУ 2018-2019н.р.

Спеціальності «Маркетинг»

Дата

ЗОП- 131-н

(6курс)

Ауд.

18.11

Інтелектуальна власність та авторське право

(установча)

Живець А.М.

10.30

Соціальна відповідальність

(установча)

Комліченко О.О. 11.00

 

24.11

Маркетингові дослідження інновацій

Яшкіна О.І.

10.30

Товарна інноваційна політика

Яшкіна О.І.

 

Прогнозування в маркетингу+КР

(установча)

 Яшкіна О.І.

 

25.11

Безпека технічних систем

Бабюк С.Н.

10.00

Інфокомунікації в освіті, науці та бізнесі

(установча)

Арбузова Ю.В.  11.00

 

01.12

Логістичний менеджмент

Кірносова М.В.

10.30

       Стратегічний маркетинг

Кірносова М.В.

 

Бренд менеджмент

(установча)

Чукурна О.П.

 

Маркетинговий менеджмент

(установча)

Чукурна О.П.

 

08.12

Маркетинг відносин

Кудіна А.В.

10.00

Рекламний менеджмент

Кудіна А.В.

 

Комп'ютерне моделювання складних економічних систем

(установча)

Карлова Н .І.

12.00

 

Захист дипломного проекту у групі ЗОП-121  22.12.2018 на 10.00

07/09/2018

Розкладустановчої сесії ІДЗО ОНПУ 2018 - 2019 н. р.

Спеціальності: Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Дата

ЗЕС-161-Н

(3 курс)

Ауд.

ЗЕС-151-Н

(4 курс)

Ауд.

ЗЕС- 141- Н

(5 курс)

Ауд

8.09

Інженерна  та комп.графіка

Якушенко С.О.

9.00

Теоретична та технічна механіка+КР

Семакова Т.О.

10.30

Загальна фізика

Семакова Т.О.

 

 

 

Економіка і організація виробництва

Живець А.М

10.00

 

 

9.09

Політологія

Савенок Л.А.   9.00

 

Психологія спілкування

Комліченко О.О. 11.30

 

 

 

 

 

15.09

Електричні апарати розподільних мереж

Суворов В.О.

11.00

 

 

 

 

Основи РЗА

Шабовта  М.Ю.

11.00

Енергозберігаючі режими та технології+КР

Суворов В.О.    12.00

 

16.09

Вища матем.

Сафонова Г.Ф

9.00

Відновлювальні джерела енергії

Височин В.В.   11.00

 

 

 

 

 

22.09

Теплотехніка +КР

Климчук  О.А

11.30

Джерела та системи теплопостачання

Климчук О.А.

 

 

 

 

 

 

23.09

Електро-матеріалознавство

Яковенко О.Є.

9.00

Пром.електроніка та перетворювальна техніка

Яковенко О.Є.

 

Обч.техніка та основи програмування

Яковенко Є.О. 11.30

 

 

 

Техніка високих напруг

Кривда В.В.

10.00

Основи електропостачання КР

Кривда В.І.

 

ТАУ

Христо П.Є

13.00

 

29.09

Математичні задачі енергетики

Тищенко І.І.     13.00

 

 

Електричні станції і підстанції

Соколов Я.О. 11.00

 

Мат. задачі енергетики

Тищенко І.І.

13.00

 

Монтаж та експлуатація електротехнічного обладнання

Тищенко І.І.   11.00

 

Електричне

освітлення

Соколов Я.О.

13.00

 

30.09

Енергетичні системи та комплекси Ч1

Халамиренко І.В

10.00

 

 

Електромагнітні та електромех. перехідні процеси

Тищенко.І.І.

9.00

Електричні системи та мережі + КП

Тищенко І.І.

 

Електротехнологічні установки

Тищенко І.І.

 

 

 

Розклад установчої сесії  ІДЗО ОНПУ 2018 – 2019 н. р.

Спеціальності: «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

 

Дата

ЗЕС-131-Н

(6 курс)

Ауд.

8.09

Економіка галузі

Живець А.М.

10.30

 

15.09

Захист та автоматизація електричних мереж +КР

Шабовта М.Ю

12.00

 

16.09

Безпека технічних систем

Пурич В.М.

11.00

 

23.09

Програмування мікропроцесорів і промислових контролерів керування електромеханічними системами та електротехнічними комплексами

Христо П.Є

10.00

Електропостачання об’єктів цивільного призначення+КП

Кривда В.І.

13.00

 

29.09

Глобальні проблеми енергетики, екології і економіки

Соколов Я.О.

14.00

 

30.09

Моделювання електромагнітних полів пристроїв електротехніки та електромеханіки

Якімець А.М.

9.00

Режим роботи пристроїв електромеханіки

Якімець А.М.

 

07/09/2018

Розклад установчої сесії ІДЗО ОНПУ 2018- 2019 н. р.

Спеціальності: Автомобілі та автомобільне господарство

Дата

ЗКА- 161- Н

(3 курс)

Ауд.

ЗКА-151- Н

(4 курс)

Ауд.

ЗКА- 141- Н

(5 курс)

Ауд.

8.09

Теоретичні основи теплотехніки

Семакова Т.О.

9.00

Теоретична механіка

Семакова Т.О.

 

Опір матеріалів

Семакова Т.О.

 

Деталі машин  КП

Якушенко С.О.

10.00

Теорія обробки матеріалів

Якушенко С.О.

 

Технологічні основи машинобудування

Якушенко С.О.

 

 

 

 

9.09

ТММ

Якушенко С.О.

10.00

Психологія спілкування

Комліченко О.О.

11.30

Практики культурної комунікації

Комліченко О.О.

 

 

 

 

 

15.09

 

 

Хімія

Шапкін В.А.

 

Теорія технічних систем

Кравцов Е.Д.

10.00

 

САПР машин і транспортних засобів

Колісниченко М.О.

9.00

Обладнання галузі та його захист від корозії

Колісниченко М.О.

 

16.09

Вища математика

Сафонова Г.Ф.

9.00

 

 

 

ПТМ, маніпулятори та промислові роботи

Вудвуд О.М.

10.00

 

Ел. обладнання авто.

Колісниченко М.О.

9.00

Викор. експлуат.матеріал

Колісніченко М.О.

 

Основи охорони праці

Пурич В.М.    10.00

 

22.09

Механіка рідин і газів

Смик С.Ю.

10.00

Основи технології виробництва та ремонту автомоб.

Теплечук А.М.

11.00

 

АТЗ

Теплечук А.М.

9.00

 

Динаміка і міцність

Оробей В.Ф.

 

Автомоб. двигуни+(КП)

Теплечук А.М.

10.00

 

23.09

Інформатика

Яковенко В.Д.

9.00

ВС і ТВ   КР

Яковенко В.Д.

 

 

 

Технолог.проектування виробничих підрозділів

АТП і СТО +КР

Ткачов О.А.

10.00

 

 
07/09/2018

Розклад установчої сесії ІЗО ОНПУ 2018-2019н.р.

Спеціальність «Економіка підприємства»

Дата

ЗОП- 161-н

(3курс)

Ауд.

ЗОП- 151-н

(4курс)

Ауд.

ЗОП- 141-н

(5курс)

Ауд.

8.09

Статистика

Комліченко О.О.

9.00

Бухгалтерський облік

Комліченко О.О.

 

Історія економіки та економ.думки

Комліченко О.О.

 

Міжнародна економіка

Живець А.М.

9.00

 

Етика і естетика

Живець А.М

 

 

 

 

9.09

Макроекономіка

Комліченко О.О.

9.00

Політична економія

Комліченко О.О.

 

Політологія

Савенок Л.А

9.00

Соціологія

Савенок Л.А.

 

Психологія

Комліченко О.О.

11.30

 

 

 

15.09

Фінанси підприємства

Ротань Н.В. 9.00

 

Господарське право

Ротань Н.В.

10.00

 

 

Ділова іноземна мова

(никто не приедет)

 

 

16.09

Використання комп.технологій в економ.розрахунках

Карлова Н.І.     9.00

 

 

 

 

Основи охорони праці

Пурич В.М.

