Херсонський політехнічний коледж

Header image
  
 
 
 
 
Кафедри та Циклові комісії

Циклова комісіяінженерії програмного забезпечення 19/03/2018

Циклова комісія інженерії  програмного забезпечення та туризму

Основні завдання циклової комісії:

 • забезпечення умов, необхідних для отримання особою вищої освіти кваліфікаційного рівня молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста, підготовка фахівців для потреб держави;
 • неперервне підвищення якості освітніх послуг з використанням ефективного зворотнього зв'язку із замовниками, випускниками та студентами;
 • формування та розвиток умінь, навичок  роботи студента у сучасних інформаційних середовищах, активна участь у розробці прикладного програмного забезпечення, розвиток системного мислення;
 • оволодіння студентами базовими знаннями фундаментальних наук, основами програмної інженерії, основами конструювання програмного забезпечення;
 • робота з обдарованою молоддю, розвиток креативності, творчих здібностей студента;
 • участь у науково-дослідній діяльності, проектуванні та реалізації проектів; 
 • набуття вміння  користуватися різними автоматизованими системами  під час здійснення   професійної   діяльності;
 • формування у майбутніх працівників сфери туризму уявлення про структуру й розміщення туристично-рекреаційного потенціалу регіону та соціокультурних  компетенцій, розвиток умінь визначати, задовольняти  індивідуальний попит споживачів туристичних послуг;
 • формування навичок  особистісного розвитку, ефективного самоменеджменту, спілкування, проведення презентацій, використання міжнародних стандартів; збору та первинної обробки довідникових матеріалів із туризму; вміння  користуватися різними автоматизованими системами  під час здійснення   туристичної   діяльності, проведення розрахунків зі споживачами;
 • розвиток пізнавального інтересу до вивчення особливостей рідного краю, країни та світу в цілому, які формують туристичний ринок та туристичні послуги;
 • робота з обдарованою молоддю, розвиток творчих здібностей студентів.

 

До складу  циклової комісії входять:

 Арбузова Юлія Вікторівна –голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, аспірант кафедри природничо-наукової підготовки Одеського національного політехнічного університету. У коледжі працює з 2001 р. Викладає дисципліни напрямку інформаційні технології. Нагороджена грамотами Голови ради директорів ВНЗ І-ІІ р. а. Херсонської області за підготовку призерів ІІ туру Всеукраїнської Олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки серед студентів ВНЗ І-ІІ р. а. Херсонської області (І місце, 2011р., ІІ місце, 2012р.); дипломом Голови спілки обласних Рад директорів ВНЗ І-ІІ р. а. України, 2011р.; Почесною грамотою Ректора Одеського національного політехнічного університету, 2010 р.

 Сафонов Михайло Сергійович –.  кандидат технічних наук за спеціальністю «Інформаційні технології». Працює в коледжі з 2005 року. Викладає дисципліни «Системне програмування» та «Системне програмне забезпечення» за напрямом «Комп’ютерна інженерія». Є автором понад 30 наукових статей та публікацій. З 2013 р. член оргкомітету Всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки серед  ВНЗ І-ІІ р. а. Нагороджений грамотами Голови Спілки голів обласних рад директорів ВНЗ І-ІІ р.а. (2012 р., 2013 р., 2015 р., 2016 р.) та Почесною грамотою ректора Одеського національного політехнічного університету (2015р).

Матвієнко Тетяна Володимирівна– викладач, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». У коледжі працює з 2003 р.  Викладає дисципліни природничого циклу.НагородженаПочесними грамотами директора Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету 2010, 2015 рр.,  грамотами Ради директорів ВНЗ І-ІІ р. а. в Херсонської області, 2014, 2015рр.

Куліковська Наталія Михайлівна– викладач, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне званнявикладач-методист. У коледжі працює з 1985 р. Викладає предмети соціально – гуманітарного циклу та«Туристично-краєзнавчу навчальну практику» на спеціальності «Туристичне обслуговування». Нагороджена Почесними  грамотами Голови методичного об’єднання істориків ВНЗ І-ІІ p.a. Херсонської області, 2010, 2011, 2012 рр; грамотою Голови Ради директорів ВНЗ І-ІІ р. а. Херсонської області за значні досягнення у розвитку вищої освіти ВНЗ І-ІІ p.a. Херсонської області, 2013 р.; Почесною грамотою Ректора Одеського національного політехнічного університету, 2015 р.; Почесними грамотами Директора Херсонського політехнічного коледжу , 2010,2015 рр.

Позднякова Марина Олександрівна - викладач. У коледжі працює з 2016р. Викладає  дисципліни професійної підготовки на спеціальності «Туристичне обслуговування».

