Херсонський політехнічний коледж

Header image
  
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ СЕРТИФІКОВАНА НА ВІДПОВІДНІСТЬ ДСТУ ISO 9001:2009 Реєстр системи сертифікації УкрСЕПРО № UA2.159.09395-15
 
 
 
 
НКЦ ОНПУ

09/11/2017

Розклад зимової екзаменаційної та установчої сесії

ІЗО ОНПУ 2017-2018н.р.

Спеціальність «Економіка підприємства»

Дата

ЗОП- 151-н

(3курс)

Ауд.

ЗОП- 141-н

(4курс)

Ауд.

18.11

Економіка праці

Пашкова А.В.

10.00

Національна економіка

(установча)Мілошевич Н.В.

11.00

 

Паблік рілейшинз

Мілошевич Н.В.

10.00

Планування і контроль на підприємстві+ КР (установча)

Барабаш О.О    11.00

 

19.11

Інформатика

Яковенко В.Д.    9.00

Оптимізаційні методи та моделі(установча)Яковенко В.Д.

10.30

Теорія ймовірності(установча)

Яковенко В.Д. 11.00

 

 

 

 

 

 

25.11

Ризикологія

    Безнос С.В.

9.00

Інвестування

Єпіфанова І.М.

10.30

 

Економічний аналіз

Герасимова Л.М.     9.00

Логістика(установча)

Герасимова Л.М.

 

Проектний аналіз( установча)

Безнос С.В  11.00

 

Аналіз фінан.звітності(установча)

Єпіфанова І.М. 12.00

 

26.11

Регіональна економіка

Живець А.М. 

   9.00

Система технологій в промисловості(установча)

Живець А.М.

Економетрика(установча)

Живець А.М.

 

 

Комп’ютерна безпека у підприємстві(установча)

Арбузова Ю.В.

9.00

Міжнародна економіка

Живець А.М. 

10.30

 

02.12

Економіка підприємства КП

Томашевська Т.Г. 9.00

 

Орг.виробництва

Пашкова А.В.  9.00

 

03.12

Економіка підприємства

Пашкова А.В.

9.00

 

 

Орг.виробництва КР

Томашевська Т.Г.

9.00

 

 

09.12

 

 

 Об ґрунт. господарських рішень

Свиридова С.С.   9.00

 Стратегія підприємства +КР

(установча)Некрасова Л.А.  11.00

 

10.12

І Е Д

Комліченко О.О. 9.00

Маркетинг+КР(установча)

Комліченко О.О.

 

Психологія

Комліченко О.О.

11.30

 

16.12

 Макроекономіка+КР

Комліченко О.О.   

 9.00

Статистика(установча)

Комліченко О.О.

 

Етика і естетика

Савенок Л.А.   9.00

Релігієзнавство(установча)

Савенок Л.А

Культура наукової мови

(установча)    Савенок  Л.А

 

17.12

Менеджмент

Комліченко О.О.

 9.00

Мікроекономіка +КР(установча)

Комліченко О.О.

 

Бух. облік на підприємст(установча)

Комліченко О.О.

 

Політологія

Савенок Л.А 

9.00

Соціологія

Савенок Л.А.

 

 

 

23.12

Вища математика

Карлова Н.І.

 9.00

 

 

 

24.12

Гроші і кредит

Ротань Н.В. 

10.30

Страхування(установча)

Ротань Н.В.

Аудит персоналу (установча)

Ротань Н.В.

 

Господарське право

Ротань Н.В.

9.00

 

 

Розклад зимової екзаменаційної та установчої сесії

ІЗО ОНПУ 2017-2018н.р.

Спеціальність «Економіка підприємства»

Дата

ЗОП- 131-н

(5курс)

Ауд.

ЗОП- 121-н

(6курс)

Ауд.

18.11

Управління витратами

Пашкова А.В.

10.00

Ринок фінансових послуг(установча)

Іващенко О.Г. 11.00

ВЕМП

Мілошевич Н.В.

11.30

Корпоративна культура управління (установча)

Мілошевич Н.В.

 

Цінова політика(установча)

Мілошевич Н.В.

 

Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів +КР (установча)

Барабаш О.О

10.00

 

Соціальна відповідальність

Чистякова І.М.

10.30

 

 

25.11

Економіка  і  орг. інновац. діяльності +КР

Єпіфанова І.М

9.00

 

Управління проектами+КР

Герасимова Л.М     11.00

Економічне управління  підприємством (установча)

Герасимова Л.М.

Контролінг

Безнос С.В.     12.00

 

26.11

Ділова іноземна мова

Єршова Ю.А.  12.30

 

Прикладна економетрика(установча)

Живець А.М.   10.30

 

02.12

 

 

Техніко-економічний  аналіз

Пашкова А.В.  10.30Конкурентоспроможність  підприємства(установча)

Бельтюков Є.О

 

 

09.12

Потенціал і розвиток підприємства

Свиридова С.С.