10.00

 

22.09

Ризикологія

Безнос С.В.

9.00

 

 

 

Обґрунтування господарських рішень

Свиридова С.С.

10.00

 

 

 

Економіка

і  орг.інновація

діяльності +КР

Єпіфанова І.М

9.00

Практичний тренінг

Задорожко Г.І.

 

23.09

Інфокомунікаційне забезпечення економ.діяльності підприємства

Задорожко ГІ.

 

Економічний аналіз

Герасимова Л.М.

11.00

 

 

Потенціал і розвиток підприємства

Свиридова С.С.

10.00

 

 

29.09

Бізнес-етика

Мілошевич Н.В.

9.00

Орг.виробництва

Пашкова А.В.

10.00

 

Орг.виробництва  КР

Томашевська Т.Г.

9.00

Паблік рілейшинз

Мілошевич Н.В.

10.00

 

 

Управління витратами

Пашкова А.В.

9.00

ВЕМП

Мілошевич Н.В

11.00

 

30.09

Орг.виробництва  КР

Томашевська Т.Г.

9.00

Економіка праці та соціально-трудові відносини

Пашкова А.В.

 

 

Орг.виробництва

Пашкова А.В.

9.00

 

 

Економіка та менеджмент якості на підприємстві

Некрасова Л.А.

10.00

 

 

 

 

Розклад установчої сесії    ІЗО ОНПУ 2018-2019н.р.

Спеціальності «Маркетинг»

Дата

ЗОП- 131-н

(6курс)

Ауд.

15.09

Маркетингові дослідження інновацій

Яшкіна О.І.

10.30

Товарна інноваційна політика

Яшкіна О.І.

 

16.09

Безпека технічних систем

Пурич В.М.

11.00

 

22.09

Логістичний менеджмент

Кірносова М.В.

10.30

Стратегічний маркетинг

Кірносова М.В.

 

29.09

Маркетинг відносин

Кудіна А.В.

10.30

Рекламний менеджмент

Кудіна А.В.

 

 
07/09/2018

Розклад установчої сесії ІЗО ОНПУ   2018-2019 н.р

«Комп’ютерні системи та мережі»

Дата

ЗАМ-161-Н

(3 курс)

Ауд

ЗАМ-151-Н

(4 курс)

Ауд.

ЗАМ-141-Н

(5 курс)

Ауд

8.09

Обчислювальні системи

Сафонов М.С.

9.00

 

 

Фізика

Семакова Т.О.

10.30

 

Периферійні пристрої

Сафонов М.С

9.30

Аналогові та гібридні ЕОМ

Сафонов М.С.

 

Технології проектування КС

Сафонов М.С.

 

Конструювання ЕОМ+КР

Сафонов М.С.

10.00

 

Захист інформації у комп. системах

Сафонов М.С

 

 

9.09

Політологія

Савенок Л.А.

9.00

Психологія

Комліченко О.О.

11.30

 

 

 

 

 

15.09

Теорія інформації та кодування

Арбузова Ю.В.

9.00

Машинно-орієнтоване програмування

Арбузова Ю.В.

 

Теорія інформації і кодування

Арбузова Ю.В.

9.00

Машинно-орієнтовне програмування КР

Арбузова Ю.В.

 

Інженерія ПЗ

КР

Арбузова Ю.В.

10.00

 

 

16.09

 

 

 

Системне програмне забезпечення

Карлова Н.І

10.00

 

Організація баз даних

Карлова Н.І

10.30

 

22.09

Арифметичні основи обчисл.техніки

Яковенко О.Є

9.00

Комп’ютерна логіка

Яковенко О.Є

 

Комп’ютерна

електроніка

Яковенко О.Є.

 

Комп.

схемотехніка КП

Яковенко О.Є

10.00

 

 

 

Надійність, контроль ЕОМ

Яковенко О.Є

10.30

 

 

 

23.09

Програмування в мережі INTERNET

Яковенко В.Д

10.00

 

Системне програмування

Яковенко В.Д.

 

Комп’ютерні

мережі

Яковенко Є.О

 

 

 

Комп’ютерні мережі + КР

Яковенко Є.О.

11.00

 

 

 

 

 

 

 

Розклад установчої сесії ІЗО ОНПУ   2018-2019 н.р

«Комп’ютерні системи та мережі»

Дата

ЗАМ-131-н

(6 курс)

Ауд.

16.09

Безпека технічних систем

Пурич В.М.

11.00

 

22.09

Напрямки дослідження і розвитку КС

Мілейко І.Г

10.00

Мережні інформаційні технології

Шендрик Є.В.

 

Проектування комп’ютерних систем та мереж +КП

Шапорін Р.О.

 

Діагностика комп.систем+ КР

Шапорін В.О

 

Аналіз обчислювальних систем

Мілейко І.Г.

 

Програмне забезпечення розподілених систем

Копитчук І.М.

 

07/09/2018

 

Розклад установчої сесії ІЗО ОНПУ 2018-2019н.р.

Спеціальність «Економіка підприємства»

Дата

ЗОП- 161-н

(3курс)

Ауд.

ЗОП- 151-н

(4курс)

Ауд.

ЗОП- 141-н

(5курс)

Ауд.

8.09

Статистика

Комліченко О.О.

9.00

Бухгалтерський облік

Комліченко О.О.

 

Історія економіки та економ.думки

Комліченко О.О.

 

Міжнародна економіка

Живець А.М.

9.00

 

Етика і естетика

Живець А.М

 

 

 

 

9.09

Макроекономіка

Комліченко О.О.

9.00

Політична економія

Комліченко О.О.

 

Політологія

Савенок Л.А

9.00

Соціологія

Савенок Л.А.

 

Психологія

Комліченко О.О.

11.30

 

 

 

15.09

Фінанси підприємства

Ротань Н.В. 9.00

 

Господарське право

Ротань Н.В.

10.00

 

 

Ділова іноземна мова

(никто не приедет)

 

 

16.09

Використання комп.технологій в економ.розрахунках

Карлова Н.І.     9.00

 

 

 

 

Основи охорони праці

Пурич В.М.

10.00

 

22.09

Ризикологія

    Безнос С.В.

9.00

 

 

 

Обґрунтування господарських рішень

Свиридова С.С.

10.00

 

 

 

Економіка

 і  орг.інновація

діяльності +КР

Єпіфанова І.М

9.00

Практичний тренінг

Задорожко Г.І.

 

23.09

Інфокомунікаційне забезпечення економ.діяльності підприємства

Задорожко ГІ.

 

Економічний аналіз

Герасимова Л.М.

11.00

 

 

Потенціал і розвиток підприємства

Свиридова С.С.

10.00

 

 

29.09

Бізнес-етика

Мілошевич Н.В.

9.00

Орг.виробництва

Пашкова А.В.

10.00

 

Орг.виробництва  КР

Томашевська Т.Г.

9.00

Паблік рілейшинз

Мілошевич Н.В.

10.00

 

 

 Управління витратами

Пашкова А.В.

9.00

ВЕМП

Мілошевич Н.В

11.00

 

30.09

Орг.виробництва  КР

Томашевська Т.Г.

9.00

Економіка праці та соціально-трудові відносини

Пашкова А.В.

 

 

Орг.виробництва

Пашкова А.В.

9.00

 

 

Економіка та менеджмент якості на підприємстві

Некрасова Л.А.

10.00

 

 

Розклад установчої сесії    ІЗО ОНПУ 2018-2019н.р.

Спеціальності «Маркетинг»

Дата

ЗОП- 131-н

(6курс)

Ауд.

15.09

Маркетингові дослідження інновацій

Яшкіна О.І.

10.30

Товарна інноваційна політика

Яшкіна О.І.

 

16.09

Безпека технічних систем

Пурич В.М.

11.00

 

22.09

Логістичний менеджмент

Кірносова М.В.

10.30

       Стратегічний маркетинг

Кірносова М.В.

 

29.09

Маркетинг відносин

Кудіна А.В.

10.30

Рекламний менеджмент

Кудіна А.В.

