Херсонський політехнічний коледж

Header image
  
 
 
 
 
Кафедри та Циклові комісії

Циклова комісія галузевого машинобудування 13/06/2016

Циклова комісія галузевого машинобудування

Основні завдання циклової комісії:

 • надання студентам теоретичної та практичної підготовки необхідних фахівцям з інформаційних технологій в машинобудуванні;
 • використання студентами під керівництвом викладачів циклової комісії нових програм  САПР та сучасного технологічного обладнання проектування в машинобудуванні;
 • впровадження в навчальний процес нову САD/САM систему  Delcam для моделювання, виготовлення та контролю складних виробів та технологічної оснастки, що дозволяє виконати весь спектр проектних рішень складного 3D параметричного моделювання;
 • надання студентам знань і умінь з автоматизованого проектування для виконання графічної частини курсового та дипломного проектування;
 • підвищення професійної майстерності студентів, залученням їх до участі у конкурсах професійної майстерності;
 • залучення студентів до освоєння новітніх технологій;
 • розвиток творчих здібностей студентів з використанням інтерактивних методів навчання;
 • керівництво науково-практичною роботою та технічною творчістю студентів;
 • вдосконалене проведення навчальної, технологічної та переддипломної практик;
 •  розробка та вдосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін щодо виконання практичних, семінарських, самостійних та курсових проектів і робіт;
 • вдосконалення електронної бази самопідготовки студентів;
 • моніторинг якості освіти

До складу циклової комісії входять:

Крижановська Оксана Василівна – гова циклової комісії, має  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст першої кваліфікаційної категорії». У коледжі працює з 2009 р. Викладає дисциплін «Взаємозамінність, стандартизація і технічне вимірювання», «Технологічні основи програмування верстатів з ЧПК», «Основи технології машинобудування»,  «Обладнання та методи формоутворення поверхонь деталей». Керівник  дипломного проектування.

Нагороджена Подякою Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету, 2010р., Почесною грамотою  ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації в Херсонській області, 2015р., Почесною грамотою Одеського національного політехнічного університету, 2015р., Почесною грамотою управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації, 2015р., Подякою Черкаського політехнічного технікуму, 2015 р., Грамотою Міністерства освіти і науки України Інститут модернізації змісту освіти Кіровоградський машинобудівний коледж КНТУ, 2016р.

 

Чебукіна Валентина Федорівна - завідувач відділення економіко-технологічного, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання викладач-методист. У коледжі працює з 1982 р. Викладає дисципліну «Технічна механіка». Голова методичного об’єднання завідувачів відділень серед ВНЗ І-ІІ р. а. Херсонської області.    

         Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, 2005р.,  Почесною грамотою Херсонської облдержадміністрації, 2005р., нагрудним знаком «Відмінник освіти України» та нагрудним знаком «Почесна відзнака ректора Одеського національного політехнічного університету»,  2010р., Почесною грамотою ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації в Херсонській області, 2013р., Подякою Суворовської районної у м. Херсоні ради , 2014р.. Подякою ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації в Херсонській області, 2014, 2015р.р., Грамотою Спілки обласних рад директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, 2015р.

 

 

Дядюн Катерина Володимирівна – викладач, має  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст першої кваліфікаційної категорії». У коледжі працює з 2006 р. Викладає дисциплін «Нарисна геометрія та інженерна графіка», «Системи ЧПК в механообробні», «Основи технології машинобудування»,  «Комп’ютерне проектування технологічних процесів». Керівник  дипломного проектування.

Нагороджена Почесною грамотою Херсонського політехнічного коледжу ОНПУ, 2010р., Почесною грамотою  ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації в Херсонській області, 2015р.

 

Рябініна Ольга Михайлівна – викладач, має  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст першої кваліфікаційної категорії». У коледжі працює з 2005 р. Викладає дисциплін «Обладнання для автоматизованого виробництва», «Взаємозамінність, стандартизація і технічне вимірювання», «Технологія  виготовлення деталей з  полімерних та композитних матеріалів»,  «Технічна механіка». Керівник курсового та дипломного проектування.

Нагороджена Почесною грамотою Херсонського політехнічного коледжу, 2010р., Подякою Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету,2014р., Почесною грамота Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету, 2015р.

 

 

 

 

 

 

Рибкін Петро Петрович – викладач, має  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст першої кваліфікаційної категорії». У коледжі працює з 2010 р. Викладає дисциплін «Технологія машинобудування», «Комп’ютерне проектування технологічних процесів», «Технологічне оснащення». Керівник курсового та дипломного проектування.

Нагороджений Подякою Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету,2013р.

 

Бабенко Борис Леонидович - має кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», майстер виробничого навчання. У коледжі працює з 2006 р. Займає посаду завідувача  лабораторії . Викладає дисципліну:  «Лабораторний практикум».  Борис Леонидович є керівником клубу науково-технічної творчості студентів «Металіст».

Нагороджений Подякою Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету,2010р., Подякою Черкаського політехнічного технікуму, 2015 р., Грамотою ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації в Херсонській області, 2015р.

 

 

 

Крутін  Анатолій Вікторович – завідувач навчально-виробничими майстернями коледжу. У коледжі працює з 1988 р. Керівник практики навчальної та практики  технологічної на спеціальності «Галузеве машинобудування».

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, 2005р.,  нагрудним знаком «Почесна відзнака ректора ОНПУ», 2010 р.,

Грамотою Херсонської облдержадміністрації, 2004р., Почесною грамотою голови Херсонської обласної державної адміністрації, 2005р., Почесною грамотою Херсонського політехнічного коледжу ОНПУ, 2013р.,  Почесною грамотою  Одеського  національного політехнічного університету,  2015 р.

 

 

Куценко Сергій Дмитрович - майстер виробничого навчання. У коледжі працює з 2014 р. Керівник навчальної практики «Слюсарна» Нагороджений Почесною грамотою Одеського  національного політехнічного університету,  2015 р.

 

 

 

 

Робочі будні ЦК

Щороку викладачі циклової комісії, використовуючи лабораторно-практичну базу економіко-технологічного відділення, організовують та проводять  декаду  спеціальності «Галузеве машинобудування»  за спеціалізацією «Комп’ютерні технології в машинобудуванні» з широким спектром  позанавчальних заходів: олімпіади з спецдисциплін, круглі столи, конференції, конкурси,  презентації. На спеціальності створено сучасні, оснащені кабінети і лабораторії, комп`ютерні класи, електронна бібліотека, де студенти набувають навичок роботи з комп'ютерною технікою, використовують комп`ютерні програмні засоби та системи автоматизованого проектування для виконання курсових та дипломних проектів.

 

DSC01549

 

 

IMG_0385

 

Захист дипломного проекту

Участники клубу науково-технічної творчості студентів «Металіст»

Олімпіада з дисципліни «Компютерна та інженерна графіка»

 

Останє поповнення : 2019-08-14