9.00

Економіка та менеджмент якості на підприємстві

Некрасова Л.А. 10.30

 

Управління розвитком підприємства +КР

Некрасова Л.А

9.00

 

Інтелектуальний  бізнес(установча)

Свиридова С.С      10.30

 

10.12

Основи охорони праці

Пурич В.М

12.00

 

Безпека тезнічних систем

Пурич В.М.

11.00

 

16.12

Практичний тренінг

Задорожко Г.І.

10.00

Інфокомунікаційне забезпечення економічної діяльності підприємства(установча)

Задорожко Г.І

Інф. Системи і технології на підприємстві(установча)

Задорожко Г.І

 

Системи підтримки прийняття рішень в економіці та управлінні

Задорожко Г.І.

11.30

Інфокомунікації в освіті, науці та бізнесі(установча)

Задорожко Г.І.

Комп'ютерне моделювання складних економічних систем (установча)

Задорожко Г.І.

 

24.12

 

 

Інтелектуальна власність та авторське право (установча)

Ротань Н.В. 12.00

 

 

 

09/11/2017

Розклад зимової екзаменаційної та установчої сесії

ІДЗО ОНПУ 2017- 2018 н. р.

Спеціальності: Автомобілі та автомобільне господарство

Дата

ЗКА- 151- Н

(3 курс)

Ауд.

ЗКА-141- Н

(4 курс)

Ауд.

18.11

Гідравліка, гідро- та пневмоприводи

Смик С.Ю. 

10.30

 

 

Хімія (установча)

Шапкін В.А.  12.00            

 

 

 

 

 

 

 

АТЗ+АТЗ+ КР(установча)

   Теплечук А.М

10.00

Автомобільні двигуни(установча)

Теплечук А.М.

Експлуатація та обслуговування машин(установча)

Теплечук А.М

Теорія експлуатаційних властивостей АТЗ+КР

(установча)Теплечук А.М.

Динаміка і міцність

Оробей В.Ф.   11.00

 

19.11

1.Теоретичні основи теплотехніки

Носов П.С.

9.00

2.ВС і ТВ   КР

Носов П.С.

3.Нарисна геом., інженерна та комп. графіка

Носов П.С.

 

 

 

25.11

Інформатика

Яковенко В.Д.  

9.00

Історія інженерної діяльності

Яковенко В.Д. (установча)

Використання ЕОМ в інженерній практиці(установча)Яковенко В.Д.

 

Психологія(установча)

Комліченко О.О. 

10.30   

 

Теорія технічних систем

Кравцов Е.Д.

10.00

ПТМ, маніпулятори та промислові роботи

Вудвуд О.М. 

 

 

26.11

Опір матеріалів + установча+КР

Носов П.С. 9.00

 

ТММ+ТММ КП(установча)

Носов П.С.

 

 Деталі машин  КП

Носов П.С. 10.30

ТОМ

Носов П.С.

Технологічні основи машинобуд.

Носов П.С.

 

02.12

Релігієзнавство

Савенок Л.А. 11.00

 

Політологія (установча)

Савенок Л.А.  9.00

 

03.12

Теор. механіка

Носов П.С. на 10.30

Деталі машин(установча) Носов П.С.

 

 

 

09.12

 

 

Теоретичні основи технічної експлуатації(установча)

Ткачов О.А

 

23.12

Вища математика + установча

Карлова Н.І. 9.00

 

 

 

24.12

Фізика + установча

Семакова Т.О.  9.00

 

 

 

 

Розклад зимової екзаменаційної та установчої сесії

ІДЗО ОНПУ 2017- 2018 н. р.

Спеціальності: Автомобілі та автомобільне господарство

Дата

ЗКА- 131- Н

(5 курс)

Ауд.

 

ЗКА- 121- Н

(6 курс)

 

Ауд.

18.11

Автомоб. двигуни +(КП)

Теплечук А.М.

10.00

 

 

 

Автоматика та

автоматизація виробничих процесів (установча)

Теплечук А.М.

 

Спеціалізований рухомий склад(установча)

Теплечук А.М.

 

Математичне моделювання технологічних процесів авт. транспорту(установча)

Теплечук А.М.

 

 

 

 

 

 

Будівельна механіка самохідних транспортних засобів

Оробей В.Ф.

10.00

Математичне моделювання технічних систем(установча)

Оробей В.Ф.

 

Сучасні методи автоматизованого проектування(установча)

Оробей В.Ф.

 

Технічне діагностування автомобілів

Теплечук А.М.

 

Технологія автомобілебудування

Теплечук А.М.

 

Випробування та надійність АТЗ  КР(установча)

Теплечук А.М.

