Херсонський політехнічний коледж

Header image
  
 
 
 
 
Кафедри та Циклові комісії

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ 26/03/2019

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК

ТА КОМП'ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

 

Основні завдання кафедри:

  • забезпечення умов, необхідних для отримання здобувачами освіти кваліфікаційного  рівня бакалавра, молодшого спеціаліста, підготовка фахівців для потреб держави та регіону;
  • неперервне підвищення якості освітніх послуг з використанням ефективного зворотнього зв'язку із замовниками, випускниками та здобувачами освіти;
  • формування та розвиток компетентностей здобувача освіти у сучасних інформаційних середовищах, активна участь у розробці комп’ютерних програм, розвиток системного мислення;
  •  оволодіння здобувачами освіти базовими знаннями з фундаментальних наук, проектуванню  і розробці Web-орієнтованих корпоративних і інформаційно-пошукових систем, програмних продуктів для автоматизації логістики, CRM і ERP систем, Data Mining, систем штучного інтелекту та експертних систем, а також розробляють програмне забезпечення для комп’ютерного моделювання та комп’ютерної графіки.
  • робота з обдарованою молоддю, розвиток креативності, творчих здібностей студента;
  • участь у науково-дослідній діяльності, проектуванні та реалізації проектів; 
  • набуття вміння  користуватися різними автоматизованими системами  під час здійснення   професійної   діяльності.

 

До складу  кафедри входять:

 
 

 

Сафонов Михайло Сергійович – завідувач кафедрою.  Кандидат технічних наук зі спеціальності «Інформаційні технології», спеціаліст вищої категорії. Працює в коледжі з 2005 року.

Викладає дисципліни «Моделювання та аналіз програмного забезпечення», «Системне програмування», «Web- програмування», «Групова динаміка і комунікації».

Є автором біля 30 наукових статей та публікацій.  З 2015 н.р. працює над прикладним науковим дослідженням «Методи оптимізації зв’язків в БД на етапах проектування». Має авторське свідоцтво на комп’ютерну програму.  З 2013 р. член оргкомітету Всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки серед  ВНЗ І-ІІ р. а.

Нагороджений грамотами Голови Спілки голів обласних рад директорів ВНЗ І-ІІ р.а. (2012 р., 2013 р., 2015 р., 2018 р.) та Почесною грамотою ректора Одеського національного політехнічного університету (2015р)., Грамотою директора Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету (2014р., 2017р., 2018р.), Грамотою Голови Херсонської обласної ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (2015р.), Почесна грамота управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації (2016р.), Грамота Голови Всеукраїнської спілки директорів освітніх закладів фахової перед вищої освіти (2018р.), Пам’ятний знак «Відзнака ректора Одеського національного політехнічного університету» (2018р.).

Яковенко Олександр Євгенович – директор коледжу. Кандидат технічних наук зі спеціальності 05.13.06 «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології», доцент, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Працює в коледжі з 1981 року.

Викладає дисципліни «Комп’ютерна  схемотехніка та архітектура комп’ютера», «Моделювання систем», «Організація комп’ютерних мереж»,  «Методи і засоби компютерних інформаційних технологій», «Автоматизовані системи обробки інформації».

Є автором понад 70 наукових статей та публікацій, навчального посібника та електронного підручника з дисципліни «Комп’ютерна схемотехніка».

Відзначений нагородами:  Нагрудні знаки:  «Відмінник освіти України» (2005 р.), «Петро могила» (2010р.), «Почесна відзнака ректора» (2008 р.); Почесна грамота ректора Одеського національного політехнічного університету (2009 р.), Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (1995р., 2008р.), Почесна грамота обласної ради (2010р.),  Подяка голови облдержадміністрації (2013р.), Почесна грамота міського голови (2009р.), Почесна грамота управління освіти (2009р., 2017р.), Почесна грамота коледжу (2015р.), Почесна грамота Всеукраїнської спілки голів обласних рад (2009р., 2013р., 2015р.), Диплом Всеукраїнської спілки голів обласних рад (2009р.), Почесна відзнака Херсонського обласного управління з фізичного виховання та спорту (2005р., 2009р., 2010р., 2011р., 2012 р.).

Нарожний Олександр Васильович -  викладач спеціальних дисциплін. Кандидат технічних наук зі спеціальності 05.13.23 « Системи та засоби штучного інтелекту», доцент, спеціаліст вищої категорії. Працює в коледжі з 2002 року.

Викладає дисципліни «Cистеми штучного інтелекту», «Розробка програмних продуктів для мобільних пристроїв», «Візуальне програмування», «Алгоритми та структури даних».

