Херсонський політехнічний коледж

Header image
  
 
 
 
 
Кафедри та Циклові комісії

КАФЕДРА «ЕКОНОМІКИ, УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» 10/06/2016

КАФЕДРА «ЕКОНОМІКИ, УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

 

Основні завдання кафедри:

  • використання інноваційних форм активізації самостійної роботи студентів;
  • вдосконалення методики викладання дисциплін, застосовуючи інтерактивні форми навчання;
  • розробка та вдосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін щодо виконання практичних, семінарських, самостійних та курсових робіт;
  • організація науково-прикладної діяльності студентів в контексті реалізації проекту «Ініціативи розвитку Херсонщини 2030»;
  • вдосконалення електронної бази самопідготовки студентів;
  • формування у студентів творчого економічного мислення;
  • впровадження комп’ютерно-інформаційних технологій в навчальний процес;
  • моніторинг якості освіти.

До складу кафедри входять:

Комліченко Оксана Олександрівна – завідувач кафедрою. Закінчила Херсонський сільськогосподарський інститут ім. А. Д. Цюрупи за фахом  «Облік і аудит», має кваліфікацію - спеціаліст з обліку і аудиту. У коледжі працює з 1998 року.Кандидат економічних наук, доцент. Має кваліфікаційну категорію «викладач вищої категорії», педагогічне звання «викладач-методист». Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2003 р.), нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2005 р.). Автор (співавтор) навчальних і навчально-методичних посібників  із дисциплін «Фінанси підприємства», «Бухгалтерський облік», «Потенціал і розвиток підприємства». Галузь наукових інтересів - управлінські механізми та інструменти формування і використання інтелектуальної складової інноваційного розвитку туристичної галузі. Автор 82 наукових і навчально-методичних робіт. З 2001 року офіційний експерт державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України.

Аблова Галина Василівна -викладач економічних дисциплін.Закінчила Миколаївський кораблебудівельний інститут за фахом  «Облік і аудит», має кваліфікацію – інженер-економіст. У коледжі працює з 2000 року. Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Автор навчально-методичних комплексів дисциплін: «Планування та організація діяльності підприємства», «Політична економія», «Статистика», «Економіка підприємства», «Ціноутворення», «Бізнес-планування». Керівник «Бізнес-клубу». Нагороджена грамотами Голови Спілки голів  обласних Рад директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації України (2010 р.), управління освіти і науки Херсонської обласної держадміністрації (2004 р., 2015 р), почесною грамотою Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету (2013 р.). Галузь наукових інтересів -  управлінські механізми та інструменти інноваційно-інвестиційного розвитку туристичної галузі регіону.

Боговіна Юлія Миколаївна - викладач економічних дисциплін. Закінчила Херсонський державний технічний університет за фахом  «Облік і аудит», має кваліфікацію - спеціаліст з обліку і аудиту. У коледжі працює з 2004 року. Автор навчально-методичних комплексів дисциплін: «Економіка та планування виробництва», «Основи підприємницької діяльності», «Економіка та нормування праці». Керівник клубу «Аналітик».  Оголошена  подяка управління освіти і науки Херсонської обласної держадміністрації (2010 р.) Сфера наукових інтересів – стратегічне управління витратами.

Дмитракова Олена Олександрівна - викладач інформаційно-технічних дисциплін. Закінчила Херсонський державний технічний університет за спеціальністю «Економічна кібернетика». У коледжі працює з 2014 року. Автор навчально-методичних комплексів дисциплін «Економічна кібернетика», «Електронна комерція», «Інформаційна діяльність підприємства». Галузь наукових інтересів - оптимізація засобів автоматизації інформаційної діяльності підприємств.

Живець Алла Миколаївна - викладач економічних дисциплін.Закінчила Херсонський індустріальний інститут за фахом  «Облік і аудит», має кваліфікацію – магістр з обліку і аудиту. У коледжі працює з 2014 року. Кваліфікація за вищою освітою: економіст (ХДТУ-1995 рік), магістр з обліку та аудиту (ХДТУ-1996 рік), кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (ОДЕУ-2010 рік). Кваліфікація за практичноюдіяльністю: сертифікований бухгалтер-практик «САР» (міжнароднийсертифікат).Автор 20 публікацій у науковихфаховихвиданнях та навчально-методичнихрозробок. Сфера науковихінтересів – стратегічнеуправліннявитратами, контролінг та бізнес-планування.

Нарожна Олена  Олександрівна - викладач економічних дисциплін. Закінчила Херсонський національний технічний університет зі спеціальності «Менеджмент організацій»,  має кваліфікацію – магістр з менеджменту. У коледжі працює з 2006 року. Викладає дисципліни «Економічна теорія», «Основи підприємницької діяльності», «Основи управління виробництвом та менеджмент». Керівник секції бібліотечного клубу «Діалог». Сфера науковихінтересів– CRM-системи.

Ротань Наталя Вікторівна – заступник директора з навчальної роботи,  викладач дисциплін фінансового циклу. ЗакінчилаХерсонський національний технічний університет зі спеціальності «Фінанси і кредит», має кваліфікацію - магістр з фінансів та кредиту. У коледжі працює з 2000 року. Cпеціаліст вищої категорії. Автор навчально-методичних комплексів дисциплін «Фінанси підприємства», «Гроші і кредит», «Фінанси підприємства», «Фінанси». Нагороджена Почесними грамотами ректора Одеського національного політехнічного університету (2013 р.) та адміністрації коледжу (2010 р.). Сфера наукових інтересів – механізм формування та оцінки інтелектуального капіталу.

Цвєткова Оксана Миколаївна - викладач інформаційних систем і технологій в обліку та на підприємстві. ЗакінчилаХерсонський національний технічний університет зі спеціальності «Облік і аудит», має кваліфікацію – спеціаліст з обліку і аудиту. У коледжі працює з 2000 року. Спеціаліст вищої категорії. Автор навчально-методичних комплексів дисциплін «Бухгалтерський облік», «Інформаційні системи і технології в обліку», «Облік в бюджетних установах.» Студенти під керівництвом Оксани Миколаївни займають призові місця в у Всеукраїнській олімпіаді «Комп’ютерні технології в обліку», Міжнародній олімпіаді «ІТ-Всесвіт». Керівник клубу «Бухгалтер і Я». Галузь наукових інтересів - оптимізація засобів автоматизації інформаційної діяльності підприємств.

 

Робочі будні кафедри

          Кафедраекономіки, управління та адміністрування готує фахівців з галузей знань 07 «Управління та адміністрування» і 05 «Поведінкові та суспільні науки». Викладачі кафедри беруть участь у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях, мають публікації у фахових наукових журналах та інших виданнях України.

          Метою діяльності кафедриє впровадження технологій особистісно-орієнтованого навчання, використання в навчальному процесі інноваційних форм і методів,   розвиток активності, професійного інтересу у студентів, удосконалення науково-методичного досвіду викладачів комісії, формування системи компетенцій молодшого спеціаліста відповідно до сучасних вимог ринку праці.

          Щороку викладачі кафедри проводять декаду економічних спеціальностей з широким спектром  позанавчальних заходів: олімпіади, круглі столи, конференції, творчі конкурси - «Найкращий бухгалтер», «Бізнес-інтелект-шоу», презентації, брейн-ринги, професійні ігри-квести.

Відкрите засідання Бізнес-клубу

Призери Всеукраїнського і Міжнародного етапів  олімпіади «ІТ-Всесвіт»

Участь членів клубу «Бухгалтер і Я» в обласній інтелектуально-розважальній грі «Брейн-ринг з обліку і аудиту»

Останє поповнення : 2019-02-19