 

19.11

 

 

Менеджмент і маркетинг інноваційної діяльності

Дащенко Н.М.

 

25.11

 

 

Професійна педагогіка(установча)

 Комліченко О.О.

9.00

Кадровий менеджмент(установча)

Комліченко О.О.

 

Інтелектуальна власність та авторське право(установча)

Комліченко О.О.

 

02.12

САПР машин і транспортних засобів

Колісниченко М.О.

9.00

Обладнання галузі та його захист від корозії

Колісниченко М.О.

Безпека дорожнього руху(установча)

Чабан С.Г. 12.00

 

Робочі процеси автомобілів

Чабан С.Г.

9.00

Сертифікаційні випробування матеріалів і промислової продукції КР(установча)

Чабан С.Г

 

03.12

Ел. обладнання авто.

Колісниченко М.О.  9.00

 

Викор. уксплуат.матеріалів

Колісниченко М.О.

 

Теорія руху колісних машин і експлуатаційні властивості

Чабан С.Г.

 

 

9.12

Технолог.проектування виробничих підрозділів  АТП і СТО +КР

Ткачов О.А. 

11.00

Організація  автопееревезень(установча)

Ткачов О.А

 

 

 

10.12

Основи охорони праці

Пурич В.М.

12.00

 

Безпека технічних систем

Пурич В.М.

11.00

 

 

 

09/11/2017

Розклад зимової екзаменаційної та установчої сесії

ІДЗО ОНПУ 2017 - 2018 н. р.

Спеціальності: Електротехнічні системи електроспоживання

Дата

ЗЕС-151-Н

(3 курс)

Ауд.

ЗЕС-141-Н

(4 курс)

Ауд.

18.11

Основи метрології та електричних вимірювань

Яковенко О.Є.

9.00

Електричні апарати

Суворов В.О. 11.00

 

 

 

19.11

 

Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови(установча)

Яковенко В.Д. 12.00

 

 

 

Основи електроприводу

(установча)

Калінін О.Г.   12.00

 

Мікропроцесорна техніка

(установча)

Христо П. Є.12.00

 

25.11

Психологія (установча)

Комліченко О.О.

10.30

 

Теплотехніка +КР

Климчук

11.30

 

Основи електропостачання

(установча) Кривда В.І.

10.00

 

 

26.11

Іноземна мова

Єршова Ю.А .  11.00

 

 

 

02.12

Релігієзнавство

Савенок Л.А.

10.00

 

 

Політологія (установча)

Савенок Л.А.

9.00

Електричні станції і підстанції

Соколов Я.О.

11.00

Електричні станції і підстанції КП

(установча) Соколов Я.О

 

Електромагнітні та електромех. перехідні процеси+КР(установча )

Соколов Я.О.

 

03.12

Інженерна графіка

Носов П.С.

9.00

Технічна механіка+КР(установ)

Носов П.С.

 

 

 

09.12

   Вища матем.+установча

Сафонова Г.Ф.

9.00

 

 

Електромагнітні та електромех. перехідні процеси

Тищенко.І.І.

11.00

 

10.12

Електричні машини +КР

Якімець А.М.

(установча)

9.00

 

 

Електротехнологічні установки

Тищенко І.І.

9.00

Мат. задачі енергетики

Тищенко І.І.

10.00

 

23.12

Теоретичні основи електротехніки+ установча

Семакова Т.О.

9.00

Електротехнічні матеріали

Семакова Т.О.(установча)

 

Електричні системи та мережі

(установча) 

Тищенко І.І.13.00

 

 

 

24.12

Фізика+установча

Семакова Т.О. 9.00

 

Електричні системи та мережі + КП

Тищенко І.І.    9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розклад зимової екзаменаційної та установчої сесії

ІДЗО ОНПУ 2017 - 2018н. р.

Спеціальності: Електротехнічні системи електроспоживання

 

Дата

ЗЕС- 131- Н

(5 курс)

Ауд.

ЗЕС-122-Н

(6 курс)

Ауд.

18.11

Енергозберігаючі режими та технології+КР

+ установча

Суворов В.О.

13.00

 

Моделювання електромагнітних полів пристроїв електротехніки та електромеханіки

Якімець А.М.

9.00

Режим роботи пристроїв електромеханіки

Якімець А.М.

 

19.11

ТАУ

Калінін О.Г.

9.00

 

 

 

Програмування мікропроцесорів і промислових контролерів керування електромеханічними системами та електротехнічними комплексами

Христо П.Є

9.00

 

25.11

Техніка високих напруг + установча

Кривда В.В.

12.00

Основи електропостачання КР

Кривда В.І.

 

Професійна педагогіка(установча)

Комліченко О.О. 9.00

Кадровий менеджмент(установча)

Комліченко О.О.

