Херсонський політехнічний коледж

Header image
  
 
 
 
 
Кафедри та Циклові комісії

Циклова комісія електроенергетики, електротехніки та електромеханіки 20/12/2017

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ

Основні завдання циклової комісії:

-      формування компетентної  особистості фахівця з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки;

-      розвиток творчих здібностей студентів з використанням інтерактивних методів навчання;

-      впровадження  інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес;

-      керівництво науковою роботою та технічною творчістю студентів,  організація науково-дослідницької роботи у контексті реалізації проекту «Ініціативи розвитку Херсонщини 2030»;

-      вдосконалення електронної бази самопідготовки студентів;

-      впровадження комп’ютерно-інформаційних технологій в навчальний процес;

-      моніторинг якості освіти.

До складу циклової комісії входять:

D:ВасеневаПредметнаяЦК13.bmp

Васеньова Юлія Олексіївна- голова циклової комісії електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Закінчила Одеський національний політехнічний університеті,  має кваліфікацію магістра за спеціальністю «Електротехнічні системи електропостачання».  Працює в коледжі з 2002 року.Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». Викладає дисципліни «Електропостачання підприємств і цивільних споруд»,  «Основи електропривода», «Електричні апарати».Керівник курсового та дипломного проектування. Сфера наукових інтересів «Оптимізація усталених режимів роботи електроенергетичних систем». 

Нагороджена Почесною грамотою Херсонського політехнічного коледжу, Почесною грамотою Ректора Одеського національного політехнічного університету, Грамотою Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації в Херсонській області.

 

F:Ноут рабочийУЛКАПредметнаяЦК211.jpeg

Аверіна Світлана Андріївна, викладач спецдисциплін. Закінчила Одеський національний політехнічний університет за спеціальністю  «Економіка підприємства».  Працює в коледжі з  1998 року на  посаді лаборанта в учбовій частині коледжу,  з 2008 року- на посаді викладача, має  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст  першої  категорії». Викладає дисципліну «Економіка та організація електротехнічної служби підприємства», є консультантом економічного розділу дипломних проектів. Сфера наукових інтересів «Оптимізація усталених режимів роботи електроенергетичних систем». 

Нагороджена  Почесною грамотою Херсонського політехнічного коледжу.

F:Ноут рабочийУЛКАПредметнаяЦКДон.JPG

Дон Наталя Леонідівна,  викладач спецдисциплін. Закінчила Херсонський державний педагогічний університет, за спеціальністю «ПМСО. Фізика та основи інформатики», має кваліфікацію вчитель фізики, основ інформатики, астрономії і безпеки життєдіяльності. Кандидат фізико-математичних наук, доцент. У коледжі працює з 2017 року. Викладає дисципліни «Основи промислової електроніки,  мікропроцесорної техніки та автоматики», «Монтаж, експлуатація і ремонт електроустаткування підприємств і цивільних споруд»,  керівник дипломного проектування. Сфера наукових інтересів- «Фізика напівпровідників та діелектриків», «Відновлювана енергетика».

D:ВасеневаПредметнаяЦК22.jpg

Дрозд Дмитро Анатолійович, викладачспецдисциплін. ЗакінчивОдеський національний політехнічний університетзаспеціальністю  «Електротехнічні системи електропостачання» в  Одеському національному політехнічному університеті.    Працює в коледжі з 2007 року,  має  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст другої  категорії».

Викладає дисципліни «Електричні та технічні вимірювання», «Налагодження електроустаткування»,  «Автоматика»,  «Електроустаткування підприємств  і цивільних споруд», «Електробезпека», керівник курсового та дипломного проектування. Сфера наукових інтересів- «Оптимізація усталених режимів роботи електроенергетичних систем». 

Нагороджений  Почесною грамотою Херсонського політехнічного коледжу.

D:ВасеневаПредметнаяЦК14.bmp

Євдокімова  Наталія В’ячеславівна, завідувач лабораторією спеціалізованих електротехнічних розрахунків, викладач спецдисциплін.Закінчила Новокаховський політехнічний інститут за спеціальністю  «Електричні машини і апарати».  В коледжі працює з 2005 року.  Викладає дисципліни «Електрообладнання побутових приладів», «Cпеціалізовані електротехнічні розрахунки», «Електричні машини». Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».  Сфера наукових інтересів-  «Мікропроцесорне керування технічними системами».

