Херсонський політехнічний коледж

Header image
  
 
 
 
 
Кафедра ПНП

28/12/2018

Кадровий склад

зп

ПІБ викладача, електронна адреса, дата народження

Освіта

Посада

Науковий ступінь, наукове звання

Спеціальність, за якою захищена дисертація

Напрям наукових досліджень

Дисципліни, які викладає

Кандидати наук, доценти

1

Комліченко

Оксана

Олександрівна

 

26.09.72

вища, Херсонський державний сільського-подарський інститут ім. О.Д. Цюрупи; спеціаліст з обліку і аудиту

зав. кафедри

канд.

екон.

наук,

доцент

08.00.04 Економіка та управління підприємствами

Теоретико-методичні аспекти управління розвитком інтелектуального капіталу підприємств

1.Історія економіки та економічної думки

2.Макроекономіка

3.Мікроекономіка

4.Статистика

5.Бухгалтерський облік

2

Живець

Алла

Миколаївна

 

 

20.05.71

вища,

Херсонський індустріальний інститут,

1996 р., «Облік і аудит»,  магістр з обліку і аудиту

доцент

канд.

екон.

наук

08.00.04 Економіка та управління підприємствами

Розвиток систем стратегічного управління витратами на підприємствах.

Вдосконалення господарського  механізму підприємств в умовах інформаційної економіки

1.Система технологій промисловості

2.Міжнародна економіка

3.Економіка і організація виробництва

4.Економіка галузі

3

 

Сафонова

Ганна

Феліксівна

 

07.08.83 р. н.

вища,

Херсонський державний педагогічний університет, 2005р., магістр «Педагогіка і методика середньої освіти»; викладач математики, вчитель основ інформатики

доцент

канд.

техн.

наук,

доцент

05.13.06 -Інформаційні технології Математичні моделі та методи автоматизації процесу конструювання одягу 1.Вища математика

4

Сафонов

Михайло

Сергійович

 

07.07.85 р. н.

 

вища, Одеський національний політехнічний університет; спеціаліст з комп’ютерних систем і мереж доцент

канд.

техн.

наук

05.13.06 – Інформаційні технології Методи та технології об’єктно-орієнтованого  підходу управління потоками даних в інформаційних системах

1.Архітектура комп’ютерів

2.Аналогові та гибридні ЕОМ

3.Проектування МПС

4.Технології проектування комп’ютерних систем

5.  Периферійні пристрої

5

Савенок

Людмила

Андріївна

 

02.05.59 р. н.

 

вища, Гомельський державний університет,

1981 р., «Історія», викладач історії та суспільствоз-навства

доцент

канд.

іст.

наук,

доцент

07.00.01 -

Історія України

Система наукових досліджень, наукові школи, наукові персоналії, модернізація науки

1.Релігієзнавство

2.Політологія

3.Соціологія

6

Семакова

Тетяна

Олексіївна

 

 20.10.68 р. н.

 

вища,

Херсонський державний педагогічний інститут

ім. Н.К. Крупської, 1990 р., «Фізика», вчитель фізики, інформатики та обчислювальної техніки

доцент

канд.

педагог.

наук,

доцент

13.00.02 - Теорія та методика навчання (фізика)

Шляхи розвитку критичного мислення студентів ВНЗ у процесі вивчення фізики.

Розвиток рефлексивного мислення студентів технічних ВНЗ у процесі вивчення природничих дисциплін

1.Фізика

2.Теоретичні основи електротехніки

3.Теорія електричних і магнітних кіл, електротехнічні матеріали

7

 

Яковенко

Віра

Дмитрівна

 

10.03.60 р. н.

вища,

Херсонський індустріальний інститут,

1985 р. „Технологія машинобуду-вання, металорізальні верстати та інструменти”, інженер-механік

доцент

канд.

техн.

наук,

доцент

05.13.06 – Інформаційні технології

 

Моделі і методи експертної системи якості освіти

1.Інформатика

2.Оптимізаційні методи та моделі

3.Програмування

4. Програмування в мережі INTERNET

5.Системне програмування

8

Яковенко

Олександр

Євгенович

 

01.01.60 р.  н.

 

вища,

Київський політехнічний інститут,

1988 р. «Електронно-обчислювальні машини», інженер-системотехнік

доцент

канд.

техн.

наук,

доцент

05.13.06 – Інформаційні технології

 

Системи контролю знань та технології використання елементів дистанційного навчання

1.Арифметичні основи обчислювальної техніки

2.Комп’ютерна логіка

3.Комп’ютерна схемотехніка

4.Комп’ютерна електроніка

Старші викладачі

9

Арбузова

Юлія 

Вікторівна

 

19.07.78 р. н.

 

вища,

Херсонський державний технічний 

університет,

2001 р., «Програмне забезпечення автоматизованих систем», спеціаліст з програмного забезпечення автоматизованих систем
ст. викладач - - Моделі і методи прийняття рішень за умов невизначеності при створенні автоматизованих систем різноманітного призначення

1.Комп'ютерна безпека на підприємстві

2.Інженерія програмного забезпечення

3.Комп’ютерні мережі

4.Теорія інформації та кодування

10

Карлова

Наталя

Іванівна

 

25.05.1956  р. н.

Дніпропетровський державний університет, 1978 р. «Прикладна математика»;

спеціалізація «Застосування та розробка СУБД з точки зору новітніх  комп’ютерних технологій».
ст. викладач - - Моделі і методи прийняття рішень за умов невизначеності при створенні автоматизованих систем різноманітного призначення

1.Організація баз даних

2.Комп'ютерне моделювання складних економічних систем

3.Теорія ймовірності та математична статистика

11

Ротань

Наталя

Вікторівна

 

19.07.78 р. н.

вища,

Херсонський національний технічний 

університет,

2005 р. «Фінанси і кредит», магістр з фінансів і кредиту.
ст. викладач - - Теоретико-методичні аспекти управління розвитком інтелектуального капіталу підприємств

1.Гроші і кредит

2.Страхування

3.Господарське право

4.Фінанси

12

Яковенко

Євген

Олександрович

 

 19.06.83 р. н. 

вища,

Одеський національний політехнічний університет,

2006 р.

«Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності»,

менеджер-економіст
ст. викладач

канд.

техн.

наук 

05.13.22 – Управління проектами і програмами

Моделі та методи експертного оцінювання корпоративних знань

1.Комп’ютерні мережі

2.Обчислювальна техніка та основи програмування

3.Візуалізація інформації

13

Якушенко

Сергій

Олександрович

 

19.10.1982 р. н.

Одеський національний політехнічний університет,

2012 р., «Автомобілі та автомобільне господарство», спеціаліст з автомобілів і автомобільного господарства.
ст. викладач - - Методологія обґрунтування та доцільності виготовлення поршнів автомобільних двигунів з композитних матеріалів, альтернатива  алюмінієвим сплавам.

1.Деталі машин

2.Технологічні основи  машинобудування

3.Теорія механізмів та машин

4.Матеріалознавство

Останє поповнення : 2019-08-14