Херсонський політехнічний фаховий коледж
Державного унiверситету «Одеська полiтехнiка»

УКР ENG
Головний корпус 1
Общая
2020
Аудитория

Розклад занять

на «19» серпня 2022 р. (пятниця)

Відокремлений структурний підрозділ

«Херсонський політехнічний фаховий коледж»

Національного університету «Одеська політехніка»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Навчально-методичної лабораторії УНП від «18» серпня 2022 р.

на «19» серпня 2022 р. (пятниця)

Гр.

Викладач

Ауд

Гр.

Викладач

Ауд.

Гр.

Викладач

Ауд.

111

1

Зар літ

Стегалюк

112 (191)

1

121 (132)

1

Укр літ

Удод

2

Іноземна мова Сіденко

2

Географія Литвиненко

2

Інформатика Рогоцька

3

Іст: Укр і світ Савенок

3

Зар літ

Стегалюк

3

Захист України Заболотна

4

4

Іст: Укр і світ Савенок

4

131

1

Фіз.культ Коцегубов

151 (105)

1

Інформатика Рогоцька

152

1

Укр літ

Ботвинюк

2

Захист України Заболотна

2

Укр літ

Стегалюк

2

Іноземна мова Власенко

3

Укр літ

Куцак

3

Іст: Укр і світ Куліковська

3

Фіз.культ

Федін

4

4

4

161 (141)

1

171

1

Іст: Укр і світ Осадча

181

1

Географія Литвиненко

2

Математика Кузякіна

2

Фіз.культ Береговий

2

Фіз.культ Колісніченко

3

Іст: Укр і світ Осадча

3

Іноземна мова Пестушко

3

Іст: Укр і світ Світюкова

4

Захист України Заболотна

4

4

205

1

211

1

Технічна мех Чебукіна

212

1

2

Турист.краєзнав Матвієнко

2

Укр мова

Ботвинюк

2

Технічна мех Чебукіна

3

Фізика і астр Семакова

3

БЖД

Матвієнко

3

Ін. мова за ПС Гречана, Сіденко

4

4

4

221

1

Фізика і астр Подозьорова

231

1

ТОЕ

Савченко

232

1

Технічна механіка Зіменс

2

Інж.та комп граф Мироненко  Зіменс

2

Фіз.культ Коцегубов

2

Фізика(вибіркові розділи) Подозьорова

3

Теоретична мех Чебукіна

3

Фізика(вибіркові розділи) Подозьорова

3

Фіз.культ Коцегубов

4

4

4

241

1

Математика Кузякіна

251

1

252

1

2

БЖД

Мадаєва

2

Іст: Укр і світ Куліковська

2

Осн економ.теор Аблова

3

3

Українська мова Ботвинюк

3

Математика

Вічна

4

4

Математика

Вічна

4

Українська мова Стегалюк

261 (291)

1

271

1

272

1

2

2

Іст: Укр і світ Осадча

2

Укр мова

Удод

3

Математика Кузякіна

3

Фіз.культ Береговий

3

Інж.та комп граф Мироненко, Зіменс

4

Фіз.культ Коцегубов

4

Математика Кузякіна

4

Іст: Укр і світ Осадча

281

1

Теорія електр.та магн.кіл Бездворний

282

1

Фіз.культ Федін

305

1

Осн.маркетингуАблова

2

Укр мова

Куцак

2

Фізика і астр Семакова

2

Фіз вих

Рибкін

3

Осн економ.теор Аблова

3

Основи програмування Філонюк

3

4

4

4

311

1

Інжен та комп граф Мироненко, Дядюн

321

1

331

1

СУЯ

Куценко О.І.

2

СУЯ

Куценко О.І.

2

Іноз. мова за ПС

Павліченко

2

Сис. автомат. Проект Савченко

3

Фіз вих

Рибкін

3

СУЯ

Куценко О.І.

3

Електричні машини Богуш

4

4

4

332

1

351

1

Мат. Аналіз

Вічна

352

1

Алгор. та структ.даних Левицький

2

Іноз мова за ПС Гончарова, Пестушко

2

Фіз вих

Федін

2

ООП

Багмет

3

Основи стандартизації Шаброва

3

Архітект.комп. Бездворний

3

Комп.схемотех Уткіна

4

СУЯ

Куценко О.І.

4

4

361

1

341

1

Комерцій. Товар Наконечна

391

1

Обгр господ рішень Шепель

2

Ін.систем і технол в обліку Наконечна

2

Охорона праці Живець

2

Охорона праці Живець

3

Фіз вих

Колісніченко

3

Інф сист і технол на підпр  Наконечна

3

Інф сист і технол на підпр  Наконечна

4

4

4

371

1

Іноз мова за ПС Павліченко, Гречана

372

1

381

1

2

Техн експл авто Гладков

2

Техн експл авто Якушенко

2

Електрорадіовимірювання Бездворний

3

Викор експ мат та е.п.е.р. Шалапко

3

Елктротех. та електрон. Клєпов

3

Іноз мова за ПС Наумкіна, Власенко

4

4

Іноз мова за ПС Павліченко, Пестушко

4

Фіз вих

Федін

382

1

405

1

411

1

Фізичне вих Рибкін

2

Комп.схемотехніка Уткіна

2

2

Спец комп техн в суч машинобуд Крижановська

3

Дискретна математика Рослякова

3

Страхування в туризмі Литвиненко

3

Основ тех.маш. Рябініна

4

4

Статистика Аблова

4

Іноз мова за ПС Гречана, Сіденко

421

1

431

1

432

1

Іноземна мова (рівень В2) Пестушко Гончарова

2

Системи автоматиз проект.

Шалапко

2

Енергозбереження та енерг менеджмент 1 Шаброва

2

Електричне освітлення Дрозд

3

Експл.та ремонт двиг. Якушенко

3

Електроустат.підпр. 2 Дрозд

3

Системи керування електроприв Савченко

4

Організація та планув. Підпр Наконечна

4

Електроустат.підпр.і цивільних споруд 1 Дрозд

4

451

1

452

1

Автоматиз.системи обробки інф Коленко

471

1

2

Автоматиз.системи обробки інф Коленко

2

Організац.комп.мереж  Бабикін

2

Прав.безп.ДР Сорокін

3

Чисельні методи Сафонова

3

Конструювання ПЗ Багмет

3

Сист. Живл. Двигунів Гладков

4

Інстр. засоби ВП Левицький

4

4

Діагн.авто Савченко

472

1

Фіз. вих Береговий

481

1

482

1

2

Філософія Савенок

2

2

3

Основи охорони праці  Цап

3

Комп. сист. і мережі  Бабикін

3

Web-програмування Левицький

4

4

Техн.обсл. комп. Бездворний

4

Фіз. вих Рибкін

Завідувач навчально-методичної лабораторії УНП                   А.О. Маляренко

   

на «18» серпня 2022 р. (четвер)

Відокремлений структурний підрозділ

«Херсонський політехнічний фаховий коледж»

Національного університету «Одеська політехніка»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Навчально-методичної лабораторії УНП від «17» серпня 2022 р.

на «18» серпня 2022 р. (четвер)

Гр.

Викладач

Ауд

Гр.

Викладач

Ауд.

Гр.

Викладач

Ауд.

111

1

Фіз.культ

Рибкін

 

112 (191)

1

Математика Кузякіна

 

121 (132)

1

Іноземна мова Павліченко

 

 

2

Укр.літ Ботвинюк

 

 

2

Укр.літ

Удод

 

 

2

Фіз.культ

Береговий

 

 

3

Захист Укр Заболотна

 

 

3

Іноземна мова Сіденко

 

 

3

Іст: Укр і світ Осадча

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

131

1

Іноземна мова Гончарова

 

151 (105)

1

Математика

Вічна

 

152

1

Фізика і астр Семакова

 

 

2

Зар літ

Куцак

 

 

2

Фіз.культ

Федін

 

 

2

Іст: Укр і світ Світюкова

 

 

3

Іст: Укр і світ Світюкова

 

 

3

Іноземна мова Сіліщенко

 

 

3

Зар літ

Ботвинюк

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

161 (141)

1

Географія Литвиненко

 

171

1

Укр літ

Удод

 

181

1

Укр мова

Куцак

 

 

2

Математика Кузякіна

 

 

2

Фізика і астр Подозьорова

 

 

2

Фізика і астр Рогоцька

 

 

3

Громад освіта Мадаєва

 

 

3

Іноземна мова Пестушко

 

 

3

Іноземна мова Гречана

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

205

1

Укр мова

Стегалюк

 

211

1

Укр мова

Ботвинюк

 

212

1

Інформ.та комп.техніка Мироненко

 

 

2

Друга інозем.мова за ПС Вареник

 

 

2

Математика Давиденко

 

 

2

Укр мова

Стегалюк

 

 

3

       Математика Кузякіна

 

 

3

Фіз.культ

Рибкін

 

 

3

БЖД

Матвієнко

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

221

1

Математика Воронова

 

231

1

Математика Давиденко

 

232

1

Іст: Укр і світ Світюкова

 

 

2

Іст: Укр і світ Осадча

 

 

2

Ін. мова за ПС Гончарова, Пестушко

 

 

2

Фіз.культ

Коцегубов

 

 

3

Фіз.культ

Береговий

 

 

3

Укр мова

Куцак

 

 

3

Математика Давиденко

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

241

1

Іст: Укр і світ Савенок

 

251

1

Осн економ.теорії Аблова

 

252

1

Фіз.культ

Федін

 

 

2

Ін. мова за ПС Гречана, Сіденко

 

 

2

Фізика і астр Семакова

 

 

2

Іст: Укр і світ Куліковська

 

 

3

 

 

 

3

Фіз.культ

Федін

 

 

3

Фізика і астр Семакова

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

261 (291)

1

Ін. мова за ПС Гречана, Сіденко

 

291

1

Ін. мова за ПС Гречана, Сіденко

 

271

1

Фізика і астр Подозьорова

 

 

2

Осн екон.теорії Аблова

 

 

2

Осн економ.теорії Аблова

 

 

2

Інж.та комп граф Мироненко, Зіменс

 

 

3

 

 

 

3

Екон.підпр.

Аблова

 

 

3

Укр мова

Удод

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

272

1

Фіз.культ

Береговий

 

281

1

Математика Сафонова

 

282

1

Іст: Укр і світ Куліковська

 

 

2

Математика Воронова

 

 

2

Іст: Укр і світ Савенок

 

 

2

Математика Сафонова

 

 

3

Фізика і астр Подозьорова

 

 

3

Ін. мова за ПС Наумкіна, Власенко

 

 

3

ОПЗ

Носова, Коленко

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

305

1

Рекреац.геогр. Матвієнко

 

311

1

 

 

321

1

Інж. та комп граф Зіменс

 

 

2

Страхув в туризмі Литвиненко

 

 

2

Взаємозамінність. стандарт. і тех вимір Крижановська

 

 

2

Ін. мова за ПС Павліченко

 

 

3

 

 

 

3

Механізми та приводи машин Рябініна

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

4

Інжен та комп графіка Дядюн, Мироненко

 

 

4

 

 

331

1

Осн.та надій.електроп Васеньова

 

332

1

Фіз.вих

Коцегубов

 

351

1

Операційні системи Яковенко

 

 

2

Основи стандарт Шаброва

 

 

2

Осн.та надій.електропр Васеньова

 

 

2

Комп.схемотех Уткіна

 

 

3

Сис. автомат. проект. в електр Савченко

 

 

3

Осн електроенергет і електропостачан Васеньова

 

 

3

ООП

Багмет

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

352

1

Основи прогр.ї інж Коленко

 

341

1

 

 

391

1

 

 

 

2

Операційні системи Яковенко

 

 

2

Фіз.вих

Колісніченко

 

 

2

Фіз.вих

Колісніченко

 

 

3

Бази даних Арбузова

 

 

3

Осн підпр.діял Шепель

 

 

3

Осн підпр.діял Шепель

 

 

4

 

 

 

4

Біржова діяльність Аблова

 

 

4

 

 

361

1

Осн підпр.діял Шепель

 

371

1

Елктротех. та електрон. Клєпов

 

372

1

Автомобільні двигуни Якушенко

 

 

2

Охорона праці Живець

 

 

2

Автомобільні двигуни Якушенко

 

 

2

Викор експ мат та е.п.е.р. Шалапко

 

 

3

 

 

 

3

Інж.та комп.граф Дядюн

 

 

3

Інж.та комп.граф Зіменс

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

381

1

Комп.схемотех Уткіна

 

382

1

 

 

405

1

 

 

 

2

Електрорадіовимірювання Бездворний

 

 

2

Архітектура комп. Максимова

 

 

2

Іноземна мова за ПС Наумкіна

 

 

3

 

 

 

3

Електрорадіовимірювання Бездворний

 

 

3

Основи менеджменту Литвиненко

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

411

1

 

 

421

1

Автоматичні системи керування Гладков

 

431

1

Налагодж.електроуст.          Дрозд

 

 

2

Економіка, організація Шепель

 

 

2

Філософія Мадаєва

 

 

2

Сист.керув.електр Савченко

 

 

3

Основи охорони праці Федіна

 

 

3

Інозмова (рівень В2 Гончарова, Павліченко

 

 

3

Фіз вих Коцегубов

 

 

4

Інозмова (рівень В2 Гречана, Сіденко

 

 

4

 

 

 

4

 

 

432

1

Програм.забезпеч.проетув Савченко

 

451

1

Іноземна мова (рівень В2) Сіліщенко, Власенко

 

452

1

 

 

 

2

Діагностика та налагод енергетич.облад.Дрозд

 

 

2

Конструювання ПЗ Багмет

 

 

2

Іноземна мова (рівень В2) Сіліщенко, Власенко

 

 

3

Енергозбереження та енерг менеджмент Шаброва

 

 

3

Проектний практикум

Левицький

 

 

3

Теор.ймов.та мат.стат. Рослякова

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

Проектний практикум

Левицький

 

471

1

 

 

472

1

Організація та планув. Наконечна

 

481

1

Web-програмування Левицький

 

 

2

Прав.безп.ДР Сорокін

 

 

2

Сист. Живл. Двигунів Гладков

 

 

2

Фізичне вих Рибкін

 

 

3

Сист. автомат. Проект Мироненко

 

 

3

         Прав.безп.ДР

         Сорокін

 

 

3

 

 

 

4

Іноземна мова (рівень В2) Павліченко, Пестушко

 

 

4

 

 

 

4

 

 

482

1

Техн.обсл. комп. Бездворний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Web-програмування Левицький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач навчально-методичної лабораторії УНП                   А.О. Маляренко

 

на «17» серпня 2022 р. (середа)

Відокремлений структурний підрозділ

«Херсонський політехнічний фаховий коледж»

Національного університету «Одеська політехніка»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Навчально-методичної лабораторії УНП від «16» серпня 2022 р.

на «17» серпня 2022 р. (середа)

Гр.

Викладач

Ауд

Гр.

Викладач

Ауд.

Гр.

Викладач

Ауд.

111

1

Інформатика Рогоцька

 

112 (191)

1

Фізична культура Рибкін

 

121 (132)

1

Математика Воронова

 

 

2

Гром.освіта Савенок

 

 

2

Інформатика Рогоцька

 

 

2

Укр мова

Удод

 

 

3

Математика Кузякіна

 

 

3

Укр мова

Удод

 

 

3

Географія Литвиненко

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

131

1

Укр мова

Куцак

 

151 (105)

1

Зар літер

Стегалюк

 

152

1

 

 

 

2

Математика Давиденко

 

 

2

Географія Литвиненко

 

 

2

Захист України Заболотна

 

 

3

Гром.освіта Мадаєва

 

 

3

Захист України Заболотна

 

 

3

Математика Давиденко

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

Фіз.культура Колісніченко

 

161 (141)

1

Іноземна мова Аносова

 

171

1

 

 

181

1

 

 

 

2

Фіз.культура Коцегубов

 

 

2

Математика Воронова

 

 

2

Фіз. культура Колісніченко

 

 

3

Іст: Укр і світ Осадча

 

 

3

Гром.освіта Світюкова

 

 

3

Укр літ

Стегалюк

 

 

4

 

 

 

4

Географія Литвиненко

 

 

4

Гром.освіта Мадаєва

 

205

1

Іст: Укр і світ Куліковська

 

211

1

Іст: Укр і світ Савенок

 

212

1

 

 

 

2

Укр мова за ПС

Стегалюк

 

 

2

Тех механіка Чебукіна

 

 

2

Фіз.культура Рибкін

 

 

3

Фіз.культура Рибкін

 

 

3

Інф.та комп.тех Мироненко

 

 

3

Іст: Укр і світ Савенок

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

Математика Давиденко

 

221

1

ТКМ

Федіна

 

231

1

Іст: Укр і світ Світюкова

 

232

1

ТОЕ

Клєпов

 

 

2

Укр мова Ботвинюк

 

 

2

Фізика(вибір.розд) Подозьорова

 

 

2

Укр мова

Куцак

 

 

3

Ін. мова за ПС Гончарова, Павліченко

 

 

3

Осн економ.теорії Аблова

 

 

3

Фізика і астр Подозьорова

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

241

1

Фіз.культура Коцегубов

 

251

1

Ін. мова за ПС Сіліщенко, Власенко

 

252

1

ОПЗ

Арбузова, Носова

 

 

2

Осн екон.теорії Аблова

 

 

2

Основи програм Філонюк

 

 

2

Іст: Укр і світ Куліковська

 

 

3

Екон, орган та план

Шепель

 

 

3

ОПЗ

Носова, Коленко

 

 

3

Осн програм Філонюк

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

261 (291)

1

Математика Кузякіна

 

271

1

Ін. мова за ПС Павліченко, Наумкіна

 

272

1

 

 

 

2

Іст: Укр і світ Осадча

 

 

2

Математика Кузякіна

 

 

2

Осн екон.теорії Наконечна

 

 

3

Фіз.культура Коцегубов

 

 

3

Технології: Автом Сорокін

 

 

3

Техн: Автом

Гладков

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

Іст: Укр і світ Осадча

 

281

1

Теорія електр.та магн.кіл Бездворний

 

282

1

 

 

305

1

 

 

 

2

Фіз.культура Федін

 

 

2

Теорія електр.та магн.кіл

Бездворний

 

 

2

 

 

 

3

Фізика

Семакова

 

 

3

Укр мова

Ботвинюк

 

 

3

Техн.і орг. тур. обслугов.

Матвієнко

 

 

4

 

 

 

4

Фізика

Семакова

 

 

4

Фіз вих

Рибкін

 

311

1

Інж та комп граф

Дядюн, Мироненко

 

321

1

 

 

331

1

Іноз.мова за ПС Гончарова, Пестушко

 

 

2

Осн матеріалооброб Рябініна

 

 

2

Фіз вих

Береговий

 

 

2

Електричні машини

Богуш

 

 

3

Іноз.мова за ПС Гречана, Сіденко

 

 

3

Теорія двигунів Якушенко

 

 

3

Елек та тех вимір Дрозд

 

 

4

 

 

 

4

Електротех.,електрн.та мікропр. Клєпов

 

 

4

 

 

332

1

Основи стандар Шаброва

 

351

1

Алгор. та структ.даних Левицький

 

352

1

 

 

 

2

Елек та тех вимір

Дрозд

 

 

2

Іноз.мова за ПС Сіліщенко, Власенко

 

 

2

Мат. Аналіз Вічна

 

 

3

Електр машини

Богуш

 

 

3

Бази даних Арбузова

 

 

3

Фіз вих

Федін

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

Алгор. та структ.даних Левицький

 

361

1

 

 

341

1

Комерцій.діял Наконечна

 

391

1

Бюджетування Аблова

 

 

2

Фіскал.адмін Живець

 

 

2

Іноз мова за ПС Гречана, Сіденко

 

 

2

Іноз мова за ПС Гречана, Сіденко

 

 

3

Іноз мова за ПС Сіліщенко

 

 

3

Ціноутворення Живець

 

 

3

Ціноутворення Живець

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

Економ і нормув праці Аблова

 

371

1

Фіз вих

Береговий

 

372

1

Автом двиг Якушенко

 

381

1

Фіз вих

Федін

 

 

2

Автом двиг Якушенко

 

 

2

Елктротех. та електрон. Клєпов

 

 

2

Архітектура комп. Максимова

 

 

3

Викор експ мат та е.п.е.р. Шалапко

 

 

3

Осн розрах дет Чебукіна

 

 

3

Дискрет матем Рослякова

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

382

1

 

 

405

1

Основи менеджменту Литвиненко

 

411

1

Укр мова за ПС Ботвинюк

 

 

2

Дискрет матем Рослякова

 

 

2

Логіка

Мадаєва

 

 

2

Іннов техн в машинобуд Дядюн

 

 

3

Комп.схемотех Уткіна

 

 

3

 

 

 

3

Спец комп техн в машинобуд Крижановська

 

 

4

Фіз вих

Федін

 

 

4

 

 

 

4

 

 

421

1

 

 

431

1

Філософія Мадаєва

 

432

1

 

 

 

2

Техн.обр.дет двигунів Крижановська

 

 

2

Іноз мова (рівень В2)Гончарова, Пестушко

 

 

2

Системи керування електроприв Савченко

 

 

3

Фіз вих

Колісніченко

 

 

3

Енергозбереження та енерг менеджмент 2 Шаброва

 

 

3

Енергозберігаючі режими та технології Клєпов

 

 

4

Іноз мова за ПС Гончарова, Павліченко

 

 

4

 

 

 

4

Фіз вих

Коцегубов

 

451

1

 

 

452

1

Автоматиз.системоброб інф

Коленко

 

471

1

 

 

 

2

Автоматиз.системи оброб інф Коленко

 

 

2

Конструювання ПЗ Багмет

 

 

2

Осн.техн.ремонту авто Сорокін

 

 

3

Конструювання ПЗ Багмет

 

 

3

Чисельні методи Сафонова

 

 

3

Організація та планув Наконечна

 

 

4

Іноз мова за ПС Сіліщенко, Власенко

 

 

4

 

 

 

4

Філософія Савенок

 

472

1

 

 

481

1

 

 

482

1

 

 

 

2

Іноз мова за ПС Павліченко, Наумкіна

 

 

2

Web-програмування Левицький

 

 

2

Іноз мова за ПС Аносова

 

 

3

Основи охорони праці

Цап

 

 

3

Іноз мова за ПС Аносова,Власенко

 

 

3

Web-програмування Левицький

 

 

4

Осн.техн.ремонту авто Шалапко

 

 

4

Основи констр. комп. Бездворний

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач навчально-методичної лабораторії УНП                   А.О. Маляренко

 

на «16» серпня 2022 р. (вівторок)

Відокремлений структурний підрозділ

«Херсонський політехнічний фаховий коледж»

Національного університету «Одеська політехніка»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Навчально-методичної лабораторії УНП від «15» серпня 2022 р.