 

 

 

 

 


 

07/09/2018

Розкладустановчої сесії ІДЗО ОНПУ 2018 - 2019 н. р.

Спеціальності: Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Дата

ЗЕС-161-Н

(3 курс)

Ауд.

ЗЕС-151-Н

(4 курс)

Ауд.

ЗЕС- 141- Н

(5 курс)

Ауд

8.09

Інженерна  та комп.графіка

Якушенко С.О.

9.00

Теоретична та технічна механіка+КР

Семакова Т.О.

10.30

Загальна фізика

Семакова Т.О.

 

 

 

Економіка і організація виробництва

Живець А.М

10.00

 

 

9.09

Політологія

Савенок Л.А.   9.00

 

Психологія спілкування

Комліченко О.О. 11.30

 

 

 

 

 

15.09

Електричні апарати розподільних мереж

Суворов В.О.

11.00

 

 

 

 

Основи РЗА

Шабовта  М.Ю.

11.00

Енергозберігаючі режими та технології+КР

Суворов В.О.    12.00

 

16.09

Вища матем.

Сафонова Г.Ф

9.00

Відновлювальні джерела енергії

Височин В.В.   11.00

 

 

 

 

 

22.09

Теплотехніка +КР

Климчук  О.А   

11.30

Джерела та системи теплопостачання

Климчук О.А.

 

 

 

 

 

 

23.09

Електро-матеріалознавство

        Яковенко О.Є.

9.00

Пром.електроніка та перетворювальна техніка

Яковенко О.Є.

 

Обч.техніка та основи програмування

Яковенко Є.О. 11.30

 

 

 

Техніка високих напруг

Кривда В.В.

10.00

Основи електропостачання КР

Кривда В.І.    

 

ТАУ

Христо П.Є

13.00

 

29.09

  Математичні задачі енергетики

Тищенко І.І.     13.00

 

 

Електричні станції і підстанції

Соколов Я.О. 11.00

 

Мат. задачі енергетики

Тищенко І.І.

13.00

 

Монтаж та експлуатація електротехнічного обладнання

Тищенко І.І.   11.00

 

Електричне

освітлення

Соколов Я.О.

13.00

 

30.09

Енергетичні системи та комплекси Ч1

Халамиренко І.В

10.00

 

 

Електромагнітні та електромех. перехідні процеси

Тищенко.І.І.

9.00

Електричні системи та мережі + КП

Тищенко І.І.

 

Електротехнологічні установки

Тищенко І.І.

 

 

 

 

07/09/2018

 

Розклад установчої сесії  ІДЗО ОНПУ 2018 – 2019 н. р.

Спеціальності: «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

 

Дата

ЗЕС-131-Н

(6 курс)

Ауд.

8.09

Економіка галузі

Живець А.М.

10.30

 

15.09

Захист та автоматизація електричних мереж +КР

Шабовта М.Ю

12.00

 

16.09

Безпека технічних систем

Пурич В.М.

11.00

 

23.09

Програмування мікропроцесорів і промислових контролерів керування електромеханічними системами та електротехнічними комплексами

Христо П.Є

10.00

Електропостачання об’єктів цивільного призначення+КП

Кривда В.І.

13.00

 

29.09

Глобальні проблеми енергетики, екології і економіки

Соколов Я.О.

14.00

 

30.09

Моделювання електромагнітних полів пристроїв електротехніки та електромеханіки

Якімець А.М.

9.00

Режим роботи пристроїв електромеханіки

Якімець А.М.

 

07/09/2018

 

Розклад установчої сесії ІЗО ОНПУ   2018-2019 н.р

 «Комп’ютерні системи та мережі»

Дата

ЗАМ-161-Н

(3 курс)

Ауд

ЗАМ-151-Н

(4 курс)

Ауд.

ЗАМ-141-Н

(5 курс)

Ауд

8.09

Обчислювальні системи

Сафонов М.С.

9.00

 

 

Фізика

Семакова Т.О.

10.30

 

Периферійні пристрої

Сафонов М.С

 9.30

Аналогові та гібридні ЕОМ

Сафонов М.С.

 

Технології проектування КС

Сафонов М.С.

 

Конструювання ЕОМ+КР

Сафонов М.С.

10.00

 

Захист інформації у комп. системах

Сафонов М.С

 

 

9.09

Політологія

Савенок Л.А.

9.00

Психологія

Комліченко О.О.

11.30

 

 

 

 

 

15.09

Теорія інформації та кодування

Арбузова Ю.В.

9.00

Машинно-орієнтоване програмування

Арбузова Ю.В.

 

Теорія інформації і кодування

Арбузова Ю.В.

9.00

Машинно-орієнтовне програмування КР

Арбузова Ю.В.

 

Інженерія ПЗ

КР

Арбузова Ю.В.

10.00

 

 

16.09

 

 

 

Системне програмне забезпечення

Карлова Н.І

10.00

 

Організація баз даних

Карлова Н.І

10.30

 

22.09

Арифметичні основи обчисл.техніки

Яковенко О.Є

9.00

Комп’ютерна логіка

Яковенко О.Є

 

Комп’ютерна

електроніка

Яковенко О.Є.

 

Комп.

схемотехніка КП

Яковенко О.Є

10.00

 

 

 

Надійність, контроль ЕОМ

Яковенко О.Є

10.30

 

 

 

23.09

Програмування в мережі INTERNET

Яковенко В.Д

10.00

 

Системне програмування

Яковенко В.Д.

 

Комп’ютерні

мережі

Яковенко Є.О

 

 

 

Комп’ютерні мережі + КР

Яковенко Є.О.

11.00

 

 

 

Розклад установчої сесії ІЗО ОНПУ   2018-2019 н.р

 «Комп’ютерні системи та мережі»

Дата

ЗАМ-131-н

(6 курс)

Ауд.

16.09

Безпека технічних систем

Пурич В.М.

11.00

 

22.09

Напрямки дослідження і розвитку КС

Мілейко І.Г

10.00

Мережні інформаційні технології

Шендрик Є.В.

 

Проектування комп’ютерних систем та мереж +КП

Шапорін Р.О.

 

Діагностика комп.систем+ КР

Шапорін В.О

 

Аналіз обчислювальних систем

Мілейко І.Г.

 

Програмне забезпечення розподілених систем

Копитчук І.М.

 

 

07/09/2018

Розклад установчої сесії ІДЗО ОНПУ 2018- 2019 н. р.

Спеціальності: Автомобілі та автомобільне господарство

Дата

ЗКА- 161- Н

(3 курс)

Ауд.

ЗКА-151- Н

(4 курс)

Ауд.

ЗКА- 141- Н

(5 курс)

Ауд.

8.09

Теоретичні основи теплотехніки

Семакова Т.О.

9.00

Теоретична механіка

Семакова Т.О.

 

Опір матеріалів

Семакова Т.О.

 

Деталі машин  КП

Якушенко С.О.

10.00

Теорія обробки матеріалів

Якушенко С.О.

 

Технологічні основи машинобудування

Якушенко С.О.

 

 

 

 

9.09

ТММ

Якушенко С.О.

10.00

Психологія спілкування

Комліченко О.О.

11.30

Практики культурної комунікації

Комліченко О.О.

 

 

 

 

 

15.09

 

 

Хімія

Шапкін В.А.

 

Теорія технічних систем

Кравцов Е.Д.

10.00

 

САПР машин і транспортних засобів

Колісниченко М.О.

9.00

Обладнання галузі та його захист від корозії

Колісниченко М.О.

 

16.09

Вища математика

Сафонова Г.Ф.

9.00

 

 

 

ПТМ, маніпулятори та промислові роботи

Вудвуд О.М.

10.00

 

Ел. обладнання авто.

Колісниченко М.О.

9.00

Викор. експлуат.матеріал

Колісніченко М.О.

 

Основи охорони праці

Пурич В.М.    10.00

 

22.09

Механіка рідин і газів

Смик С.Ю.

10.00

Основи технології виробництва та ремонту автомоб.

Теплечук А.М.