Захист та автоматизація електричних мереж +КР

Шабовта М.Ю   11.00

САПР електропостачання+КР(установча)

Шабовта М.Ю.

Інформаційні системи та технології(установча)

Шабовта М.Ю.

 

26.11

 

 

Електропостачання об’єктів цивільного призначення+установчаКП

Кривда В.І.  11.00

 

02.12

Основи РЗА+ установча

Шабовта  М.Ю.

11.00

 

 

Глобальні проблеми енергетики, екології і економіки

Соколов Я.О.  13.30

Ринок електроенергії(установча)

Соколов Я.О.

 

03.12

Економіка і організація виробництва

Живець А.М 9.00

Електричне освітлення+ установч

Соколов Я.О.   10.00

 

Економіка галузі

Живець А.М. 10.00

 

Інтелектуальна власність та авторське право(установча)  Живець А.М.

 

10.12

 

 

Безпека технічних систем

Пурич В.М. 11.00

 

23.12

Монтаж та експлуатація електротехнічного обладнання+ установча

Тищенко І.І.

11.00

 

Електромагнітна сумісність сучасних систем електропостачання

Суворов В.О.   11.00

Інноваційні технології нетрадиційної енергетики(установча)

Суворов В.О.

 

09/11/2017

Розклад зимової екзаменаційної  та установчої сесії ІЗО ОНПУ   2017-2018 н.р

 «Комп’ютерні системи та мережі»

Дата

ЗАМ-151-Н

(3 курс)

Ауд

ЗАМ-141-Н

(4 курс)

Ауд.

18.11

Комп’ютерна логіка

Яковенко О.Є.   10.30

 

Комп’ютерна логіка+ КР

(установча)Яковенко О.Є.

 

Комп’ютерна схемотехніка

(установча)Яковенко О.Є.

 

Аналогові та гібридні ЕОМ

Сафонов М.С.  

9.00

 

Проектування мікропроцесорних систем +КП

(установча)Сафонов М.С.

 

19.11

Арифм.основи обчисл. техніки

Яковенко О.Є.

 9.00

 

Теорія ймовірності та мат. статистика(установча)

Яковенко В.Д.    11.00

 

Програмування +КР (установча) Яковенко В.Д 11.30

 

Комп.схемотехніка КП

Яковенко О.Є

10.00

Периферійні пристрої

Яковенко О.Є

 

25.11

Теорія паралельних процесів+ КР

                Нарожний О.В.             

9.00

Машинно-орієнтоване програмування(установча)

Нарожний О.В./ Яковенко Є.О

 

Психологія(установча)

Комліченко О.О.

   10.30

 

Машинно-орієнтовне програмування КР

Нарожний О.В. 

 10.00

 

Системи реального часу

(установча)Нарожний О.В. 

 

Паралельні та розподілені обчислювальні системи

(установча)Нарожний О.В. 

 

26.11

Основи теорії систем

Арбузова Ю.В. 11.00

Комп’ютерні системи

Арбузова Ю.В

 

Теорія інформації і кодування

Арбузова Ю.В.

10.00

 

 

02.12

Комп.електроніка +КП

Нарожний О.В.    9.00

Алгоритми та методи обчислень +КР

Нарожний О.В  

 

Релігієзнавство

Савенок Л.А.      11.00

 

Політологія(установча)

Савенок Л.А. 9.00

 

Системне програмне забезпечення

Нарожний О.В. 10.00

Комп’ютерні мережі

(установча)Нарожний О.В. 

 

03.12

Архітектура комп’ютерів

Сафонов М.С.

10.00

Архітектура комп’ютерів КР

(установча)Сафонов М.С.

 

Технології проектування КС

Сафонов М.С.    11.00

Технології проектування комп.систем  КР(установча)

Сафонов М.С.

 

09.12

В.математика+ установча

Сафонова Г.Ф. 9.00

 

 

 

23.12

Дискретна математика

(установча) Карлова Н.І. 11.30

 

Інженерія ПЗ(установча)

Карлова Н.І  11.00

 

24.12

Фізика(установча)

ТЕМК(установча)

Семакова Т.О. 12.00

 

 

 

 

 

 

Розклад зимової екзаменаційної та установчої сесії ІЗО ОНПУ   2017-2018 н.р

 «Комп’ютерні системи та мережі»

Дата

ЗАМ-131-Н

(5 курс)

Ауд

ЗАМ-121-н

(6 курс)

Ауд.

19.11

Надійність, контроль ЕОМ

Яковенко О.Є

11.00

 

 

 

25.11

Конструювання ЕОМ+КР

Нарожний О.В.

11.00

Комп’ютерні мережі + КР

Нарожний О.В.

 

Кадровий менеджмент(установча)

Комліченко О.О.

9.00

Професійна педагогіка(установча)

Комліченко О.О.