на «16» серпня 2022 р. (вівторок)

Гр.

Викладач

Ауд

Гр.

Викладач

Ауд.

Гр.

Викладач

Ауд.

111

1

Укр. Мова Стегалюк

 

112 (191)

1

Математика Кузякіна

 

121 (132)

1

Фізика і астр Подозьорова

 

 

2

Захист України Заболотна

 

 

2

Ін.мова

Сіденко

 

 

2

Укр.літ Удод

 

 

3

Географія Литвиненко

 

 

3

Іст:Укр.і світ Савенок

 

 

3

Гром.освіта Мадаєва

 

 

4

Фіз.культура Рибкін

 

 

4

Гром.освіта Світюкова

 

 

4

Зар.літ Куцак

 

131

1

Фіз.культура Коцегубов

 

151 (105)

1

Фіз.культура Федін

 

152

1

Укр. Мова Ботвинюк

 

 

2

Інформатика Рогоцька

 

 

2

Ін.мова

Сіліщенко

 

 

2

Ін.мова

Власенко

 

 

3

Укр.літ Куцак

 

 

3

Фізика і астр Семакова

 

 

3

Іст:Укр.і світ Світюкова

 

 

4

Географія Литвиненко

 

 

4

Укр.літ Стегалюк

 

 

4

Гром.освіта Мадаєва

 

161 (141)

1

Інформатика Рогоцька

 

171

1

Укр. Мова Удод

 

181

1

Захист України Заболотна

 

 

2

Географія Литвиненко

 

 

2

Зар.літ Ботвинюк

 

 

2

Зар.літ Куцак

 

 

3

Захист України Заболотна

 

 

3

Фіз.культура Береговий

 

 

3

Ін.мова

Гречана

 

 

4

 

 

 

4

Іст:Укр.і світ Осадча

 

 

4

Математика Сафонова

 

205

1

Осн.екон.теорії Аблова

 

211

1

Фізична культура Рибкін

 

212

1

Ін. мова за ПС Гречана Сіденко

 

 

2

Укр.мова Стегалюк

 

 

2

Математика Давиденко

 

 

2

Інформ.та комп.техніка Мироненко

 

 

3

Математика Кузякіна

 

 

3

Укр.мова Ботвинюк

 

 

3

Укр.мова Стегалюк

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

221

1

Іст:Укр.і світ Осадча

 

231

1

Математика Давиденко

 

232

1

Іст:Укр.і світ Світюкова

 

 

2

Математика Воронова

 

 

2

Технічна механіка Зіменс

 

 

2

Фізика(вибіркові розділи) Подозьорова

 

 

3

Теор.механіка Чебукіна

 

 

3

Фізична культура Коцегубов

 

 

3

Математика Давиденко

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

241

1

 

 

251

1

 

 

252

1

Математика Вічна

 

 

2

Математика Кузякіна

 

 

2

Фізика і астр Семакова

 

 

2

Фізична культ Федін

 

 

3

Основи екології Матвієнко

 

 

3

Іст:Укр.і світ Куліковська

 

 

3

Сис.забез.якості Куценко

 

 

4

Іст:Укр.і світ Савенок

 

 

4

Укр.мова Ботвинюк

 

 

4

 

 

261 (291)

1

 

 

271

1

Інж.та комп графіка Мироненко Зіменс

 

272

1

 

 

 

2

БЖД

Мадаєва

 

 

2

Іст:Укр.і світ Осадча

 

 

2

Техн.констр.матер. Федіна

 

 

3

Ін. мова за ПС Сіліщенко Сіденко

 

 

3

Укр.мова

Удод

 

 

3

Ін. мова за ПС Павліченко Наумкіна

 

 

4

Математика Кузякіна

 

 

4

 

 

 

4

Фізична культ Береговий

 

281

1

Іст:Укр.і світ Савенок

 

282

1

 

 

305

1

 

 

 

2

ОПЗ Носова,Коленко

 

 

2

Іст:Укр.і світ Куліковська

 

 

2

Рекреац.геогр. Матвієнко

 

 

3

Математика Сафонова

 

 

3

Фізична культ Федін

 

 

3

Друга ін.мова т.і. Вареник

 

 

4

 

 

 

4

Осн.економ.теорії Аблова

 

 

4

Ін.мова (англ) тур.інд. Наумкіна

 

311

1

Механізми та приводи машин Рябініна

 

321

1

 

 

331

1

 

 

 

2

Загал електрон з осн.елект Клєпов

 

 

2

Деталі машин Рябініна

 

 

2

Осн.та надій.електроприводів Васеньова

 

 

3

Взаємозамінність. стандарт. і тех вимір. Крижановська

 

 

3

Інж. та комп графіка

Зіменс

 

 

3

Електроп. підпр. і цивіл. споруд Васеньова

 

 

4

 

 

 

4

Конст.та динам.двиг Якушенко

 

 

4

Фіз.вих Коцегубов

 

332

1

 

 

351

1

Операційні системи Яковенко

 

352

1

 

 

 

2

Фіз.вих Коцегубов

 

 

2

Мат. Аналіз

Вічна

 

 

2

Опер.системи Яковенко

 

 

3

Відновл.джерела енергії Клєпов

 

 

3

Архітект.комп. Бездворний

 

 

3

Бази даних Арбузова

 

 

4

Осн.та надій.електроприводів Васеньова

 

 

4

 

 

 

4

Ін.мова за ПС Сіліщенко Власенко

 

361

1

 

 

341

1

Комерцій. товарознав Наконечна

 

391

1

Економ.серед. підпр.Шепель

 

 

2

Ін.систем і технол в обліку Наконечна

 

 

2

Логістика Живець

 

 

2

Орган.вироб. Аблова

 

 

3

Основи оподаткув Живець

 

 

3

Фіз.вих Колісніченко

 

 

3

Фіз.вих Колісніченко

 

 

4

Фіз.вих Колісніченко

 

 

4

 

 

 

4

 

 

371

1

 

 

372

1

 

 

381

1

Ін. мова за ПС Наумкіна, Власенко

 

 

2

Осн. розрах.дет. машин і механ. Чебукіна

 

 

2

Фіз.вих Береговий

 

 

2

Електрорадіовимірювання Бездворний

 

 

3

Інж.та комп.графіка Дядюн

 

 

3

Техн експл авто Якушенко

 

 

3

Комп.схемотех Уткіна

 

 

4

Ін.мова за ПС Павліченко, Гречана

 

 

4

Інж.та комп.графіка Зіменс

 

 

4

 

 

382

1

 

 

405

1

Організація спеціаліз. туризму Литвиненко

 

411

1

 

 

 

2

Осн.метрології, стандар. Волошин

 

 

2

Іноземна мова за ПС Наумкіна

 

 

2

Філософія Савенок

 

 

3

Архітектура комп. Максимова

 

 

3

Статистика Аблова

 

 

3

Економіка, організація Шепель

 

 

4

Електрорадіовимірювання Бездворний

 

 

4

 

 

 

4

Тех.оснащення Рябініна

 

421

1

 

 

431

1

Енергозбереження та енерг менеджмент 1 Шаброва

 

432

1

Філософія Мадаєва

 

 

2

Системи автоматизованого проект. Шалапко

 

 

2

Електроустат.підпр.і цивільних споруд 1 Дрозд

 

 

2

Іноземна мова за ПС Гончарова Пестушко

 

 

3

Організація та планув. підпр Наконечна

 

 

3

Іноземна мова за ПС Гончарова , Пестушко

 

 

3

Діагн. та налагод. енерг. обл.Дрозд

 

 

4

Комп'ютерне діагностування Гладков

 

 

4

 

 

 

4

 

 

451

1

 

 

452

1

Теор.ймов.та мат.стат. Рослякова

 

471

1

Іноземна мова за ПС Павліченко, Пестушко

 

 

2

Теор.ймов.та мат.стат. Рослякова

 

 

2

Чисельні методи Сафонова

 

 

2

Прав.безп.ДР Сорокін

 

 

3

Організац.комп.мереж Бабикін

 

 

3

Конструювання ПЗ Багмет

 

 

3

Діагн.авто Савченко

 

 

4

СУЯ Куценко

 

 

4

 

 

 

4

 

 

472

1

 

 

481

1

Техн.обсл. комп. Бездворний

 

482

1

Комп. сист. і мережі Бабикін

 

 

2

Діагн.авто Савченко

 

 

2

Комп. сист. і мережі Бабикін

 

 

2

Фізичне вих Рибкін

 

 

3

Сист. автомат. проект. в автомоб Мироненко

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

4

Організація та планув. Наконечна

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач навчально-методичної лабораторії УНП                   А.О. Маляренко

 

на «15» серпня 2022 р. (понеділок)

Херсонський політехнічний коледж

Одеського національного політехнічного університету

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Навчально-методичної лабораторії УНП від «12» серпня 2022 р.

на «15» серпня 2022 р. (понеділок)

Гр.

Викладач

Ауд

Гр.

Викладач

Ауд.

Гр.

Викладач

Ауд.

111

1

Укр.література Ботвинюк

 

112 (191)

1

Укр.література Удод

 

121 (132)

1

Математика Воронова

 

 

2

Математика Кузякіна

 

 

2

Фізична культура Рибкін

 

 

2

Фіз.культура Береговий

 

 

3

Іст:Укр.і світ Савенок

 

 

3

Захист України Заболотна

 

 

3

Іст:Укр.і світ Осадча

 

 

4

Іноземна мова Сіденко

 

 

4

Географія Литвиненко

 

 

4

Іноземна мова Павліченко

 

131

1

Іст:Укр.і світ Світюкова

 

151 (105)

1

Іст:Укр.і світ Куліковська

 

152

1

Інформатика Рогоцька

 

 

2

Іноземна мова Гончарова

 

 

2

Математика Вічна

 

 

2

Математика Давиденко

 

 

3

Математика Давиденко

 

 

3

Укр.мова Стегалюк

 

 

3

Фіз.культура Колісніченко

 

 

4

Фізика і астр Семакова

 

 

4

Гром.освіта Мадаєва

 

 

4

Укр.література Ботвинюк

 

161 (141)

1

Фіз.культура Коцегубов

 

171

1

Іноземна мова Пестушко

 

181

1

Математика Сафонова

 

 

2

Гром.освіта Мадаєва

 

 

2

Укр.література Удод

 

 

2

Укр.література Стегалюк

 

 

3

Математика Кузякіна

 

 

3

Математика Воронова

 

 

3

Іст:Укр.і світ Світюкова

 

 

4

Іст:Укр.і світ Осадча

 

 

4

Захист України Заболотна

 

 

4

Фіз.культура Колісніченко

 

205

1

Фіз. Культура Рибкін

 

211

1

Іст:Укр.і світ Савенок

 

212

1

Математика Давиденко

 

 

2

Фізика і астр Семакова

 

 

2

Технічна механіка Чебукіна

 

 

2

Іст:Укр.і світ Савенок

 

 

3

Іст:Укр.і світ Куліковська

 

 

3

Ін. мова за ПС Гречана, Сіденко

 

 

3

Тех.механіка Чебукіна

 

 

4

Турист.краєзнав Матвієнко

 

 

4

Інф.та комп.тех Мироненко

 

 

4

Фіз. Культура Рибкін

 

221

1

Осн.екон.теорії Наконечна

 

231

1

ТОЕ

Савченко

 

232

1

Укр.мова

Куцак

 

 

2

Інж.та комп графіка Мироненко, Зіменс

 

 

2

Іст:Укр.і світ Світюкова

 

 

2

ТОЕ

Клєпов

 

 

3

Укр.мова Ботвинюк

 

 

3

Укр.мова

Куцак

 

 

3

Осн.екон.теорії Аблова

 

 

4

Фіз. Культура Береговий

 

 

4

Фізика і астр Подозьорова

 

 

4

Ін. мова за ПС Гончарова, Пестушко

 

241

1

Ін. мова за ПС Гречана, Сіденко

 

251

1

Математика Вічна

 

252

1

Укр.мова Стегалюк

 

 

2

Осн.екон.теорії Аблова

 

 

2

ОПЗ Носова

 

 

2

Іст:Укр.і світ Куліковська

 

 

3

Фіз. Культура Коцегубов

 

 

3

Фіз. Культура Федін

 

 

3

Ін. мова за ПС Сіліщенко, Власенко

 

 

4

Екон, організ та план

Шепель

 

 

4

Системи забез.якості Куценко

 

 

4

ОПЗ Арбузова

 

261 (291)

1

Осн.екон.теорії Аблова

 

271

1

Технології: Автомобілі Сорокін

 

272

1

Інж.та комп графіка Мироненко, Зіменс

 

 

2

Іст:Укр.і світ Осадча

 

 

2

Осн.екон.теорії Наконечна

 

 

2

Математика Воронова

 

 

3

Основи екології Матвієнко

 

 

3

Фіз. Культура Береговий

 

 

3

Технології: Автомобілі Гладков

 

 

4

Фіз. Культура Коцегубов

 

 

4

Техн.констр.матерФедіна

 

 

4

Укр.мова

Удод

 

281

1

Основи програм Філонюк

 

282

1

Теорія електр.та магн.кіл Бездворний

 

305

1

 

 

 

2

Фіз. Культура Федін

 

 

2

Укр.мова

Ботвинюк

 

 

2

Техн.і орг. тур. обслугов Матвієнко

 

 

3

Фізика і астр Семакова

 

 

3

Математика Сафонова

 

 

3

Страхув в туризмі Литвиненко

 

 

4

Укр.мова

Куцак

 

 

4

ОПЗ

Носова

 

 

4

Осн.екон.теорії Аблова

 

311

1

Механізми та приводи машин Рябініна

 

321

1

Теорія двигунів Якушенко

 

331

1

Електричні машини

Богуш

 

 

2

Осн матеріалооброб Рябініна

 

 

2

Теор.основ. теплотехніки

Куценко

 

 

2

Сис. автомат. проект. в електр Савченко

 

 

3

Інжен та комп графіка Мироненко, Дядюн

 

 

3

Електротех.,електрн.та мікропр. Клєпов

 

 

3

Основи стандартизації Шаброва

 

 

4

Технологія машинобуд Крижановська

 

 

4

Будова автом.і двиг.

Гладков

 

 

4

Електр та тех.вимірюв. Дрозд

 

332

1

Електр та тех.вимірюв. Дрозд

 

351

1

ООП

Багмет

 

352

1

Комп.схемотех Уткіна

 

 

2

Електричні машини

Богуш

 

 

2

Основи прогр.ї інж.

Рогоцька

 

 

2

ООП

Багмет

 

 

3

Іноземна мова за ПС Гончарова, Пестушко

 

 

3

Бази даних Арбузова

 

 

3

Архітект.комп. Бездворний

 

 

4

Основи стандартизації Шаброва

 

 

4

Комп.схемотех Уткіна

 

 

4

Мат. Аналіз Вічна

 

361

1

Управлін.облік Живець

 

341 (391)

1

 

 

391

1

Економ і нормув праці Ковтун

 

 

2

Осн підпр.діял Шепель

 

 

2

Охорона праці Живець

 

 

2

Охорона праці Живець

 

 

3

Ін.систем і технол в обліку Наконечна

 

 

3

Осн підпр.діял Шепель

 

 

3

Осн підпр.діял Шепель

 

 

4

 

 

 

4

Інф сист і технол на підпр Наконечна

 

 

4

Інф сист і технол на підпр Наконечна

 

371

1

Викор експ мат та е.п.е.р. Шалапко

 

372

1

 

 

381

1

Осн.метрології, стандар. Волошин

 

 

2

Техн експл авто Гладков

 

 

2

Іноземна мова за ПС Павліченко, Пестушко

 

 

2

Комп.схемотехніка

Уткіна

 

 

3

Автомобільні двигуни Якушенко

 

 

3

Викор експ мат та е.п.е.р.

Шалапко

 

 

3

Архітектура комп. Максимова

 

 

4

Елктротех. та електрон. Клєпов

 

 

4

Автомобільні двигуни Якушенко

 

 

4

Дискретна математика Рослякова

 

382

1

 

 

405

1

Осн.менеджменту

Литвиненко

 

411

1

Спец комп техн в сучасному машинобуд Крижановська

 

 

2

Осн.метрології, стандар. Волошин

 

 

2

Страхування в туризмі Литвиненко

 

 

2

Іннов технв машинобуд Дядюн

 

 

3

Дискретна математика Рослякова

 

 

3

Логіка

Мадаєва

 

 

3

Основи охорони праці Федіна

 

 

4

Архітектура комп. Максимова

 

 

4

 

 

 

4

Основ тех.маш. Рябініна

 

421

1

Авт системи керув Гладков

 

431

1

 

 

432

1

Енергозберігаючі режими та технології Клєпов

 

 

2

Експл.та ремонт двиг. Якушенко

 

 

2

Налагодж.електроуст. Дрозд

 

 

2

Енергозбереження та енерг менеджмент Шаброва

 

 

3

Техн.обр.деталей двигунів Крижановська

 

 

3

Сист.керув.електроприв. Савченко

 

 

3

Електроустат енерг облад Дрозд

 

 

4

Основи охорони праці та БЖД Цап

 

 

4

Електрообл.побут.прил. Богуш

 

 

4

Програм.забезпеч.проетув.велектроенергет Савченко

 

451

1

Автоматиз.системи обробки інформації

Коленко

 

452

1

Організац.комп.мереж

Бабикін

 

471

1

Фізичне вих Береговий

 

 

2

Чисельні методи Сафонова

 

 

2

Інстр. засоби ВП Левицький

 

 

2

Осн.техн.ремонту авто

Сорокін

 

 

3

Інстр. засоби ВП

Левицький

 

 

3

Автоматиз.системи обробки інформації

Коленко

 

 

3

Основи охорони праці

Цап

 

 

4

Конструювання ПЗ Багмет

 

 

4

Іноземна мова за ПС Сіліщенко Власенко

 

 

4

 

 

472

1

 

 

481

1

Web-програмування Левицький

 

482

1

 

 

 

2

Осн.техн.ремонту авто

Шалапко

 

 

2

Комп. сист. і мережі

Бабикін

 

 

2

Основи констр. комп

Бездворний

 

 

3

Прав.безп.ДР Сорокін

 

 

3

Фізичне вих

Рибкін

 

 

3

Комп. сист. і мережі

Бабикін

 

 

4

Філософія Савенок

 

 

4

Основи констр. комп

Бездворний

 

 

4

Web-програмування

Левицький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач навчально-методичної лабораторії УНП                   А.О. Маляренко

 

Розклад занять на 2 семестр 2021-2022 н.р.

    111 № ауд.   112 № ауд
Понеділок 1 Математика
Давиденко Т.М.
403-1 1 Іноземна мова
Пестушко А.В.
114-1
2 Іноземна мова
Гончарова В.Б.
222-2 2 Математика
Давиденко Т.М.
405-1
3 Українська література
Ботвинюк О.В.
304-1 3 Хімія
Берегова Т.О.
406-1
4 Громадянська освіта
Савенок Л.А.
406-1 4 Фізична культура
Рибкін А.В.
Сп.зал
Вівторок 1 Захист України
Шершень В.І.
401-1 1 Інформатика
Рогоцька Н.Ю.
411-1
2 Фізична культура
Рибкін А.В.
Сп.зал 2 Українська література
Стегалюк А.В.
310-1
3 Фізика і астрономія
Чолак І.С.
302-1 3 Захист України
Шершень В.І.
312-1
4 Хімія
Берегова Т.О.
414-1 4 Громадянська освіта
Савенок Л.А.
407-1
Середа 1 Зарубіжна література
Куцак Т.О.
303-1 2 Фізика і астрономія
Чолак І.С.
302-1
2 Іноземна мова/Укр.літ
Гончарова/Ботвинюк
222-2/ 305-1 3 Історія: Україна і світ
Савенок Л.А.
403-1
3 Біологія
Заболотна С.О.
406-1 4 Українська мова
Стегалюк А.В.
310-1
4 Фізична культура
Рибкін А.В.
Сп.зал 5  ----/Захист України
---/Шершень В.І.
 ---/401-1
Четвер 1 Українська мова
Ботвинюк О.В.
305-1 1 Біологія
Заболотна С.О.
406-1
2 Математика
Давиденко Т.М.
403-1 2 Зарубіжна література
Ботвинюк О.В.
305-1
3 Історія: Україна і світ
Савенок Л.А.
406-1 3 Математика
Давиденко Т.М.
414-1
4     4    
П'ятниця 1     1 Іноземна мова/----
Пестушко /----
114-1/--
2 Інформатика
Рогоцька Н.Ю.
402-1 2 Фіз.культ/Укр.літ
Рибкін/Стегалюк
Сп.зал/ 310-1
3 Хімія/Історія
Берегова/Савенок
405-1 3 Історія/Хімія
Савенок/Берегова
307-1
4 Захист України/---
Шершень/---
401-1/-- 4  ----/Фіз.культ
-----/Рибкін
 ---/Сп.зал
             
