Херсонський політехнічний коледж

Header image
  
 
 
 
 
Публічна інформація

Документи СУЯ 19/04/2019

Настанова з якості (закачати/переглянути)

Словник термінів та визначень (закачати/переглянути)

Положення:

- про порядок обрання директора коледжу (закачати/переглянути)

- про про виборчу комісію з проведення виборів директора коледжу (закачати/переглянути)

- про пропорядок обрання представників із числа штатних працівників, які не є науковими,науково-педагогічними та педагогічними співробітниками, щомають правобрати участь у виборах директора коледжу (закачати/переглянути)

- про організацію освітньої діяльності в коледжі (закачати/переглянути)

- про Вчену (Педагогічну) Раду коледжу (закачати/переглянути)

- про студентське самоврядування коледжу (закачати/переглянути)

- про переведення та відрахування студентів коледжу (закачати/переглянути)

- про Екзаменаційну комісію (закачати/переглянути)

- про прикладну наукову діяльність (закачати/переглянути)

- про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів  (закачати/переглянути)

- про уповноваженого з якості (закачати/переглянути)

- про канцелярію (закачати/переглянути)

- про службу охорони праці та безпеки життєдіяльності (закачати/переглянути)

- про об'єктову ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту коледжу (закачати/переглянути)

- про архів (закачати/переглянути)

- про підрозділ сприяння працевлаштування студентів і випускників коледжу (закачати/переглянути)

- про електронну бібліотеку (закачати/переглянути)

- про адміністративну раду (закачати/переглянути)

- про відділ кадрів (закачати/переглянути)

09/06/2016

           Наказ Одеського національного політехнічного університету №552-в від 10.11.2014 "Про розробку, впровадження та сертифікацію системи управління якості в Херсонському політехнічному коледжі (ХПТК ОНПУ)" (закачати/переглянути)

          Наказ Одеського національного політехнічного університету №2 від 12.01.2015 "Про введення в дію системи управління якостю в Херсонському політехнічному коледжі (ХПТК ОНПУ)" (закачати/переглянути)

          Наказ Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету №232 від 10.11.2014 "Про робочу групу ХПТК ОНПУ зі створення системи якості (СУЯ)" (закачати/переглянути)

          Наказ Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету №234 від 10.11.2014 за рішенням Вченої ради ОНП, щодо затвердження стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності вищого навчального закладу (закачати/переглянути)

          Наказ Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету №236 від 10.11.2014 "Про склад Ради з якості ХПТК ОНПУ" (закачати/переглянути)

Останє поповнення : 2019-08-14