 

26.11

Інженерія ПЗ КР

Арбузова Ю.В.

11.30

 

 

 

03.12

Захист інформації у комп. системах

Сафонов М.С.

9.00

Технічні засоби розподіленої обробки інформації (установча)

Мілейко І.Г.

 

Візуалізація інформації

(установча)

Копитчук І.М.

 

Цифрова обробка сигналів та зображень(установча)

Шендрик Є.В

 

Промислові мережі (установча)

Шапорін В.О.

 

Комп’ютерні системи штучного інтелекту(установча)

Шапорін Р.О

 

 

Дослідження і проектування комп`ютерних систем та мереж(установча)

Шапорін Р.О.

Сучасні комп’ютерні системи та компоненти(установча)

Мілейко І.Г.

Дослідження та проектування паралельних дискретних систем

(установча)

Шендрік Є.В.

 

Дослідження комп’ютерних систем штучного інтелекту(установча)

Копитчук І.М.

 

Проектування та діагностика систем критичного застосування(установча)

Шапорін В.О.

Напрямки дослідження і розвитку КС

Мілейко І.Г

10.00

Мережні інформаційні технології

Шендрик Є.В.

 

Проектування комп’ютерних систем та мереж +КП

Шапорін Р.О.

 

Діагностика комп.систем+ КР

Шапорін В.О

 

Аналіз обчислювальних систем

Мілейко І.Г.

 

 

 

Програмне забезпечення розподілених систем

Копитчук І.М..

 

10.12

 

 

Безпека технічних систем

Пурич В.М.

11.00

 

23.12

Організація баз даних

Карлова Н.І.

12.00

 

 

 

 

24.12

 

 

Інтелектуальна власність та авторське право(установча)

Ротань Н.В.

12.00

 

 
12/09/2017

Розклад установчої сесії ІЗО ОНПУ   2017-2018 н.р

 «Комп’ютерні системи та мережі»

Дата

ЗАМ-151-Н

(3 курс)

Ауд

ЗАМ-141-Н

(4 курс)

Ауд.

ЗАМ-131-Н

(5 курс)

Ауд.

16.09

Комп’ютерні

системи

Арбузова Ю.В

9.00

 

Основи теорії систем

Арбузова Ю.В.

 

Теорія інформації і кодування

Арбузова Ю.В.

10.00

 

Інженерія ПЗ КР

Арбузова Ю.В.

11.00

 

 

17.09

Теорія паралельних процесів+ КР

Нарожний О.В.

9.00

 

Алгоритми та методи обчислень

+КР

Нарожний О.В.

 

Комп’ютерна

електроніка +КП

Нарожний О.В.

 

Машинно-орієнтовне програмування КР

Нарожний О.В.

10.00

 

Системне програмне забезпечення

Нарожний О.В.

 

Конструювання ЕОМ+КР

Нарожний О.В.

10.30

 

Комп’ютерні мережі + КР

Нарожний О.В.

 

 

23.09

Релігієзнавство

Савенок Л.А.

10.00

 

Арифметичні основи обчисл. Техніки

Яковенко О.Є

11.30

 

Комп’ютерна логіка

Яковенко О.Є

 

Комп.

схемотехніка КП

Яковенко О.Є

10.00

 

Периферійні пристрої

Яковенко О.Є

 10.00

 

 

Надійність, контроль ЕОМ

Яковенко О.Є

11.00

 

 

 

24.09

Вища

математика

Сафонова Г.Ф.

9.00

 

 

 

 

 

Організація баз даних

Карлова Н.І

11.30

 

30.09

Архітектура комп’ютерів

Сафонов М.С.

9.00

 

 

Аналогові та гібридні ЕОМ

Сафонов М.С.

10.00

 

Технології проектування КС

Сафонов М.С.

 

Захист інформації у комп. системах

Сафонов М.С

10.00

 

 

 

 

Розклад установчої сесії

ІЗО ОНПУ   2017-2018 н.р

 «Комп’ютерні системи та мережі»

Дата

ЗАМ-121-н

(6 курс)

Ауд.

16.09

Безпека технічних систем

Пурич В.М.

1100

 

01.10

Напрямки дослідження і розвитку КС

Мілейко І.Г

10.00

Мережні інформаційні технології

Шендрик Є.В.

 

Проектування комп’ютерних систем та мереж +КП

Шапорін Р.О.

 

Діагностика комп.систем+ КР

Шапорін В.О

 

Аналіз обчислювальних систем

Мілейко І.Г.

 

Програмне забезпечення розподілених систем

Копитчук І.М.

 

12/09/2017

Розкладустановчої сесії

ІДЗО ОНПУ 2017 - 2018 н. р.

Спеціальності: Електротехнічні системи електроспоживання

Дата

ЗЕС-151-Н

(3 курс)

Ауд.

