Херсонський політехнічний коледж

Header image
  
 
 
 
 
Кафедри та Циклові комісії

Циклова комісія Виробництво, сервісне обслуговування, ремонт автомобілів та двигунів 14/06/2016

Циклова комісія «Виробництво, сервісне обслуговування, ремонт автомобілів та двигунів»

Основні завдання циклової комісії:

  • надання студентам теоретичної та практичної підготовки для оволодіння професії техніка – механіка;
  • підвищення професійної майстерності студентів, залученням їх до участі у конкурсах професійної майстерності;
  • залучення студентів до освоєння новітніх технологій;
  • розвиток творчих здібностей студентів з використанням інтерактивних методів навчання;
  • формування знань про конструкцію сучасних вітчизняних та закордонних автомобілів, їх агрегатів, механізмів та систем; основні положення теорії двигунів та автомобілів; основи організації технічного обслуговування та ремонту автомобілів; перспективні напрямки розвитку автомобілів;
  • керівництво науковою роботою та технічною творчістю студентів;
  • вдосконалене проведення навчальної, технологічної та переддипломної практик;
  • формування у студентів здібностей застосовувати сучасні методи роботи, здатність працювати із сучасним обладнанням, приладами, інструментами та механізмами.

До складу  циклової комісії входять:

 

Якушенко Сергій Олександрович– голова циклової комісії,викладач, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії». У коледжі працює з 2005 р. Викладає дисципліни: «Технічна експлуатація автомобілів», «Автомобільні двигуни», «Конструкція та динаміка двигунів», «Газова динаміка та агрегати наддуву» на спеціальностях «Галузеве машинобудування» та «Автомобільний транспорт». Нагороджений Почесними грамотами Одеського  національного політехнічного університету,  2010, 2015 рр., Подякою Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету,2013р., Подякою  міжнародної компанії Delkam, 2013 р.

 

Сорокін Олексій Максимович– викладач, маєкваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». У коледжі працює з 2000 р. Викладає дисципліни:  «Автомобілі», «Основи технології ремонту автомобілів», «Правила безпеки дорожнього руху» на спеціальностях «Галузеве машинобудування» та «Автомобільний транспорт». НагородженийПочесними грамотами Одеського  національного політехнічного університету,  2010, 2015 рр.

 

Федіна Інна Володимирівна- викладач, маєкваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». У коледжі працює з 1984 р. Викладає дисципліни: «Технологія конструкційних матеріалів», «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство»,«Охорона праці», «Охорона праці в галузі» на спеціальностях «Галузеве машинобудування» та «Автомобільний транспорт». Нагороджена  Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, 2005р., Почесною грамотою Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету,2010, 2015 рр.

 

Ковтун Олена Миколаївна- викладач, маєкваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії». У коледжі працює з 2005 р. Викладає дисципліни: «Економіка, організація та планування підприємства», «Організація та планування підприємств» на спеціальностях «Галузеве машинобудування» та «Автомобільний транспорт». Нагороджена Подякою Херсонського політехнічного коледжу, 2008 р.,Почесною грамотою Херсонського політехнічного коледжу Одеського  національного політехнічного університету,  2010 , 2015рр.

 

Цап Володимир Володимирович– маєкваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії». У коледжі працює з 1991 р. Викладає дисципліни: «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці» на спеціальностях «Галузеве машинобудування» та «Автомобільний транспорт». Нагороджений Почесною грамотою Одеського  національного політехнічного університету, 2005р., Подякою Суворовської районної у м. Херсон ради ,2009,2010 рр., Почесною грамотою Херсонського міського голови, 2010р., Почесною грамотою Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету, 2010р., Грамотою Суворовської районної у місті  Херсоні ради,2014р.

 

Аверін Павло Дмитрович- завідуючий автотранспортним центром,має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії». У коледжі працює з 2008 р.Нагороджений Почесною грамотою Одеськогонаціонального політехнічного університету,2010, 2015 рр., Подякою Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету, 2013р.

 

 

Воробйов Павло Олександрович- викладач, маєкваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії». У коледжі працює з 2013 р. Викладає дисципліни: «Автомобілі», «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Діагностика автомобілів» на спеціальностях «Галузеве машинобудування» та «Автомобільний транспорт». Нагороджений Почесною грамотою Херсонського політехнічного коледжу Одеського  національного політехнічного університету,  2014 р.

 

 

Литвиненко Олександр Віталійович - викладач, маєкваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії». У коледжі працює з 2013 р. Викладає дисципліни:  «Системи двигунів», «Палива, мастила та охолоджуючі речовини», «Деталі машин» на спеціальностях «Галузеве машинобудування» та «Автомобільний транспорт». Нагороджений Грамотою Херсонської обласної організації ФСТ «Україна», 2014р, Почесною грамотою Херсонського політехнічного коледжу Одеського  національного політехнічного університету,  2014 р.

 

Семенюк Олександр Степанович– майстер виробничого навчання. У коледжі працює з 2006 р. Керівник навчальних практик «Демонтажно-монтажна» та «З технічного обслуговування та ремонту автомобілів» на спеціальності «Автомобільний транспорт» та «Загальне складання двигунів» на спеціальності «Галузеве машинобудування». Нагороджений Почесною грамотою Одеського  національного політехнічного університету,  2010 р.

 

 
Робочі будні ЦК

  Щороку викладачі циклової комісії, використовуючи лабораторно-практичну базу механічного відділення, організовують та проводять  декаду  спеціальностей «Галузеве машинобудування» та «Автомобільний транспорт» з широким спектром  позанавчальних заходів: олімпіади, круглі столи, конференції, конкурси - «Кращий автослюсар», «Інтелект-шоу», презентації, брейн-ринги. На спеціальності створено сучасні, оснащені кабінети і лабораторії, комп`ютерні класи, електронна бібліотека, де студенти набувають навичок роботи з комп'ютерною технікою, використовують комп`ютерні програмні засоби та системи автоматизованого проектування для виконання курсових та дипломних проектів.

Захист дипломного проекту

Конкурс професійної майстерності

«Кращий автослюсар»

Олімпіада з дисципліни
«Правила та безпека дорожнього руху»

Останє поповнення : 2019-08-14