11.00

 

АТЗ

Теплечук А.М.

              9.00

 

Динаміка і міцність

Оробей В.Ф.

 

Автомоб. двигуни+(КП)

Теплечук А.М.

10.00

 

23.09

Інформатика

Яковенко В.Д.  

9.00

ВС і ТВ   КР

Яковенко В.Д.

 

 

 

Технолог.проектування виробничих підрозділів

АТП і СТО +КР

Ткачов О.А.

10.00

 

07/03/2018

Розклад літньої екзаменаційної сесії

ІЗО ОНПУ 2017-2018н.р.

Спеціальність «Економіка підприємства»

 

Дата

ЗОП-131 –н

(5курс)

Ауд.

31.03

Корпоративна культура управління

Мілошевич Н.В.

10.00

Цінова політика

Мілошевич Н.В.

 

 

  01.04

Ринок фінансових послуг

Іващенко О.Г.

11.30

 

14.04

Інфокомунікаційне забезпечення економічної діяльності підприємства

Задорожко Г.І

10.00

 

 Інформаційні системи

і технології на підприємстві

Задорожко Г.І

 

 

 

 

Державний бакалаврський іспит відбудеться 28 квітня 2018 року о 9.00

07/03/2018

Розкладлітньої екзаменаційної сесії

ІДЗО ОНПУ 2017 - 2018 н. р.

Спеціальності: Електротехнічні системи електроспоживання

 

Дата

ЗЕС- 131- Н

(5 курс)

Ауд.

31.03

Техніка високих напруг

Кривда В.І.

11.00

 

РЗА

Шабовта  М.Ю.

13.00

 

 

 

 

01.04

Електричне

освітлення

Соколов Я.О.

10.30

 

 

14.04

Монтаж та експлуатація електротехнічного обладнання

Тищенко І.І.

11.00

 

 

15.04

 

Енергозберігаючі режими та технології

Суворов В.О

11.00

 

 

Державний бакалаврський іспит відбудеться 28 квітня 2018 року о 9.00

07/03/2018

Розклад літньої екзаменаційної сесії

ІДЗО ОНПУ 2017- 2018 н. р.

Спеціальності: Автомобілі та автомобільне господарство

 

 

Дата

ЗКА- 131- Н

(5 курс)

Ауд.

31.03

Безпека дорожнього руху

Чабан С.Г.

 

 

 

01.04

Математичне моделювання технологічних процесів авт. транспорту

Теплечук А.М.

10.00

 

 

 

14.04

Організація автомобільних перевезень

Ткачов О.А

 

 

15.04

Спеціалізований рухомий склад

Теплечук А.М.

 

Автоматика та

автоматизація виробничих процесів

Теплечук А.М.

 

 

 

 

 

Державний бакалаврський іспит відбудеться 28 квітня 2018 року о 9.00

09/11/2017

Розклад зимової екзаменаційної та установчої сесії

ІЗО ОНПУ 2017-2018н.р.

Спеціальність «Економіка підприємства»

Дата

ЗОП- 151-н

(3курс)

Ауд.

ЗОП- 141-н

(4курс)

Ауд.

18.11

Економіка праці

Пашкова А.В.

10.00

Національна економіка

(установча)Мілошевич Н.В.

11.00

 

Паблік рілейшинз

Мілошевич Н.В.

10.00

Планування і контроль на підприємстві+ КР (установча)

Барабаш О.О    11.00

 

19.11

Інформатика

Яковенко В.Д.    9.00

Оптимізаційні методи та моделі(установча)Яковенко В.Д.

10.30

Теорія ймовірності(установча)

Яковенко В.Д. 11.00

 

 

 

 

 

 

25.11

Ризикологія

    Безнос С.В.

9.00

Інвестування

Єпіфанова І.М.

10.30

 

Економічний аналіз

Герасимова Л.М.     9.00

Логістика(установча)

Герасимова Л.М.

 

Проектний аналіз( установча)

Безнос С.В  11.00

 

Аналіз фінан.звітності(установча)

Єпіфанова І.М. 12.00

 

26.11

Регіональна економіка

Живець А.М. 

   9.00

Система технологій в промисловості(установча)

Живець А.М.

Економетрика(установча)

Живець А.М.

 

 

Комп’ютерна безпека у підприємстві(установча)

Арбузова Ю.В.

9.00

Міжнародна економіка

Живець А.М. 

10.30

 

02.12

Економіка підприємства КП

Томашевська Т.Г. 9.00

 

Орг.виробництва

Пашкова А.В.  9.00

 

03.12

Економіка підприємства

Пашкова А.В.

9.00

 

 

Орг.виробництва КР

Томашевська Т.Г.

9.00

 

 

09.12

 

 

 Об ґрунт. господарських рішень

Свиридова С.С.   9.00

 Стратегія підприємства +КР

(установча)Некрасова Л.А.  11.00

 

10.12

І Е Д

Комліченко О.О. 9.00

Маркетинг+КР(установча)

Комліченко О.О.

 

Психологія

Комліченко О.О.

11.30

 

16.12

 Макроекономіка+КР

Комліченко О.О.   

 9.00

Статистика(установча)

Комліченко О.О.

 

Етика і естетика

Савенок Л.А.   9.00

Релігієзнавство(установча)

Савенок Л.А

Культура наукової мови

(установча)    Савенок  Л.А

 

17.12

Менеджмент

Комліченко О.О.

 9.00

Мікроекономіка +КР(установча)

Комліченко О.О.

 

Бух. облік на підприємст(установча)

Комліченко О.О.

 

Політологія

Савенок Л.А 

9.00

Соціологія

Савенок Л.А.

 

 

 

23.12

Вища математика

Карлова Н.І.

 9.00

 

 

 

24.12

Гроші і кредит

Ротань Н.В. 

10.30

Страхування(установча)

Ротань Н.В.

Аудит персоналу (установча)

Ротань Н.В.

 

Господарське право

Ротань Н.В.

9.00

 

 

Розклад зимової екзаменаційної та установчої сесії

ІЗО ОНПУ 2017-2018н.р.

Спеціальність «Економіка підприємства»

Дата

ЗОП- 131-н

(5курс)

Ауд.

ЗОП- 121-н

(6курс)

Ауд.

18.11

Управління витратами

Пашкова А.В.

10.00

Ринок фінансових послуг(установча)

Іващенко О.Г. 11.00

ВЕМП

Мілошевич Н.В.

11.30

Корпоративна культура управління (установча)

Мілошевич Н.В.

 

Цінова політика(установча)

Мілошевич Н.В.

 

Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів +КР (установча)

Барабаш О.О

10.00

 

Соціальна відповідальність

Чистякова І.М.

10.30

 

 

25.11

Економіка  і  орг. інновац. діяльності +КР

Єпіфанова І.М

9.00

 

Управління проектами+КР

Герасимова Л.М     11.00

Економічне управління  підприємством (установча)

Герасимова Л.М.

Контролінг

Безнос С.В.     12.00

 

26.11

Ділова іноземна мова

Єршова Ю.А.  12.30

 

Прикладна економетрика(установча)

Живець А.М.   10.30

 

02.12

 

 

Техніко-економічний  аналіз

Пашкова А.В.  10.30Конкурентоспроможність  підприємства(установча)

Бельтюков Є.О

 

 

09.12

Потенціал і розвиток підприємства

Свиридова С.С.

9.00

Економіка та менеджмент якості на підприємстві

Некрасова Л.А. 10.30

 

Управління розвитком підприємства +КР

Некрасова Л.А

9.00

 

Інтелектуальний  бізнес(установча)

Свиридова С.С      10.30

 

10.12

Основи охорони праці

Пурич В.М

12.00

 

Безпека тезнічних систем

Пурич В.М.

11.00

 

16.12

Практичний тренінг

Задорожко Г.І.

10.00

Інфокомунікаційне забезпечення економічної діяльності підприємства(установча)

Задорожко Г.І

Інф. Системи і технології на підприємстві(установча)

Задорожко Г.І

 

Системи підтримки прийняття рішень в економіці та управлінні

Задорожко Г.І.