Є автором понад 50 наукових праць. Займається проблемою розробки моделей інтелектуального управління процесом навчання з використанням засобів штучного інтелекту». Має авторське свідоцтво на комп’ютерну програму.

Відзначений нагородами:  Нагрудний знак «Почесна відзнака ХПТК ОНПУ» (2015р.),   Почесна грамота ректора Одеського національного політехнічного університету (2005р., 2010р., 2013р.), Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2010р., 2011р.), Почесна грамота управління освіти (2016р.), Почесна грамота коледжу (2004р.), Почесна грамота Всеукраїнської спілки голів обласних рад (2008р., 2009р., 2011р., 2012р.). Почесними грамотами за організацію технічної підтримки при проведенні  Всеукраїнських олімпіад з інформатики та комп’ютерної техніки серед  ВНЗ І-ІІ р.а. (2009р., 2010р., 2011р., 2012р);

Антощук Світлана Григорівна – викладач спеціальних дисциплін, доктор технічних наук зі спеціальністі «Автоматизовані системи керування й прогресивні інформаційні технології», кандидат технічних наук зі  спеціальності  «Обчислювальні машини,  системи  та мережі, елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем управління», професор, спеціаліст вищої категорії.

Є керівником дипломних проектів здобувачів освіти.

Автор понад 30 наукових праць. Член секції Наукової Ради МОН за фаховим напрямом Інформатика та кібернетика. Член Науково-методична ради МОНУ у комісії з інформаційних технологій, автоматизації та телекомунікації. Член редакційної колегії наукового видання «Електротехнічні та комп’ютерні системи” (ОНПУ)»,   Науково-технічного журналу "Технология и конструирование в электронной аппаратуре". Голова спеціалізованої вченої ради Д41.052.01. Член спеціалізованої вченої ради - К41.052.08. Бере участь в атестації наукових кадрів як офіційний опонент.

Відзначена нагородами: Нагрудний знак «Відмінник освіти України», Нагрудний знак «За навчальні досягнення», Почесне звання «Заслужений працівник освіти України.

Яковенко Віра Дмитрівна  - завідувач відділення комп’ютерної та програмної інженерії, викладач спеціальних дисциплін, кандидат технічних наук зі спеціальності «Інформаційні технології», доцент, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Працює в коледжі з 1985 року.

Викладає дисципліни  «Основи науково-дослідницької роботи», «Операційні системи», «Основи програмування», «Бази даних»

Автор понад 30 наукових праць. Має 3 авторських свідоцтва. Є співавтором колективної монографії «Інформаційні технології в управлінні якістю діяльності навчального закладу», навчального посібник «Оцінювання систем управління якістю». Голова Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів інформатики та комп’ютерних технологій ВНЗ І- ІІ рівнів акредитації. Голова організаційного комітету ІII етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки ВНЗ І- ІІ рівнів акредитації. Голова    методичного об’єднання викладачів інформатики та комп’ютерних технологій ВНЗ І- ІІ рівнів акредитації Херсонської області, 2018р.

Відзначена нагородами:  Нагрудні знаки «Почесна відзнака ректора ОНПУ», (2010 р.),  «Відмінник освіти», (2010 р.), «Почесна відзнака ХПТК ОНПУ» (2015р.), Почесна грамота ректора Одеського національного політехнічного університету (2013 р.), Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2005р., 2007р., 2010р., 2011р.), Почесна грамота обласної ради (2018р.), Почесна грамота управління освіти (2016р., 2018р.), Почесна грамота Ради директорів Херсонської області (2015р.), Почесна грамота Всеукраїнської спілки голів обласних рад (2011р., 2012р., 2013р., 2015р., 2016р., 2017р., 2018р.),

Карлова Наталя Іванівна – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Працює в коледжі  з 2002 р.

Викладає дисципліни: «Інженерія програмного забезпечення», «Професійна практика з  комп’ютерного проектування», «Комп’ютерна дискретна математика».

Є автором біля 15 науково-популярних публікацій.  Має 2 авторських свідоцтва. Керівник  науково-дослідницького студентського гуртка «Алгоритм».

Секретар обласного методичного об’єднання викладачів інформатики та комп’ютерної техніки.  Бере активну участь у роботі оргкомітету з підготовки та проведення Всеукраїнських олімпіад з інформатики та комп’ютерної техніки серед  ВНЗ І-ІІ р. а.

