Херсонський політехнічний коледж

Header image
  
 
 
 
 
Працевлаштування

Інформація про підрозділ сприяння працевлаштуванню випускників 02/05/2016

Підрозділ сприяння працевлаштуванню випускників та студентів  Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету створено зметою сприяння реалізації права студентів і випускників на працю та забезпечення випускників першим робочим місцем.

Основні функції Підрозділу:

1 Співпраця з потенційними роботодавцями і забезпечення оперативного заповнення вакансій, наданих роботодавцями.

2 Налагодження ділових стосунків коледжу з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) тощо з питань професійної підготовки та працевлаштування студентів і випускників коледжу.

3 Запровадження системи зворотного зв’язку між підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) і коледжем для отримання об’єктивної оцінки якості фахової підготовки студентів і випускників коледжу.

4 Співпраця з іншими підприємствами з питань працевлаштування студентів та випускників коледжу.

5 Надання інформації студентам та випускникам коледжу про вакантні місця роботи відповідно до їх фахової підготовки (спеціальності).

6 Організація зустрічей роботодавців зі студентами та випускниками з питань можливості їх подальшого працевлаштування на конкретних підприємствах, в установах та організаціях, заходів щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників (дні кар’єри, круглі столи, семінари – практикуми, науково-практичні конференції, ярмарки вакансій, конкурси на заміщення вакантних посад за замовленням роботодавця, проведення зустрічей з кращими випускниками коледжу тощо).

7 Здійснення моніторингу працевлаштування випускників коледжу та відстеження їх кар’єрного зростання.

8 Планування і координація роботи відділень та випускних циклових комісій щодо організації зайнятості студентів коледжу, які бажають працювати у вільний від навчання час.

9 Сприяння організації практики студентів коледжу, зокрема щодо пошуку підприємств, установ та організацій (роботодавців).

 

Штат підрозділу:

начальник підрозділу – заступник директора з навчально-виробничої роботи  Нарожний Олександр Васильович

фахівець підрозділу– Даншаніна Оксана Анатоліївна

 

контактний телефон:  26-45-90, каб 118- 1

Останє поповнення : 2019-08-14