             
    131 № ауд.   132 № ауд.
Понеділок 1 Біологія
Заболотна С.О.
406-1 1 Іноземна мова
Гречана А.С.
317-2
2 Українська мова
Куцак Т.О.
303-1 2 Українська література
Шкарбуль О.В.
401-1
3 Іноземна мова
Гончарова В.Г.
222-2 3 Хімія
Литвиненко Т.О.
415-1
4 Захист України/----
Шершень/-----
402-1/-- 4 Фізична культура
Коцегубов С.А.
Сп.зал
Вівторок 1 Математика
Сімініченко О.П.
405-1 1 Громадянська освіта
Мадаєва А.С.
414-1
2 Фізика і астрономія
Подозьорова А.В.
302-1 2 Захист України
Шершень В.І.
405-1
3 Історія: Україна і світ
Світюкова С.Г.
231-3 3 Математика
Давиденко Т.М,
411-1
4 Фізична культура
Коцегубов С.А.
Сп.зал 4 Українська мова
Шкарбуль О.В.
401-1
Середа 1 Хімія
Литвиненко Т.О.
415-1 1 Інформатика
Рогоцька Н.Ю.
403-1
2 Укр. літ/Іноземна мова
Куцак/Гончарова
303-1/ 222-2 2 Біологія
Заболотна С.О.
406-1
3 Громадянська освіта
Мадаєва А.С.
413-1 3 Історія/Хімія
Світюкова/Литвиненко
414-1/ 415-1
4     4    
Четвер 1 Зарубіжна література
Куцак Т.О.
303-1 1 Укр. літ/Іноземна мова
Шкарбуль/Гречана
401-1/ 324-2
2 Математика
Сімініченко О.П.
405-1 2 Фізика і астрономія
Подозьорова А.В.
302-1
3 Захист України
Шершень В.І.
311-1 3 Фізична культура
Коцегубов С.А.
Сп.зал
4     4    
П'ятниця 1 Українська література
Куцак Т.О.
303-1 1  ---/Захист України
----/Шершень В.І.
 --/405-1
2 Історія/Хімія
Світюкова/Литвиненко
423-2/ 415-1 2 Математика
Давиденко Т.М,
413-1
3 Інформатика
Рогоцька Н.Ю.
402-1 3 Зарубіжна література
Шкарбуль О.В.
401-1
4 Фізична культура
Коцегубов С.А.
Сп.зал 4 Історія: Україна і світ
Світюкова С.Г.
427-2
             
             
             
    151 № ауд.   152 № ауд.
Понеділок 1 Іноземна мова
Сіліщенко О.П.
214-1 1 Іноземна мова
Власенко О.М.
427-2
2 Математика
Вічна О.В.
414-1 2 Українська мова
Стегалюк А.В.
310-1
3 Історія: Україна і світ
Куліковська Н.М.
411-1 3 Математика
Вічна О.В.
414-1
4 Укр. літ/Захист України
Ботвинюк/Шершень
303-1/402-1 4 Історія: Україна і світ
Куліковська Н.М.
411-1
Вівторок 1 Фізична культура
Колісниченко О.В.
Сп.зал 1 Біологія
Заболотна С.О.
400-1
2 Українська мова
Ботвинюк О.В.
301-1 2 Фізична культура
Колісниченко О.В.
Сп.зал
3 Фізика і астрономія
Семакова Т.О.
311-1 3 Інформатика
Рогоцька Н.Ю.
304-1
4 Хімія/----
Литвиненко/-----
415-1 4  ----/Хімія
----/Литвиненко
415-1
Середа 1 Історія/Іноземна мова
Куліковська/Сіліщенко
411-1/ 214-2 1 Математика
Вічна О.В.
414-1
2 Захист України
Шершень В.І.
403-1 2 Іноземна мова/Укр.літер
Власенко/Стегалюк
305-1 /310-1
3 Зарубіжна література
Стегалюк А.В.
310-1 3 Захист України/Історія
Шершень/Куліковська
312-1/411-1
4 Інформатика
Рогоцька Н.Ю.
414-1 4 Громадянська освіта
Мадаєва А.С.
312-1
Четвер 1 Математика
Вічна О.В.
414-1 1 Хімія
Литвиненко Т.О.
415-1
2 Біологія
Заболотна С.О.
406-1 2 Фізична культура
Колісниченко О.В.
Сп.зал
3 Фізична культура
Колісниченко О.В.
Сп.зал 3 Зарубіжна література
Стегалюк А.В.
310-1
4     4    
П'ятниця 1 Українська література
Ботвинюк О.В.
305-1 1 Українська література
Стегалюк А.В.
310-1
2 Громадянська освіта
Мадаєва А.С.
304-1 2 Фізика і астрономія
Семакова Т.О.
311-1
3 Хімія
Литвиненко Т.О.
415-1 3 Захист України
Шершень В.І.
403-1
4     4    
             
    121 № ауд.   105 № ауд.
Понеділок 1 Українська мова
Ботвинюк О.В.
304-1 1 Математика
Сімініченко О.П.
405-1
2 Іноземна мова
Пестушко А.В.
423-2 2 Іноземна мова
Сіденко Н.Г.
324-2
3 Математика
Воронова Н.В.
301-1 3 Укр.література
Стегалюк А.В.
310-1
4 Інформатика
Рогоцька Н.Ю.
414-1 4 Хімія
Литвиненко Т.О.
415-1
Вівторок 1 Хімія
Литвиненко Т.О.
415-1 1 Українська мова
Стегалюк А.В.
310-1
2 Українська література
Удод Л.В.
304-1 2 Фізика і астрономія
Чолак С.І.
312-1
3 Фізична культура
Береговий М.М.
Сп.зал 3 Фізична культура
Рибкін А.В.
Сп.зал
4 Захист України
Шершень В.І.
403-1 4 Історія: Україна і світ/---
Куліковська Н.М./---
411-1
Середа 1 Біологія
Заболотна С.О.
406-1 1 Біологія
Матвієнко Т.В.
106-1
2 Історія: Україна і світ
Осадча Л.С.
410-1 2 Математика
Сімініченко О.П.
405-1
3 Математика
Воронова Н.В.
301-1 3 Хімія/Захист України
Литвиненко Т.О./Шершень
415-1/4051
4     4    
Четвер 1 Громадянська освіта
Світюкова С.Г.
420-2 1 Історія: Україна і світ
Куліковська Н.М.
411-1
2 Фізика і астрономія
Чолак 
312-1 2 Укр літ/ Іноземна мова
Стегалюк/ Сіденко
310-1/ 324-2
3 Зарубіжна література
Шкарбуль О.В.
401-1 3 Громадянська освіта
Мадаєва А.С.
413-1
4     4    
П'ятниця 1 Укр. літ/Іноземна мова
Удод/Пестушко
304-1/ 420-2 1 Фізична культура
Рибкін А.В.
Сп.зал
2 Хімія/Історія
Литвиненко/Осадча
415-1/ 410-1 2 Захист України
Шершень В.І.
401-1
3 Фізична культура
Береговий М.М.
Сп.зал 3 Зарубіжна література
Стегалюк А.В.
310-1
4  ---/Захист України
---/Шершень В.І.
 --/401-1 4 Інформатика
Волошин В.П
413-1
             
             
    181 № ауд.   182 № ауд.
Понеділок 1 Математика
Сафонова Г.Ф.
414-1 1 Українська література
Куцак Т.О.
303-1
2 Іноземна мова
Лосєва Ю.В.
114-1 2 Математика
Сафонова Г.Ф.
413-1
3 Українська література
Куцак Т.О.
303-1 3 Фізична культура
Колісниченко О.В.
Сп.зал
4 Громадянська освіта
Мадаєва А.С.
310-1 4    
Вівторок 1 Українська мова
Куцак Т.О.
303-1 1 Іноземна мова
Сіденко Н.Г.
324-2
2 Хімія/Історія Укр.і світ
Литвиненко /-Савенок
415-1 2 Біологія
Заболотна С.О.
406-1
3 Зарубіжна література
Куцак Т.О
303-1 3 Українська мова
Ботвинюк О.В.
413-1
4     4 Громадянська освіта
Мадаєва А.С.
312-1
Середа 1 Ін.мова/Захист України
Лосєва/Шершень
114-1 1 Захист України/Математ
Шершень/Сафонова
312-1
2 Історія: Україна і світ
Савенок Л.А.
301-1 2 Історія/Укр літ
Куліковська/Куцак
411-1/ 303-1
3 Фізична культура
Колісниченко О.В.
Сп.зал 3 Зарубіжна література
Куцак Т.О
303-1
4     4 Хімія
Литвиненко Т.О.
415-1
Четвер 1 Фізика і астрономія
Семакова Т.О.
311-1 1 Інформатика
Рогоцька Н.Ю.
403-1
2 Інформатика
Рогоцька Н.Ю.
304-1 2 Захист України
Шершень В.І.
401-1
3 Математика
Сафонова Г.Ф.
312-1 3 Ін.мова/Хімія
Сіденко/Литвиненко
324-2/ 415-1
4 Захист України
Шершень В.І.
401-1 4    
П'ятниця 1 Хімія
Литвиненко Т.О.
415-1 1 Фізична культура
Колісниченко О.В.
Сп.зал
2 Укр.літ/Фіз.культ
Куцак/Колісниченко
303-1/Сп.зал 2 Історія: Україна і світ
Куліковська Н.М..
411-1
3 Біологія
Матвієнко Т.В.
106-1 3 Фізика і астрономія
Семакова Т.О.
311-1
4 Фізична культура/-----
Колчниченко./-----
Сп.зал 4 Математика/-----
Сафонова./-----
414-1/--
             
    171 № ауд.   172  
Понеділок 1 Іноземна мова
Павліченко О.В
220-2 1 Захист України
Шершень В.І.
407-1
2 Математика
Кузякіна О.В.
402-1 2 Фізика і астрономія
Чолак
302-1
3 Захист України
Шершень В.І.
402-1 3 Інформатика
Рогоцька Н.Ю.
413-1
4 Фізична культура
Береговий М.М.
Сп.зал 4 Українська література
Удод Л.В.
304-1
Вівторок 1 Українська література
Удод Л.В.
304-1 1 Іноземна мова
Пестушко А.В.
214-2
2 Інформатика
Рогоцька Н.Ю.
402-1 2 Історія: Україна і світ
Осадча Л.С.
410-1
3 Біологія
Заболотна С.О.
406-1 3 Хімія
Литвиненко Т.О.
415-1
4     4    
Середа 1 Історія: Україна і світ
Осадча Л.С.
410-1 1 Математика
Воронова Н.В.
301-1
2 Хімія
Литвиненко Т.О.
415-1 2 Українська мова
Удод Л.В.
304-1
3 Українська мова
Удод Л.В.
304-1 3 Фізична культура
Береговий М.М.
Сп.зал
4 Зарубіжна література
Шкарбуль О.В.
401-1 4 Зарубіжна література
Ботвинюк О.В.
406-1
Четвер 1 Зах.Укр/Ін.мова
Шершень/Павліченко
312-1/ 214-1 1 Укр.літа/ Захист України
Удод/Шершень
304-1/ 312-1
2 Математика
Кузякіна О.В.
402-1 2 Громадянська освітаи
Світюкова
420-2
3 Фізична культура
Береговий М.М.
Сп.зал 3 Ін.мова/Історія
Пестушко/Осадча
415-1/ 410-1
4     4    
П'ятниця 1 Історія/Укр. література
Осадча/Удод
410-1/304-1 1 Математика
Воронова Н.В.
301-1
2 Фізика і астрономія
Чолак
302-1 2 Фізична культура
Береговий М.М.
Сп.зал
3 Громадянська освіта
Світюкова С.Г
312-1 3 Біологія
Заболотна С.О.
406-1
4  Хімія/----
 Литвиненко Т.О./----
415-1/-- 4  ----/Хімія
 ---/Литвиненко Т.О.
 --/415-1
             
    161(191) № ауд.   141  
Понеділок 1 Інформатика
Волошин ВП.
233-3 1 Іноземна мова
Сіденко Н.Г.
324-2
2 Іноземна мова
Власенков О.М.
233-3 2 Захист України
Шершень В.І.
406-1
3 Математика
Кузякіна О.В.
233-3 3 Історія: Україна і світ
Савенок Л.А.
312-1
4  ---/Історія: Укр і світ
---/Осадча Л.С.
233-3 4 Українська література
Шкарбуль О.В.
401-1
Вівторок 1 Зарубіжна література
Ботвинюк О.В.
233-3 1 Фізична культура
Коцегубов С.А.
Сп.зал
2 Українська мова
Шкарбуль ОВ.
233-3 2 Хімія
Берегова Т.О
311-1
3 Фізична культура
Кколісниченко ОВ.
Сп.зал 3 Зарубіжна література
Шкарбуль О.В.
401-1
4 Біологія
Заболотна С.О.
233-3 4 Математика
Кузякіна О.В.
402-1
Середа 1 Українська літер./---
Удод Л.В./---
233-3 1 Українська мова
Шкарбуль О.В.
401-1
2 Хімія/Ін.мова
Берегова/Власенко
233-3 2 Громадянська освіта
Мадаєва А.С.
312-1
3 Історія: Україна і світ
Осадча Л.С.
233-3 3 Фізика і астрономія
Чолак ІС.
302-1
4 Захист України
Шершень В.І.
233-3 4    
Четвер 1 Громадянська освіта
Савенок Л.А.
233-3 1 Математика
Кузякіна О.В.
402-1
2 Українська література
Удод Л.В.
233-3 2 Ін.мова/Хімія
Сіденко/Берегова
324-2/ 415-1
3 Фізика і астрономія
Чолак ІС.
233-3 3 Інформатика
Рогоцька Н.Ю.
302-1
4     4    
П'ятниця 2 Математика
Кузякіна О.В.
233-3 1 Зах.України/Укр.літ
Шершень/Шкарбуль
312-1/ 401-1
3 Фізична культура
Кколісниченко ОВ.
Сп.зал 2 Біологія
Заболотна С.О.
406-1
4 Хімія
Берегова Т.О
233-3 3 Фізична культура
Коцегубов С.А.
Сп.зал
5  -----/Захист України
 ---/Шершень
233-3 4  ----/Історія Укаїни і світ
 -----/Савенок
 --/407-1

Розклад занять на 1 семестр 2021-2022 н.р.

    111 № ауд.   112 № ауд
Понеділок 1 Іноземна мова
Гончарова В.Б.
222-2 1 Іноземна мова
Пестушко А.В.
214-2
2 Українська література
Ботвинюк О.В.
218-2 2 Українська література
Стегалюк А.В.
310-1
3 Історія: Україна і світ
Савенок Л.А.
407-1 3 Інформатика
Рогоцька,Коленко
304-1
4 Інформатика
Рогоцька,Коленко
303-1 4 Історія: Україна і світ
Савенок Л.А.
407-1
Вівторок 1 Математика
Давиденко Т.М.
403-1 1 Фізична культура
Рибкін А.В.
Сп.зал
2 Громадянська освіта
Савенок Л.А.
324-2 2 Математика
Давиденко Т.М.
114-1
3 Географія
Литвиненко І.В.
312-1 3 Захист України
Заболотна С.О.
406-1
4 Фізика і астрономія
Чолак С.І.
302-1 4 Географія
Литвиненко І.В.
312-1
Середа 1 Фізична культура
Рибкін А.В.
Сп.зал 1 Громадянська освіта
Савенок Л.А.
410-1
2 Захист України
Заболотна С.О.
406-1 2 Фізика і астрономія
Чолак С.І.
415-1
3 Українська мова
Ботвинюк О.В.
218-2 3 Іноземна мова
Пестушко А.В.
214-2
4     4    
Четвер 1 Математика
Давиденко Т.М.
403-1 1 Українська мова
Стегалюк А.В.
310-1
2 Зарубіжна література
Куцак Т.О.
303-1 2 Фізична культура
Рибкін А.В.
Сп.зал
3 Історія: Україна і світ
Савенок Л.А.
407-1 3 Українська література
Стегалюк А.В.
310-1
4          
П'ятниця 1 Фізична культура
Рибкін А.В.
Сп.зал 1 Математика
Давиденко Т.М.
403-1
2 Іноземна мова
Гончарова В.Б.
222-2 2 Зарубіжна література
Ботвинюк О.В.
218-2
3 Українська література
Ботвинюк О.В.
218-2 3 Історія: Україна і світ
Савенок Л.А.
410-1
4     4    
    105 № ауд.   121 № ауд.
Понеділок 1 Укр.література
Стегалюк А.В.
310-1 1 Захист України
Заболотна С.О.
406-1
2 Іноземна мова
Сіденко Н.Г.
324-2 2 Іноземна мова
Пестушко А.В.
214-2
3 Математика
Сімініченко О.П.
405-1 3 Географія
Литвиненко І.В.
312-1
4 Історія: України і світ
Куліковська Н.М.
411-1 4 Українська література
Удод Л.В.
304-1
Вівторок 1 Українська мова
Стегалюк А.В.
310-1 1 Фізика і астрономія
Чолак С.І.
307-1
2 Громадянська освіта
Мадаєва А.С.
326-2 2 Математика
Воронова Н.В.
301-1
3 Фізична культура
Рибкін А.В.
Сп.зал 3 Історія: України і світ
Осадча Л.С.
410-1
4     4    
Середа 1 Зарубіж. літ
Стегалюк А.В.
310-1 1 Громадянська освіта
Світюкова С.Г.
420-2
2 Математика
Сімініченко О.П.
405-1 2 Фізична культура
Береговий М.М.
Сп.зал
3 Фізика і астрономія
Чолак С.І.
415-1 3 Українська література
Удод Л.В.
304-1
4 Захист України
Заболотна С.О.
406-1 4    
Четвер 1 Інформатика
Волошин, Носова
415-1 1 Іноземна мова
Пестушко А.В.
214-2
2 Історія: України і світ
Куліковська Н.М.
411-1 2 Математика
Воронова Н.В.
301-1
3 Іноземна мова
Сіденко Н.Г.
324-2 3 Укр.мова
Ботвинюк О.В.
218-2
П'ятниця 1 Географія
Литвиненко І.В.
312-1 1 Історія: України і світ
Осадча Л.С.
410-1
2 Фізична культура
Рибкін А.В.
Сп.зал 2 Фізична культура
Береговий М.М.
Сп.зал
3 Укр.література
Стегалюк А.В.
310-1 3 Інформатика
Рогоцька,Коленко
229-3
4     4
Зарубіжна література
Шкарбуль О.В.
401-1
    131 № ауд.   132 № ауд.
Понеділок 1 Укр.літ
Куцак Т.О.
303-1 1 Математика
Давиденко Т.М.
403-1
2 Іноземна мова
Гончарова В.Б.
222-2 2 Іноземна мова
Гречана А.С.
319-2
3 Захист України
Заболотна С.О.
406-1 3 Українська література
Шкарбуль О.В.
401-1
4 Історія: України і світ
Світюкова С.Г.
420-2 4 Географія
Литвиненко І.В.
312-1
Вівторок 1 Фізика і астрономія
Подозьорова А.В.
302-1 1 Історія: України і світ
Світюкова С.Г.
420-2
2 Українська мова
Куцак Т.О.
303-1 2 Фізика і астрономія
Подозьорова А.В
302-1
3 Інформатика
Рогоцька,Волошин
304-1 3 Українська мова
Шкарбуль О.В.
401-1
4 Фізична культура
Коцегубов С.А.
Сп.зал 4    
Середа 1 Математика
Сімініченко О.П.
405-1 1 Математика
Давиденко Т.М.
403-1
2 Іноземна мова
Гончарова В.Б.
222-2 2 Зарубіжна література
Шкарбуль О.В.
401-1
3 Зарубіжна література
Куцак Т.О.
303-1 3 Фізична культура
Коцегубов С.А.
Сп.зал
4     4 Інформатика
Рогоцька,Волошин
305-1
Четвер 1 Математика
Сімініченко О.П.
405-1 1 Іноземна мова
Гречана А.С.
319-2
2 Історія: України і світ
Світюкова С.Г.
420-2 2 Громадянська освіта
Мадаєва А.С.
401-1
3 Українська література
Куцак Т.О.
303-1 3 Історія: України і світ
Світюкова С.Г.
403-1
П'ятниця 1     1 Українська література
Шкарбуль О.В.
401-1
2 Громадянська освіта
Мадаєва А.С.
411-1 2 Фізична культура
Коцегубов С.А.
Сп.зал
3 Фізична культура
Коцегубов С.А.
Сп.зал 3 Захист України
Заболотна С.О.
406-1
4 Географія
Литвиненко І.В.
312-1 4    
    151 № ауд.   152 № ауд.
Понеділок 1 Фізична культура
Колісніченко О.В.
Сп.зал 1 Географія
Литвиненко І.В.
312-1
2 Громадянська освіта
Мадаєва А.С.
413-1 2 Фізика і астрономія
Семакова Т.О.
311-1
3 Українська література
Ботвинюк О.В.
218-2 3 Іст:Укр і світ
Куліковська Н.М.
411-1
4 Математика
Вічна О.В.
414-1 4 Фізична культура
Колісніченко О.В.
Сп.зал
Вівторок 1 Іноземна мова
Сіліщенко О.П.
214-2 1 Математика
Вічна О.В.
414-1
2 Фізика і астрономія
Семакова Т.О.
311-1 2 Іноземна мова
Петречків О.М.
214-2
3 Історія: України і світ
Куліковська Н.М.
411-1 3 Українська література
Стегалюк А.В.
310-1
4     4    
Середа 1 Географія
Литвиненко І.В.
312-1 1 Захист України
Заболотна С.О.
406-1
2 Українська мова
Ботвинюк О.В.
218-2 2 Зар. літ.
Стегалюк А.В.
310-1
3 Математика
Вічна О.В.
414-1 3 Інформатика
Рогоцька,Носова
307-1
4     4 Громадянська освіта
Мадаєва А.С.
415-1
Четвер 1 Українська література
Ботвинюк О.В.
218-2 1 Іноземна мова
Петречків О.М.
114-1
2 Іноземна мова
Сіліщенко О.П.
214-2 2 Українська мова
Стегалюк А.В.
310-1
3 Захист України
Заболотна С.О.
406-1 3 Математика
Вічна О.В.
414-1
4          
П'ятниця 1 Зарубіжна література
Стегалюк А.В.
310-1 1 Фізична культура
Колісніченко О.В.
Сп.зал
2 Інформатика
Рогоцька,Носова
305-1 2 Українська література
Стегалюк А.В.
310-1
3 Фізична культура
Колісніченко О.В.
Сп.зал 3 Історія: України і світ
Куліковська Н.М.
411-1
4 Історія: України і світ
Куліковська Н.М.
411-1 4    
    171 № ауд.   172 № ауд.
Понеділок 1 Укр. літ
Удод  Л.В.
304-1 1 Фізика і астрономія
Чолак С.І.
302-1
2 Історія: Укр і світ
Осадча Л.С.
410-1 2 Укр. літ
Удод  Л.В.
304-1
3 Фізична культура
Береговий М.М.
Сп.зал 3 Історія: Укр і світ
Осадча Л.С.
410-1
4     4    
Вівторок 1 Іноземна мова
Павліченко О.В.
114-1 1 Зарубіжна література
Ботвинюк О.В.
218-2
2 Математика
Кузякіна О.В.
402-1 2 Українська мова
Удод Л.В.
304-1
3 Громадянська освіта
Світюкова С.Г.
419-2 3 Іноземна мова
Пестушко А.В.
114-1
4     4 Фізична культура
Береговий М.М.
Сп.зал
Середа 1 Інформатика
Рогоцька,Коленко
303-1 1    
2 Географія
Литвиненко І.В.
312-1 2 Математика
Воронова Н.В.
301-1
3 Захист України
Заболотна С.О.
406-1 3 Географія
Литвиненко І.В.
312-1
4 Українська мова
Удод Л.В.
304-1 4 Громадянська освіта
Світюкова С.Г.
419-2
Четвер 1 Історія: Укр і світ
Осадча Л.С.
410-1 1 Інформатика
Рогоцька,Коленко
301-1
2 Фізична культура
Береговий М.М.
Сп.зал 2 Укр. літ
Удод  Л.В.
304-1
3 Іноземна мова
Павліченко О.В.
214-2 3 Історія: Укр і світ
Осадча Л.С.
410-1
П'ятниця 1 Математика
Кузякіна О.В.
402-1 1 Захист України
Заболотна С.О.
406-1
2 Зарубіжна література
Шкарбуль О.В.
401-1 2 Іноземна мова
Пестушко А.В.
114-1
3 Фізика і астрономія
Чолак С.І.
302-1 3 Математика
Воронова Н.В.
301-1
4 Українська література
Удод Л.В.
304-1 4 Фізична культура
Береговий М.М.
Сп.зал
    141 № ауд.   161(191) № ауд.
Понеділок 1 Математика
Кузякіна О.В.
402-1 1 Українська мова
Шкарбуль О.В.
233-3
2 Українська література
Шкарбуль О.В.
401-1 2 Фізика і астрономія
Чолак С.І.
233-3
3 Фізична культура
Коцегубов С.А.
Сп.зал 3 Географія
Матвієнко Т.В.
233-3
4     4 Математика
Кузякіна О.В.
233-3
Вівторок 1 Зарубіжна література
Шкарбуль О.В.
401-1 1 Іноземна мова
Петречків О.М.
233-3
2 Захист України
Заболотна С.О.
406-1 2 Фізична культура
Колісніченко О.В.
Сп.зал
3 Іноземна мова
Сіденко Н.Г.
324-2 3 Українська література
Удод Л.В.
233-3
4 Історія: України і світ
Савенок Л.А.
411-1 4    
Середа 1     1 Зарубіжна література
Ботвинюк О.В.
233-3
2 Математика
Кузякіна О.В.
402-1 2 Історія: України і світ
Осадча Л.С.
233-3
3 Українська мова
Шкарбуль О.В.
401-1 3 Громадянська освіта
Савенок Л.А.
233-3
4 Історія: України і світ
Савенок Л.А.
414-1 4    
Четвер 1 Фізика і астрономія
Чолак С.І.
311-1 1 Математика
Кузякіна О.В.
233-3
2 Інформатика
Рогоцька,Коленко
305-1 2 Фізична культура
Колісніченко О.В.
Сп.зал
3 Українська література
Шкарбуль О.В.
401-1 3 Українська література
Удод Л.В.
233-3
П'ятниця 1 Фізична культура
Коцегубов С.А.
Сп.зал 1 Інформатика
Волошин, Носова
233-3
2 Географія
Литвиненко І.В.
312-1 2 Історія: України і світ
Осадча Л.С.
233-3
3 Іноземна мова
Сіденко Н.Г.
324-2 3 Іноземна мова
Петречків О.М.
233-3
4 Громадянська освіта
Мадаєва А.С.
407-1 4 Захист України
Заболотна С.О.
233-3
    181 № ауд.   182 № ауд.
Понеділок 1 Математика
Сафонова Г.Ф.
415-1 1 Історія: України і світ
Куліковська Н.М.
411-1
2 Іноземна мова
Лосєва Ю.В.
114-1 2 Українська література
Куцак Т.О.
303-1
3 Українська література
Куцак Т.О.
303-1 3 Фізична культура
Колісніченко О.В.
Сп.зал
4     4    
Вівторок 1 Зарубіжна література
Куцак Т.О.
303-1 1 Іноземна мова
Сіденко Н.Г.
324-2
2 Інформатика
Рогоцька,Коленко
305-1 2 Українська мова
Ботвинюк О.В.
218-2
3 Фізична культура
Колісніченко О.В.
Сп.зал 3 Математика
Сафонова Г.Ф.
405-1
4     4 Громад. Освіта
Мадаєва А.С.
410-1
Середа 1 Іноземна мова
Лосєва Ю.В.
114-1 1 Фізична культура
Колісніченко О.В.
Сп.зал
2 Історія: України і світ
Савенок Л.А.
410-1 2 Зарубіжна література
Куцак Т.О.
303-1
3 Математика
Сафонова Г.Ф.
403-1 3 Фізика і астрономія
Семакова Т.О.
311-1
4 Українська мова
Куцак Т.О.
303-1 4 Історія: України і світ
Куліковська Н.М.
411-1
Четвер 1 Захист України
Заболотна С.О.
406-1 1 Географія
Литвиненко І.В.
312-1
2 Географія
Литвиненко І.В.
312-1 2 Захист України
Заболотна С.О.
406-1
3 Громад. освіта
Мадаєва А.С.
413-1 3 Математика
Сафонова Г.Ф.
405-1
П'ятниця 1 Українська література
Куцак Т.О.
303-1 1    
2 Фізична культура
Колісніченко О.В.
Сп.зал 2 Іноземна мова
Сіденко Н.Г.
324-2
3 Фізика і астрономія
Семакова Т.О.
311-1 3 Українська література
Куцак Т.О.
303-1
4 Історія: України і світ
Савенок Л.А.
406-1 4 Інформатика
Рогоцька,Волошин
305-1