Нагороджена  Почесною грамотою Херсонського політехнічного коледжу.

D:ВасеневаПредметнаяЦК18.bmp

Клєпов Віталій Павлович, викладач спецдисциплін. Закінчив Херсонський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання. Спеціалізація: технічне креслення та технічна творчість». Має  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст першої категорії». Працює в коледжі з 2007 року. Викладає  дисципліни  «Безпека життєдіяльності», «Електротехніка та електроніка», «Основи стандартизації», «Технічна механіка».

Нагороджений грамотами Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Херсонської області  за професійну роботу з обдарованими студентами та за підготовку призерів олімпіади з електротехніки. 

Евдокимова

Лобода Андрій Сергійович- майстер виробничого навчання.

ЗакінчивХерсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету за спеціальністю  «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд», має кваліфікацію техніка- електрика.  В коледжі працює з 2015 р. Керівник навчальної практики. Сфера наукових інтересів-  «Мікропроцесорне керування технічними системами».

D:ВасеневаПредметнаяЦК17.bmp

Савченко Сергій Олександрович, викладач спецдисциплін. Закінчив Краснодарське вище командно-інженерне військове училище ракетних військ за спеціальністю «Системи керування літальних апаратів». Має  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії». Працює в коледжі з 2002 року. Викладає дисципліни «Системи керування електроприводами», «Основи промислової електроніки,  мікропроцесорної техніки та автоматики»», «Електрообладнання автомобілів», «Теоретичні основи електротехніки». Керівник курсового та  дипломного проектування. Сфера наукових інтересів-  «Мікропроцесорне керування технічними системами».

Нагороджений Почесною грамотою Ректора Одеського національного політехнічного університету.

IMG_0014

Шаброва Світлана Миколаївна- викладач спеціальних дисциплін. Закінчила Херсонську філію Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова за спеціальністю  «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». В коледжі працює з 2017 р. Викладає дисципліни «Енергозбереження», «Надійність електроприводів», «Основи проектування та конструювання електроустановок».  Сфера наукових інтересів-  «Оптимізація усталених режимів роботи електроенергетичних систем».

 

Робочі будні циклової комісії

Циклова комісія спрямовує свою роботу на виховання гармонійно-розвиненого, динамічного фахівця через системну організацію  навчальних занять, екскурсій на провідні організації та підприємства міста, науково – практичних конференцій, конкурсів професійної майстерності,  обласної олімпіади з електротехніки, роботи клубу фахового спрямування «Електрик».

Щороку викладачі циклової комісії організовують та проводять тиждень спеціальності з широким спектром позанавчальних заходів: олімпіади з спецдисциплін, круглі столи, конференції, конкурси,  презентації, зустрічі з випускниками спеціальності.

На спеціальності створено сучасні, оснащені кабінети і лабораторії, комп`ютерні класи, електронна бібліотека. Студенти набувають навичок роботи з сучасним електрообладнанням, комп'ютерною технікою, використовують комп`ютерні програмні засоби та системи автоматизованого проектування для виконання курсових та дипломних проектів, оволодівають сучасними методами монтажу, діагностики та ремонту,  принципами проектування електротехнічних систем.

Одним із завдань викладачів комісії є робота з обдарованою молоддю, виконання реальних курсових та дипломних проектів.

З 2006 року на  базі  циклової комісії працює клуб позанавчальної діяльності «Електрик»,  метою якого є  поглиблення знань студентів з спецдисциплін,  розвиток практичних навичок, залучення  до наукової  роботи та активізація  технічної  творчості  студентів, любові до майбутньої професії, виховування самостійності, розширення матеріально- технічної бази спеціальності.

З 2013 року  на базі спеціальності проводиться  олімпіада з «Електротехніки» серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Херсонської Області.

НАВЧАЛЬНА ТА ВИРОБНИЧА  ПРАКТИКИк

ОБЛАСНА ОЛІМПІАДА З ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ, КОНКУРС ФАХОВОЇ  МАЙСТЕРНОСТІ

ПОЗАНАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Більшість з випускників продовжують навчання в навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації  України на напрямами електроенергетика, електротехніка,  електромеханіка, енергозберігаючі технології.

21/02/2012

Останє поповнення : 2019-08-14