 

  Яковенко Віра Дмитрівна  - завідувач відділення комп’ютерної та програмної інженерії, кандидат технічних наук зі спеціальності «Інформаційні технології», має звання доцента.  Автор понад 30 наукових праць. Голова методичного об’єднання викладачів інформатики та комп’ютерної техніки серед ВНЗ І-ІІ р. а. Херсонської області.

            НагородженаПочесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2009, 2010, 2011рр), Нагрудним знаком «Почесна відзнака ректора Одеського національного політехнічного університету», (2010 р.), Нагрудним знаком «Відмінник освіти», (2010 р.)

  Карлова Наталя Іванівна - викладач, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне званнявикладач-методист. У коледжі працює з 2002 р. Викладає дисципліни: «Бази даних», «Основи програмної інженерії», «Проектний практикум», «Організація баз даних»; керує   студентським клубом «Алгоритм». Секретар обласного методичного об’єднання викладачів інформатики та комп’ютерної техніки.  Бере активну участь у роботі оргкомітету з підготовки та проведення Всеукраїнських олімпіад з інформатики та комп’ютерної техніки серед  ВНЗ І-ІІ р. а. Нагороджена Почесними грамотами  Голови Спілки голів обласних рад директорів ВНЗ І-ІІ р.а.   (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 рр);  

  Носова Галина Володимирівна – викладач, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії». У коледжі працює з 1996 року. Викладає дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Офісне програмне забезпечення», «Інформатика». Нагороджена Почесною грамотою Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету (2005р.), грамотами Голови Спілки голів обласних рад директорів ВНЗ І-ІІ р. а. (2010р., 2011 р), грамотами Ради директорів ВНЗ І-ІІ р.а. Херсонської області (2014р., 2015 р.),  Почесною грамотою ректора Одеського національного політехнічного університету (2015р.), Почесною грамотою начальника управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації (2015 р.)

  Багмет Тетяна Євгенівна- викладач, працює в коледжі з 2006 р.. Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії». Викладає дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Конструювання програмного забезпечення», «Web-дизайн», «Основи алгоритмізації та програмування». Є керівником творчого клубу «Креатив. Нагороджена почесною грамотою Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету (2015 р.).

  Маляренко Альона Олександрівна – завідувач відділення довузівської підготовки..У коледжі працює з 2013 р.  Викладає фахові дисципліни на спеціальностях «Розробка програмного забезпечення», «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж», «Комп'ютерна інженерія», «Бухгалтерський облік», «Економіка підприємства», «Туристичне обслуговування»

Нагороджена Почесними грамотами Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету (2014, 2015 рр).

 

 Левицький Віктор Миколайович – викладач,працює в коледжі з 2013 року.

Викладає дисципліни «Алгоритми та структури даних», «Системне програмування», «Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій». Завідує лабораторію «Комп’ютерна техніка та програмування». Бере активну участь в підготовці щодо проведення дистанційних занять, впровадженні та популяризації електронних форм контролю знань студентів.

Нагороджений почесними грамотами Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету (2014, 2015 рр.).

 Коленко Віолетта Володимирівна-Завідувач відділення довузівської підготовки

Робочі будні циклової комісії

Одним із завдань викладачів циклової комісії є розробка зі студентами прикладного програмного забезпечення на замовлення співробітників коледжу  для автоматизації навчального та виховного процесів.

Під час навчальних занять студенти спеціальності «Туристичне ослуговування», розробляють екскурсійні маршрути по м.Херсон та проводять екскурсії для студентів інших спеціальностей та гостей коледжу. Під час реальних туристичних поїздок студенти вдосконалюють свої професійні навички.

Проведення відкритого заняття

Захист курсових проектів

 

«Херсонська фортеця»

Проведення екскурсій:

«Ольвія»

 

Мукачево

 

На  спеціальності «Туристичне обслуговування» працюють клуби позанавчальної діяльності «Глобус», «Еколог», метою яких є  розвиток  комунікативної компетенції у межах майбутньої спеціальності.. Щороку проводяться тиждень екології та тиждень спеціальності з широким спектром  позанавчальних заходів: круглі столи, конференції,  творчі конкурси, виставки. Традиційно проводяться  віртуальні подорожі по країнам світу та реальні екскурсії по м. Херсону.З 2006 р.

На спеціальності  «Розробка програмного забезпечення»  працює клуб позанавчальної діяльності наукового спрямування «Алгоритм», в якому у п’яти секціях займаються  понад  30 студентів. Мета роботи клубу - розвиток та вдосконалення професійної майстерності у межах майбутньої спеціальності, профорієнтаційна робота.

У 2014 р. розпочав свою діяльність клуб «Креатив», де студенти розвивають свої творчі здібності декоративно-прикладного спрямування.

Останє поповнення : 2019-08-14