Розклад занять на 2 семестр 2021-2022 н.р.

    211 № ауд.   212 № ауд.
Понеділок 1 Вища математика
Кузякіна О.В.
402-1 1 Взаємозам., станд. та технічні вимірювання
Крижановська О.В.
236-3
2 Взаємозам., станд. та технічні вимірювання
Крижановська О.В.
236-3 2 Комп.граф. в маш.буд.
Дядюн
228-3
3 Іноземна мова за ПС
Гречана,Сіденко
324-2, 428-2 3 Фізична культура
Рибкін А.В.
Сп.зал
4 Комп.граф. в маш.буд.
Дядюн, Мироненко
228, 239-3 4 Фізика
Чолак І.С.
302-1
Вівторок 1 Фізична культура
Рибкін А.В.
Сп.зал 1 Матеріалознавство та матеріали в маш/буд
Федіна І.В.
407-1
2 Технічна механіка
Чебукіна В.Ф.
319-2 2 Іноземна мова за ПС
Гречана
317-2
3 Іст. та культура України
Осадча Л.С.
410-1 3 Технічна механіка
Чебукіна В.Ф.
319-2
4 Основи екології/-----
Матвієнко Т.В./----
106-1 4  ---/Основи екології
---/Матвієнко Т.В.
106-1
Середа 1 Матеріалознавство та матеріали в маш/буд
Федіна І.В.
407-1 1 Вища математика
Кузякіна О.В.
402-1
2 Ін.мова заПС/В.матем
Гречана,Сіденко/Кузякіна
317,324-2 /402-1 2 Фізична культура
Рибкін А.В.
Сп.зал
3 Взаєм.,станд. /БЖД
Крижановська/Клепов
236-3/ 423-2 3 БЖД /Взаєм.,станд.
Клепов/Крижановська
423-2/ 236-3
4 Історія України ЗНО
Савенок Л.А.
407-1 4 Математика ЗНО
Кузякіна О.В.
402-1
Четвер 1 Фізична культура
Рибкін А.В.
Сп.зал 1 Матеріалознавство та матеріали в маш/буд
Федіна І.В.
407-1
2 Комп.граф. в маш.буд.
Дядюн, Мироненко
228, 239-3 2 Іст. та культура України
Осадча Л.С.
410-1
3 Українська мова за ПС
Ботвинюк О.В.
305-1 3 Комп.граф. в маш.буд.
Дядюн
228-3
4 Українська мова ЗНО
Удод Л.В.
304-1 4 Історія України ЗНО
Савенок Л.А.
407-1
П'ятниця 1 Матеріалознавство та матеріали в маш/буд
Федіна І.В.
407-1 1 В.матем/Ін.мова заПС
Кузякіна/Гречана
402-1/ 319-2
2 Технічна механіка
Чебукіна В.Ф.
319-2 2 Українська мова за ПС
Ботвинюк О.В.
305-1
3 Фізика
Чолак І.С.
302-1 3 Технічна механіка
Чебукіна В.Ф.
319-2
4 Математика ЗНО
Кузякіна О.В.
402-1 4 Українська мова ЗНО
Ботвинюк О.В.
312-1
    231 № ауд.   232 № ауд.
Понеділок 1 ТОЕ
Клєпов В.П.
423-2 1 Українська мова за ПС
Шкарбуль О.В.
401-1
2 Вища математика      
Рослякова С.В.
403-1 2 ТОЕ
Савченко С.О
131-2
3 Фізичне виховання
Коцегубов С.А.
Сп.зал 3 Вища математика      
Рослякова С.В.
403-1
4 Математика ЗНО
Давиденко Т.М.
403-1 4    
Вівторок 1 Іст. та культура України
Світюкова С.Г.
423---2 1 Електричні апарати
Васеньова Ю.О.
419-2
2 Іноземна мова за ПС
Гончарова, Пестушко
222, 219-2 2 Констр. та ел. матеріали
Федіна І.В.
407-1
3 Інженерна та комп. граф.
Дядюн, Мироненко
228, 239-3 3 Іноземна мова за ПС
Гончарова, Пестушко
222, 220-2
4 Електричні апарати
Васеньова Ю.О.
419-2 4 Інженерна та комп. граф.
Дядюн, Мироненко
228, 239-3
Середа 1 БЖД /-----.
Клепов/-----
423-2/--- 1 Іст. та культура України
Світюкова С.Г.
420-2
2 Фізичне виховання
Коцегубов С.А.
Сп.зал 2 ТОЕ
Савченко С.О
131-2
3 Електричні апарати
Васеньова Ю.О.
419-2 3 Фізичне виховання
Коцегубов С.А.
Сп.зал
4  ----|Укр.м.за ПС
--------|Куцак 
303-1 4 Історія України ЗНО
Світюкова С.Г.
301-1
Четвер 1 Ін ма за ПС/Осн.еколог
Гончарова, Пестушко/Матвієнко
222, 219-2/ 106-1 1 Інженерна та комп. граф.
Дядюн, Мироненко
228, 239-3
2 Констр. та ел. матеріали
Федіна І.В.
407-1 2 Укр.мзаПС/Ін ма за ПС
Шкарбуль/Гончарова,Пестушко
401-1/ 222,219-2
3 ТОЕ
Клєпов В.П.
423-2 3 Електричні апарати
Васеньова Ю.О.
419-2
4 Українська мова ЗНО
Куцак Т.О.
303-1 4 Українська мова ЗНО
Шкарбуль О.В.
415-1
П'ятниця 1 Історія України ЗНО
Світюкова С.Г.
406-1 1 Осн.еколог/БЖД
Матвієнко/Клепов
106-1/ 423-2
2 Вища математика      
Рослякова С.В.
403-1 2 Фізичне виховання
Коцегубов С.А.
Сп.зал
3 Українська мова за ПС
Куцак Т.О.
303-1 3 Вища математика      
Рослякова С.В.
403-1
4 Інженерна та комп. граф.
Дядюн, Мироненко
228, 239-3 4 Математика ЗНО
Давиденко Т.М.
403-1
    251 № ауд   252 № ауд.
Понеділок 1 Основи програмування
Філонюк, Носова
241-3 1 Українська мова ЗНО
Стегалюк А.В.
310-1
2 Фізична культура
Колісниченко О.В.
Сп.зал 2 Іст.та культ.України
Куліковська Н.М.
411-1
3 Іноземна мова за ПС
Сіліщенко,Власенко
216-, 219-2 3 Фізика
Семакова Т.О.
311-1
4 Фізика
Семакова Т.О.
311-1 4 Основи програмування
Філонюк, Носова
243-3
5 Історія України ЗНО
Куліковська Н.М.
411-1      
Вівторок 1 Люд.-маш. інтерфейс
Маляренко, Коленко 
413-1 1 Іноземна мова за ПС
Сіліщенко,Власенко
216, 222-2
2 Бази даних
Арбузова
413-1 2 Люд.-маш. інтерфейс
Маляренко, Коленко 
403-1
3 Лін.алгебра та ан.геом.
Вічна О.В.
414-1 3 Українська мова за ПС
Стегалюк А.В.
310-1
4 Українська мова за ПС
Ботвинюк О.В.
406-1 4 Бази даних
Карлова, Коленко
413-1
Середа 1 Інж. та комп. графіка
Носова, Свириденко
ВЦ 1 Фізична культура
Рибкін А.В.
Сп.зал
2 Фізична культура
Колісниченко О.В.
Сп.зал 2 Лін.алгебра та ан.геом.
Вічна О.В.
414-1
3 Охорона праці
Бабикін С.О.
234-3 3 Інж. та комп. графіка
Носова, Свириденко
Вц
4 Осн.еколог/---
Матвієнко/---
106-1/-- 4 Основи програмування
Філонюк, Носова
241-3
Четвер 1 Ін.м.заПС/Люд-маш.інт
Сіліщенко,Власенко/Маляренко
216-2,114-1/114-1 1 Бази даних
Карлова, Коленко
413-1
2 Основи програмування
Філонюк, Носова
414-1 2 Люд-маш.інт/Ін.м.заПС
Маляренко/Сіліщенко,Власенко
106-1/ 216-2,
106-1
3 Іст.та культ.України
Куліковська Н.М.
411-1 3 Охорона праці
Бабикін С.О.
241-3
4 Українська мова ЗНО
Ботвинюк О.В.
406-1 4 Математика ЗНО
Вічна О.В.
414-1
П'ятниця 1 БЖД/Лін.алг.ан геом
Клепов/Вічна
423-2/ 414-1 1 Лін.алг.ан геом/---------
Вічна/----------
414-1/--
2 Бази даних
Арбузова
301-1 2 Інж. та комп. графіка
Носова, Свириденко
вц
3 Інж. та комп. графіка
Носова, Свириденко
вц 3 Фізична культура
Рибкін А.В.
Сп.зал
4 Математика ЗНО
Вічна О.В.
406-1 4 БЖД /Осн.еколог
Клепов/Матвієнко
423-2/ 106-1
      5 Історія України ЗНО
Куліковська Н.М.
411-1
    241 № ауд.   261 № ауд.
Понеділок 1 Економіка підпр.
Аблова Г.В.
326-2 1 Фінансовий облік
КомліченкоОО.
316-2
2 Фізична культура
Коцегубов С.А.
Сп.зал 2 Іноземна мова за ПС
Сіліщенко
216-2
3 Іст.та культ. України
Світюкова С.Г.
326-2 3 Статистика
Аблова Г.В.
317-2
4 Математика ЗНО
Кузякіна О.В.
326-2 4 Іст.та культ. України
Світюкова С.Г.
420-2
Вівторок 1 Фінанси,грош.обіг і кред.
Ротань Н.В.
326-2 1 Математика ЗНО
Кузякіна О.В.
402-1
2 Іноземна мова за ПС
Сіденко,Сіліщенко
324, 216-2 2 Фінанси,грош.обіг і кред.
Ротань Н.В.
305-1
3 Вища математика
Кузякіна О.В.
402-1 3 Фізична культура
Коцегубов С.А.
Сп.зал
4 Фінансовий облік
Федотова О.В.
326-2 4 Економіка підпр.
Аблова Г.В.
317-1
Середа 1 Економ. підпр/Статистика
Аблова Г.В.
326-2 1 Історія України ЗНО
Савенок Л.А.
311-1
2 Українська мова за ПС
Шкарбуль О.В.
326-2 2 Вищ.мат/Статистика
Кузякіна/Аблова Г.В.
402-1/ 317-2
3 Фінансовий облік
Федотова О.В.
326-2 3 Українська мова за ПС
Шкарбуль О.В.
401-1
4 Українська мова ЗНО
Удод Л.В.
326-2 4 Фінансовий облік
КомліченкоОО.
316-2
Четвер 1 Статистика
Аблова Г.В.
326-2 1 Фізична культура
Коцегубов С.А.
Сп.зал
2 Фізична культура
Коцегубов С.А.
326-2 2 Фінанси,грош.обіг і кред.
Ротань Н.В.
413-1
3 Фінанси,грош.обіг і кред.
Ротань Н.В.
326-2 3 Вища математика
Кузякіна О.В.
402-1
4 Історія України ЗНО
Осадча Л.С.
326-2 4    
П'ятниця 1 Ін.м.заПС/В.мат
Сіліщенко,Сіденко/
Кузякіна
216,324-2/ 326-2 1 Укр.м.за ПС/Ін.мова
Шкарбуль/Сіліщенко
401-1/ 216-2
2 Осн.еколог/ Фінанси
Матвієнко/Ротань
326-2 2 Економіка підпр.
Аблова Г.В.
317-2
3 Економіка підпр.
Аблова Г.В.
326-2 3 Фінанси,грош.обіг і кред.
Ротань Н.В.
305-1
4  ---/БЖД
---/Клепов
326-2 4 Українська мова ЗНО
Шкарбуль О.В.
405-1
    271 № ауд.   272 № ауд.
Понеділок 1 Вища математика
Воронова Н.В.
301-1 1 Інж. та комп. графіка
Мироненко, Зіменс
225, 223-2
2 Фізична культура
Береговий М.М.
Сп.зал 2 Українська мова за ПС
Удод Л.В.
304-1
3 Технології: Автомобілі
Сорокін О.М.
1585 3 Технічна механіка
Чебукіна В.Ф.
319-2
4 Взаємозам., станд. та технічні вимірювання
Рябініна О.М.
229-3 4  БЖД/Математика ЗНО
Клепов/Воронова Н.В.
423-2/
301-1
Вівторок 1 Історія України ЗНО
Осадча Л.С.
410-1 1 Математика ЗНО/ Інж.та комп графіка
Воронова/Мироненко,Зіменс
301-1/ 223, 225-2
2 БЖД/Інж.компгр
Клепов/Мироненко,Зіменс
423-2/ 225, 223-2 2 Іноземна мова за ПС
Лосєва, Павліченко
114-1 220-2
3 ТКМ
Федіна І.В.
407-1 3 Технології: Автомобілі
Гладков Г.Б.
155-5
4 Українська мова за ПС
Удод Л.В.
304-1 4 Вища математика
Воронова Н.В.
301-1
Середа 1 Технічна механіка
Чебукіна В.Ф.
319-2 1 Фізика(вибір розділи)
Подозьорова А.В.
302-1
2 Іноземна мова за ПС
Лосєва, Павліченко
220, 114-1 2 Технічна механіка
Чебукіна В.Ф.
319-2
3 Осн.ек./ Взаємозамінність
Матвієнко/Рябініна
106-1/ 229-3 3 ТКМ
Федіна І.В.
407-1
4 Інж. та комп. графіка
Мироненко, Зіменс
223,225-2 4 Фізична культура
Береговий М.М.
Сп.зал
        5 Українська мова ЗНО
Удод Л.В.
304-1
Четвер 1 Фізика(вибіркові розділи)
Подозьорова А.В.
302-1 1 Іст.та культ. України
Осадча Л.С.
410-1
2 Вища математика
Воронова Н.В.
301-1 2 Взаємозам., станд. та технічні вимірювання
Рябініна О.М.
229-3
3 Технічна механіка
Чебукіна В.Ф.
319-2 3 Вища математика
Воронова Н.В.
301-1
4 Математика ЗНО
Воронова Н.В.
301-1 4 Історія України ЗНО
Світюкова С.Г.
420-2
П'ятниця 1  ---/Іноземна мова за ПС
---/Лосєва, Павліченко
 -/114-1 220-2 1 Фізична культура
Береговий М.М.
Сп.зал
2 Автомобілі./ТКМ
Сорокін/Федіна
158-5/407-1 2 Іноземна мова за ПС/Автомоб
Лосєва, Павліченко/Гладков
114-1,220-2/155-5
3 Іст.та культ. України
Осадча Л.С.
410-1 3 Взаємозамінність/ТКМ
Рябініна/Федіна
229-3/407-1
4 Фізична культура
Береговий М.М.
Сп.зал 4 Осн.екології\----
Матвієнко
106-1
5 Українська мова ЗНО
Удод Л.В.
304-1 5    
    281 № ауд.   282 № ауд.
Понеділок 1 Іст. та культура України
Осадча Л.С.
410-1 1 Фізична культура
Колісниченко 
Сп.зал
2 Офісне програм. заб.
Носова, Рогоцька
ВЦ 2 Комп`ютерна електроніка
Волошин В.П
410-1
3 Вища математика
Сімініченко О.П.
405-1 3 Іст. та культура України
Осадча Л.С.
410-1
4 Комп`ютерна електроніка
Максимова О.Є
241-3 4 Математика ЗНО
Сімініченко О.П.
405-1
Вівторок 1 Фізична культура
Береговий М.М.
Сп.зал 1 Іноземна мова за ПС
Аносова
219-2
2 Іноземна мова за ПС
Наумкіна, Власенко
214, 326-2 2 Українська мова за ПС
Куцак Т.О.
303-1
3 Програмування
Філонюк, 
305-1 3 Комп'ютерна логіка
Волошин В.П..
241-3
4 Українська мова ЗНО
Куцак Т.О.
303-1 4 Українська мова ЗНО
Стегалюк А.В.
310-1
Середа 1 Фізична культура
Береговий М.М.
Сп.зал 1 Офісне програм. заб.
Коленко В.О
419-2
2 Офісне програм. заб.
Носова, Рогоцька
ВЦ 2 Комп`ютерна електроніка
Волошин В.П
241-3/ 413-1
3 Комп'ютерна логіка
Максимова О.Є.
241-3 3 В.математ/Осн.ек
Сімініченко/Матвієнко
405-1/ 106-1
4  ---/БЖД
---/Бабикін С.О.
 --/243-3 4 БЖД/Виш.мат
Бабикін/Сімініченко
243-3/ 405-1
Четвер 1 Вища математика
Сімініченко О.П.
405-1 1 Програмування
Філонюк, 
231-3
2 Комп`ютерна електроніка
Максимова О.Є
241-3 2 Комп'ютерна логіка
Волошин В.П..
231-3
3 Українська мова за ПС
Куцак Т.О.
303-1 3 Вища математика
Сімініченко О.П.
405-1
4 Математика ЗНО
Сімініченко О.П.
405-1 4 Фізична культура
Колісниченко 
Сп.зал
П'ятниця 1 Програмування
Філонюк, 
241-3 1  --/Іноземна мова за ПС
---/Аносова
 --/219-2
2 Іноз.мова за ПС/Осн.ек
Наумкіна, Власенко/ Матвієнко
214,216-2/106-1 2 Програмування
Філонюк, 
241-3
3 Охорона праці
Бабикін С.О.
241-3 3 Офісне програм. заб.
Коленко В.О
212-1
4 Комп'ютерна логіка
Максимова О.Є.
241-3 4 Охорона праці
Бабикін С.О.
243-3
  5 Історія України ЗНО
Осадча Л.С.
410-1 5 Історія України ЗНО
Савенок Л.А.
407-2
    221 № ауд.   205  
Понеділок 1 Основи економ.теорії
Наконечна В.І.
319-2 1 Охорона праці
Бабикін С.О.
106-1
2 Іст.та культ. України
Світюкова С.Г.
419-2 2 Фізична культура
Рибкін А.В.
Сп.зал
3 Укр. мова за ПС
Шкарбуль 
401-1 3 Технологія і організація
Матвієнко Т.В.
106-1
4 Інж.та комп графіка
Зіменс
225-2 4 Ін.мова за ПС
Наумкіна, Аносова
214-2
219-2
Вівторок 1 Іноземна мова за ПС
 Павліченко
220-2 1 Географ.тур/БЖД
Литвиненко/Бабикін
312-1/ 231-3
2 Фізична культура
Береговий М.М.
Сп.зал 2 Орг.екскурс. обсл.
Куліковська Н.М.
411-1
3 Вища математика
Рослякова С.В.
403-1 3 Вища математика
Сімініченко О.П.
405-1
4 Історія України ЗНО
Осадча Л.С.
410-1 4 Математика ЗНО
Сімініченко О.П.
405-1
Середа 1 Опір матеріалів
Крижановська О.В.
236-3 1 Вища математика
Сімініченко О.П.
405-1
2 ТКМ
Федіна І.В.
407-1 2 Друга ін.мова за ПС
Вареник А.О.
311-1
3 Взаємозамін/Інж.граф
Рябініна/Зіменс
229-3/ 225-2 3 Іст.такулУкр/Геог.тур
Куліковська/Литвиненко
411-1/ 312-1
4 Фізика(вибіркові розділи)
Чолак І.С.
302-1 4 Історія України ЗНО
Куліковська Н.М.
411-1
Четвер 1 Осн.екології/БЖД
Матвієнко/Клепов
106-1/423-2 1 Прав.регул/Ін.мов.заПС
Мадаєва/Аносова,
Наумкіна
307-1/ 219,
220-2
2 Фізична культура
Береговий М.М.
Сп.зал 2 Іст.такулУкр/Прав.регул
Куліковська/Мадаєва
411-1
3 Вища математика
Рослякова С.В.
403-1 3 Фізична культура
Рибкін А.В.
Сп.зал
4 Математика ЗНО
Рслякова С.В.
403-1 4 Українська мова ЗНО
Стегалюк А.В.
310-1
П'ятниця 1 Взаємозам., станд. та технічні вимірювання
Рябініна О.М.
229-3 1 Вищ.мат/Осн.еколог
Сімініченко/Матвієнко
405-1/106-1
2 ТКМ/Ін.мова
Федіна/Павліченко
407-1/220-2 2 Географія туризму
Литвиненко І.В.
312-1
3 Опір матеріалів
Крижановська О.В.
236-3 3 Орг.екскурс. обсл.
Куліковська Н.М.
411-1
4 Українська мова ЗНО
Удод Л.В.
304-1 4  -----/Прав.регул
-----/Мадаєва
 --/411-1

