Херсонський політехнічний коледж

Header image
  
 
 
 
 
Кафедри та Циклові комісії

29/06/2016

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ «КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ»

Основні завдання циклової комісії:

·                     забезпечення умов, необхідних для отримання особою вищої освіти кваліфікаційного рівня молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста, підготовка фахівців для потреб держави;

·                     неперервне підвищення якості освітніх послуг з використанням ефективного зворотного зв'язку із замовниками, випускниками та студентами;

·                     формування та розвиток умінь, навичок  роботи студента у сучасних інформаційних середовищах, активна участь у розробці системного програмного забезпечення, розвиток системного мислення;

·                     оволодіння студентами базовими знаннями фундаментальних наук, основами комп’ютерної  та мікропроцесорної техніки, основами конструювання комп’ютерних систем і мереж ;

·                     робота з обдарованою молоддю, розвиток креативності, творчих здібностей студента;

·                     участь у науково-дослідній діяльності, проектуванні та реалізації проектів; 

·                     набуття вміння  користуватися різними автоматизованими системами проектування під час здійснення   професійної   діяльності.

 

До складу  комісії входять:

Уткіна Надія Євгенівна – голова циклової комісії. Викладач має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне званнявикладач-методист. У коледжі працює з 1991 р. Викладає дисципліни: «Комп’ютерна схемотехніка», «Проектування мікропроцесорних систем.

 

Нагороджена: Грамотою Голови спілки обласних рад директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації України (2013р.),Подякою Голови спілки обласних рад директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації України (2011р., 2012р., 2014р., 2015р.) Нагруднимзнаком «Почесна відзнака директораХерсонського політехнічного коледжуОдеського національного політехнічного університету», (2015 р.), ПочесноюграмотоюРектора Одеського національного політехнічного університету(2010р., 2013р.), Нагрудним знаком «Відмінник освіти».

Бездворний Іван Іванович-викладач, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».  У коледжі працює з 2004 р. на посаді завідувача  лабораторії, викладача спецдисциплін. Викладає дисципліни:  «Основи конструювання комп’ютерів», «Технічне обслуговування комп’ютерів», «Теорія електричних і магнітних кіл», «Електрорадіовимірювання».

Іван Іванович є керівником клубу науково-технічної творчості студентів «Імпульс». Разом з активістами клубу приймає участь у виставках творчих робіт, тематичних виставках. 

 

Нагороджений Почесною грамотою Херсонського політехнічного коледжу Одеського  національного політехнічного університету  2015 р.

Білоусова Лариса Михайлівнавикладач, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «викладач-методист».  У коледжі працює з 1986 р. Викладає дисципліну «Стандартизація і сертифікація програмного забезпечення», проводить нормоконтроль курсових та дипломних проектів на спеціальності «Розробка програмного забезпечення».

 Нагороджена Подякою Суворівської районної у м. Херсоні ради, 2005 р., Почесною грамотою Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету, 2010 р.

Максимова Олена Євгенівна - викладач, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання викладач-методист. У коледжі працює з 1995 р. Викладає дисципліни: «Комп’ютерна логіка», «Комп’ютерна електроніка», «Архітектура комп’ютера», «Периферійні пристрої».

Нагороджена почесними грамотами ректора Одеського національного політехнічного університету у 2010 та 2015 роках.

 Свириденко Олександр Миколайович- працює у коледжі з 2010 р. на посаді завідувача  лабораторії. Викладає дисципліну:  «Основи метрології, стандартизації та взаємозамінності» на спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж». Під керівництвом Олександра Миколайовича проходять «Мікропроцесорна»та«Електрорадіомонтажна» практики.

 Нагороджений Почесною грамотою Херсонського політехнічного коледжу Одеського  національного політехнічного університету,  2013 р., Почесною грамотою Одеського  національного політехнічного університету,  2015 р.

 

 

Робочі будні циклової комісії

Одним із завдань викладачів комісії є робота з обдарованою молоддю, виконання реальних курсових та дипломних проектів, спільні з іншими цикловими комісіями проекти.

 

http://college.ks.ua/ckfinder/userfiles/images/3(87).jpg

Учбова мікропроцесорна практика

Захист дипломних проектів

 

 

Участь у Всеукраїнських олімпіадах

Участь у роботі  Малої Академії Наук

 

З 2005 року на спеціальності  «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»  працює клуб позанавчальної діяльності «Імпульс», який на поточний момент нараховує більш ніж 30 студентів. У клубі працює п’ять секцій під керівництвом викладачів циклової комісії. Метою роботи клубу є  розвиток та вдосконалення професійної майстерності у межах майбутньої спеціальності, профорієнтаційна робота. Члени клубу беруть участь у роботі  Малої Академії Наук. З 2011 року команда спеціальності приймають  участь и займають призові місця у Всеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки серед студентів І-ІІ ступенів акредитації.

Останє поповнення : 2019-08-14