ЗЕС-141-Н

(4 курс)

Ауд.

ЗЕС- 131- Н

(5 курс)

Ауд

16.09

Фізика

Семакова Т.О.

9.00

Теоретичні основи електротехніки

Семакова Т.О.

10.00

 

 

Електромагнітні та електромех. перехідні процеси

Тищенко.І.І.

10.30

 

Електротехнологічні установки

Тищенко І.І.

 

Економіка і організація виробництва

Живець А.М

10.30

 

Монтаж та експлуатація електротехнічного обладнання

Тищенко І.І.

13.00

 

17.09

Інженерна графіка

Носов П.С.

10.00

 

Іноземна мова

 

 

 

 

 

 

 

23.09

Основи метрології та електричних вимірювань

Яковенко О.Є.

9.00

Релігієзнавство

Савенок Л.А.

10.00

 

Електричні апарати

Суворов

11.00

 

Електричні системи та мережі + КП

Тищенко І.І.

10.00

 

 

Мат. задачі енергетики

Тищенко І.І.

11.30

 

Основи РЗА

Шабовта  М.Ю.

11.00

 

 

Енергозберігаючі режими та технології+КР

Суворов

13.00

 

 

24.09

Вища матем.

Сафонова Г.Ф.

9.00

Теплотехніка +КР

Климчук

11.30

 

 

 

Теорія автоматичного керування

Калінін О.Г.

11.00

 

 

30.09

  

 

Електричні станції і підстанції

Соколов Я.О.

11.00

 

Електричне

освітлення

Соколов Я.О.

11.00

 

01.10

 

 

 

 

Основи електропостачання КР

Кривда В.І.

13.00

Техніка високих напруг

Кривда В.В.

 

 

Розкладустановчої сесії

ІДЗО ОНПУ 2017 – 2018 н. р.

Спеціальності: Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

 

Дата

ЗЕС-122-Н

(6 курс)

Ауд.

16.09

Економіка галузі

Живець А.М.

10.00

 

Безпека технічних систем

Пурич В.М.

11.00

 

17.09

Моделювання електромагнітних полів пристроїв електротехніки та електромеханіки

Якімець А.М.

9.00

 

Режим роботи пристроїв електромеханіки

Якімець А.М.

 

23.09

Захист та автоматизація електричних мереж

Шабовта М.Ю

11.00

 

24.09

Програмування мікропроцесорів і промислових контролерів керування електромеханічними системами та електротехнічними комплексами

Христо П.Є

11.00

 

01.10

Глобальні проблеми енергетики, екології і економіки

Соколов Я.О.

9.00

 

Електропостачання об’єктів цивільного призначення

Кривда В.І.

11.00

 

12/09/2017

Розклад установчої сесії

ІДЗО ОНПУ 2017- 2018 н. р.

Спеціальності: Автомобілі та автомобільне господарство

 

Дата

ЗКА- 151- Н

(3 курс)

Ауд.

ЗКА-141- Н

(4 курс)

Ауд.

ЗКА- 131- Н

(5 курс)

Ауд.

16.09

Фізика

Семакова Т.О.

9.00

 

Гідравліка,

гідро- та пневмоприводи

Смик С.Ю.

 

 

 

САПР машин і транспортних засобів

Колісниченко М.О.

9.00

Обладнання галузі та його захист від корозії

Колісниченко М.О.

 

Основи охорони праці

Пурич В.М.

10.00

 

17.09

1.Теоретичні основи теплотехніки

Носов П.С.

9.00

2.ВС і ТВ   КР

Носов П.С.

 

3.Нарисна геом., інженерна та комп. графіка

Носов П.С.

 

1.Деталі машин  КП

Носов П.С.

11.00

2.Технологічні основи машинобудування

Носов П.С.

3.ТОМ

Носов П.С.

 

 

 

Ел. обладнання авто.

Колісниченко М.О.

9.00

Викор. експлуат.матеріалів

Колісніченко М.О.

9.00

 

 

23.09

Інформатика

Яковенко В.Д.   9.00

 

    Релігієзнавство

Савенок Л.А.

 

АТЗ

Теплечук А.М.

9.00

 

Динаміка і міцність

Оробей В.Ф.

 

Автомоб. двигуни +(КП)

Теплечук А.М.

10.00

 

24.09

Опір матеріалів

Носов П.С.

9.00

ТММ

Носов П.С.

 

Теор. механіка

Носов П.С.

 

Вища математика

Карлова Н.І

 

 

 

 

 

30.09

 

 

ПТМ, маніпулятори та промислові роботи

Вудвуд О.М.

10.00

 

 

 

1.10

 

 

Теорія технічних систем

Кравцов Е.Д.