Розклад занять на 1 семестр 2021-2022 н.р.

    205 № ауд.   221 № ауд.
Понеділок 1 Фізична культура
Рибкін А.В.
Сп.зал 1
 
2 Математика
Сімініченко О.П.
405-1 2 Фізична культура
Береговий М.М.
Сп.зал
3 Українська мова
Стегалюк А.В.
310-1 3 Фізика і астрономія
Чолак С.І.
302-1
4 Іноземна мова за ПС
Аносова ЮП,Наумкіна ОВ
219, 214-2  4 Інж. та комп. графіка
Зіменс Ю.В.
225-2
Вівторок 1 Друга ін. мова за ПС
Вареник А.О.
406-1 1 Історія: Україна і світ
Осадча Л.С.
410-1
2 Українська мова за ПС
Стегалюк А.В.
310-1 2 ТКМ
Федіна І.В.
407-1
3 Фізика і астрономія
Семакова Т.О.
311-1 3 Математика      
Воронова Н.В.
301-1
4     4 Теоретична механіка
Чебукіна В.Ф.
319-2
Середа 1 Турист.краєзнавство
Матвієнко Т.В.
106-1 1 Фізика і астрономія/ Прикладна хімія
Чолак СІ/Литвиненко ТО
305-1/ 415-1
2 Економіка: Основи економ.теорії
Наконечна В.І.
106-1 2 Іноземна мова за ПС
Павліченко О.В.
220-2
3 Українська мова
Стегалюк А.В.
310-1 3 Інж. та комп. графіка
Зіменс Ю.В.
225-2
4     4    
Четвер 1 Історія: Україна і світ
Куліковська Н.М.
411-1 1 Українська мова
Удод Л.В.
304-1
2 Математика
Сімініченко О.П.
405-1 2 Історія: Україна і світ
Осадча Л.С.
410-1
3 Фізична культура
Рибкін А.В.
Сп.зал 3 Теоретична механіка
Чебукіна В.Ф.
319-2
4     4    
П'ятниця 1 Історія: Україна і світ
Куліковська Н.М.
411-1 1 Українська мова
Удод Л.В.
304-1
2 Турист.краєзнавство/ Фізика і астрономія
Матвієнко/ Семакова
106-1/ 311-1 2 Математика      
Воронова Н.В.
301-1
3 Системи забезп. якості
Куценко О.І.
106-1 3 Фізична культура
Береговий М.М.
Сп.зал
4     4    
    211 № ауд.   212 № ауд.
Понеділок 1 Економіка: Основи економ.теорії
Наконечна В.І.
319-2 1 Українська мова
Ботвинюк О.В.
218-2
2 Математика      
Кузякіна О.В.
402-1 2 Історія: Україна і світ
Савенок Л.А.
407-1
3 Іноземна мова за ПС
Гречана А.С.,Сіденко Н.Г.
319, 324-2 3 Фізична культура
Рибкін А.В.
Сп.зал
4     4    
Вівторок 1 Інформ. та комп.техн
Мироненко, Дядюн
228, 239-3 1 Математика      
Кузякіна О.В.
402-1
2 Технічна механіка
Чебукіна В.Ф.
319-2 2 Фізика і астрономія
Чолак С.І.
312-1
3 Історія: Україна і світ
Савенок Л.А.
407-1 3 Технічна механіка
Чебукіна В.Ф.
319-2
4 Фізична культура
Рибкін А.В.
Сп.зал 4    
Середа 1 Математика      
Кузякіна О.В.
402-1 1 Інформ. та комп.техн
Мироненко Н.В.
239-3
2 Українська мова
Удод Л.В.
304-1 2 Технічна механіка
Чебукіна В.Ф.
319-2
3 Технічна механіка
Чебукіна В.Ф.
319-2 3 Іноземна мова за ПС
Гречана А.С.
223-2
4     4    
Четвер 1 Фізична культура
Рибкін А.В.
Сп.зал 1 Економіка: Основи економ.теорії
Наконечна В.І.
326-2
2 Історія: Україна і світ
Савенок Л.А.
402-1 2 Українська мова
Ботвинюк О.В.
218-2
3 Фізика і астрономія
Чолак С.І.
302-1 3 Математика      
Кузякіна О.В.
402-1
4     4    
П'ятниця 1 Фізика і астрономія/ Інформ. та комп.техн
Чолак/ Мироненко, Дядюн
311-1/ 228, 239-3 1 Інформ. та комп.техн/ Фізика і астрономія
Мироненко Н.В./ Чолак С.І.
239-3/ 311-1
2 Українська мова
Удод Л.В.
304-1 2 Історія: Україна і світ
Савенок Л.А.
410-1
3 Технічна механіка
Чебукіна В.Ф.
319-2 3 Фізична культура
Рибкін А.В.
Сп.зал
4     4 Технічна механіка
Чебукіна В.Ф.
319-2
    231 № ауд.   232 № ауд.
Понеділок 1 Технічна механіка
Зіменс Ю.В.
225-2 1    
2 Фізична культура
Коцегубов С.А.
Сп.зал 2 Математика
Давиденко Т.М.
403-1
3 Іноземна мова за ПС
Гончарова, Пестушко
222, 223-2 3 Історія: Україна і світ
Світюкова С.Г.
420-2
4 ТОЕ
Клєпов В.П.
423-2 4 Фізична культура
Коцегубов С.А.
Сп.зал
Вівторок 1     1 Технічна механіка
Зіменс Ю.В.
225-2
2 Історія: Україна і світ
Світюкова С.Г.
420-2 2 ТОЕ
Савченко С.О.
131-2
3 Українська мова
Куцак Т.О.
303-1 3 Фізика (вибірк. розділи)
Подозьорова А.В.
302-1
4 Математика
Рослякова С.В.
403-1 4 Українська мова
Шкарбуль О.В.
401-1
Середа 1     1 Іноземна мова за ПС
Гончарова, Пестушко
222, 220-2
2 Фізична культура
Коцегубов С.А.
Сп.зал 2 Фізика (виб. розділи)/ Фізика і астрономія
Подозьорова А.В.
302-1
3 Фізика (вибірк. розділи)
Подозьорова А.В.
302-1 3 Економіка: Основи економ.теорії
Аблова Г.В.
317-2
4 Економіка: Основи економ.теорії
Аблова Г.В.
317-2 4    
Четвер 1 Фізика (виб. розділи)/ Фізика і астрономія
Подозьорова А.В.
302-1 1 ТОЕ
Савченко С.О.
131-2
2 Математика
Рослякова С.В.
403-1 2 Фізична культура
Коцегубов С.А.
Сп.зал
3 ТОЕ
Клєпов В.П.
423-2 3 Математика
Давиденко Т.М.
114-1
4     4    
П'ятниця 1 Фізика і астрономія
Подозьорова А.В.
302-1 1 Історія: Україна і світ
Світюкова С.Г.
420-2
2 Українська мова
Куцак Т.О.
303-1 2 Фізика і астрономія
Подозьорова А.В.
302-1
3 Історія: Україна і світ
Світюкова С.Г.
419-2 3 Українська мова
Шкарбуль О.В.
401-1
4 Технічна механіка/----
Зіменс Ю.В./----
225-2/   ------- 4  ----/Технічна механіка
 ---/Зіменс Ю.В.
 -----/ 225-2
    251 № ауд   252 № ауд.
Понеділок 1     1 Фізика і астрономія/----
Семакова Т.О./---
311-1/     -----
2 Іноземна мова за ПС
Сіліщенко, Петречків
216, 219-2 2 Історія: Україна і світ
Куліковська Н.М.
411-1
3 Осн. програмування
Філонюк, Носова
413-1 3 Математика
Вічна О.В.
414-1
4 Українська мова
Ботвинюк О.В.
218-2 4 Українська мова
Стегалюк А.В.
310-1
Вівторок 1 Фізика і астрономія
Семакова Т.О.
311-1 1 Офісне ПЗ
Носова, Коленко
ВЦ
2 Історія: Україна і світ
Куліковська Н.М.
411-1 2 Фізична культура
Рибкін А.В.
Сп.зал
3 Українська мова
Ботвинюк О.В.
218-2 3 Іноземна мова за ПС
Сіліщенко, Петречків
216, 322-2
4     4    
Середа 1 Математика
Вічна О.В.
414-1 1 Фізика і астрономія
Семакова Т.О.
311-1
2 Офісне ПЗ
Арбузова, Носова
ВЦ 2 Історія: Україна і світ
Куліковська Н.М.
411-1
3 Фізична культура
Колісніченко О.В.
Сп.зал 3 Фізична культура
Рибкін А.В.
Сп.зал
4     4    
Четвер 1 Фізична культура
Колісніченко О.В.
Сп.зал 1 Системи забезп. якості
Куценко О.І.
307-1
2 Системи забезп. якості
Куценко О.І.
307-1 2 Математика
Вічна О.В.
414-1
3 Історія: Україна і світ
Куліковська Н.М.
411-1 3 Офісне ПЗ
Носова, Коленко
ВЦ
4     4    
П'ятниця 1 Економіка: Основи економ.теорії
Наконечна В.І.
324-2 1    
2 Математика
Вічна О.В.
414-1 2 Осн. програмування
Філонюк, Носова
402-1
3 Офісне ПЗ
Арбузова, Носова
ВЦ 3 Економіка: Основи економ.теорії
Наконечна В.І.
413-1
4  ----/Фізика і астрономія
 ---/Семакова Т.О.
 ------/ 311-1 4 Українська мова
Стегалюк А.В.
310-1
    241 (291) № ауд.   261 № ауд.
Понеділок 1 Інформатика та КТ
Рогоцька, Коленко
212-1 1 Іноземна мова за ПС
Сіліщенко О.П.
216-2
2 Бухгалтерський облік
Комліченко О.О.
326-2 2 Основи економ.теорії
Аблова Г.В.
317-2
3 Українська мова
Удод Л.В.
326-2 3 Бухгалтерський облік
Комліченко О.О.
316-2
4     4  -----/Фізика і астрономія
 ----/Подозьорова А.В.
 -----/ 302-1
Вівторок 1 Фізична культура
Коцегубов С.А.
Сп.зал 1 Історія: Україна і світ
Савенок Л.А.
411-1
2 Іноземна мова за ПС
Сіліщенко, Сіденко
216, 219-2 2 Українська мова
Шкарбуль О.В.
401-1
3 Фізика і астрономія
Чолак С.І.
326-2 3 Фізична культура
Коцегубов С.А.
Сп.зал
4     4    
Середа 1 Українська мова
Удод Л.В.
326-2 1 Фізика і астрономія
Подозьорова А.В.
302-1
2 Осн.економ.теорії
Аблова Г.В.
326-2 2 Інф. та комп.техніка
Рогоцька Н.Ю.
212-1
3 Історія: Україна і світ
Осадча Л.С.
326-2 3 Математика
Кузякіна О.В.
402-1
4     4 Бухгалтерський облік
Комліченко О.О.
316-2
Четвер 1 Фізична культура
Коцегубов С.А.
Сп.зал 1 Українська мова
Шкарбуль О.В.
401-1
2 Математика
Кузякіна О.В.
326-2 2 Основи економ.теорії
Аблова Г.В.
317-2
3 Бухгалтерський облік
Комліченко О.О.
326-2 3 Фізична культура
Коцегубов С.А.
Сп.зал
4     4    
П'ятниця 1 Осн.економ.теорії
Аблова Г.В.
326-2 1 Історія: Україна і світ
Савенок Л.А.
407-1
2 Математика
Кузякіна О.В.
326-2 2 Безпека життєдіяльності/ Основи екології
Клєпов/ Матвієнко
423-2/ 106-1
3 Історія: Україна і світ
Осадча Л.С.
326-2 3 Математика
Кузякіна О.В.
402-1
4  ----/Фізика і астрономія
 ---/Чолак С.І.
 ------/ 326-2 4    
    271 № ауд.   272 № ауд.
Понеділок 1     1
 
2 Математика
Воронова Н.В.
301-1 2 Інж. та комп. графіка
Зіменс ЮВ,Мироненко НВ
223, 225-2
3 Іноз.мова за ПС
Павліченко ОВ, Лосєва ЮВ
220-2, 114-1 3 Математика
Воронова Н.В.
301-1
4 Фізика і астрономія
Чолак С.І.
302-1/ 301-1 4 Фізична культура
Береговий М.М.
Сп.зал
Вівторок 1 Прикладна хімія/---
Литвиненко Т.О./---
415-1/   ------ 1 Українська мова
Удод Л.В.
304-1
2 Історія: Україна і світ
Осадча Л.С.
410-1 2 Іноз.мова за ПС
Павліченко ОВ, Лосєва ЮВ
220-2, 136-3
3 Фізична культура
Береговий М.М.
Сп.зал 3 Економіка: Основи економ.теорії
Наконечна В.І.
427-2
4 Українська мова
Удод Л.В.
304-1 4  ----/Технології: Автомобілі
 ---/Гладков Г.Б.
 -----/ 155-5
Середа 1
  1 Прикладна хімія/---
Литвиненко Т.О./---
415-1/      -------
2 Технології: Автомобілі
Сорокін О.М.
158-5 2 Історія: Україна і світ
Світюкова С.Г.
420-2
3 Математика
Воронова Н.В.
301-1 3 Фізична культура
Береговий М.М.
Сп.зал
4 Фізика і астрономія/ Інжен. та комп графіка
Чолак/Зіменс, Мироненко
302-1/ 223, 225-2 4 Інжен. та комп графіка/ Фізика і астрономія
Зіменс, Мироненко/Чолак
223, 225-2/ 302-1
Четвер 1 ТКМ
Федіна І.В.
407-1 1    
2 Економіка: Основи економ.теорії
Наконечна В.І.
324-2 2 ТКМ
Федіна І.В.
407-1
3 Фізична культура
Береговий М.М.
Сп.зал 3 Математика
Воронова Н.В.
301-1
4     4 Українська мова
Удод Л.В.
304-1
П'ятниця 1  ----/Технології: Автомобілі
 ---/Сорокін О.М.
 -----/ 158-5 1    
2 Інж. та комп. графіка
Зіменс ЮВ,Мироненко НВ
223, 225-2 2 Фізика і астрономія
Чолак С.І.
406-1
3 Українська мова
Удод Л.В.
304-1 3 Технології: Автомобілі
Гладков Г.Б.
155-5
4 Історія: Україна і світ
Осадча Л.С.
410-1 4 Історія: Україна і світ
Світюкова С.Г.
420-2
    281 № ауд.   282 № ауд.
Понеділок 1     1 Історія: Україна і світ
Савенок Л.А.
410-1
2 ТЕМК
Бездворний,Волошин
241-3 2 Фізична культура
Колісніченко О.В.
Сп.зал
3 Фізика і астрономія
Семакова Т.О.
311-1 3 Іноземна мова за ПС
Аносова Ю.П.
219-2
4 Історія: Україна і світ
Осадча Л.С.
410-1 4  ----/Фізика і астрономія
 ---/Семакова Т.О.
 ------/ 311-1
Вівторок 1     1    
2 Фізична культура
Береговий М.М.
Сп.зал 2 Математика
Сімініченко О.П.
405-1
3 Системи управл. якістю
Куценко О.І.
106-1 3 ТЕМК
Бездворний І.І.
241-3
4 Українська мова
Куцак Т.О.
303-1 4 Українська мова
Стегалюк А.В.
310-1
Середа 1 Іноземна мова за ПС
Петречків, Наумкіна
218, 214-2 1  ------/Фізика
 -----/Чолак С.І.
 ------/ 305-1
2 Основи програмування
Філонюк Г.О., Коленко В.О.
413-1 2 Фізика і астрономія
Семакова Т.О.
311-1
3 Математика
Сімініченко О.П.
405-1 3 Економіка: Основи економ.теорії
Наконечна В.І.
427-2
4 Історія: Україна і світ
Осадча Л.С.
410-1 4 Українська мова
Стегалюк А.В.
310-1
Четвер 1 Українська мова
Куцак Т.О.
303-1 1 Історія: Україна і світ
Савенок Л.А.
402-1
2 Фізика
Чолак С.І.
302-1 2 Основи програмування
Філонюк Г.О.
415-1
3 ТЕМК
Бездворний,Волошин
241-3 3 Фізична культура
Колісніченко О.В.
Сп.зал
4     4    
П'ятниця 1 Фізична культура
Береговий М.М.
Сп.зал 1 Математика
Сімініченко О.П.
405-1
2 Економіка: Основи економ.теорії
Наконечна В.І.
319-2 2 Системи управл. якістю
Куценко О.І.
405-1
3 Математика
Сімініченко О.П.
405-1 3 ТЕМК
Бездворний І.І.
241-3
4 Фізика і астрономія/---
Семакова Т.О./----
311-1/    ------ 4 Фізика/------
Чолак С.І./----
302-1/    -----

Розклад занять на 2 семестр 2021-2022 н.р.

