Херсонський політехнічний коледж

Header image
  
 
 
 
 
Склад керівних органів

Завідувач кафедрою економіки, управління та адміністрування 10/06/2016
 

Комліченко О.О.

  Комліченко Оксана Олександрівна – завідувач кафедрою. Закінчила Херсонський сільськогосподарський інститут ім. А. Д. Цюрупи за фахом  «Облік і аудит», має кваліфікацію - спеціаліст з обліку і аудиту. У коледжі працює з 1998 року.Кандидат економічних наук, доцент. Має кваліфікаційну категорію «викладач вищої категорії», педагогічне звання «викладач-методист». Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2003 р.), нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2005 р.). Автор (співавтор) навчальних і навчально-методичних посібників  із дисциплін «Фінанси підприємства», «Бухгалтерський облік», «Потенціал і розвиток підприємства». Галузь наукових інтересів - управлінські механізми та інструменти формування і використання інтелектуальної складової інноваційного розвитку туристичної галузі. Автор 82 наукових і навчально-методичних робіт. З 2001 року офіційний експерт державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України.

Завідувач кафедрою комп’ютерної інженерії та інженерії програмного забезпечення 10/06/2016
 

Сафонов М.С.

  Сафонов Михайло Сергійович – завідуючий кафедрою.  Кандидат технічних наук за спеціальністю «Інформаційні технології». Працює в коледжі з 2005 року. Викладає дисципліни «Системне програмування» та «Системне програмне забезпечення» за напрямом «Комп’ютерна інженерія». Є автором понад 30 наукових статей та публікацій. З 2013 р. член оргкомітету Всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки серед  ВНЗ І-ІІ р. а. Нагороджений грамотами Голови Спілки голів обласних рад директорів ВНЗ І-ІІ р.а. (2012 р., 2013 р., 2015 р., 2016 р.) та Почесною грамотою ректора Одеського національного політехнічного університету (2015р)

 

Голова циклової комісії фізичного виховання, здоров’я і захисту Вітчизни 09/06/2016
 

Коцегубов С.А.

  Коцегубов Сергій Анатолійович – голова циклової комісії. Викладач, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії». У коледжі працює з 2003 р. Викладає предмет «Фізичне виховання» на спеціальностях «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд», «Обслуговування комп`ютерних систем і мереж», «Економіка підприємства». Займається секційною роботою з міні-футболу і шахів. Нагороджений Почесною грамотою Херсонського обласного управління з фізичного виховання та спорту, 2010р, Грамотою Херсонської міської федерації міні-футболу. 2011, 2012 рр., Почесною грамотою Херсонського політехнічного коледжу. 2013 р, Дипломом Херсонської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України, 2013 р., Почесною грамотою Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, 2015р, Грамотою Центральної ради фізкультурно-спортивного товариства «Спартак », 2015 р.

Голова циклової комісії іноземної мови 07/02/2019
 

Сіліщенко О.П.

 Сіліщенко Оксана Петрівна – голова циклової комісії.  Викладач, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». У коледжі працює з 2002 р. Викладає предмет «Іноземна мова» та дисципліну «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Іноземна мова (р.В2)» на спеціальностях «Інженерія програмного забезпечення», «Комп`ютерна інженерія», «Економіка».

Нагороджена Почесними грамотами Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету, 2005, 2010, 2015, 2018 р., Дипломом Херсонської обласної організації профспілки працівників освіти та науки за третє місце у загальнокомандному заліку за програмою обласної Спартакіади серед працівників професійно - технічних закладів І-ІІ р.а. Херсонської області, 2013 р., Подякою Ради директорів ВНЗ І-ІІ р.а. Херсонської області за підготовку призера ІІ (обласного) етапу олімпіади з іноземної мови (англійської) серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а. , 2016 р.

Голова циклової комісії соціальних та гуманітарних дисциплін 05/02/2019
 

Стегалюк А.В.

Стегалюк Анжеліка Володимирівна - голова циклової комісії. Викладач, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». У коледжі працює з 2012р. Викладає предмети «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література» та дисципліну «Українська мова за професійним спрямуванням» на спеціальностях «Інженерія програмного забезпечення», «Туризм», «Комп’ютерні технології в машинобудуванні», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Нагороджена грамотою Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Херсонської області (2015р.), почесною грамотою ректора Одеського національного політехнічного університету (2016р.), почесною грамотою директора Департаменту освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації (2018р.)

Голова циклової комісії математичних дисциплін 09/06/2016
 

Сафонова Г.Ф.

 Сафонова Ганна Феліксівнаголова циклової комісії, кандидат технічних наук, доцент, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

У коледжі працює з 2005 року, викладає предмет «Математика», дисципліни «Вища математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Дискретна математика», «Чисельні методи» на відділенні комп'ютерної та програмної інженерії. Сфера наукових інтересів— математичне моделювання, автоматизація.

Нагороджена Грамотою Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Херсонської області, 2013р., Почесною грамотою ректора Одеського національного політехнічного університету, 2015 р.

 

Голова циклової комісії електроенергетики, електротехніки та електромеханіки 09/06/2016
 
 

Васеньова Ю.О.