10.00

 

Технолог.проектування виробничих підрозділів

АТП і СТО +КР

Ткачов

10.00

 

 

 

Розклад установчої сесії

ІДЗО ОНПУ 2017- 2018 н. р.

Спеціальності: “ Колісно-гусенічні транспортні засоби

Дата

 

ЗКА- 121- Н

(6 курс)

 

16.09

Безпека технічних систем

Пурич В.М.

11.00

 

Менеджмент і маркетинг інноваційної діяльності

Дащенко Н.М.

 

 

23.09

Робочі процеси автомобілів

Чабан С.Г.

9.00

Теорія руху колісних машин і експлуатаційні властивості

Чабан С.Г.

 

Технічне діагностування автомобілів

Теплечук А.М.

 

Технологія автомобілебудування

Теплечук А.М.

 

Будівельна механіка самохідних транспортних засобів

Оробей В.Ф.

 

12/09/2017

Розклад установчої сесії

ІЗО ОНПУ 2017-2018н.р.

Спеціальність «Економіка підприємства»

Дата

ЗОП- 151-н

(3курс)

Ауд.

ЗОП- 141-н

(4курс)

Ауд.

ЗОП- 131-н

(5курс)

Ауд.

16.09

Гроші і кредит

Ротань Н.В.

9.00

Ризикологія

    Безнос С.В.

11.00

 

Історія економіки та економічної думки

Комліченко О.О.

 

Міжнародна економіка

Живець А.М.

9.00

 

 

 

Господарське право

Ротань Н.В.

10.30

 

Основи охорони праці

Пурич В.М.

10.00

 

17.09

Менеджмент

Комліченко О.О. 9.00

 

Макроекономіка

+КР

Комліченко О.О.

 

Психологія

Комліченко О.О.

11.30

 

 

 

 

 

 

Ділова іноземна мова

 

 

23.09

Інформатика

Яковенко В.Д.

9.00

Інвестування

Єпіфанова І.М.

10.00

 

 

Обґрунтування господарських рішень

Свиридова С.С.

10.00

 

Економічний аналіз

Герасимова Л.М.

11.00

 

Економіка

 і  орг.інновація

діяльності +КР

Єпіфанова І.М

9.00

Потенціал і розвиток підприємства

Свиридова С.С.

11.00

 

24.09

Регіональна економіка

Живець А.М.

9.00

Вища математика

Карлова Н.І.

10.00

 

 

Етика і естетика

Савенок Л.А

9.00

Політологія

Савенок Л.А

 

Соціологія

Савенок Л.А.

 

Економіка та менеджмент якості на підприємстві

Некрасова Л.А.

10.00

Практичний тренінг

Задорожко Г.І.

11.00

 

 

30.09

Економіка праці

Пашкова А.В.

9.00

Економіка підприємства

Пашкова А.В.

10.00

 

Орг.виробництва КР

Томашевська Т.Г.

9.00

Паблік рілейшинз

Мілошевич Н.В.

10.00

 

ВЕМП

Мілошевич Н.В

9.00

 

 

 

01.10

Економіка підприємства КП

Томашевська Т.Г.

9.00

 

 

Орг.виробництва

Пашкова А.В.

9.00

 

 

 

 

Управління витратами

Пашкова А.В.

10.00

 

 

 

 

 

Розклад установчої сесії

ІЗО ОНПУ 2017-2018н.р.

Спеціальності «Економіка підприємства»

 

Дата

ЗОП- 121-н

(6курс)

Ауд.

16.09

Контролінг

Безнос С.В.

9.00

Безпека технічних систем

Пурич В.М

11.00

 

17.09

Соціальна відповідальність

Чистякова І.М.

9.00

 

23.09

Управління  проектами +КР

Герасимова Л.М.

9.00 

Управління розвитком підприємства +КР

Некрасова Л.А.

11.00

 

24.09

Системи підтримки прийняття рішень в економіці та управлінні

Задорожко Г.І.

10.00

 

30.09

Техніко-економічний

 аналіз

Пашкова А.В.

10.30

 

 

21/03/2017

Розклад літньої екзаменаційної сесії ІЗО ОНПУ   2016-2017 н.р

 «Комп’ютерні системи та мережі»

Дата

ЗАМ-121-Н

(5 курс)

Ауд

 

 

 

 

 

 

 

02.04

Промислові мережі

Шапорін В.О.

10.00

 Технічні засоби розподіленої обробки інформації

Мілейко І.Г.

 

Візуалізація інформації

Копитчук І.М

 

Цифрова обробка сигналів та зображень

Шендрик Є.В.

 

Комп’ютерні системи штучного інтелекту

Шапорін Р.О

 

 

2 квітня об 10.30год.  захист переддипломної практики у групі ЗАМ-111,112-н

21/03/2017

Розкладлітньої екзаменаційної сесії

ІДЗО ОНПУ 2016 - 2017 н. р.