    305 № ауд.   361 № ауд
Понеділок 1     1 Облік і звіт в БУ
Федотова О.В.
323-2
2 Друга іноземна мова т.і.
Вареник А.О.
106-1 2 Екон.аналіз/Под.система
Комліченко/Живець
316-2
3 Ін.мова турист.індустрії
Наумкіна О.В.
214-2 3 Под.система/Екон.аналіз
Живець А.М./Комліченко
316-2
4 Техн.і орг. тур.обслугов.
Матвієнко Т.В.
106-1 4    
Вівторок 1 Турист. ресурси України
Матвієнко Т.В.
106-1 1 Контроль і ревізія
Федотова О.В
316-2
2 Основи менеджменту
Воробйова К.Г.
106-1 2 Облік у гал. народ.госп.
Федотова О.В.
316-2
3 Техн.і орг. тур.обслугов.
Матвієнко Т.В.
106-1 3 Податкова система
Живець А.М.
316-2
4     4 Фізичне виховання
Колісніченко О.В.
Сп.зал
Середа 1 Іноземна мова рівень В2
Аносова Ю.Л.
219-2 1 Іноземна мова за ПС
Сіденко Н.Г.
324-2
2 Турист. ресурси України
Матвієнко Т.В.
106-1 2 Економ.аналіз
Комліченко О.О.
316-2
3 Інф.системи і технології
Наконечна В.І.
323-2 3    
4     4    
Четвер 1     1    
2 Друга іноземна мова т.і.
Вареник А.О.
307-1 2 Облік і звіт в БУ
Федотова О.В.
316-2
3 Іноземна мова за ПС
Наумкіна О.В.
214-1 3 Контроль і ревізія
Федотова О.В
316-2
4 Фізичне виховання
Рибкін А.В.
Сп.зал 4 Фіскал.адмініструв
Федотова О.В.
316-2
П'ятниця 1 Інф.системи і технології
Наконечна В.І.
323-2 1    
2 Основи менеджменту
Воробйова К.Г.
229-3 2 Фіскал.адмініструв
Федотова О.В.
316-2
3 Ін.мова турист.індустрії
Наумкіна О.В.
214-2 3 Облік у гал. народ.госп.
Федотова О.В.
316-2
4     4 Іноземна мова рівень В2
Сіденко Н.Г.
324-2
    311 № ауд.   321 № ауд.
Понеділок 1 Основи САПР та модел.
Дядюн К.В.
231-3 1 Системи двигунів
Литвиненко О.В.
307-
2 Основи техн. машинобуд.
Рябініна О.М.
229-3 2 Газова динаміка
Шалапко О.І.
307-1
3 Спец.комп.технол.
Крижановська О.В.
236-3 3 Фізичне виховання
Береговий М.М.
Сп.зал
4     4 Експл. та рем. двигунів
Литвиненко О.В.
307-1
Вівторок 1  --------/Інов. технол в маш
 ------/Дядюн
228-3 1 Техн.склад.та випр.двиг
Шалапко О.І.
307-1
2 Осн.програм автом.облад
Крижановська О.В.
236-3 2 Констр. та динам. двиг.
Якушенко С.О.
307-1
3 Іноземна мова за ПС
Гречана, Сіденко
423, 324-2 3    
4     4    
Середа 1     1 Комп.тех.та інф.технолог.
Мироненко, Зіменс 
223, 225-2
2 Технологічне оснащення
Рябініна О.М.
229-3 2 Економ.підприєм.
Шепель Т.В. 
419
3 Основи САПР та модел.
Дядюн К.В.
228-3 3 Іноземна мова за ПС
Павліченко, Гончарова
220, 222-2
4     4    
Четвер 1 Спец.комп.технол.
Крижановська О.В.
236-3 1 Системи двигунів
Литвиненко О.В.
301-1
2 Фізичне виховання
Рибкін А.В.
Сп.зал 2 Експл.та обслугов.машин.
Шалапко О.І.
158-5
3 Осн.програм автом.облад
Крижановська О.В.
236-3 3 Констр. та динам. двиг.
/Комп.тех.та інф.технолог
Якушенко/Мироненко
307-1/ 231-3
4     4    
П'ятниця 1     1 Експл. та рем. двигунів
Литвиненко О.В.
307-1
2 Іноземна мова рівень В2
Гречана, Сіденко
317,324-2 2 Газова динаміка/
Техн.склад.та випр.двиг
Шалапко О.І.
155-5/158-5
3 Екон. орг. та упр. вироб.
Шепель Т.В.
317-2 3 Іноземна мова рівень В2
Павліченко, Гончарова
220,222-2
4  ---------/ Осн. техн. машин.
-----------/Рябініна
229-3 4    
    331 № ауд.   332 № ауд.
Понеділок 1     1 Електробезпека
Дрозд Д.А.
428-2
2 Електробезпека
Дрозд Д.А
428-2 2 Комп. техніка та прогр.
Шаброва С.М.
420-2
3 Електропостачання 1
Васеньова Ю.О.
419-2 3 Охорона праці
Федіна І.В.
407-1
4 Іноземна мова за ПС
Гончарова, Пестушко
222-2
419-2
4    
Вівторок 1 Електропостачання 2
Шаброва С.М.
420-2 1    
2 Електроустаткування 2
Дрозд Д.А.
428-2 2 Фізичне виховання
Коцегубов С.А.
Сп.зал
3 Комп. техніка та прогр.
Васеньова Ю.О.
419-2 3 Системи та режими ен.
Дрозд Д.А.
428-2
4     4 Іноземна мова за ПС
Гончарова, Пестушко
222, 214-2
Середа 1 Іноземна мова рівень В2
Гончарова, Пестушко
222, 220-2 1    
2 Електроустаткування 1
Дрозд Д.А.
428-2 2 Відновлюв.джерела ел.
Клєпов В.П.
423-2
3 Монтаж, експл. і рем. електроустаткування
Богуш А.Р.
427-2 3 Електроустаткування
Дрозд Д.А.
428-2
4     4 Іноземна мова рівень В2
Гончарова, Пестушко
222, 219-2
Четвер 1 Автоматика
Дрозд Д.А.
428-2 1 Основи електроенергет.
Васеньова Ю.О.
419-2
2 Електропостачання 1/
Комп. техніка та прогр.
Васеньова Ю.О.
419-2 2 Електричне освітл.
Дрозд Д.А.
428-2
3 Охорона праці
Федіна І.В.
407-1 3 Монтаж, експл. і рем. електроустаткування
Богуш А.Р.
427-2
4     4    
П'ятниця 1 Фізичне виховання
Коцегубов С.А.
Сп.зал 1 Монтаж, експл. і рем. електроустаткування
Богуш А.Р.
247-2
2 Електропостачання 2/
Електроустаткування 1
Шаброва С.М./ДроздД.А.
420/428 2 Електроустаткування /
Комп. техніка та прогр.
Дрозд Д.А./Шаброва С.М.
428-2/420-2
3 Монтаж, експл. і рем. електроустаткування
Богуш А.Р.
427-2 3 Основи електроенергет./
Відновлюв.джерела ел.
Васеньова Ю.О./КлєповВ.П.
419-2/423-2
4     4    
    351 № ауд.   352 № ауд
Понеділок 1     1    
2 Економіка та орг.вир./
Бухгалтерський облік
Живець А.М./Федотова О.В.
326-2 2 Методи і зас. КІТ
Левицький В.М.
231-3
3 Методи і зас. КІТ
Левицький В.М.
231-3 3 Бухгалтерський облік/
Економіка та орг.вир.
Федотова О.В/Живець А.М.
423-2
4 Осн.прогр. інженерії
Карлова Н.І.
413-1 4 Об'єктно-ор. програмув./
Мат. методи досл. 
Багмет/ Сафонова
236-3
Вівторок 1     1    
2 Мат. методи досл.
Сафонова Г.Ф.
401-1 2 Економіка та орг.вир.
Живець А.М.
419-2
3 Іноземна мова за ПС
Сіліщенко, Власенко
216. 214-2 3 Об'єктно-ор. програмув.
Багмет Т.Є.
229-3
4 Фізичне виховання
Рибкін А.В.
Сп.зал 4 Алгоритми та стр. даних
Левицький В.М.
311-1
Середа 1     1    
2 Осн.прогр. інженерії /
Об'єктно-ор. програмув.
Карлова Н.І/Багмет Т.Є.
413-1/ 241-3 2 Бухгалтерський облік
Федотова О.В.
427-2
3 Алгоритми та стр. даних
Левицький В.М.
231-1 3 Фізичне виховання
Рибкін А.В.
Сп зал
4 Іноземна мова рівень В2
Сіліщенко, Власенко
216, 214-2 4 Мат. методи досл. /
Основи прогр. інженерії
Сафонова /Коленко 
413-1
Четвер 1 Бухгалтерський облік
Федотова О.В.
317-2 1    
2 Об'єктно-ор. програмув.
Багмет Т.Є.
319-2 2 Мат. методи досл.
Сафонова Г.Ф.
311-1
3 Економіка та орг.вир.
Живець А.М.
106-1 3 Іноземна мова за ПС
Сіліщенко, Власенко
216, 220-2
4     4 Методи і зас. КІТ
Левицький В.М.
106-1
П'ятниця 1 Методи і зас. КІТ
Левицький В.М.
236-3 1    
2 Мат. методи досл.
Сафонова Г.Ф.
236-3 2 Диф. рівняння
Вічна О.В.
414-1
3 Диф. рівняння
Вічна О.В.
414-1 3 Іноземна мова рівень В2
Сіліщенко, Власенко
216,428-2
4     4 Осн.прогр. інженерії
Коленко В.О.
302-1
    371 № ауд.   372 № ауд
Понеділок 1     1    
2 Осн.технол ремонту/---
Сорокін О.М./------------
158-5 2 Сучас.комп технол в авто
Мироненко, Зіменс
223, 225-2
3 Іноземна мова за ПС
Павліченко, Лосєва
220-2 114-1 3 Тех.експлуат.авто
Якушенко С.О.
307-1
4 Тех.експлуат.авто
Гладков Г.Б.
155-5 4 Іноземна мова за ПС
Павліченко, Лосєва
220-2 114-1
Вівторок 1 Економіка підприємства
Шепель Т.В.
319-2 1 Автомобільні перевез
Гладков Г.Б.
155-5
2 Автомобільні перевез
Гладков Г.Б.
155-5 2 Електрообл.авто
Савченко С.О.
131-2
3 Електрообл.авто
Савченко С.О.
131-2 3 Основи технол ремонту
Шалапко І.О.
307-1
4     4    
Середа 1     1    
2 Фізичне виховання
Береговий М.М.
Сп зал 2 Тех.експлуат.авто
Якушенко С.О.
307-1
3 Тех.експлуат.авто
Гладков Г.Б.
155-5 3 Електрообл.авто
Савченко С.О.
131-2
4 Іноземна мова рівень В2
Павліченко, Лосєва
220-2, 114-1 4    
Четвер 1     1 Фізичне виховання
Береговий М.М.
Сп.зал
2 Електрообл.авто
Савченко С.О.
131-2 2 Іноземна мова рівень В2
Павліченко, Лосєва
220-2, 114-1
3 Основи технол ремонту
Сорокін О.М.
158-5 3    
4     4    
П'ятниця 1 Діагност.автом
Гладков Г.Б.
155-5 1    
2 Сучас.комп технол в авто
Мироненко, Зіменс
223, 225-2 2 Економіка підприємства
Шепель Т.В.
427-2
3     3 Діагност.автом
Гладков Г.Б.
155-5
4     4  -----/Осн.технол ремонту
--------/Шалапко І.О.
307-1
    341 № ауд.   391 № ауд.
Понеділок 1 Фізичне виховання
Коцегубов С.О
Сп.зал 1 Фізичне виховання
Коцегубов С.О
Сп.зал
2 Комерцій.діяльність
Наконечна В.І.
319-2 2 Макроекономіка
Аблова Г.В.
317-2
3     3    
4     4    
вівторок 1 Податкова система
Живець А.М.
419-2 1 Податкова система
Живець А.М.
419-2
2 Економ. аналіз.
Шепель Т.В.
427-2 2 Економ. аналіз.
Шепель Т.В.
427-2
3 Осн підприєм.діяльності
Шепель Т.В.
323-2 3 Мікроекономіка
Аблова Г.В.
317-2
4     4    
Середа 1     1    
2 Електронна комерція
Наконечна В.І.
323-2 2 Ціноутворення
Живець А.М.
322-2
3 Іноземна мова за ПС
Гречана, Сіденко
324-2 317-2 3 Іноземна мова за ПС
Гречана, Сіденко
324-2 322-2
4 Економ. аналіз.
Шепель Т.В.
326-2 4 Економ. аналіз.
Шепель Т.В.
319-2
Четвер 2     2 Макроекономіка
Аблова Г.В.
317-2
3 Комерцій.діяльність
Наконечна В.І.
323-2 3 Мікроекономіка
Аблова Г.В.
317-2
4 Господар.законодав.
Ротань Н.В
305-1 4 Господар.законодав.
Ротань Н.В
305-1
5 Електронна комерція
Наконечна В.І.
326-2 5    
П'ятниця 1 Осн підприєм.діяльності
Шепель Т.В.
316-2 1 Планув.та орган.діял.
Аблова Г.В.
317-2
2 Господар.законодав./
Комерцій.діяльність
Ротань Н.В/НаконечнаВ.І.
106-1/ 323-2 2 Господар.законодав./
Комерцій.діяльність
Ротань Н.В/Живець
106-1/ 216-2
3 Іноземна мова рівень В2
Гречана, Сіденко
324, 322-2 3 Іноземна мова рівень В2
Гречана, Сіденко
324, 322-2
4 Податкова система
Живець А.М.
419-2 4 Податкова система
Живець А.М.
419-2
    381 № ауд.   382 № ауд.
Понеділок 2     2    
3 Проект.мікропроц.сист.  
Уткіна Н.Є
243-3 3 Інж. та комп.графіка
Носова Г.В.
243-3
4 Інж. та комп.графіка
Носова, Волошин
243-3 4 Фіз.вихов.
Колісніченко О.В.
сп.з
5 Організація БД
Маляренко, Коленко
413-1 5 Економ.та планув.вироб
Живець А.М.
319-2
Вівторок 2     1 Архіт. комп'ютерів
Максимова О.Є.
241-3
3 Іноземна мова за ПС
Аносова, Лосєва
219, 214-2 2 Проект.мікропроц.сист.  
Уткіна Н.Є.
243-3
4 Фіз.вихов.
Береговий М.М.
сп.з 3 Комп.сист.та мережі
Бабикін С.О.
243-3
5 Організація БД
Маляренко, Коленко
413-1 4    
Середа 1 Архіт. комп'ютерів
Максимова О.Є.
241-3 1 Організація БД
Маляренко А.О.
413-1
2 Периферійні пристрої 
Бездворний І.І.
243-3 2 Алгор.і мет.обчислення
Сафонова Г.Ф.
401-1
3 Алгор.і мет.обчислення
Сафонова Г.Ф.
311-1 3 Іноземна мова за ПС
Аносова Ю.П.
219-2
4     4    
Четвер 1 Периферійні пристрої /
Архіт. комп'ютерів
Бездворний/Максимова
243-3/ 241-3 1 Архіт. комп'ютерів/
Інж. та комп.графіка
Максимова/Носова
241-3/ вц
2 Проект.мікропроц.сист.  
Уткіна Н.Є
243-3 2 Периферійні пристрої 
Бездворний І.І.
236-3
3 Іноземна мова рівень В2
Аносова, Лосєва
219-2 114-1 3 Проект.мікропроц.сист.  
Уткіна Н.Є
243-3
4     4    
П'ятниця 1 Алгор.і мет.обчислення/
Інж. та комп.графіка
Сафонова Г.Ф./НосоваГ.В.
413-1/ вц 2    
2 Комп.сист.та мережі
Бабикін, Волошин
243-3 3 Іноземна мова рівень В2
Лосєва Ю.В.
114-1
3 Економ.та планув.вироб
Живець А.М.
304-1 4 Периферійні пристрої /
Алгор.і мет.обчислення
Бездворний/ Сафонова
233-3/ 414-1
4     5 Організація БД
Маляренко А.О.
413-3
    319       № ауд.
Понеділок 1 Організ. виробництва
Шепель Т.В.
322-2 1    
2 Релігієзнавство
Савенок Л.А.
322-2 2    
3     3    
4     4    
Вівторок 2     1    
3 Економ. та менеджмент
Ротань Н.В.
301-1 2    
4 Логістика
Живець А.М.
316-2 3    
5 Іноземна мова за ПС Сіліщенко О.П. 216-2 4    
Середа 1 ДЕНЬ   1    
2 ІНДИВІДУЛЬНОЇ   2    
3 РОБОТИ   3    
4 СТУДЕНТА   4    
Четвер 1 Економетрика/
Внутр.економ.мех
Живець/ Шепель
323-2 1    
2 Аналіз госп.діяльності/
Економетрика
Комліченко/Живець
326-2 2    
3 Фіз.вихов./-------
Федін Ю.М./--------
Сп.зал 3    
4     4    
П'ятниця 2     1    
3     2    
4 Іноземна мова рівень В2 Сіліщенко О.П. 216-2 3    
5 Планування та контр.     Шепель Т.В. 322-2 4    
    315 № ауд.   318 № ауд.
Понеділок 1 Розробка ПП
Багмет Т.Є.
ВЦ 1 Парал.та розпод.обч.
Нарожний О.В.
136-3
2 Комп. дискрет. матем.
Філонюк Г.О.
219-2 2 ООП
Багмет Т.Є.
136-3
3 Систем. програм.
Сафонов М.С
ВЦ 3 Лінійні інтегр.схеми
Максимова О.Є.
240-3
4     4    
вівторок 1  ------/Комп. дискр. матем.
---------/Філонюк Г.О.
  1 Систем.програм. заб.
Сафонов М.С.
 
2 Захист інф.у КС
Коленко В.В.
  2 Іноземна мова за ПС Аносова Ю.П.  
3 Іноземна мова за ПС Наумкіна О.В.   3 Теор. інф. та кодув.
Коленко В.В.
 
4 Фізичне виховання/------
Федін Ю.М./------------------------
  4    
Середа 1 ДЕНЬ   1    
2 ІНДИВІДУЛЬНОЇ   2 Лінійні інтегр.схеми
Максимова О.Є.
 
3 РОБОТИ   3 Фізичне виховання
Федін Ю.М.
 
4 СТУДЕНТА   4 Візуал.програмув.
Багмет Т.Є.
 
Четвер 1 Осн. наук. дослід. роб.
Яковенко В.Д.
310-1 1 ДЕНЬ  
2 Іноземна мова рівень В2 Наумкіна О.В. 214-2 2 ІНДИВІДУЛЬНОЇ  
3 Візуал.програмув./--------
Багмет Т.Є./-------------------
ВЦ 3 РОБОТИ  
4     4 СТУДЕНТА  
П'ятниця 1 Інж.прогр.забезп.
Карлова Н.І.
136-3 1 Менедж.та маркетинг
Воробйова К.Г.
411-1
2 Розробка ПП
Багмет Т.Є.
136-3 2 Теор. інф. та кодув.
Коленко В.В.
212-1
3 Теорія прийнят. ріш.
Сафонова Г.Ф.
136-3 3 Іноземна мова рівень В2 Аносова Ю.П. 219-2
4     4    

Розклад занять на 1 семестр 2021-2022 н.р.

