Херсонський політехнічний коледж

Header image
  
 
 
 
 
Кафедра ПНП

Наукова робота 21/04/2015

 

 

 

         На кафедрі проводиться активна наукова робота з напряму інформаційних технологій у вищій освіті та управління якістю діяльності навчальних закладів.

        За роки науковцями кафедри надруковано більше 400 наукових праць, відбувся захист шести кандидатських дисертацій.

        Розроблено та впроваджено відповідне навчально-методичне та наукове забезпечення, створені необхідні навчальні посібники, у тому числі для самостійної роботи студентів.

        На кафедрі у рамках дисертаційних досліджень к.т.н. Яковенка О.Є., к.т.н. Нарожного О.В. та к.т.н. Носова П.С. розроблено та впроваджено у навчальний процес автоматизовану систему управління навчальним процесом «АСУ НП» за допомогою якої викладачі кафедри створили навчальні курси з дисциплін та базу тестових завдань для контролю знань за чотирма рівнями складності.

         Співробітники кафедри к.т.н. доц.. Яковенко О.Є., к.т.н. Нарожний О.В., к.т.н. Носов П.С та к.е.н. доц.. Комліченко О.О. успішно керують науковими дослідженнями аспірантів: Коленко В.В., Сафонова М.С., Косенко Ю.І, та Ротань Н.В.

 Наукові публікації:

1.

Комліченко

Оксана

Олександрівна

2.

Живець

Алла

Миколаївна

3.

Нарожний

Олександр Васильович

4.

Носов

Павло Сергійович

5.

Носова

Ірина

Олександрівна

6.

Сафонова

Ганна

Феліксівна

7.

Савенок

Людмила Андріївна

8.

Семакова

Тетяна Олексіївна

9.

Яковенко

Віра Дмитрівна

10.

Яковенко

Олександр

Євгенович

11.

Арбузова

Юлія

Вікторівна

12.

Ротань

Наталя

Вікторівна

13.

Сафонов

Михайло

Сергійович

14.

Коленко

Віолета

Володимирівна

15.

Шахман

Анастасія

Миколаївна

16.

Яковенко

Євген

Олександрович

 

Останє поповнення : 2018-12-11