Херсонський політехнічний коледж

Header image
  
 
 
 
 
Кафедри та Циклові комісії

Циклова комісія туристичного обслуговування та інформаційних технологій 13/06/2016

ЦИКЛОВА ТУРИСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ  ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Основні завдання циклової комісії:

-          забезпечення високого рівня підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю    «Туристичне обслуговування»;

-         формування у майбутніх працівників сфери туризму уявлення про структуру й розміщення туристично-рекреаційного потенціалу регіону та соціокультурних  компетенцій, розвиток умінь визначати, задовольняти  індивідуальний попит споживачів туристичних послуг;

-         формування навичок  особистісного розвитку, ефективного самоменеджменту, спілкування, проведення презентацій, використання міжнародних стандартів; збору та первинної обробки довідникових матеріалів із туризму; вміння  користуватися різними автоматизованими системами  під час здійснення   туристичної   діяльності, проведення розрахунків зі споживачами;

-         розвиток пізнавального інтересу до вивчення особливостей рідного краю, країни та світу в цілому, які формують туристичний ринок та туристичні послуги;

-         робота з обдарованою молоддю, розвиток творчих здібностей студентів.

До складу  циклової комісії входять

 

Гудович Віталій Юрійович голова циклової комісії, викладач, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії». У коледжі працює з 2004 р. Викладає дисципліну «Фізичне виховання». Нагороджений дипломами: Комітету фізичного виховання та спорту (2010 р.), Херсонської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України (2013 р.); Почесними грамотами директора Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету2013, 2015 рр.

Арбузова Юлія Вікторівна –, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, аспірант кафедри природничо-наукової підготовки Одеського національного політехнічного університету. У коледжі працює з 2001 р. Викладає дисципліни напрямку інформаційні технології. Нагороджена грамотами Голови ради директорів ВНЗ І-ІІ р. а. Херсонської області за підготовку призерів ІІ туру Всеукраїнської Олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки серед студентів ВНЗ І-ІІ р. а. Херсонської області (І місце, 2011р., ІІ місце, 2012р.); дипломом Голови спілки обласних Рад директорів ВНЗ І-ІІ р. а. України, 2011р.; Почесною грамотою Ректора Одеського національного політехнічного університету, 2010 р.

Матвієнко Тетяна Володимирівна– викладач, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». У коледжі працює з 2003 р.  Викладає дисципліни природничого циклу.НагородженаПочесними грамотами директора Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету 2010, 2015 рр.,  грамотами Ради директорів ВНЗ І-ІІ р. а. в Херсонської області, 2014, 2015рр.

Куліковська Наталія Михайлівна– викладач, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне званнявикладач-методист. У коледжі працює з 1985 р. Викладає предмети соціально – гуманітарного циклу та«Туристично-краєзнавчу навчальну практику» на спеціальності «Туристичне обслуговування». Нагороджена Почесними  грамотами Голови методичного об’єднання істориків ВНЗ І-ІІ p.a. Херсонської області, 2010, 2011, 2012 рр; грамотою Голови Ради директорів ВНЗ І-ІІ р. а. Херсонської області за значні досягнення у розвитку вищої освіти ВНЗ І-ІІ p.a. Херсонської області, 2013 р.; Почесною грамотою Ректора Одеського національного політехнічного університету, 2015 р.; Почесними грамотами Директора Херсонського політехнічного коледжу , 2010,2015 рр.

Куст Ганна Михайлівна– викладач. У коледжі працює з 2015р. Викладає  дисципліни професійної підготовки на спеціальності «Туристичне обслуговування».

 

 

 

Кисловська Тетяна Валеріївна -  викладач. У коледжі працює з 2013 р. Викладає  дисципліни професійної підготовки на спеціальності «Туристичне обслуговування».

 

Живець Алла Миколаївна – викладач економічних дисциплін. Закінчила Херсонський індустріальний інститут за фахом «Облік і аудит», має кваліфікацію – магістр з обліку і аудиту. У коледжі працює з 2014 року. Кваліфікація за вищою освітою: економіст (ХДТУ-1995 рік), магістр з обліку та аудиту (ХДТУ-1996 рік), кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (ОДЕУ-2010 рік). Кваліфікація за практичноюдіяльністю: сертифікований бухгалтер-практик «САР» (міжнароднийсертифікат).Автор 20 публікацій у науковихфаховихвиданнях та навчально-методичнихрозробок. Сфера науковихінтересів – стратегічнеуправліннявитратами, контролінг та бізнес-планування.

 Рибкін Антон Віталійович– викладач, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії». У коледжі працює з 2007 р. Викладає предмет «Фізичне виховання» на спеціальностях «Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях», «Бухгалтерський облік». Займається секційною роботою з волейболу, настільного тенісу. Нагороджений Почесною грамотою Обласного управління з фізичного виховання, 2010 р, Почесною грамотою Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету, 2013 р., Дипломом Херсонської Обласної організації профспілки працівників освіти і науки України. 2013р,Почесною грамотою Ради директорів ВНЗ І-ІІ    р. а. Херсонської області, 2015 р.

 

Береговий Максим Михайлович– викладач, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії». У коледжі працює з 2011 р.  Викладає предмет «Фізичне виховання»  на спеціальностях «Виробництво двигунів»,  «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів». Займається секційною роботою з волейболу. НагородженийПочесними грамотами Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету, 2013, 2015 рр., Дипломом Херсонської Обласної організації профспілки працівників освіти і науки України. 2013р

 

Журавльова Анна Павлівна -викладач. У коледжі працює з 2016 р. Викладає  другу іноземну мову за ПС (іспанську) та другу іноземну мову туристичної індустрії.

 

Позднякова Марина Олександрівна - викладач. У коледжі працює з 2016р. Викладає  дисципліни професійної підготовки на спеціальності «Туристичне обслуговування».

 

 

Робочі будні ЦК

          Під час навчальних занять студенти спеціальності «Туристичне ослуговування», розробляють екскурсійні маршрути по м.Херсон та проводять екскурсії для студентів інших спеціальностей та гостей коледжу. Під час реальних туристичних поїздок студенти вдосконалюють свої професійні навички.

 

«Херсонська фортеця»

Проведення екскурсій:

«Ольвія»

 

Мукачево

          На  цикловій комісії працюють клуби позанавчальної діяльності «Глобус» та «Еколог»  метою якого є  розвиток  комунікативної компетенції у межах майбутньої спеціальності керівниками яких є викладачі ЦК. Щороку проводяться тиждень екології та тиждень спеціальності з широким спектром  позанавчальних заходів: круглі столи, конференції,  творчі конкурси, виставки. Традиційно проводяться  віртуальні подорожі по країнам світу та реальні екскурсії по м. Херсону.

Останє поповнення : 2019-01-17