    305 № ауд.   361 № ауд.
Понеділок 1 Техн.і орг.тур.обслугов.
Матвієнко Т.В.
106-1 3 Осн. підпр. діяльн.
Шепель Т.В.
323-2
2 Фізичне виховання
Рибкін А.В.
Сп.зал 4 Осн.охорони праці
Живець А.М.
316-2
3 Основи маркетингу
Воробйова К.Г.
106-1 5 Інформаційні системи
Федотова О.В.
323-2
4     6    
Вівторок 1 Орган.рестор.обслугов.
Литвиненко І.В.
312-1 3 Облік і звіт в БУ
Федотова О.В.
316-2
2 Техн.і орг.тур.обслугов.
Матвієнко Т.В.
414-1 4 Основи оподаткув.
Живець А.М.
316-2
3 Іноз. мова за ПС
Наумкіна О.В.
214-2 5 Фін.облік 2
Комліченко О.О.
316-2
4     6    
Середа 1     3 Ін. мова рівень В2
Сіденко Н.Г.
316-2
2 Іноземна мова за рів. В2
Аносова Ю.П.
219-2 4 Менедж. і маркетинг
Воробйова К.Г.
326-2
3 Рекр.геогр./Інф.сист.і техн.
Матвієнко Т.В./Маляренко А.О.
106-1 5 Управлін.обл.
Живець А.М.
316-2
4 Орган.готел.обслугов.
Литвиненко І.В.
312-1 6    
Четвер 1 Друга ін.мова т.і.
Вареник А.О.
106-1 3 Осн. підпр. діяльн.
Шепель Т.В.
316-2
2 Техн.і орг.тур.обслугов.
Матвієнко Т.В.
106-1 4 Менедж. і маркетинг
Воробйова К.Г.
316-2
3 Рекр.геогр.
Матвієнко Т.В.
106-1 5 Інформаційні системи
Федотова О.В.
323-2
4     6    
П'ятниця 1 Інф.сист.і техн.
Маляренко А.О.
бібл. 3 Осн.охорони праці/Основи оподаткув.
Живець А.М.
316-2
2 Ін.мова турист.індустрії
Наумкіна О.В.
214-2 4 Фізичне виховання
Колісніченко О.В.
Сп.зал
3 Орган.рестор.обслугов. /
Орган.готел.обслугов.
Литвиненко І.В.
312-1 5 Іноз. мова за ПС
Сіденко Н.Г.
316-2
4     6    
    381 № ауд.   382 № ауд
Понеділок 1 Системне програмув.
Левицький, Коленко 
413-1 1 Іноземна мова рівень В2
Лосєва Ю.В.
114-1
2 Комп. схемотехніка  
Уткіна, Волошин
243-3 2 Дискретна математика
Філонюк Г.О.
415-1
3 Теорія ймов.та мат.ст.
Рослякова С.В. 
403-1 3 Комп. схемотехніка  
Уткіна Н.Є.
243-3
4 Осн.метрології, станд.
Свириденко О.М.
241-3 4 Електрорадіовимірюв.
Волошин В.П.
415-1
Вівторок 1 Фізичне виховання
Береговий М.М.
Сп.зал 1 Системне програмув.
Левицький В.М.
241-3
2 Дискретна математика
Філонюк Г.О.
241-3 2 Теорія ймов.та мат.ст.
Рослякова С.В. 
403-1
3 Комп. схемотехніка  
Уткіна, Волошин
243-3 3 Чисельні методи.
Філонюк Г.О. 
415-1
4     4    
Середа 1 Архіт. комп'ютерів
Максимова О.Є.
241-3 1    
2 Електрорадіовим.
Бездворний, Волошин
241-3 2 Фізичне виховання
Колісніченко О.В.
Сп.зал
3 Іноземна мова рівень В2
Аносова, Лосєва
219-2, 114-1 3 Комп. схемотехніка  
Уткіна Н.Є.
243-3
4 Чисельні методи.
Філонюк Г.О. 
405-1 4 Архіт. комп'ютерів
Максимова О.Є.
241-3
Четвер 1 Дискретна математика
Філонюк Г.О.
241-3 1 Комп. схемотехніка  
Уткіна Н.Є.
243-3
2 Архіт. комп'ютерів
Максимова О.Є.
241-3 2 Іноземна мова за ПС
Аносова Ю.П.
219-2
3 Системне програмув.
Левицький, Коленко 
415-1 3 Осн.метрології, станд.
Свириденко О.М.
236-3
4     4    
П'ятниця 1 Комп. схемотехніка  
Уткіна, Волошин
243-3 1 Дискретна математика
Філонюк Г.О.
415-1
2 Теорія ймов.та мат.ст.
Рослякова С.В. 
403-1 2 Архіт. комп'ютерів
Максимова О.Є.
241-3
3 Іноземна мова за ПС
Аносова, Лосєва
219-2, 114-1 3 Теорія ймов.та мат.ст.
Рослякова С.В. 
403-1
4     4 Системне програмув.
Левицький В.М.
415-1
    331 № ауд.   332 № ауд.
Понеділок 1     1 Електричні машини
Богуш А.Р.
427-2
2 Основи стандарт
Клєпов В.П.
423-2 2 Осн. пром. електр.
Савченко С.О.
131-2
3 Осн. пром. електр.
Савченко С.О.
131-2 3 Осн. та надійн.електр.
Васеньова Ю.О.
419-2
4 Осн. та надійн.електр.
Васеньова Ю.О.
419-2 4 Елект.маш. в метах. сис.
Богуш А.Р.
427-2
Вівторок 1 Електропостач. 1
Васеньова Ю.О.
419-2 1 Ін.мова за ПС
Гончарова, Пестушко
222, 220-2
2 Ін.мова за ПС
Гончарова, Пестушко
222, 223-2 2 Фізичне виховання
Коцегубов С.А.
Сп.зал
3 Сис. автомат. проект
Савченко С.О.
131-2 3 Проек.сис.нетрад.енерг
Клєпов В.П.
423-2
4 Електричні машини 1
Богуш А.Р.
427-2 4    
Середа 1 Електричні машини 2
Богуш А.Р.
427-2 1 Осн. пром. електр.
Савченко С.О.
131-2
2 Осн. та надійн.електр.
Васеньова Ю.О.
419-2 2 Основи стандарт/
Віднов. джерела енергії
Клєпов В.П.
423-2
3 Осн. пром. електр./
Основи стандарт
Савченко С.О./Клєпов В.П.
131-2/ 423-2 3 Осн електр. і електропос
Васеньова Ю.О.
420-2
4 Фізичне виховання
Коцегубов С.А.
Сп.зал 4    
Четвер 1 Електричні машини 1
Богуш А.Р.
427-2 1 Проек.сис.нетрад.енерг
Клєпов В.П.
423-2
2 Сис. автомат. проект
Савченко С.О.
131-2 2 Електричні машини
Богуш А.Р.
427-2
3 Ін.мова рівень В2
Гончарова, Пестушко
222, 223-2 3 Осн. та надійн.електр.
Васеньова Ю.О.
419-2
4     4    
П'ятниця 1 Осн. пром. електр.
Савченко С.О.
131-2 1 Осн електр. і електропос
Васеньова Ю.О.
419-2
2 Електропостач. 1
Васеньова Ю.О.
419-2 2 Осн. пром. електр./
Електричні машини
Савченко С.О./Богуш А.Р.
131-2/ 427-2
3 Електричні машини 1/
Електропостач. 2
Богуш А.Р./Шаброва С.М.
427-2/ 420-2 3 Ін.мова рівень В2
Гончарова, Пестушко
222, 223-2
4     4 Основи стандарт
Клєпов В.П.
423-2
    351 № ауд.   352 № ауд
Понеділок 1 Математичний аналіз
Вічна О.В.
414-1 1 Об'єктно-ор. програмув.
Багмет Т.Є, Носова Г.В.
241-3
2 Об'єктно-ор. програмув.
Багмет Т.Є, Носова Г.В.
231-3 2 Математичний аналіз
Вічна О.В.
414-1
3 Іноземна мова за ПС
Сіліщенко, Петречків
216-2, 136-3 3 Архіт. комп.  
Волошин, Бездворний
415-1
4 Фізичне виховання
Рибкін А.В.
Сп.зал 4 Бази даних /Комп.схемот  
Карлова Н.І./Уткіна Н.Є.
413-1/ 243-3
Вівторок 1 Операційні системи
Яковенко В.Д.
413-1 1 Архіт. комп.  
Волошин, Бездворний
405-1
2 Комп.схемотехніка 
Уткіна Н.Є, Волошин В.П.
243-3 2 Операційні системи
Яковенко В.Д.
413-1
3 Бази даних  
Арбузова Ю.В., Карлова 
236-3 3 Математичний аналіз
Вічна О.В.
414-1
4 Архіт. комп.  
Бездворний,Волошин
241-3 4 Дискретна математика
Філонюк Г.О.
405-1
5 КП
Арбузова Ю.В.
ВЦ 5    
Середа 1 Архіт. комп.  
Бездворний,Волошин
243-3 1 КП
Карлова Н.І.
ВЦ
2 Іноземна мова рів. В2
Сіліщенко, Петречків
216, 214-2 2 Фізичне виховання
Рибкін А.В.
Сп.зал
3 Осн.прогр. інженерії
Карлова Н.І., Коленко
413-1 3 Іноземна мова рів. В2
Сіліщенко, Петречків
216-2, 407-1
4 Об'єктно-ор. програмув.
Багмет Т.Є, Носова Г.В.
243-3 4 Осн.прогр. інженерії
Коленко В.О.Карлова Н.І.
401-1
Четвер 1 Математичний аналіз
Вічна О.В.
414-1 1 Операційні системи
Яковенко В.Д.
413-1
2 Операційні системи
Яковенко В.Д.
413-1 2 Комп.схемотехніка 
Уткіна Н.Є,Свириденко
243-3
3 Бази даних/Комп.схемот  
Арбузова,Карлова/Уткіна
231-3/ 243-3 3 Іноземна мова за ПС
Сіліщенко, Петречків
216, 322-2
4     4    
П'ятниця 1 Опер.систем/Мат.аналіз
Яковенко В.Д./Вічна О.В.
413-1/ 414-1 1 Мат. аналіз/ Опер.систем
Вічна О.В./Яковенко В.Д
414-1/ 413-1
2 Комп.схемотехніка 
Уткіна Н.Є, Волошин В.П.
243-3 2 Бази даних  
Карлова Н.І., КоленкоВ.О.
413-1
3 Дискретна математика
Філонюк Г.О.
415-1 3 Комп.схемотехніка 
Уткіна Н.Є,Свириденко
243-3
4     4 Об'єктно-ор. програмув.
Багмет Т.Є, Носова Г.В.
243-3
    371 № ауд.   372 № ауд
Понеділок 1 Викор. експ. матер.
Литвиненко О.В.
301-1 1 Фізичне виховання
Береговий М.М.
Сп.зал
2 Автомобільні двигуни
Якушенко С.О.
307-1 2 Осн.техн.машинобудув.
Дядюн К.В.
228-3
3 Інж.та комп.графіка
Зіменс, Свириденко
225-2, 309-1 3 Електротех., та електрон.
Клєпов В.П.
423-2
4 Тех.експлуат.авто
Гладков Г.Б.
155-5 4 Автомобільні двигуни
Якушенко С.О.
307-1
Вівторок 1     1 Викор. експ. матер.
Литвиненко О.В.
301-1
2 Електротех., та електрон.
Клєпов В.П.
423-2 2 Інж.та комп.графіка
Зіменс, Свириденко
225-2, 309-1
3 Ін.мова за ПС
Павліченко, Лосєва
220, 219-2 3 Тех.експлуат.авто
Якушенко С.О.
307-1
4 Осн.техн.машинобудув.
Дядюн К.В.
228-3 4 Осн.розрах.дет.маш.
Рябініна О.М.
229-3
Середа 1 Електротех., та електрон.
Клєпов В.П.
423-2 1 Автомобільні двигуни
Якушенко С.О.
307-1
2 Викор. експ. матер.
Литвиненко О.В.
305-1 2 Осн.техн.машинобудув.
Дядюн К.В.
228-3
3 Осн.розрах.дет.маш.
Рябініна О.М.
229-3 3 Викор. експ. матер.
Литвиненко О.В.
305-1
4 Автомобільні двигуни
Якушенко С.О.
307-1 4    
Четвер 1 Фізичне виховання
Береговий М.М.
Сп.зал 1 Ін.мова рівень В2
Павліченко, Лосєва
220, 219-2
2 Ін.мова рівень В2
Павліченко, Лосєва
220-2, 114-1 2 Електротех., та електрон.
Клєпов В.П.
423-2
3 Інж.та комп.графіка
Зіменс, Свириденко
225-2, 309-1 3 Тех.експлуат.авто
Якушенко С.О.
307-1
4     4    
П'ятниця 1 Тех.експлуат.авто
Гладков Г.Б.
155-5 1 Автомобільні двигуни
Якушенко С.О.
307-1
2 Автомобільні двигуни
Якушенко С.О.
307-1 2 Ін.мова за ПС
Павліченко, Лосєва
220, 219-2
3 Осн.техн.машинобудув.
Дядюн К.В.
228-3 3 Інж.та комп.графіка
Зіменс, Свириденко
225-2, 309-1
4     4    
    341 № ауд.   391 № ауд.
Понеділок 3 Інформ системи і технол.
Федотова О.В.
317-2 3 Інформ системи і технол.
Федотова О.В.
317-2
4 Менедж. і маркетинг
Воробйова К.Г.
106-1 4 Менедж. і маркетинг
Воробйова К.Г.
106-1
5 Планув.та орган.діял.
Аблова Г.В.
317-2 5 Управл.витратами
Живець А.М.
316-2
6     6    
Вівторок 3 Осн.охорони праці
Живець А.М.
317-2 3 Осн.охорони праці
Живець А.М.
317-2
4 Іноземна мова за ПС
Гречана, Сіденко
324, 326-2 4 Іноземна мова за ПС
Гречана, Сіденко
324, 326-2
5 Комерцій. товарознавство
Наконечна В.І.
326-2 5 Істор.екон.та екон.думки
Аблова Г.В.
317-2
6  -------/Ціноутворення
 ------/Живець А.М.
  ------/ 316-2 6 Економ. і нормув.праці
Аблова Г.В.
317-2
Середа 3 Менедж. і маркетинг/-----
Воробйова К.Г./----
324-2/  ----- 3 Менедж. і маркетинг/-----
Воробйова К.Г./----
324-2/  -----
4 Інформ системи і технол.
Федотова О.В.
319-2 4 Інформ системи і технол.
Федотова О.В.
319-2
5 Іноземна мова рівень В2
Гречана, Сіденко
324, 319-2 5 Іноземна мова рівень В2
Гречана, Сіденко
324, 319-2
6 Комерційна діяльність
Наконечна В.І.
326-2 6 Планув.та орган.діял.
Аблова Г.В.
317-2
Четвер 3 Біржова діяльність
Мельник М.А.
428-2 3 Істор.екон.та екон.думки/ Економ. і нормув.праці
Аблова Г.В.
317-2
4 Фізичне вих.
Коцегубов С.О.
Сп.зал 4 Фізичне вих.
Коцегубов С.О.
Сп.зал
5 Осн.охорони праці
Живець А.М.
317-2 5 Осн.охорони праці
Живець А.М.
317-2
6     6    
П'ятниця 2     2 Управл.витратами
Живець А.М.
316-2
3 Менедж. і маркетинг
Воробйова К.Г.
317-2 3 Менедж. і маркетинг
Воробйова К.Г.
317-2
4 Комерцій. товарознавство
Наконечна В.І.
316-2 4 Планув.та орган.діял.
Аблова Г.В.
317-2
5 Ціноутворення
Живець А.М.
319-2 5    
    311 № ауд.   321 № ауд.
Понеділок 1 Інж.та комп.графіка
Дядюн К.В, Мироненко Н.В.
228, 239-3 1    
2 Взаєм.,станд. і тех. вим. 2
Крижановська О.В.
236-3 2 Деталі машин
Литвиненко О.В.
305-1
3 Основи матеріалооброб.
Рябініна О.М.
229-3 3 Теорія двигунів
Якушенко С.О.
158-5
4     4 Іноземна мова за ПС
Павліченко, Гончарова
220, 222-2
Вівторок 1 Обл для формоут пов дет
Рябініна О.М.
229-3 1 Будова автом. і двиг.
Гладков Г.Б.
155-5
2 Інж.та комп.графіка
Дядюн К.В, Мироненко Н.В.
228, 239-3 2 Констр. та динам. двиг. Якушенко С.О. 307-1
3 Основи матеріалооброб.
Рябініна О.М.
229-3 3 Інж. та комп.графіка
Свириденко, Зіменс
309-1, 225-2
4 Сист. управління якістю
Куценко О.І.
402-1 4 Електротех.,електр.
Клєпов В.П.
423-2
Середа 1 Взаєм.,станд. і тех. вим. 2
Крижановська О.В.
236-3 1 Деталі машин
Литвиненко О.В.
301-1
2 Ін. мова рів. В2
Гречана А.С., Сіденко Н.Г.
324, 322-2 2 Теорія двигунів
Якушенко С.О.
307-1
3 Інж.та комп.графіка
Дядюн К.В, Мироненко Н.В.
228, 239-3 3 Іноземна мова рівень В2
Павліченко, Гончарова
220, 222-2
4 Сист. управління якістю/
Обл для формоут пов дет
Куценко О.І./Рябініна О.М.
402-1/ 229-3 4 Фізичне виховання
Береговий М.М.
Сп.зал
Четвер 1     1 Інж. та комп.графіка
Свириденко, Зіменс
309-1, 225-2
2 Основи матеріалооброб.
Рябініна О.М.
229-3 2 ТО теплотехніки
Куценко С.Д.
155-5
3 Інж.та комп.графіка
Дядюн К.В, Мироненко Н.В.
228, 239-3 3 Будова автом. і двиг.
Гладков Г.Б.
155-5
4 Іноземна мова за ПС
Гречана А.С., Сіденко Н.Г.
324, 322-2 4    
П'ятниця 1     1 Електротех.,електр.
Клєпов В.П.
423-2
2 Обл для формоут пов дет
Рябініна О.М.
229-3 2 ТО теплотехніки
Куценко С.Д.
155-5
3 Загал.електрон.з осн.
Клєпов В.П.
423-2 3 Констр. та динам. двиг. Якушенко С.О. 307-1
4 Фізичне виховання
Рибкін А.В.
Сп.зал 4    
    315 № ауд.   318 № ауд.
Понеділок 1 Машино-орієнтовані мови
Нарожний О.В.(Сафонов)
136-3 1 Вища математика
Сімініченко О.П.
405-1
2 Алгор. та структури
Нарожний О.В(Левицький)
136-3 2 Системне програм./
Системне програм. забез.
Сафонов М.С.
229-3
3 Іноземна мова за ПС
Наумкіна О.В.
214-2 3 Архітект. комп'ютерів
Максимова О.Є.
240-3
4     4    
Вівторок 1 Конструюв. ПЗ
Багмет Т.Є.
136-3 1 Комп'ютерна логіка
Яковенко О.Є.
106-1
2 Web-програмування
НарожнийО.В(Левицький )
231-3 2 Комп'ютерна схемотех
Яковенко О.Є.
106-1
3 Бази даних
Сафонов М.С.
136-3 3 Іноземна мова за ПС Аносова Ю.П. 223-2
4     4    
Середа 1 Фізичне вих/-------------
Федін Ю.М./--------------
Сп.зал/------ 1 Системне програм. забез.
Сафонов М.С.
231-3
2 Системне програмув.
Сафонов М.С.
136-3 2 Фізичне виховання
Федін Ю.М.
Сп.зал
3 Алгор.та структури/
Web-програмування
Нарожний О.В(Левицький)
136-3 3 Системне програм.
Сафонов М.С.
231-3
4     4    
Четвер 1  ------------/Маш-орієн.мови
Нарожний О.В.(Сафонов)
 ------/ 136-3 1 Фізика
Семакова Т.О.
305-1
2 Операційні системи
Сафонов М.С.
136-3 2 Комп'ютерні мережі
Бабикін С.О.
236-3
3 Іноземна мова рівень В2
Наумкіна О.В.
220-2 3 Іноземна мова рівень В2
Аносова Ю.П.
136-3
4     4    
П'ятниця 1 Бази даних/
Системне програмув.
Сафонов М.С.
136-3 1 Комп'ютерна схемотех/
Комп'ютерна логіка
Яковенко О.Є.
106-1
2 Візуальне програм
Багмет Т.Є.
136-3 2 Фізика/Комп і мережі
Семакова Т.О./Бабикін С.О.
311-1/ 231-3
3     3 Системне програм. забез.
Сафонов М.С.
231-3
4     4  ---------/Архітект. комп
 ---------/Максимова О.Є.
 ------/ 241-3
    319 № ауд.     № ауд.
Понеділок 1 Аналіз госп. діяльн.
Комліченко О.О.
322-2 1    
2 Організ. виробн.
Шепель Т.В.
322-2 2    
3 Методол. та орг. наук.
Живець А.М.
322-2 3    
4     4    
Вівторок 1 Аналіз госп. діяльн./
Оптиміз. методи та мод
Комліченко/Сафонова
322-2/ 415-1 1    
2 Планув та контр.на підпр.
Шепель Т.В.
322-2 2    
3  -------/Фіз.вих.
 ------/Федін Ю.М.
 -------/ Сп.зал 3    
4     4    
Середа 1 Іноземна мова за ПС
Сіліщенко О.П.
216-2 1    
2 Оптиміз. методи та мод.
Сафонова Г.Ф.
403-1 2    
3 Методол. та орг. наук./
Сист.техн.пром.
Живець А.М.
323-2 3    
4     4    
Четвер 1 ДЕНЬ   1    
2 КУРСОВОГО   2    
3 ПРОЕКТУВАННЯ   3    
4     4    
П'ятниця 1     1    
2 Внутр.економ мех./-----
Шепель Т.В./-----------
322-2/   ------- 2    
3 Орг. вир/План.контр.на під.
Шепель Т.В.
322-2 3    
4 Іноземна мова рівень В2
Сіліщенко О.П.
216-2 4    

Розклад занять на 2 семестр 2021-2022 н.р.

    411 № ауд.   415 № ауд
Понеділок 3 Економіка, організація
Шепель Т.В
428-2 1    
4 Осн. охорони праці
Федіна І.В.
407-1 2 Іноземна мова ПС
Наумкіна О.В.
214-2
5 Іноземна мова рівень В2
Гречана,Сіденко Н.Г.
324-2, 323-2 3 Груп. динаміка і комун.
Карлова Н.І.
ВЦ
6     4    
Вівторок 3 Філософія
Савенок Л.А.
236-3 1    
4 Основи техн.маш.
Рябініна О.М.
229-3 2    
5 Спец комп.техніка
Крижановська О.В.
236-3 3 Моделювання систем
Нарожний О.В.
вц
6 Українська мова за ПС
Ботвинюк О.В.
410-1 4 Безпека прог. та даних
Коленко В.В.
212-1
Середа 3 Економіка, організація
Шепель Т.В
319-2 1    
4 Осн техн.маш./Тех.оснащ
Рябініна О.М.
229-3 2 Іноземна мова рівень В2
Наумкіна О.В.
214-2
5 Іноземна мова ПС
Гречана А.С.,Сіденко Н.Г.
324-2 319-2 3 Управл. IT-проект.
Арбузова Ю.В.
вц
6 Інноваційні технології
Дядюн К.В.
228-3 4 Модел. та аналіз ПЗ
Сафонов М.С.
вц
Четвер 3 Економіка, орган/Фіз.вих
Шепель Т.В/Федін
231-3/ Сп.зал 1 ДЕНЬ  
4 Іноземна мова ПС
Гречана А.С.,Сіденко Н.Г.
324, 319-2 2 ІНДИВІДУЛЬНОЇ  
5 Спец комп.техніка
Крижановська О.В.
236-3 3 РОБОТИ  
6     4 СТУДЕНТА  
П'ятниця 2 Інноваційні тех./Філософія
Дядюн К.В./Савенок
228-3/ 303-1 1 Сист.штучного інтелекту                    Нарожний О.В. вц
3 Осн. охорони пр/Укр.м
Федіна І.В./Ботвинюк
407-1/ 410-1 2 Модел. та аналіз ПЗ
Сафонов М.С.
вц
4 Спец комп.техніка
Крижановська О.В.
236-3 3 Управл. IT-проект./------
Арбузова Ю.В./---------
вц
5 Тех.оснащ
Рябініна О.М.
229- 4    
    471 № ауд   472 № ауд
Понеділок 2 Сист. живл. Двиг/---
Гладков Г.Б./---
155-5 3 Організація та планув.
Наконечна В.І.
427-2
3 Іноземна мова за ПС
Пестушко А.В
131-2 4 Діагн.авто
Савченко С.О.
131-2
4 Осн. техн. рем. авто
Сорокін О.М.
158-5 5 Філософія
Мадаєва А.С.
312-1
5 Діагн.авто
Савченко С.О.
131-2 6 Правила безпеки ДР
Сорокін О.М.
158-5
Вівторок 3     2 Осн. техн. рем. авто
Шалапко 
158-5
4 Організація та планув.
Наконечна В.І.
324-2 3 Організація та планув.
Наконечна В.І.
427-2
5 Правила безпеки ДР
Сорокін О.М.
158-5 4 Іноземна мова за ПС/ Іноземна мова р.В2
Павліченко, Лосєва
220, 219-2
6 Сист. живл. двиг
Гладков Г.Б.
155-5 5 Сис. автомат. Проект/----Мироненко, /--- 231-3
Середа 2     2 Осн.охорони праці
Цап В.В.
155-5
3 Іноземна мова за ПС/ Іноземна мова р.В2
Пестушко А.В
214-2 3 Правила безпеки ДР
Сорокін О.М.
158-5
4 Осн. техн. рем. авто
Сорокін О.М.
158-5 4 орг.вир/ Діагност
Наконечна/Савченко
324-2/ 131-2
5 Філософія
Мадаєва А.С.
411-1 5 Іноземна мова р.В2
Павліченко, Лосєва
220-2 114-1
Четвер 2 Філософія/ Економ
Мадаєва А.С./Наконечна
415-1/ 326-2 3 Сист. живл. двиг
Гладков Г.Б.
155-5
3 Осн.охорони праці
Цап В.В.
304-1 4 Іноземна мова за ПС
Павліченко, Лосєва
220-2 114-1
4 Правила безпеки ДР
Сорокін О.М.
158-5 5 Осн. техн. рем. авто
Шалапко 
307-1
5 Сис. автомат. проект
Мироненко, 
231-3 6    
П'ятниця 2 Діагн.авто/Фіз.вих.
Савченко /Федін
131-2/спзал 3 Діагн.авто
Савченко С.О.
131-2
3 Правила безпеки ДР
Сорокін О.М.
158-5 4 Філософія/ Сист.живл.д
Мадаєва А.С./Гладков
411-1/155-5
4 Іноземна мова рівень В2
Пестушко А.В
214-2 5 Фіз вих
Федін
сп зал
5 Організація та планув.
Наконечна В.І.
326-2 6 Сис. автомат. Проект Мироненко,   
    431 № ауд.   432 № ауд.
Понеділок 3 Енергозбер.1
Шаброва С.М
420-2 2 Електрообл.поб.пр.
Богуш А.Р.
427-2
4 Електрообл.поб.пр.
Богуш А.Р.
427-2 3 Філософія
Мадаєва А.С.
311-1
5 Налагодж. електроуст.
Дрозд Д.А.
428-2 4 Налагодж. електроуст.
Дрозд Д.А.
428-2
6 Енергозбер.2
Шаброва С.М
420-2 5 Іноземна мова рівень В2 Гончарова, Пестушко 222, 219-2
Вівторок 3 Філософія
Мадаєва А.С.
401-1 3 Енергозбер.1
Шаброва С.М
420-2
4 Електроустатк.підпр.1
Дрозд Д.А.
428-2 4 Сист.керув.електропр.
Савченко С.О.
131-2
5 Сист.керув.електропр.
Савченко С.О.
131-2 5 Іноземна мова за ПС
Гончарова Пестушко
222,220-2
6 Енергозбер.1
Шаброва С.М
420-2 6 Електроустатк.підпр.1
Дрозд Д.А.
428-2
Середа 2 Електрообл.поб.пр./
Енергозбер.2
Богуш А.Р./Шаброва С.М
420-2 3 Енергозбер.2
Шаброва С.М
317-2
3 Економіка та організ.                      Аверіна С.А. 420-2 4 Фіз.вих.
Коцегубов С.А.
Сп.зал
4 Налагодж. електроуст./
Електроустатк.підпр.2
Дрозд Д.А.
428-2 5 Сист.керув.електропр.
Савченко С.О.
131-2
5 Фіз.вих.
Коцегубов С.А.
Сп.зал 6 Електроустатк.підпр.2
Дрозд Д.А.
428-2
Четвер 3 Електроустатк.підпр.1/
Економіка та організ.
Дрозд Д.А./Аверіна С.А.
428-2 2 Економ.а та організ./Ел.обл.поб.пр                     Аверіна/ Богуш 427-2
4 Сист.керув.електропр.
Савченко С.О.
131-1 3 Енергозбер.2
Шаброва С.М
420-2
5 Енергозбер.2
Шаброва С.М
420-2 4 Іноземна мова рівень В2 Гончарова, Пестушко 222-2
219-2
6 Іноземна мова рівень В2 Гончарова, Гречана 222-2
322-2
5 Іноземна мова за ПС
Гончарова Пестушко
222-2
219-2
П'ятниця 3 Філософія/-------
Мадаєва А.С./-------