Відзначена нагородами: Нагрудні знаки «Почесна відзнака ректора ОНПУ», (2015 р.),  Почесна грамота ректора Одеського національного політехнічного університету (2013 р.), Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2010р., 2011р., 2018р.), Почесна грамота облдержадміністрації (2010р.), Почесна грамота коледжу (2010р.),  Почесна грамота  Голови Спілки голів обласних рад директорів ВНЗ І-ІІ р.а. (2008р.р., 2009р., 2011р., 2013р., 2015р., 2017р., 2018р.);  Диплом Всеукраїнської спілки голів обласних рад (2012р.).

 

Арбузова Юлія Вікторівна – методист відділення комп’ютерної та програмної інженерії, викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. У коледжі працює з 2001 р.

Викладає дисципліни: «Якість програмного забезпеч та тестування», «Конструювання програмного забезпечення», «Машинно-орієнтовані мови програмування»

Є автором біля 15 науково-популярних публікацій.  Має 5 авторських свідоцтв. Бере активну участь у роботі оргкомітету з підготовки та проведення Всеукраїнських олімпіад з інформатики та комп’ютерної техніки серед  ВНЗ І-ІІ р. а.

Відзначена нагородами: Нагрудний знак «Почесна відзнака ХПТК ОНПУ» (2015р.), Почесна грамота ректора Одеського національного політехнічного університету (2010р., 2013 р.), Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2018р.), Почесна грамота управління освіти (2015р.), Почесна грамота Ради директорів Херсонської області (2011р., 2012р., 2015р., 2018р.), Диплом Всеукраїнської спілки голів обласних рад (2011р.), Грамоти Голови ради директорів ВНЗ І-ІІ р. а. Херсонської області за підготовку призерів ІІ туру Всеукраїнської Олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки серед студентів ВНЗ І-ІІ р. а. Херсонської області ( 2011р., 2012р., 2015р., 2016р., 2017р.,2018р. )

Багмет Тетяна Євгенівна - викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст першої категорії. У коледжі працює з 2006 р..

Викладає дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Людино-машинна взаємодія», «Комп’ютерна графіка».

Є автором біля 10 науково-популярних публікацій. Бере активну участь у роботі оргкомітету з підготовки та проведення обласного етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки серед  ВНЗ І-ІІ р. а. Є керівником творчого клубу «Креатив.

Відзначена нагородами: Грамота Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету (2015р., 2017р.), Почесна грамота Ради Всеукраїнської спілки голів обласних рад (2010р., 2018р.),  Диплом Всеукраїнської спілки голів обласних рад (2010р.),

Коленко Віолетта Володимирівна- викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст першої категорії. У коледжі працює з 2009 р..

Викладає дисципліни: «Захист інформації у комп’ютерних системах», «Безпека програм та даних».

Є автором 10 науково-популярних публікацій. Бере активну участь у роботі оргкомітету з підготовки та проведення обласного етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки серед  ВНЗ І-ІІ р. а.

Відзначена нагородами: Почесна грамота ректора Одеського національного політехнічного університету (2015 р.), Почесна грамота коледжу (2010р., 2011р., 2012р., 2013р..),  Почесна грамота Ради директорів Херсонської області (2018р.).

Робочі будні кафедри

Здобувачі освіти беруть участь у Всеукраїнській студентській  олімпіаді з програмування. Під час виконання курсових проектів та  робіт з дисциплін «Алгоритми та структури даних», «Web-програмування», «Конструювання програмного забезпечення», «Комп’ютерна дискретна математика», «Системне програмування», «Інженерія програмного забезпечення» пріоритетним  завданням є розробка комп’ютерних програм на замовлення співробітників коледжу  для автоматизації навчального та виховного процесів.

Здобувачі освіти  займають активну позицію у здобутті освіти: беруть участь у творчих проектних роботах, презентаціях, виступають з рефератами та доповідями на різноманітних семінарах і наукових конференціях, беруть участь у олімпіадах з програмування, проводять активну науково-дослідну роботу.

Практика проходить в таких організаціях і підприємствах: КП ХОР «Херсонські авіалінії», Товариство з обмеженою відповідальністю «Автотранспортного підприємства «ПАСТТРАНССЕРВІС»», ТОВ «Софтвае кволіті продакшен», АОЗТ «Херсонський електромехзавод», ТОВ Фірма «Нетком», ТОВ «Херсонське головне підприємство «Агропроменерго», ГУ статистики в Херсонській області, Товариство з обмеженою відповідальністю «Амалтея», ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний завод», ТОВ «Інжиніринг Україна», УДСО при УМВС України в Херсонській області та спрямована на опанування студентами організаційних, технологічних, контрольних і виробничих функцій.

Проведення відкритого заняття

Учасники олімпіади

Захист курсових проектів

Останє поповнення : 2019-08-14