Херсонський політехнічний коледж

Header image
  
 
 
 
 
Історія

Історія 31/01/2013

Шановні друзі!

 

Директор коледжу
О.Є. Яковенко

Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету - один з найвідоміших вищих навчальних закладів України І рівня акредитації.

Історичний шлях розвитку закладу розпочинається з жовтня 1920 року, як Херсонської професійної школи сільгоспмашинобудування.

У 1930 р. - школу реорганізовано у машинобудівний технікум. На початку Великої Вітчизняної війни технікум евакуйовано з міста.

У 1944 році, після звільнення Херсона від фашистських загарбників, міська влада вважала першочерговим завданням поновлення діяльності освітянських закладів, в тому числі і машинобудівного технікуму.

 

Директор коледжу
з 1944р по 1979р
Агарков М.А.

З 19 травня 1944 року, виконуючим обов'язки директора було призначено Таранова Е. П., а з 24 вересня 1944 року технікум очолив Агарков Михайло Абрамович.

Післявоєнні роки були дуже тяжкими для всієї країни, в тому числі і для Херсонського машинобудівного технікуму. Не вистачало продовольства, дуже збідніла матеріально-технічна база закладу, втрачено педагогічні кадри. З листопада 1944 року, студенти і викладачі отримували хлібні і промислові картки для виживання. Навчальний корпус технікуму було зруйновано і до 1950 року навчальний процес щодо підготовки студентів здійснювався в різних приміщеннях міста: в клубі ім. Леніна (вул. Суворова), в гімназії № 6 (вул. Леніна), школі № 17. Для більшості студентів навчання було платним. Від оплати звільнялись тільки ті студенти, у кого загинули батьки на фронті, або хто сам воював.

 

Будівля Херсонського машинобудівного технікуму з 1950р по 1966р
 

У 1950 році, на кошти комбайнового заводу імені Г.І. Петровського, який став базою для проходження практики і працевлаштування випускників, відбудовано навчальний ко-рпус технікуму на 500 осіб. В цьому приймали активну участь всі викладачі, студенти, майстри виробничого навчання, та інші працівники навчального закладу. Так, технікум отримав постійне місце розташування по вулиці Декабристів, 20.

У 1951 році в технікумі налічувалось 11 кабінетів та лабораторій. Підготовку студентів здійснювали 25 викладачів.

У 1957 році, підготовка фахівців за денною формою навчання, здійснювалась за трьома спеціальностями: турбобудування; електроустаткування промислових підприємств; обробка металів різанням.

У 1959 році, відкрито нову спеціальність "Виробництво напівпровідникових приладів". Це було викликано дефіцитом фахівців вказаної спеціальності в місті Херсоні та у південному регіоні України.

У 1963 році, за наказом Міністерства вищої освіти СРСР №344, в технікумі створено експериментально-конструкторське бюро (ЕКБ), що складалось з 8 викладачів та 9 студентів. За роки існування ЕКБ, було зроблено багато корисного для розвитку навчального закладу щодо обладнання лабораторій і кабінетів, розвитку технічної бази і, в цілому, задовольнялись запити міста.

На початку 60-років розробляється проект і розпочинається будівництво нового навчального і лабораторного корпусів технікуму по вулиці "40 років Жовтня", 23.

У 1966 році відбулось новосілля! З того часу, на території, біля головного корпусу технікуму, виросло ціле студентське містечко: два гуртожитки, навчально-виробничі май-стерні, комп'ютерно-інформаційний центр, лабораторії двигунів і автомобілів, навчальні гаражі.

У 1970-1971 навчальному році започатковано міжнародну виробничо-ознайомлювальну практику між Херсонським машинобудівним технікумом, Промисловою школою міста Мост (Чеська Республіка), та Інженерною школою міста Магдебург (Німецька Демократична Республіка).

 

Директор коледжу
з 1979р по 1993р
Кіданов В.В.

В цей період у технікумі створено Клуб інтернаціональної дружби, в якому діяли товариства чехословацько-радянської дружби, німецько-радянської дружби, угорсько-радянської та болгарсько-радянської дружби. Здійснювався обмін досвідом у виробничій та навчальній роботі студентів.

У 1979 році директором машинобудівного технікуму призначено Кіданова В'ячеслава Васильовича.

У 80-ті роки в життя країні активно впроваджуються досягнення науково-технічної революції. Технікум крокує в ногу з життям, вдосконалюючи матеріально-технічну базу, готуючи відповідно до вимог кваліфікованих молодших фахівців. Введено заочну форму навчання студентів.

