Херсонський політехнічний коледж

Header image
  
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ СЕРТИФІКОВАНА НА ВІДПОВІДНІСТЬ ДСТУ ISO 9001:2009 Реєстр системи сертифікації УкрСЕПРО № UA2.159.09395-15
 
 
 
 
Кафедри та Циклові комісії

Циклова комісія електроенергетики, електротехніки та електромеханіки 10/06/2016

              Циклова комісія «Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки» готує молодших спеціалістів - фахівців техніків електриків.

Основні завдання циклової комісії:

–     формування компетентної  особистості фахівця з електротехніки та електромеханіки;

–     використання інноваційних форм активізації самостійної роботи студентів;

–     вдосконалення методики викладання дисциплін професійного циклу з використанням інтерактивних форм навчання;

-      впровадження  інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес;

–     розробка та вдосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін щодо виконання практичних, семінарських, самостійних та курсових проектів і робіт;

–     організація науково-дослідницької роботи студентів у контексті реалізації проекту «Ініціативи розвитку Херсонщини 2030»;

–  вдосконалення електронної бази самопідготовки студентів;

–   формування у студентів творчого технічного мислення;

–  моніторинг якості освіти.

До складу циклової комісії входять:

Васеньова Юлія Олексіївна- голова циклової комісії, має  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії». У коледжі працює з 2002 р. Викладає дисциплін «Електропостачання підприємств і цивільних споруд», «Електричні апарати»,  «Основи проектування та конструювання електроустановок», «Основи електропривода». Керівник курсового та дипломного проектування.

Нагороджена Почесною грамотою Херсонського політехнічного коледжу, ПочесноюграмотоюРектора ОНПУ, Грамотою Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації в Херсонській області.

 

Аверіна Світлана Андріївна, викладач спецдисциплін, має  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст  другої категорії.
Працює в коледжі з  1998 року на  посаді лаборанта в учбовій частині коледжу. Свою педагогічну діяльність почала  з 2008 року. Викладає дисципліну «Економіка та організація електротехнічної служби підприємства», є консультантом економічного розділу дипломних проектів. Нагороджена  Почесною грамотою Херсонського політехнічного коледжу ОНПУ .

 
Бондарчук Галина Олександрівна,  викладач спецдисциплін, спеціаліст.Працює в коледжі з 2013 року. Викладає дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», «Технології/ Вступ до спеціальності», «Конструкційні та електротехнічні матеріали», «Енергозбереження», «Надійність електроприводів» , керівник дипломного проектування.
Нагороджена  Почесною грамотою Херсонського політехнічного коледжу ОНПУ

 
Дрозд Дмитро Анатолійович, викладачспецдисциплін,  має  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст другої  категорії».
Працює в коледжі з 2007 р. Викладає дисципліни «Електричні та технічні вимірювання», «Налагодження електроустаткування»,  «Автоматика», керівник дипломного проектування.
Нагороджений  Почесною грамотою Херсонського політехнічного коледжу ОНПУ

 
Євдокімова Наталія В’ячеславівна, завідувач лабораторією спеціалізованих електротехнічних розрахунків, викладач спецдисциплін. Працює в коледжі з 2005 року. Викладає дисципліни «Електрообладнання побутових приладів», «Монтаж, експлуатація і ремонт електроустаткування підприємств і цивільних споруд».
Нагороджена  Почесною грамотою Херсонського політехнічного коледжу  ОНПУ.

 
Клєпов Віталій Павлович, викладач дисциплін циклу природничо-наукової   підготовки,  має  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст першої категорії». Працює в коледжі з 2007 року. Викладає  дисципліни  «Безпека життєдіяльності», «Електротехніка та електроніка».
Нагороджений грамотами Ради директорів ВНЗ І-ІІ  р.а. Херсонської області  за професійну роботу з обдарованими студентами та за підготовку призерів олімпіади з електротехніки. 

 
Мокрані Ольга Олександрівна, викладачспецдисциплін, має  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст другої категорії». Працює в коледжі з 20011 року. Викладає дисципліни «Електричні машини», «Електроустаткування підприємств і цивільних споруд», керівник курсового та дипломного проектування.
Нагороджена  Почесною грамотою Херсонського політехнічного коледжу ОНПУ.

 
Попенко Тетяна Володимирівна, викладачспецдисциплін,має  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії». Працює в коледжі з 2000 року.  Викладає дисципліни «Технічна механіка», «Інженерна графіка», «Комп’ютерна графіка».
Нагороджена  Почесною грамотою Херсонського політехнічного коледжу ОНПУ.

 
Савченко Сергій Олександрович, викладач спецдисциплін, завідувач лабораторії, має  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії». Працює в коледжі з 2002 року. Викладає дисципліни «Системи керування електроприводами», «Основи промислової електроніки,  мікропроцесорної техніки та автоматики». Керівник дипломного проектування.
Нагороджений Почесною грамотою Ректора ОНПУ.

 

 

Робочі будні ЦК

Циклова комісія спрямовує свою роботу  на виховання  гармонійно-розвиненої особистості студента, динамічного фахівця через системну організацію   екскурсій на провідні організації та підприємства міста, науково – практичних конференцій, конкурсів  «Кращий електрик», обласної олімпіади з електротехніки, клубу фахового спрямування «Електрик».

Викладачами циклової комісії проводиться аналіз відповідності освітнього середовища сучасним вимогам  шляхом вивчення стратегій розвитку підприємств та організацій, опрацювання «Програми розвитку «Перспективи розвитку «Херсонщина 2020», бесід з провідними спеціалістами організацій- баз практик, вивчення досвіду інших ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

ЕКСКУРСІЇ  НА ПРОВІДНІ ПІДПРИЄМСТВА МІСТА ТА ОБЛАСТІ

ЛАБОРАТОРНІ СТЕНДИ- РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 

З  2011 року розширено тематику курсового та дипломного проектування та збільшено кількість реальних проектів та таких, що використовують енергозберігаючі технології.

Більшість з випускників продовжують навчання в освітніх  закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації  України на напрямами «Електротехніка», «Електромеханіка», «Енергозберігаючі технології».

21/02/2012

Останє поповнення : 2017-12-14