Спеціальності: Електротехнічні системи електроспоживання

Дата

ЗЕС- 122- Н

(5 курс)

Ауд.

 

 

 

01.04

Електричне

освітлення

Соколов Я.О.

11.00

 

РЗА

Шабовта  М.Ю.

13.00

 

 

02.04

Монтаж та експлуатація електротехнічного обладнання

Тищенко І.І.

9.00

 

Техніка високих напруг

Кривда В.В.

12.00

 

 

08.04

 

Енергозберігаючі режими та технології+КР

Суворов В.О

12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

1 квітня об 11.00год.  захист переддипломної практики у групах ЗЕС-111,112-н

 

21/03/2017

Розклад літньої екзаменаційної сесії

ІЗО ОНПУ 2016-2017н.р.

Спеціальність «Економіка підприємства»

Дата

ЗОП-121 -н

(5курс)

Ауд.

01.04

Корпоративна культура управління

Мілошевич Н.В.

10.00

Цінова політика

Мілошевич Н.В.

 

 

08.04

Інфокомунікаційне забезпечення економічної діяльності підприємства

Задорожко Г.І

10.00

 

Ринок фінансових послуг

Іващенко О.Г.

11.30

 

09.04

Інформаційні системи

і технології на підприємстві

Задорожко Г.І

9.00

 

1 квітня о 9.00год.  захист переддипломної практики у групі ЗОП-111,112-н

21/03/2017

Розклад літньої екзаменаційної сесії

ІДЗО ОНПУ 2016- 2017 н. р.

Спеціальності: Автомобілі та автомобільне господарство

Дата

ЗКА- 121,122- Н

(5 курс)

Ауд.

 

01.04

Математичне моделювання технологічних процесів авт. транспорту

Теплечук А.М.

10.00

Безпека дорожнього руху

Чабан С.Г.

 

 

02.04

Організація автомобільних перевезень

Ніцевич О.Д.

 

 

08.04

Спеціалізований рухомий склад

Теплечук А.М.

 

Автоматика та

автоматизація виробничих процесів

Теплечук А.М.

 

 

1 квітня о 11.00год.  захист переддипломної практики у групі ЗКА-113-н

Розклад зимової екзаменаційної сесії ІЗО ОНПУ 2016-2017н.р 18/11/2016

Розклад зимової екзаменаційної  сесії ІЗО ОНПУ 2016-2017н.р.(закачати/переглянути)

09/09/2016

Розклад установчої сесії ІЗО ОНПУ 2016-2017 н.р. (закачати/переглянути)

25/04/2016

Розклад літньої екзаменаційної сесії 2015-2016 (закачати/переглянути)

28/03/2016

Розклад літньої екзаменаційної сесії (закачати/переглянути)

04/01/2016

Розклад зимової екзаменаційної сесії (закачати/переглянути)

13/11/2015

Розклад зимової екзаменаційної  сесії ІЗО ОНПУ 2015-2016н.р.(закачати/переглянути)

10/09/2015

Розклад установчої сесії ІЗО ОНПУ 2015-2016н.р.(закачати/переглянути)

21/04/2015

Розклад літньої екзаменаційної сесії  ІЗО ОНПУ 2014-2015 н.р. (зачачати/переглянути)

Розклад зимової екзаменаційної та установчої сесії ІЗО ОНПУ 2014-2015н.р. 13/11/2014

Розклад зимової екзаменаційної та установчої сесії ІЗО ОНПУ 2014-2015н.р.(закачати/переглянути)

Розклад осінньої установчої сесії ІЗО ОНПУ 2014-2015 н.р. 10/09/2014

Розклад осінньої установчої сесії ІЗО ОНПУ 2013-2014 н.р. (закачати/переглянути)

Розклад зимової екзаменаційної та установчої сесії ІЗО ОНПУ 2013-2014 н.р. 15/11/2013

Розклад зимової екзаменаційної та установчої сесії ІЗО ОНПУ  2013-2014 н.р. (закачати/переглянути)

Розклад осінньої установчої сесії ІЗО ОНПУ 2013-2014 н.р. 13/09/2013

Розклад осінньої установчої сесії ІЗО ОНПУ 2013-2014 н.р. (закачати/переглянути)

Розклад літньої екзаменаційної сесії ІЗО ОНПУ 2012-2013 н.р. 13/09/2013

Розклад літньої екзаменаційної сесії  ІЗО ОНПУ 2012-2013 н.р. (зачачати/переглянути)

Розклад зимової та установчої сесії ІЗО ОНПУ 2012-2013 н.р. 22/04/2013

 Розклад зимової та установчої сесії  ІЗО ОНПУ 2012-2013 н.р. (закачати/переглянути)

Останє поповнення : 2018-02-23