За наказом Міністерства автомобільного і сільськогосподарського машинобудування СРСР від 19.03.1991р. № 108, Херсонський машинобудівний технікум реорганізовано в Херсонський політехнічний коледж та переведено в підпорядкування Міністерства освіти України.

Життя змінюється і вносить свої корективи у розстановку кадрів коледжу.

 

Директор коледжу
з 1993р по 2003р
Ковальчук В.П.

У 1993 році колектив коледжу обрав директором одного з своїх колег, викладача електротехнічних дисциплін, завідувача електротехнічним відділенням Ковальчука Віктора Петровича.

За роки його керівництва коледжем, відкрито сім нових спеціальностей, відповідно до вимог часу. Вдосконалюється матеріально-технічна база, формується творчий педагогічний колектив. Поновлюється заочна форма навчання студентів. Укладено договори про співпрацю щодо підготовки студентів з Одеським національним політехнічним університетом (ОНПУ). Це дає змогу кращим випускникам коледжу одержати дипломи фахівців ВНЗ ІV рівня акредитації, продовжуючи навчання в університеті з ІІ-ІІІ курсу, за бюджетною формою фінансування.

У 2004 році, за рішенням трудового колективу коледжу та, витримавши кадровий конкурс Міністерства освіти і науки України, на посаду директора коледжу призначається Яковенко Олександр Євгенович, який є випускником цього навчального закладу і багато років попрацював на різних керівних посадах у Херсонському політехнічному коледжі.

За наказом Міністерства освіти і науки України від 30.04.2004 року № 364, з метою реалізації основних засад розвитку вищої освіти України, коледж реорганізовано в Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету, зберігаючи за собою право юридичної особи.

На базі коледжу функціонує навчально-консультаційний центр, що дає змогу нашим випускникам продовжити навчання в Херсоні та отримати диплом Одеського національного політехнічного університету за заочною формою.

За роки існування, в коледжі отримали путівку в життя тисячі молодих фахівців. Серед випускників коледжу багато висококваліфікованих інженерів, керівників навчальних закладів, керівників заводів, фахівців з виробництва.

Сьогодні, наш коледж є найбільшим центром підготовки студентської молоді за кваліфікаційним рівнем "Молодший спеціаліст" на півдні України. Активно вдосконалюється його зовнішній та внутрішній зміст.

У коледжі навчається 1334 студентів: 1173 осіб - за денною формою навчання, 261 осіб - за заочному. Одночасно на підготовчому відділенні охоплено навчанням понад 160 учнів загальноосвітніх шкіл міста та області і 116 студентів, які проходять курси підготовки до вступу до Одеського національного політехнічного університету.

Навчання здійснюється за ступеневою системою: загальноосвітня діяльність-1 курс; молодший спеціаліст І рівня акредитації - 2,3,4 курси; бакалавр І рівня акредитації - 2,3,4 курси.

Підготовка фахівців в коледжі здійснюється за 8 спеціальностями:

  • Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд;
  • Обслуговування комп’ютерних систем і мереж;
  • Розробка програмного забезпечення;
  • Виробництво двигунів;
  • Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях;
  • Обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів;
  • Бухгалтерський облік;
  • Економіка підприємства;
  • Інформаційна діяльність підприємства.

Навчально-виховний та виробничий процес в коледжі здійснюють понад 120 кваліфікованих викладачів. До лекційних занять залучаються вчені Одеського національного політехнічного університету.

За час свого існування, коледж підготував понад 20000 фахівців для вітчизняної промисловості.

Коледж розташований на одній з найкрасивіших вулиць міста. Аудиторії та лабораторії навчальних корпусів обладнані сучасним устаткуванням та приладами. Фонд бібліотеки становить 52904 книги. Читацька аудиторія охоплює понад 1500 читачів, коледж має два книгосховища, відділи: абонемент та читальний зал, електронну бібліотеку, кабінет курсового та дипломного проектування, комп'ютерно-інформаційний центр, лабораторії двигунів та автомобілів, навчально-виробничі майстерні.

 

Головний навчальний корпус коледжу

         У двох гуртожитках мешкають понад 200 студентів.

         Політехнічний коледж має сучасну спортивну базу: літній спортивний комплекс, велику спортивну та тренажерну залу.

         В актовій залі коледжу відбуваються різноманітні виховні заходи: зустрічі, конференції, збори, вечори, тощо. Студенти мають можливість гарно відпочивати, займаються художньою самодіяльністю, культурно облаштовувати свій вільний час.

          Ласкаво просимо до Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету!

          Директор коледжу : О.Є.Яковенко

Останє поповнення : 2019-08-14