 

Васеньова Юлія Олексіївна - голова циклової комісії, має  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії». У коледжі працює з 2002 р. Викладає дисциплін «Електропостачання підприємств і цивільних споруд», «Електричні апарати»,  «Основи проектування та конструювання електроустановок», «Основи електропривода». Керівник курсового та дипломного проектування.

Нагороджена Почесною грамотою Херсонського політехнічного коледжу, ПочесноюграмотоюРектора ОНПУ, Грамотою Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації в Херсонській області.

 

 

Голова циклової комісії виробництва, сервісного обслуговування, ремонту автомобілів та двигунів 09/06/2016
 

Якушенко С.О.

 Якушенко Сергій Олександрович– голова циклової комісії, викладач, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії». У коледжі працює з 2005 р. Викладає дисципліни: «Технічна експлуатація автомобілів», «Автомобільні двигуни», «Конструкція та динаміка двигунів», «Газова динаміка та агрегати наддуву» на спеціальностях «Виробництво двигунів» та «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів». Нагороджений Почесними грамотами Одеського  національного політехнічного університету,  2010, 2015 рр., Подякою Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету,2013р., Подякою  міжнародної компанії Delkam, 2013 р.

Голова циклової комісії галузевого машинобудування 10/06/2016
 

Крижановська О.В.

  Крижановська Оксана Василівна – гова циклової комісії, має  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст першої кваліфікаційної категорії». У коледжі працює з 2009 р. Викладає дисциплін «Взаємозамінність, стандартизація і технічне вимірювання», «Технологічні основи програмування верстатів з ЧПК», «Основи технології машинобудування»,  «Обладнання та методи формоутворення поверхонь деталей». Керівник  дипломного проектування.

НагородженаПодякою Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету, 2010р., Почесною грамотою  ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації в Херсонській області, 2015р., Почесною грамотою Одеського національного політехнічного університету, 2015р., Почесною грамотою управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації, 2015р., Подякою Черкаського політехнічного технікуму, 2015 р., Грамотою Міністерства освіти і науки України Інститут модернізації змісту освіти Кіровоградський машинобудівний коледж КНТУ, 2016р.

Голова циклової комісії туристичного обслуговування 09/06/2016
 

Гудович В.Ю..

 Гудович Віталій Юрійовичголова циклової комісії, викладач, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії». У коледжі працює з 2004 р. Викладає дисципліну «Фізичне виховання». Нагороджений дипломами: Комітету фізичного виховання та спорту (2010 р.), Херсонської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України (2013 р.); Почесними грамотами директора Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету2013, 2015 рр.

Голова циклової комісії інженерії програмного забезпечення 09/06/2016
 

Арбузова Ю.В.

 

Арбузова Юлія Вікторівна – голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, аспірант кафедри природничо-наукової підготовки Одеського національного політехнічного університету. У коледжі працює з 2001 р. Викладає дисципліни напрямку інформаційні технології. 

Нагороджена грамотами Голови ради директорів ВНЗ І-ІІ р. а. Херсонської області за підготовку призерів ІІ туру Всеукраїнської Олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки серед студентів ВНЗ І-ІІ р. а. Херсонської області (І місце, 2011р., ІІ місце, 2012р.); дипломом Голови спілки обласних Рад директорів ВНЗ І-ІІ р. а. України, 2011р.; Почесною грамотою Ректора Одеського національного політехнічного університету, 2010 р.

 

Голова циклової комісії комп’ютерної інженерії 09/06/2016
 

Уткіна Н.Є.

 Уткіна Надія Євгенівна - голова циклової комісії комп’ютерної інженерії. Викладач, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання викладач-методист. У коледжі працює з 1991 р.

Викладає дисципліни: «Комп’ютерна схемотехніка», «Проектування мікропроцесорних систем.           Нагороджена: Грамотою Голови спілки обласних рад директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації України (2013р.),Подякою Голови спілки обласних рад директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації України (2011р., 2012р., 2014р., 2015р.) Нагрудним знаком «Почесна відзнака директора Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету», (2015 р.), ПочесноюграмотоюРектора Одеського національного політехнічного університету(2010р., 2013р.) Нагрудним знаком «Відмінник освіти».

Голова циклової комісії комп`ютерної графіки та автоматизованого проектування 09/06/2016
 

Носов П.С.

 Носов Павло Сергійович – Голова циклової комісії комп`ютерної графіки та автоматизованого проектування, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»,  звання «викладач-методист», кандидат технічних наук, доцент.

Є автором понад 140 наукових статей та публікацій. У коледжі працює з 2002 р. Викладає дисципліни:  «Комп’ютерна техніка та інформаційні технології» та «практикум ЕОМ» на спеціальностях «Виробництво двигунів» та «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів».

Нагороджений Почесною грамотою Одеського національного політехнічного університету, 2010 р., Грамотою Ради директорів ВНЗ 2013, 2015 рр., Подякою  міжнародної компанії Delkam, 2014р., Почесною грамотоюОдеського  національного політехнічного університету, 2015р., Почесною відзнакою ректора Одеського  національного політехнічного університету, 2015р.

Останє поповнення : 2019-08-14