11.30

Інфокомунікації в освіті, науці та бізнесі(установча)

Задорожко Г.І.

Комп'ютерне моделювання складних економічних систем (установча)

Задорожко Г.І.

 

24.12

 

 

Інтелектуальна власність та авторське право (установча)

Ротань Н.В. 12.00

 

 

 

09/11/2017

Розклад зимової екзаменаційної та установчої сесії

ІДЗО ОНПУ 2017- 2018 н. р.

Спеціальності: Автомобілі та автомобільне господарство

Дата

ЗКА- 151- Н

(3 курс)

Ауд.

ЗКА-141- Н

(4 курс)

Ауд.

18.11

Гідравліка, гідро- та пневмоприводи

Смик С.Ю. 

10.30

 

 

Хімія (установча)

Шапкін В.А.  12.00            

 

 

 

 

 

 

 

АТЗ+АТЗ+ КР(установча)

   Теплечук А.М

10.00

Автомобільні двигуни(установча)

Теплечук А.М.

Експлуатація та обслуговування машин(установча)

Теплечук А.М

Теорія експлуатаційних властивостей АТЗ+КР

(установча)Теплечук А.М.

Динаміка і міцність

Оробей В.Ф.   11.00

 

19.11

1.Теоретичні основи теплотехніки

Носов П.С.

9.00

2.ВС і ТВ   КР

Носов П.С.

3.Нарисна геом., інженерна та комп. графіка

Носов П.С.

 

 

 

25.11

Інформатика

Яковенко В.Д.  

9.00

Історія інженерної діяльності

Яковенко В.Д. (установча)

Використання ЕОМ в інженерній практиці(установча)Яковенко В.Д.

 

Психологія(установча)

Комліченко О.О. 

10.30   

 

Теорія технічних систем

Кравцов Е.Д.

10.00

ПТМ, маніпулятори та промислові роботи

Вудвуд О.М. 

 

 

26.11

Опір матеріалів + установча+КР

Носов П.С. 9.00

 

ТММ+ТММ КП(установча)

Носов П.С.

 

 Деталі машин  КП

Носов П.С. 10.30

ТОМ

Носов П.С.

Технологічні основи машинобуд.

Носов П.С.

 

02.12

Релігієзнавство

Савенок Л.А. 11.00

 

Політологія (установча)

Савенок Л.А.  9.00

 

03.12

Теор. механіка

Носов П.С. на 10.30

Деталі машин(установча) Носов П.С.

 

 

 

09.12

 

 

Теоретичні основи технічної експлуатації(установча)

Ткачов О.А

 

23.12

Вища математика + установча

Карлова Н.І. 9.00

 

 

 

24.12

Фізика + установча

Семакова Т.О.  9.00

 

 

 

 

Розклад зимової екзаменаційної та установчої сесії

ІДЗО ОНПУ 2017- 2018 н. р.

Спеціальності: Автомобілі та автомобільне господарство

Дата

ЗКА- 131- Н

(5 курс)

Ауд.

 

ЗКА- 121- Н

(6 курс)

 

Ауд.

18.11

Автомоб. двигуни +(КП)

Теплечук А.М.

10.00

 

 

 

Автоматика та

автоматизація виробничих процесів (установча)

Теплечук А.М.

 

Спеціалізований рухомий склад(установча)

Теплечук А.М.

 

Математичне моделювання технологічних процесів авт. транспорту(установча)

Теплечук А.М.

 

 

 

 

 

 

Будівельна механіка самохідних транспортних засобів

Оробей В.Ф.

10.00

Математичне моделювання технічних систем(установча)

Оробей В.Ф.

 

Сучасні методи автоматизованого проектування(установча)

Оробей В.Ф.

 

Технічне діагностування автомобілів

Теплечук А.М.

 

Технологія автомобілебудування

Теплечук А.М.

 

Випробування та надійність АТЗ  КР(установча)

Теплечук А.М.

 

19.11

 

 

Менеджмент і маркетинг інноваційної діяльності

Дащенко Н.М.

 

25.11

 

 

Професійна педагогіка(установча)

 Комліченко О.О.

9.00

Кадровий менеджмент(установча)

Комліченко О.О.

 

Інтелектуальна власність та авторське право(установча)

Комліченко О.О.

 

02.12

САПР машин і транспортних засобів

Колісниченко М.О.

9.00

Обладнання галузі та його захист від корозії

Колісниченко М.О.

Безпека дорожнього руху(установча)

Чабан С.Г. 12.00

 

Робочі процеси автомобілів

Чабан С.Г.

9.00

Сертифікаційні випробування матеріалів і промислової продукції КР(установча)

Чабан С.Г

 

03.12

Ел. обладнання авто.

Колісниченко М.О.  9.00

 

Викор. уксплуат.матеріалів

Колісниченко М.О.

 

Теорія руху колісних машин і експлуатаційні властивості

Чабан С.Г.

 

 

9.12

Технолог.проектування виробничих підрозділів  АТП і СТО +КР

Ткачов О.А. 

11.00

Організація  автопееревезень(установча)

Ткачов О.А

 

 

 

10.12

Основи охорони праці

Пурич В.М.

12.00

 

Безпека технічних систем

Пурич В.М.

11.00

 

 

 

09/11/2017

Розклад зимової екзаменаційної та установчої сесії

ІДЗО ОНПУ 2017 - 2018 н. р.

Спеціальності: Електротехнічні системи електроспоживання

Дата

ЗЕС-151-Н

(3 курс)

Ауд.

ЗЕС-141-Н

(4 курс)

Ауд.

18.11

Основи метрології та електричних вимірювань

Яковенко О.Є.

9.00

Електричні апарати

Суворов В.О. 11.00

 

 

 

19.11

 

Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови(установча)

Яковенко В.Д. 12.00

 

 

 

Основи електроприводу

(установча)

Калінін О.Г.   12.00

 

Мікропроцесорна техніка

(установча)

Христо П. Є.12.00

 

25.11

Психологія (установча)

Комліченко О.О.

10.30

 

Теплотехніка +КР

Климчук

11.30

 

Основи електропостачання

(установча) Кривда В.І.

10.00

 

 

26.11

Іноземна мова

Єршова Ю.А .  11.00

 

 

 

02.12

Релігієзнавство

Савенок Л.А.

10.00

 

 

Політологія (установча)

Савенок Л.А.

9.00

Електричні станції і підстанції

Соколов Я.О.

11.00

Електричні станції і підстанції КП

(установча) Соколов Я.О

 

Електромагнітні та електромех. перехідні процеси+КР(установча )

Соколов Я.О.

 

03.12

Інженерна графіка

Носов П.С.

9.00

Технічна механіка+КР(установ)

Носов П.С.

 

 

 

09.12

   Вища матем.+установча

Сафонова Г.Ф.

9.00

 

 

Електромагнітні та електромех. перехідні процеси

Тищенко.І.І.

11.00

 

10.12

Електричні машини +КР

Якімець А.М.

(установча)

9.00

 

 

Електротехнологічні установки

Тищенко І.І.

9.00

Мат. задачі енергетики

Тищенко І.І.

10.00

 

23.12

Теоретичні основи електротехніки+ установча

Семакова Т.О.

9.00

Електротехнічні матеріали

Семакова Т.О.(установча)

 

Електричні системи та мережі

(установча) 

Тищенко І.І.13.00

 

 

 

24.12

Фізика+установча

Семакова Т.О. 9.00

 

Електричні системи та мережі + КП

Тищенко І.І.    9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розклад зимової екзаменаційної та установчої сесії

ІДЗО ОНПУ 2017 - 2018н. р.

Спеціальності: Електротехнічні системи електроспоживання

 

Дата

ЗЕС- 131- Н

(5 курс)

Ауд.

ЗЕС-122-Н

(6 курс)

Ауд.

18.11

Енергозберігаючі режими та технології+КР

+ установча

Суворов В.О.

13.00

 

Моделювання електромагнітних полів пристроїв електротехніки та електромеханіки

Якімець А.М.

9.00

Режим роботи пристроїв електромеханіки

Якімець А.М.