301-1/
---
2 Економіка та організ.                      Аверіна С.А. 419-2
4 Енергозбер.1/
Сист.керув.електропр.
Шаброва С.М/Савченко 
420-2/
131-2
3 Енергозбер.1
Шаброва С.М
420-2
5 Іноземна мова за ПС
Гончарова Пестушко
222-2/
219-2
4 Сист.керув.ел/Електр.уст.
Савченко /Дрозд
131-2
428-2
6 Іноземна мова рівень В2 Гончарова, Гречана 222-2
322-2
5 Фіз.вих./Філософія
Коцегубов / Мадаєва
Сп.зал
305-1
    421 № ауд.      
Понеділок 3 Експл.та ремонт двиг
Литвиненко О.В.
305-1 2    
4 Огранізація та планув.
Наконечна В.І.
324-2 3    
5 Іноземна мова за ПС
Павліченко О.В.
220-2 4    
6 Сис.автомат.проектув.
Шалапко І.О.
307-1 5    
Вівторок 2 Фіз.вих.
Федін Ю.М.
Сп.зал 3    
3 Іноземна мова р.В2
Павліченко О.В.
220-2 4    
4 Техн.обр.деталей двиг.
Крижановська О.В.
236-3 5    
5 Філософія
Мадаєва А.С.
411-1 6    
Середа 2 Техн.обр.деталей двиг.
Крижановська О.В.
236-3 3    
3 Осн.охорони праці
Цап В.В.
402-1 4    
4 Комп.діагност.
Гладков Г.Б.
155-5 5    
5 Огранізація та планув.
Наконечна В.І.
326-2 6    
Четвер 2 Автоматичні системи
Гладков Г.Б.
155-5 2    
3 Експл.та ремонт/
Сист.автом.проект
Литвиненко /Шалапко
410-1/
307-1
3    
4 Філософія/Комп.діагност.
Мадаєва/ Гладков
307-1/
155-5
4    
5 Іноземна мова за ПС/
Іноземна мова р.В2
Павліченко О.В.
220-2 5    
П'ятниця 3 Фіз.вих./Осн.ох.праці
Федін Ю.М./Цап В.В.
Сп.зал
/301-1
2    
4 Огранізація та планув.
Наконечна В.І.
319-2 3    
5 Техн.обр.деталей двиг.
Крижановська О.В.
236-3 4    
6     5    
    418 № ауд.   419 № ауд.
Понеділок 1     1    
2     2    
3 Мережеве програм.
Багмет Т.Є.
ВЦ 3 Фінанс.-економ.аналіз/
Інформ.системи і тех.
Комліченко/Федотова
322-2/
322-2
4 Інженерія прогр.заб.
Коленко В.В.
212-1 4 Ін.мова за ПС                   Сіліщенко О.П. 216-2
Вівторок 1     1    
2     2    
3 Технол.проект.
Максимова О.Є.
240-3 3 Інформ.системи і тех.             Федотова О.В. 322-2
4 Комп'ютерні системи
Нарожний О.В.
вц 4 Ризикологоія                Шепель Т.В. 322-2
Середа 1     1 Інвестування                   Шепель Т.В. 322-2
2 Іноземна мова за ПС                 Аносова Ю.П. 219-2 2 Іноземна мова (р.В2)               Сіліщенко О.П. 216-2
3 Мережеве програм.
Багмет Т.Є.
ВЦ 3    
4 Інженерія прогр.заб.
Коленко В.В.
212-1 4    
Четвер 1 ДЕНЬ   1    
2 ІНДИВІДУЛЬНОЇ   2 Ризикологія/Інвестування
Шепель Т.В.
322-2
3 РОБОТИ   3 Фінанс.-економ.аналіз                Комліченко О.О. 322-2
4 СТУДЕНТА   4    
П'ятниця 1 Аналогові та гібр. ЕОМ./
Мережеве програм.
Максимова О.Є./Багмет Т.Є
240-3/вц 1 ДЕНЬ  
2 Іноземна мова (р.В2)               Аносова Ю.П. 219-2 2 ІНДИВІДУЛЬНОЇ  
3 Комп'ютерні системи/-----
Нарожний О.В./--------
вц 3 РОБОТИ  
4     4 СТУДЕНТА  

Розклад занять на 1 семестр 2021-2022 н.р.

    405 № ауд.   481 № ауд.
Понеділок 2 Страх.в тур
Литвиненко І.В.
312-1 3 Операційні системи
Сафонов М.С.
231-3
3 Логіка
Мадаєва А.С.
402-1 4 Теорія інф. та кодування
Коленко, Маляренко
405-1
4 Статистика/---
Аблова Г.В./---
317-2/    ------ 5 Техн. обслугов. комп.
Бездворний, Свириденко
243-3
5     6    
Вівторок 3 Основи менеджменту
Воробйова К.Г.
402-1 3 Захист інформації
Коленко, Маляренко
403-1
4 Іноземна мова за ПС
Наумкіна О.В.
214-2 4 Web-програмування
Левицький В.М.
413-1
5 Страх.в тур/ Орг. спеціал.туризму
Литвиненко І.В.
312-1 5 Іноземна мова за ПС
Аносова, Лосєва 
219-2, 114-1
6     6 Фізичне виховання
Федін Ю.М.
Сп.зал
Середа 3 ДЕНЬ   3 Комп. сист. і мережі
Бабикін С.О.
241-3
4 КУРСОВОГО   4 Теорія інф. та кодування
Коленко, Маляренко
403-1
5 ПРОЕКТУВАННЯ   5 Осн. констр. комп.
Бездворний І.І.
243-3
6     6    
Четвер 3 Орг.спеціал.туризму
Литвиненко І.В.
312-1 3 Операційні системи
Сафонов М.С.
311-1
4 Іноземна мова (рівень В2)
Наумкіна О.В.
214-2 4 Іноземна мова р В2
Аносова, Лосєва
219-2, 114-1
5 Логіка/ Основи менеджменту
Мадаєва/ Воробйова
411-1 5 Техн. обслугов. комп.
Бездворний, Свириденко
243-3
6     6    
П'ятниця 3     3 Web-програмування/ Комп. сист. і мережі
Левицький/ Бабикін
236-3
4 Основи менеджменту
Воробйова К.Г.
106-1 4 Захист інформації
Коленко, Маляренко
405-1
5 Статистика
Аблова Г.В.
317-2 5 Осн. констр. комп.
Бездворний І.І.
241-3
6     6    
    411 № ауд.   419 № ауд.
Понеділок 3 Спец.комп.техн
Крижановська О.В.
236-3 3    
4 Іноземна мова за ПС
Сіденко, Гречана
319, 324-2 4 Страхування
Ротань Н.В.
305-1
5 Основ тех. маш.
Рябініна О.М.
229-3 5 Стратег. підприємства
Комліченко О.О.
324-2
6     6    
Вівторок 3     3 Фіз. виховання/ Стратег. підприємства
Федін/ Комліченко
Сп.зал/ 323-2
4 Українська мова за ПС
Ботвинюк О.В.
218-2 4 Обгр.госп.рішень
Шепель Т.В.
322-2
5 Техн. оснащення
Рябініна О.М.
229-3 5 Міжн. економіка
Живець А.М
322-2
6 Спец.комп.техн
Крижановська О.В.
236-3 6    
Середа 3 Економіка, організація
Шепель Т.В.
419-2 3 Потенціал і розв.підпр.
Комліченко О.О.
322-2
4 Основи охорони праці
Федіна І.В.
407-1 4 Іноземна мова (р.В2)
Сіліщенко О.П.
216-2
5 Іннов. техн. в маш
Дядюн К.В.
228-3 5 Проект.аналіз/Держ.рег.ек
Шепель Т.В.
322-2
6     6    
Четвер 3 Основ тех. маш.
Рябініна О.М.
229-3 3 ДЕНЬ  
4 Філософія
Савенок Л.А.
411-1 4 КУРСОВОГО  
5 Спец.комп.техн
Крижановська О.В.
236-3 5 ПРОЕКТУВАННЯ  
6 Економіка, організація
Шепель Т.В.
319-2 6    
П'ятниця 2 Фізичне виховання
Федін Ю.М.
Сп.зал 3    
3 Основи охорони праці
Федіна І.В.
407-1 4 Проектний аналіз                  Шепель Т.В. 323-2
4 Іноземна мова (рівень В2)
Сіденко, Гречана
322, 324-2 5 Іноземна мова за ПС
Сіліщенко О.П.
216-2
5 Іннов. техн. в маш
Дядюн К.В.
228-3 6    
    431 № ауд.   432 № ауд.
Понеділок 3 Електрообл.поб.пр.
Богуш А.Р.
427-2 3 Налагодж. електроуст.
Дрозд Д.А.
428-2
4 Налагодж. електроуст.
Дрозд Д.А.
428-2 4 Філософія
Мадаєва А.С.
406-1
5 Фізичне виховання
Коцегубов С.А.
Сп.зал 5 Енергозбер. 1
Шаброва С.М
420-2
6 Енергозбер. 1
Шаброва С.М
420-2 6 Сист.керув.електропр./ Електроустатк.підпр. 2
Савченко/ Дрозд
131-2/ 428-2
Вівторок 3 Іноземна мова (рівень В2)
Гончарова, Гречана
222, 428-2 3 Економіка та організ.                      Аверіна С.А. 420-2
4 Економіка та організ.                      Аверіна С.А. 420-2 4 Сист.керув.електропр.
Савченко С.О.
131-2
5 Електроустаткування 1
Дрозд Д.А.
428-2 5 Електрообл.поб.пр.
Богуш А.Р.
427-2
6 Електрообл.поб.пр.
Богуш А.Р.
427-2 6 Електроустаткування 1
Дрозд Д.А.
428-2
Середа 2 КП
Дрозд Д.А.
428-2 3 КР
Аверіна С.А.
429-2
3 Електроустатк.підпр. 2/ Сист. керув. електропр.
Дрозд/ Савченко
428-2/ 131-2 4 Налагодж. електроуст.
Дрозд Д.А.
428-2
4 Енергозб. 1/ Енергозб. 2
Шаброва С.М.
420-2 5 Енергозб. 1/ Енергозб. 2
Шаброва С.М.
420-2
5 Налагодж. електроуст.
Дрозд Д.А.
428-2 6 Електроустаткування 1
Дрозд Д.А.
428-2
Четвер 2 КР
Аверіна С.А.
428-2 2 КП
Дрозд Д.А.
430-2
3 Економіка та організ.                     
Аверіна С.А.
420-2 3 Електрообл.поб.пр.
Богуш А.Р.
427-2
4 Іноземна мова за ПС
Гончарова, Пестушко
222, 220-2 4 Економіка та організ.                      Аверіна С.А. 420-2
5 Сист.керув.електропр.
Савченко С.О.
131-2 5 Іноземна мова за ПС
Гончарова, Пестушко
222, 220-2
П'ятниця 3 Філософія
Мадаєва А.С.
414-1 3    
4 Електроустаткування 1
Дрозд Д.А.
428-2 4 Фізичне виховання
Коцегубов С.А.
Сп.зал
5 Енергозбер. 2
Шаброва С.М.
420-2 5 Іноземна мова (рівень В2)
Гончарова, Пестушко
222, 220-2
6     6 Енергозбер. 2
Шаброва С.М.
420-2
    451 № ауд.   452 № ауд.
Понеділок 3 Інстр.засоби ВП                  Левицький В.М. 241-3 3 Конструювання ПЗ
Багмет Т.Є.
305-1
4 Конструювання ПЗ
Багмет Т.Є.
231-3 4 Інстр.засоби ВП                  Левицький В.М. 403-1
5 Теор.ймов. та мат. стат.
Сафонова Г.Ф.
405-1 5 Фізичне виховання
Федін Ю.М.
Сп.зал
6 Автоматиз. системи                
Коленко В.О.
405-1 6 Орг. комп. мереж                                Бабикін С.О. 241-3
Вівторок 3 Конструювання ПЗ
Багмет Т.Є.
231-3 3    
4 Іноземна мова  за ПС
Петречків О.М.
216-2 4 Автоматиз. системи                
Коленко В.О.
406-1
5 Автоматиз. системи                
Коленко В.О.
405-1 5 Іноземна мова  за ПС
Сіліщенко О.П.
216-2
6     6 Інстр.засоби ВП                  Левицький В.М. 413-1
Середа 3     3 Чисельні методи
Філонюк Г.О.
410-1
4 Проектний практикум
Левицький В.М.
413-1 4 Теор.ймов. та мат. стат.
Сафонова Г.Ф.
311-1
5 Системи управлін якістю
Куценко О.І.
413-1 5 Проектний практикум
Левицький В.М.
414-1
6 Орг. комп. мереж                                Бабикін С.О. 243-3 6 Конструювання ПЗ
Багмет Т.Є.
241-3
Четвер 3 Чисельні методи
Філонюк Г.О.
304-1 3 Системи управлін якістю
Куценко О.І.
131-2
4 Інстр.засоби ВП                  Левицький В.М. 413-1 4 Автоматиз. системи                
Коленко В.О.
405-1
5 Проектний практикум
Левицький В.М.
413-1 5 Конструювання ПЗ
Багмет Т.Є.
405-1
6 Конструювання ПЗ
Багмет Т.Є.
413-1 6    
П'ятниця 3 Фізичне виховання
Федін Ю.М.
Сп.зал 3 Іноземна мова р В2
Сіліщенко О.П.
216-2
4 Іноземна мова р В2
Петречків О.М.
218-2 4 Автоматиз. системи                
Коленко В.О.
413-1
5 Автоматиз. системи                
Коленко В.О.
413-1 5 Проектний практикум
Левицький В.М.
405-1
6     6    
    471 № ауд   472 № ауд
Понеділок 3 Фізичне виховання
Федін Ю.М.
Сп.зал 3 Осн. техн. рем. авто
Шалапко І.О.
155-5
4 Іноземна мова за ПС
Пестушко А.В.
114-1 4 Організація та планув.
Наконечна В.І.
326-2
5 Організація та планув.
Наконечна В.І.
326-2 5 Правила безп ДР
Сорокін О.М.
158-5
6 Правила безп ДР
Сорокін О.М.
158-5 6    
Вівторок 3     3 Осн охор праці
Цап В.В
158-5
4 Сис. автомат. проект
Мироненко Н.В.
231-3 4 Іноземна мова за ПС
Павліченко, Лосєва
220-2, 114-1
5 Осн. техн. рем. авто
Сорокін О.М.
158-5 5 Фізичне виховання
Федін Ю.М.
Сп.зал
6 Діагн.авто/ Орг.та планув.
Савченко/ Наконечна
131-2/ 326-2 6 Орг.та планув./Діагн.авто
Наконечна/ Савченко
326-2/ 131-2
Середа 3 Сист. живл. двигунів
Гладков Г.Б.
155-5 3 Правила безп ДР/ Осн. техн. рем. авто
Сорокін/ Шалапко
158-5
4 Іноземна мова (рівень В2)
Пестушко А.В.
114-1 4 Сист. живл. двигунів
Гладков Г.Б.
155-5
5 Філософія
Мадаєва А.С.
411-1 5 Організація та планув.
Наконечна В.І.
326-2
6 Осн. техн. рем. авто/ Правила безп ДР
Сорокін О.М.
158-5 6    
Четвер 3 Організація та планув.
Наконечна В.І.
219-2 3 Правила безп ДР
Сорокін О.М.
158-5
4 Діагн.авто
Савченко С.О.
131-2 4 Філософія
Мадаєва А.С.
410-1
5 Правила безп ДР
Сорокін О.М.
158-5 5 Сис. автомат. проект
Мироненко, Зіменс
231-3
6 Сист. живл. двигунів
Гладков Г.Б.
155-5 6 Осн. техн. рем. авто
Шалапко І.О.
307-1
П'ятниця 3 Осн охор праці
Цап В.В
305-1 3 Діагн.авто
Савченко С.О.
131-2
4 Фізичне виховання
Федін Ю.М.
Сп.зал 4 Іноземна мова (рівень В2)
Павліченко, Лосєва
220-2, 114-1
5 Осн. техн. рем. авто
Сорокін О.М.
158-5 5 Сист. живл. двигунів
Гладков Г.Б.
155-5
6     6    
    415 № ауд.   418 № ауд
Понеділок 3     3 Інженерія прогр.заб.
Коленко В.В.
212-1
4 Фізичне виховання      
Федін Ю.М.
Сп.зал 4 Комп'ютерні системи
Нарожний О.В.
229-3
5 Модел. та аналіз ПЗ
Сафонов М.С.
413-1 5 Технол.проект.
Максимова О.Є.
241-3
6 Груп.дин.і комун
Карлова Н.І.
413-1 6    
Вівторок 3     3 Осн.наук.-досл.роботи
Яковенко В.Д.
413-1
4 Професійна практика    Коленко В.В. 212-1 4 Сист.штучн.інтелекту
Нарожний О.В.
236-3
5 Якість ПЗ та тестування
Сафонов М.С.
243-3 5 ООП
Багмет Т.Є.
236-3
6 Сист.штучного інтелекту
Нарожний О.В.
243-3 6    
Середа 3 Управл. IT-проект.
Арбузова Ю.В.
236-3 3    
4 Іноземна мова за ПС
Наумкіна О.В.
214-2 4 Іноземна мова за ПС                 Аносова Ю.П. 219-2
5 Моделювання систем
Нарожний О.В.
236-3 5 Технол.проект./ Аналогові та гібр. ЕОМ
Максимова О.Є.
241-3
6     6    
Четвер 3  ----/Управл. IT-проект.
 ---/Арбузова Ю.В.
 -----/ ВЦ 3    
4 Сист.штучного інтелекту
Нарожний О.В.
136-3 4 Аналогові та гібр. ЕОМ
Максимова О.Є.
241-3
5 Безпека прог. та даних       Коленко В.В. 212-1 5 Комп. сис./ Фіз. вих
Нарожний/ Федін
241-3/ Сп.зал
6     6    
П'ятниця 3 Іноземна мова (р.В2)               Наумкіна О.В. 214-2 3    
4 Модел. та аналіз ПЗ/ Якість ПЗ та тестування
Сафонов М.С.
136-3 4 Іноземна мова (р.В2)               Аносова Ю.П. 219-2
5 Моделювання систем/ Професійна практика
Нарожний/ Коленко
136-3/ 212-1 5 ООП/ Сист. штучн. інтел
Багмет/ Нарожний
243-3
6     6    
    421 № ауд      
Понеділок 3 Організація та планування підприємств
Наконечна В.І.
307-1 3    
4 Техн.обр.деталей двиг.
Крижановська О.В.
236-3 4    
5 Авт.сист керув.двиг.
Гладков Г.Б
155-5 5    
6 Сист. автом. проект. двиг
Шалапко І.О.
307-1 6    
Вівторок 3 Експл.та ремонт двигунів
Литвиненко О.В.
305-1 3    
4 Осн.охорони праці
Цап В.В.
158-5 4    
5 Комп.діагност.
Гладков Г.Б.
155-5 5    
6     6    
Середа 3 Філософія
Мадаєва А.С.
423-2/ 428-2 3    
4 Іноземна мова за ПС
Павліченко О.В.
220-2 4    
5 Авт.сист керув.двиг.
Гладков Г.Б
155-5 5    
6     6    
Четвер 2 Фізичне виховання
Федін Ю.М.
Сп.зал 3    
3 Експл.та ремонт двигунів
Литвиненко О.В.
305-1 4    
4 Організація та планування підприємств
Наконечна В.І.
326-2 5    
5 Комп.діагност.
Гладков Г.Б.
155-5 6    
П'ятниця 3 Іноземна мова (рівень В2)
Павліченко О.В.
220-2 3    
4 Техн.обр.деталей двиг.
Крижановська О.В.
236-3 4    
5 Сист. автом. проект. двиг
Шалапко І.О.
307-1 5    
6     6