Херсонський політехнічний коледж

Header image
  
 
 
 
 
Кафедра ПНП

Навчальний процес 28/12/2018

Кафедра забезпечує навчання здобувачів освіти на всіх курсах у кількості 160 осіб та здійснює підготовкуфахівцівза спеціальностями:

123 Комп’ютерна інженерія (спеціалізація: Комп’ютерні системи та мережі);

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (спеціалізація: Електропостачання та енергетичний менеджмент);

274 Автомобільний транспорт;

051 Економіка (спеціалізація: Економіка підприємства) - для підготовки здобувачів освіти за освітньо-кваліфікаційним ступенем «бакалавр»;

075 Маркетинг;

133 Галузеве машинобудування (спеціалізація: Колісні та гусеничні транспортні засоби) - для підготовки здобувачів освіти за освітнім ступенем «магістр».

На кафедрі розроблено відповідне навчально-методичне та наукове забезпечення, створені необхідні навчальні посібники, у тому числі для самостійної роботи студентів.

У розпорядженні викладачів кафедри та здобувачів освіти сучасні комп’ютерні класи з ліцензійним програмним забезпеченням в аудиторіях 201 і 212 у кількості 25 робочих місць – для здобувачів освіти та 2 робочих місць  - для викладачів.

Навчально-консультаційний процес будується за семестровою системою (осінній і весняний семестри). Установчі заняття осіннього семестру проходять в вересні-жовтні, заліково – екзаменаційна сесія – у січні-лютому, по закінченні якої починаються установчі заняття весняного семестру. Заліково – екзаменаційна сесія весняного семестру проходить у травні - червні.

Установча та екзаменаційно-залікова сесія проходить тільки по суботах та неділях.

На період установчих занять і заліково - екзаменаційної сесії студенти отримують довідки – виклики в навчально-консультаційному центрі ОНПУ для оформлення на роботі оплачуваних учбових відпусток.

Термін навчання за освітнім ступенем «бакалавр» – 2 роки 8 місяців. Державна атестація фахівців відбувається під час захисту дипломних робіт    (проектів). Результатом навчання є отримання диплома бакалавра.

Останє поповнення : 2019-08-14