 

19.11

ТАУ

Калінін О.Г.

9.00

 

 

 

Програмування мікропроцесорів і промислових контролерів керування електромеханічними системами та електротехнічними комплексами

Христо П.Є

9.00

 

25.11

Техніка високих напруг + установча

Кривда В.В.

12.00

Основи електропостачання КР

Кривда В.І.

 

Професійна педагогіка(установча)

Комліченко О.О. 9.00

Кадровий менеджмент(установча)

Комліченко О.О.

Захист та автоматизація електричних мереж +КР

Шабовта М.Ю   11.00

САПР електропостачання+КР(установча)

Шабовта М.Ю.

Інформаційні системи та технології(установча)

Шабовта М.Ю.

 

26.11

 

 

Електропостачання об’єктів цивільного призначення+установчаКП

Кривда В.І.  11.00

 

02.12

Основи РЗА+ установча

Шабовта  М.Ю.

11.00

 

 

Глобальні проблеми енергетики, екології і економіки

Соколов Я.О.  13.30

Ринок електроенергії(установча)

Соколов Я.О.

 

03.12

Економіка і організація виробництва

Живець А.М 9.00

Електричне освітлення+ установч

Соколов Я.О.   10.00

 

Економіка галузі

Живець А.М. 10.00

 

Інтелектуальна власність та авторське право(установча)  Живець А.М.

 

10.12

 

 

Безпека технічних систем

Пурич В.М. 11.00

 

23.12

Монтаж та експлуатація електротехнічного обладнання+ установча

Тищенко І.І.

11.00

 

Електромагнітна сумісність сучасних систем електропостачання

Суворов В.О.   11.00

Інноваційні технології нетрадиційної енергетики(установча)

Суворов В.О.

 

09/11/2017

Розклад зимової екзаменаційної  та установчої сесії ІЗО ОНПУ   2017-2018 н.р

 «Комп’ютерні системи та мережі»

Дата

ЗАМ-151-Н

(3 курс)

Ауд

ЗАМ-141-Н

(4 курс)

Ауд.

18.11

Комп’ютерна логіка

Яковенко О.Є.   10.30

 

Комп’ютерна логіка+ КР

(установча)Яковенко О.Є.

 

Комп’ютерна схемотехніка

(установча)Яковенко О.Є.

 

Аналогові та гібридні ЕОМ

Сафонов М.С.  

9.00

 

Проектування мікропроцесорних систем +КП

(установча)Сафонов М.С.

 

19.11

Арифм.основи обчисл. техніки

Яковенко О.Є.

 9.00

 

Теорія ймовірності та мат. статистика(установча)

Яковенко В.Д.    11.00

 

Програмування +КР (установча) Яковенко В.Д 11.30

 

Комп.схемотехніка КП

Яковенко О.Є

10.00

Периферійні пристрої

Яковенко О.Є

 

25.11

Теорія паралельних процесів+ КР

                Нарожний О.В.             

9.00

Машинно-орієнтоване програмування(установча)

Нарожний О.В./ Яковенко Є.О

 

Психологія(установча)

Комліченко О.О.

   10.30

 

Машинно-орієнтовне програмування КР

Нарожний О.В. 

 10.00

 

Системи реального часу

(установча)Нарожний О.В. 

 

Паралельні та розподілені обчислювальні системи

(установча)Нарожний О.В. 

 

26.11

Основи теорії систем

Арбузова Ю.В. 11.00

Комп’ютерні системи

Арбузова Ю.В

 

Теорія інформації і кодування

Арбузова Ю.В.

10.00

 

 

02.12

Комп.електроніка +КП

Нарожний О.В.    9.00

Алгоритми та методи обчислень +КР

Нарожний О.В  

 

Релігієзнавство

Савенок Л.А.      11.00

 

Політологія(установча)

Савенок Л.А. 9.00

 

Системне програмне забезпечення

Нарожний О.В. 10.00

Комп’ютерні мережі

(установча)Нарожний О.В. 

 

03.12

Архітектура комп’ютерів

Сафонов М.С.

10.00

Архітектура комп’ютерів КР

(установча)Сафонов М.С.

 

Технології проектування КС

Сафонов М.С.    11.00

Технології проектування комп.систем  КР(установча)

Сафонов М.С.

 

09.12

В.математика+ установча

Сафонова Г.Ф. 9.00

 

 

 

23.12

Дискретна математика

(установча) Карлова Н.І. 11.30

 

Інженерія ПЗ(установча)

Карлова Н.І  11.00

 

24.12

Фізика(установча)

ТЕМК(установча)

Семакова Т.О. 12.00

 

 

 

 

 

 

Розклад зимової екзаменаційної та установчої сесії ІЗО ОНПУ   2017-2018 н.р

 «Комп’ютерні системи та мережі»

Дата

ЗАМ-131-Н

(5 курс)

Ауд

ЗАМ-121-н

(6 курс)

Ауд.

19.11

Надійність, контроль ЕОМ

Яковенко О.Є

11.00

 

 

 

25.11

Конструювання ЕОМ+КР

Нарожний О.В.

11.00

Комп’ютерні мережі + КР

Нарожний О.В.

 

Кадровий менеджмент(установча)

Комліченко О.О.

9.00

Професійна педагогіка(установча)

Комліченко О.О.

 

26.11

Інженерія ПЗ КР

Арбузова Ю.В.

11.30

 

 

 

03.12

Захист інформації у комп. системах

Сафонов М.С.

9.00

Технічні засоби розподіленої обробки інформації (установча)

Мілейко І.Г.

 

Візуалізація інформації

(установча)

Копитчук І.М.

 

Цифрова обробка сигналів та зображень(установча)

Шендрик Є.В

 

Промислові мережі (установча)

Шапорін В.О.

 

Комп’ютерні системи штучного інтелекту(установча)

Шапорін Р.О

 

 

Дослідження і проектування комп`ютерних систем та мереж(установча)

Шапорін Р.О.

Сучасні комп’ютерні системи та компоненти(установча)

Мілейко І.Г.

Дослідження та проектування паралельних дискретних систем

(установча)

Шендрік Є.В.

 

Дослідження комп’ютерних систем штучного інтелекту(установча)

Копитчук І.М.

 

Проектування та діагностика систем критичного застосування(установча)

Шапорін В.О.

Напрямки дослідження і розвитку КС

Мілейко І.Г

10.00

Мережні інформаційні технології

Шендрик Є.В.

 

Проектування комп’ютерних систем та мереж +КП

Шапорін Р.О.

 

Діагностика комп.систем+ КР

Шапорін В.О

 

Аналіз обчислювальних систем

Мілейко І.Г.

 

 

 

Програмне забезпечення розподілених систем

Копитчук І.М..

 

10.12

 

 

Безпека технічних систем

Пурич В.М.

11.00

 

23.12

Організація баз даних

Карлова Н.І.

12.00

 

 

 

 

24.12

 

 

Інтелектуальна власність та авторське право(установча)

Ротань Н.В.

12.00

 

 
12/09/2017

Розклад установчої сесії ІЗО ОНПУ   2017-2018 н.р

 «Комп’ютерні системи та мережі»

Дата

ЗАМ-151-Н

(3 курс)

Ауд

ЗАМ-141-Н

(4 курс)

Ауд.

ЗАМ-131-Н

(5 курс)

Ауд.

16.09

Комп’ютерні

системи

Арбузова Ю.В

9.00

 

Основи теорії систем

Арбузова Ю.В.

 

Теорія інформації і кодування

Арбузова Ю.В.

10.00

 

Інженерія ПЗ КР

Арбузова Ю.В.

11.00

 

 

17.09

Теорія паралельних процесів+ КР

Нарожний О.В.

9.00

 

Алгоритми та методи обчислень

+КР

Нарожний О.В.

 

Комп’ютерна

електроніка +КП

Нарожний О.В.

 

Машинно-орієнтовне програмування КР

Нарожний О.В.

10.00

 

Системне програмне забезпечення

Нарожний О.В.

 

Конструювання ЕОМ+КР

Нарожний О.В.

10.30

 

Комп’ютерні мережі + КР

Нарожний О.В.

 

 

23.09

Релігієзнавство

Савенок Л.А.

10.00

 

Арифметичні основи обчисл. Техніки

Яковенко О.Є

11.30

 

Комп’ютерна логіка

Яковенко О.Є

 

Комп.

схемотехніка КП

Яковенко О.Є

10.00

 

Периферійні пристрої

Яковенко О.Є

 10.00

 

 

Надійність, контроль ЕОМ

Яковенко О.Є

11.00

 

 

 

24.09

Вища

математика

Сафонова Г.Ф.

9.00

 

 

 

 

 

Організація баз даних

Карлова Н.І

11.30

 

30.09

Архітектура комп’ютерів

Сафонов М.С.

9.00

 

 

Аналогові та гібридні ЕОМ

Сафонов М.С.

10.00

 

Технології проектування КС

Сафонов М.С.

 

Захист інформації у комп. системах

Сафонов М.С

10.00

 

 

 

 

Розклад установчої сесії

ІЗО ОНПУ   2017-2018 н.р

 «Комп’ютерні системи та мережі»

Дата

ЗАМ-121-н

(6 курс)

Ауд.

16.09

Безпека технічних систем

Пурич В.М.

1100

 

01.10

Напрямки дослідження і розвитку КС

Мілейко І.Г

10.00

Мережні інформаційні технології

Шендрик Є.В.

 

Проектування комп’ютерних систем та мереж +КП

Шапорін Р.О.

 

Діагностика комп.систем+ КР

Шапорін В.О

 

Аналіз обчислювальних систем

Мілейко І.Г.

 

Програмне забезпечення розподілених систем

Копитчук І.М.

 

12/09/2017

Розкладустановчої сесії

ІДЗО ОНПУ 2017 - 2018 н. р.

Спеціальності: Електротехнічні системи електроспоживання

Дата

ЗЕС-151-Н

(3 курс)

Ауд.

ЗЕС-141-Н

(4 курс)

Ауд.

ЗЕС- 131- Н

(5 курс)

Ауд

16.09

Фізика

Семакова Т.О.

9.00

Теоретичні основи електротехніки

Семакова Т.О.

10.00

 

 

Електромагнітні та електромех. перехідні процеси

Тищенко.І.І.

10.30

 

Електротехнологічні установки

Тищенко І.І.

 

Економіка і організація виробництва

Живець А.М

10.30

 

Монтаж та експлуатація електротехнічного обладнання

Тищенко І.І.

13.00

 

17.09

Інженерна графіка

Носов П.С.

10.00

 

Іноземна мова

 

 

 

 

 

 

 

23.09

Основи метрології та електричних вимірювань

Яковенко О.Є.

9.00

Релігієзнавство

Савенок Л.А.

10.00

 

Електричні апарати

Суворов

11.00

 

Електричні системи та мережі + КП

Тищенко І.І.

10.00

 

 

Мат. задачі енергетики

Тищенко І.І.

11.30

 

Основи РЗА

Шабовта  М.Ю.

11.00

 

 

Енергозберігаючі режими та технології+КР

Суворов

13.00

 

 

24.09

Вища матем.

Сафонова Г.Ф.

9.00

Теплотехніка +КР

Климчук

11.30

 

 

 

Теорія автоматичного керування

Калінін О.Г.

11.00

 

 

30.09

  

 

Електричні станції і підстанції

Соколов Я.О.

11.00

 

Електричне

освітлення

Соколов Я.О.

11.00

 

01.10

 

 

 

 

Основи електропостачання КР

Кривда В.І.

13.00

Техніка високих напруг

Кривда В.В.

 

 

Розкладустановчої сесії

ІДЗО ОНПУ 2017 – 2018 н. р.

Спеціальності: Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

 

Дата

ЗЕС-122-Н

(6 курс)

Ауд.

16.09

Економіка галузі

Живець А.М.

10.00

 

Безпека технічних систем

Пурич В.М.

11.00

 

17.09

Моделювання електромагнітних полів пристроїв електротехніки та електромеханіки

Якімець А.М.

9.00

 

Режим роботи пристроїв електромеханіки

Якімець А.М.

 

23.09

Захист та автоматизація електричних мереж

Шабовта М.Ю

11.00

 

24.09

Програмування мікропроцесорів і промислових контролерів керування електромеханічними системами та електротехнічними комплексами

Христо П.Є

11.00

 

01.10

Глобальні проблеми енергетики, екології і економіки

Соколов Я.О.

9.00

 

Електропостачання об’єктів цивільного призначення

Кривда В.І.

11.00

 

12/09/2017

Розклад установчої сесії

ІДЗО ОНПУ 2017- 2018 н. р.

Спеціальності: Автомобілі та автомобільне господарство

 

Дата

ЗКА- 151- Н

(3 курс)

Ауд.

ЗКА-141- Н

(4 курс)

Ауд.

ЗКА- 131- Н

(5 курс)

Ауд.

16.09

Фізика

Семакова Т.О.

9.00

 

Гідравліка,

гідро- та пневмоприводи

Смик С.Ю.

 

 

 

САПР машин і транспортних засобів

Колісниченко М.О.

9.00

Обладнання галузі та його захист від корозії

Колісниченко М.О.

 

Основи охорони праці

Пурич В.М.

10.00

 

17.09

1.Теоретичні основи теплотехніки

Носов П.С.

9.00

2.ВС і ТВ   КР

Носов П.С.

 

3.Нарисна геом., інженерна та комп. графіка

Носов П.С.

 

1.Деталі машин  КП

Носов П.С.

11.00

2.Технологічні основи машинобудування

Носов П.С.

3.ТОМ

Носов П.С.

 

 

 

Ел. обладнання авто.

Колісниченко М.О.

9.00

Викор. експлуат.матеріалів

Колісніченко М.О.

9.00

 

 

23.09

Інформатика

Яковенко В.Д.   9.00

 

    Релігієзнавство

Савенок Л.А.

 

АТЗ

Теплечук А.М.

9.00

 

Динаміка і міцність

Оробей В.Ф.

 

Автомоб. двигуни +(КП)

Теплечук А.М.

10.00

 

24.09

Опір матеріалів

Носов П.С.

9.00

ТММ

Носов П.С.

 

Теор. механіка

Носов П.С.

 

Вища математика

Карлова Н.І

 

 

 

 

 

30.09

 

 

ПТМ, маніпулятори та промислові роботи

Вудвуд О.М.

10.00

 

 

 

1.10

 

 

Теорія технічних систем

Кравцов Е.Д.

10.00

 

Технолог.проектування виробничих підрозділів

АТП і СТО +КР

Ткачов

10.00

 

 

 

Розклад установчої сесії

ІДЗО ОНПУ 2017- 2018 н. р.

Спеціальності: “ Колісно-гусенічні транспортні засоби

Дата

 

ЗКА- 121- Н

(6 курс)

 

16.09

Безпека технічних систем

Пурич В.М.

11.00

 

Менеджмент і маркетинг інноваційної діяльності

Дащенко Н.М.

 

 

23.09

Робочі процеси автомобілів

Чабан С.Г.

9.00

Теорія руху колісних машин і експлуатаційні властивості

Чабан С.Г.

 

Технічне діагностування автомобілів

Теплечук А.М.

 

Технологія автомобілебудування

Теплечук А.М.

 

Будівельна механіка самохідних транспортних засобів

Оробей В.Ф.

 

12/09/2017

Розклад установчої сесії

ІЗО ОНПУ 2017-2018н.р.

Спеціальність «Економіка підприємства»

Дата

ЗОП- 151-н

(3курс)

Ауд.

ЗОП- 141-н

(4курс)

Ауд.

ЗОП- 131-н

(5курс)

Ауд.

16.09

Гроші і кредит

Ротань Н.В.

9.00

Ризикологія

    Безнос С.В.

11.00

 

Історія економіки та економічної думки

Комліченко О.О.

 

Міжнародна економіка

Живець А.М.

9.00

 

 

 

Господарське право

Ротань Н.В.

10.30

 

Основи охорони праці

Пурич В.М.

10.00

 

17.09

Менеджмент

Комліченко О.О. 9.00

 

Макроекономіка

+КР

Комліченко О.О.

 

Психологія

Комліченко О.О.

11.30

 

 

 

 

 

 

Ділова іноземна мова

 

 

23.09

Інформатика

Яковенко В.Д.

9.00

Інвестування

Єпіфанова І.М.

10.00

 

 

Обґрунтування господарських рішень

Свиридова С.С.

10.00

 

Економічний аналіз

Герасимова Л.М.

11.00

 

Економіка

 і  орг.інновація

діяльності +КР

Єпіфанова І.М

9.00

Потенціал і розвиток підприємства

Свиридова С.С.

11.00

 

24.09

Регіональна економіка

Живець А.М.

9.00

Вища математика

Карлова Н.І.

10.00

 

 

Етика і естетика

Савенок Л.А

9.00

Політологія

Савенок Л.А

 

Соціологія

Савенок Л.А.

 

Економіка та менеджмент якості на підприємстві

Некрасова Л.А.

10.00

Практичний тренінг

Задорожко Г.І.

11.00

 

 

30.09

Економіка праці

Пашкова А.В.

9.00

Економіка підприємства

Пашкова А.В.

10.00

 

Орг.виробництва КР

Томашевська Т.Г.

9.00

Паблік рілейшинз

Мілошевич Н.В.

10.00

 

ВЕМП

Мілошевич Н.В

9.00

 

 

 

01.10

Економіка підприємства КП

Томашевська Т.Г.

9.00

 

 

Орг.виробництва

Пашкова А.В.

9.00

 

 

 

 

Управління витратами

Пашкова А.В.

10.00

 

 

 

 

 

Розклад установчої сесії

ІЗО ОНПУ 2017-2018н.р.

Спеціальності «Економіка підприємства»

 

Дата

ЗОП- 121-н

(6курс)

Ауд.

16.09

Контролінг

Безнос С.В.

9.00

Безпека технічних систем

Пурич В.М

11.00

 

17.09

Соціальна відповідальність

Чистякова І.М.

9.00

 

23.09

Управління  проектами +КР

Герасимова Л.М.

9.00 

Управління розвитком підприємства +КР

Некрасова Л.А.

11.00

 

24.09

Системи підтримки прийняття рішень в економіці та управлінні

Задорожко Г.І.

10.00

 

30.09

Техніко-економічний

 аналіз

Пашкова А.В.

10.30

 

 

21/03/2017

Розклад літньої екзаменаційної сесії ІЗО ОНПУ   2016-2017 н.р

 «Комп’ютерні системи та мережі»

Дата

ЗАМ-121-Н

(5 курс)

Ауд

 

 

 

 

 

 

 

02.04

Промислові мережі

Шапорін В.О.

10.00

 Технічні засоби розподіленої обробки інформації

Мілейко І.Г.

 

Візуалізація інформації

Копитчук І.М

 

Цифрова обробка сигналів та зображень

Шендрик Є.В.

 

Комп’ютерні системи штучного інтелекту

Шапорін Р.О

 

 

2 квітня об 10.30год.  захист переддипломної практики у групі ЗАМ-111,112-н

21/03/2017

Розкладлітньої екзаменаційної сесії

ІДЗО ОНПУ 2016 - 2017 н. р.

Спеціальності: Електротехнічні системи електроспоживання

Дата

ЗЕС- 122- Н

(5 курс)

Ауд.

 

 

 

01.04

Електричне

освітлення

Соколов Я.О.

11.00

 

РЗА

Шабовта  М.Ю.

13.00

 

 

02.04

Монтаж та експлуатація електротехнічного обладнання

Тищенко І.І.

9.00

 

Техніка високих напруг

Кривда В.В.

12.00

 

 

08.04

 

Енергозберігаючі режими та технології+КР

Суворов В.О

12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

1 квітня об 11.00год.  захист переддипломної практики у групах ЗЕС-111,112-н

 

21/03/2017

Розклад літньої екзаменаційної сесії

ІЗО ОНПУ 2016-2017н.р.

Спеціальність «Економіка підприємства»

Дата

ЗОП-121 -н

(5курс)

Ауд.

01.04

Корпоративна культура управління

Мілошевич Н.В.

10.00

Цінова політика

Мілошевич Н.В.

 

 

08.04

Інфокомунікаційне забезпечення економічної діяльності підприємства

Задорожко Г.І

10.00

 

Ринок фінансових послуг

Іващенко О.Г.

11.30

 

09.04

Інформаційні системи

і технології на підприємстві

Задорожко Г.І

9.00

 

1 квітня о 9.00год.  захист переддипломної практики у групі ЗОП-111,112-н

21/03/2017

Розклад літньої екзаменаційної сесії

ІДЗО ОНПУ 2016- 2017 н. р.

Спеціальності: Автомобілі та автомобільне господарство

Дата

ЗКА- 121,122- Н

(5 курс)

Ауд.

 

01.04

Математичне моделювання технологічних процесів авт. транспорту

Теплечук А.М.

10.00

Безпека дорожнього руху

Чабан С.Г.

 

 

02.04

Організація автомобільних перевезень

Ніцевич О.Д.

 

 

08.04

Спеціалізований рухомий склад

Теплечук А.М.

 

Автоматика та

автоматизація виробничих процесів

Теплечук А.М.

 

 

1 квітня о 11.00год.  захист переддипломної практики у групі ЗКА-113-н

Розклад зимової екзаменаційної сесії ІЗО ОНПУ 2016-2017н.р 18/11/2016

Розклад зимової екзаменаційної  сесії ІЗО ОНПУ 2016-2017н.р.(закачати/переглянути)

09/09/2016

Розклад установчої сесії ІЗО ОНПУ 2016-2017 н.р. (закачати/переглянути)

25/04/2016

Розклад літньої екзаменаційної сесії 2015-2016 (закачати/переглянути)

28/03/2016

Розклад літньої екзаменаційної сесії (закачати/переглянути)

04/01/2016

Розклад зимової екзаменаційної сесії (закачати/переглянути)

13/11/2015

Розклад зимової екзаменаційної  сесії ІЗО ОНПУ 2015-2016н.р.(закачати/переглянути)

10/09/2015

Розклад установчої сесії ІЗО ОНПУ 2015-2016н.р.(закачати/переглянути)

21/04/2015

Розклад літньої екзаменаційної сесії  ІЗО ОНПУ 2014-2015 н.р. (зачачати/переглянути)

Розклад зимової екзаменаційної та установчої сесії ІЗО ОНПУ 2014-2015н.р. 13/11/2014

Розклад зимової екзаменаційної та установчої сесії ІЗО ОНПУ 2014-2015н.р.(закачати/переглянути)

Розклад осінньої установчої сесії ІЗО ОНПУ 2014-2015 н.р. 10/09/2014

Розклад осінньої установчої сесії ІЗО ОНПУ 2013-2014 н.р. (закачати/переглянути)

Розклад зимової екзаменаційної та установчої сесії ІЗО ОНПУ 2013-2014 н.р. 15/11/2013

Розклад зимової екзаменаційної та установчої сесії ІЗО ОНПУ  2013-2014 н.р. (закачати/переглянути)

Розклад осінньої установчої сесії ІЗО ОНПУ 2013-2014 н.р. 13/09/2013

Розклад осінньої установчої сесії ІЗО ОНПУ 2013-2014 н.р. (закачати/переглянути)

Розклад літньої екзаменаційної сесії ІЗО ОНПУ 2012-2013 н.р. 13/09/2013

Розклад літньої екзаменаційної сесії  ІЗО ОНПУ 2012-2013 н.р. (зачачати/переглянути)

Розклад зимової та установчої сесії ІЗО ОНПУ 2012-2013 н.р. 22/04/2013

 Розклад зимової та установчої сесії  ІЗО ОНПУ 2012-2013 н.р. (закачати/переглянути)

Останє поповнення : 2019-08-14